Da Li Je Grobno Mjesto Nekretnina - Tehnopolis

Da Li Je Grobno Mjesto Nekretnina

Da Li Je Grobno Mjesto Nekretnina


Da li je grobno mjesto nekretnina – sve što trebate znati

Grobno mjesto je posebno mjesto koje je namijenjeno za ukop ljudskih tijela. Ono se često naziva i mjesto posljednjeg počivališta jer predstavlja konačno odredište za umrle. Međutim, nekad se može postaviti pitanje je li grobno mjesto zapravo nekretnina i kako se određuje njegovo vlasništvo.

Kao što je slučaj s ostalim vrstama nekretnina, grobno mjesto posjeduje određene karakteristike koje ga čine zaštićenim pravom. Njime upravlja groblje ili druga nadležna institucija koja je zadužena za održavanje i upravljanje grobnim mjestima.

U Hrvatskoj, grobno mjesto se smatra neotuđivim, tj. ne može se kupiti ili prodati kao obična nekretnina. To znači da ne možete postati vlasnik grobnog mjesta na isti način kao što biste postali vlasnik kuće ili stana.

Ipak, iako ne možete postati vlasnik grobnog mjesta kao takvog, možete postati vlasnik prava na grobno mjesto i samu grobnicu, ukoliko je u pitanju. To znači da možete imati pravo na korištenje grobnog mjesta i pravo da na njemu izgradite grobnicu koja će biti vaše vlasništvo.

U zakonu se nalaze brojna pravila i propisi koji reguliraju ovu vrstu vlasništva i prava na grobno mjesto. Ova pravila variraju od države do države, pa je važno da se informirate o zakonima vaše zemlje ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi s grobnim mjestom.

Šta su nekretnine?

Nekretnine su materijalna imovina koja obuhvata zemljište i/ili građevine koje se na tom zemljištu nalaze. Ova vrsta imovine često se koristi u komercijalne i stambene svrhe, i predstavlja značajan segment tržišta nekretnina.

Nekretnine obuhvataju različite vrste poseda, kao što su kuće, stanovi, zemljišta, stambene zgrade, kancelarijski prostori, prodavnice, magacini, industrijski objekti, hoteli i turistički kompleksi, poljoprivredna zemljišta i mnoge druge.

Postoje dve osnovne kategorije nekretnina: rezidencijalne i komercijalne nekretnine. Rezidencijalne nekretnine su namenjene za stanovanje, dok komercijalne nekretnine se koriste u poslovne svrhe.

Rezidencijalne nekretnine

Rezidencijalne nekretnine su namenjene za stanovanje i često se koriste kao kuće ili stanovi. Ove vrste nekretnina mogu biti vlasništvo pojedinaca ili porodica, i mogu se koristiti kao glavno prebivalište ili kao vikendica. Rezidencijalne nekretnine se takođe mogu iznajmljivati ili prodavati kao investicija.

Komercijalne nekretnine

Komercijalne nekretnine se koriste u poslovne svrhe, kao što su kancelarije, prodavnice, magacini, industrijski objekti, hoteli i turistički kompleksi. Ove vrste nekretnina se često iznajmljuju ili prodaju kompanijama za poslovne svrhe. Investiranje u komercijalne nekretnine može biti profitabilno, ali može zahtevati veće finansijske ulaganje u poređenju sa rezidencijalnim nekretninama.

Nekretnine igraju važnu ulogu u ekonomiji, jer mogu biti izvor prihoda, stvaranje radnih mesta i doprinose privrednom razvoju. Takođe, tržište nekretnina može biti podložno promenama i uticaju ekonomskih faktora, kao što su ponuda i tražnja, kamatne stope i politička situacija.

Zašto je grobno mjesto važno?

Grobno mjesto je važno iz raznih razloga. Ovo su neki od razloga zašto je grobno mjesto važno:

 • Poštovanje prema pokojniku: Grobno mjesto pruža dostojanstveno mjesto za ukop pokojnika. To je način da iskažete poštovanje prema preminulom i omogućite mu da ima vječni mir.
 • Mjesto sjećanja: Grobno mjesto je mjesto na kojem obitelj i prijatelji mogu dolaziti kako bi se prisjetili pokojnika. To je mjesto gdje se mogu odviati molitve, paliti svijeće i ostaviti cvijeće kao znak poštovanja i ljubavi prema pokojniku.
 • Povezanost i obiteljska tradicija: Grobno mjesto može imati posebnu važnost za obitelj i može biti mjesto povezanosti s prethodnim generacijama. Obitelji koje imaju grobno mjesto obično ga prenose s generacije na generaciju kao dio obiteljske tradicije.
 • Regulacija i organizacija: Grobno mjesto pruža strukturirano i regulirano okruženje za ukop pokojnika. To osigurava da se tijela pokojnika dostojanstveno i sigurno ukopaju na posebnom mjestu.
 • Mjesto molitve i refleksije: Grobno mjesto može biti mjesto mira i tišine u kojem se možemo povući kako bismo se molili ili reflektirali o životu i smrti. To je mjesto gdje možemo potražiti duhovnu utjehu i mir.
You might be interested:  Drvena Konstrukcija Za Kuću

Grobno mjesto ima veliku važnost i simboličku vrijednost za mnoge ljude. Ono pruža mjesto za održavanje sjećanja, poštovanje prema preminulima i povezanost s obiteljskim tradicijama. Grobno mjesto je dio naše kulture i običaja i pruža nam osjećaj mira i povezanosti s preminulima.

Koje vrste grobnih mjesta postoje?

U Hrvatskoj postoje različite vrste grobnih mjesta koja se mogu odabrati za pokop preminule osobe. Ovisno o željama obitelji i lokalnim propisima, moguće je odabrati jedno od sljedećih grobnih mjesta:

 1. Razredni grobovi: Razredni grobovi su najčešći oblik grobnih mjesta. Nalaze se na grobljima i obično imaju više nadgrobnih spomenika postavljenih jedan pored drugoga.
 2. Omni grobovi: Omni grobovi su skupni grobovi namijenjeni pokopu više osoba. Ova vrsta grobnih mjesta omogućuje uštedu prostora na groblju i ekonomičniji način pokopa.
 3. Obiteljska grobna mjesta: Obiteljska grobna mjesta su rezervirana za članove iste obitelji. Ova vrsta grobnog mjesta omogućuje obitelji da bude zajedno i odaje počast svojim preminulima na istom mjestu.
 4. Zasebne grobne parcele: Zasebne grobne parcele su individualna grobna mjesta namijenjena jednoj osobi. Ova vrsta grobnih mjesta pruža privatnost i prostor za osobni odmor preminulog.
 5. Urne grobnice: Urne grobnice su namijenjene za pohranu urne sa pepelom preminule osobe. Ove grobnice mogu biti samostalne ili smještene unutar grobnog polja ili zidova.

Svaka od ovih vrsta grobnih mjesta ima svoje karakteristike i prednosti te obitelj može odabrati onu koja najbolje odgovara njihovim potrebama i željama.

Kako se razvija naselje grobnog mjesta?

Groblje je mjesto koje ima poseban značaj u svakom naselju. Razvoj naselja grobnog mjesta događa se kroz nekoliko faza koje su usmjerene na zadovoljenje potreba zajednice vezanih uz pokopavanje preminulih i održavanje groblja.

Izgradnja i planiranje groblja

Događaj koji pokreće razvoj grobnog mjesta je izgradnja samog groblja. U procesu izgradnje, moraju se uzeti u obzir mnogi faktori. Prvo je potrebno odabrati adekvatnu lokaciju koja je dovoljno udaljena od naseljenih područja kako bi se osigurala potrebna mirnoća i dostojanstvo. Nakon toga, izrađuje se detaljni plan groblja koji precizno određuje veličinu, raspored grobnica, kapele i drugih objekata.

Pri planiranju groblja, važno je uzeti u obzir i urbanističke smjernice i propise, kao i potrebe zajednice. Groblje se često planira na način da bude lako dostupno i da ima dovoljno prostora za proširenje u budućnosti.

Upravljanje grobljem

Upravljanje grobljem

Nakon izgradnje groblja, daljnji razvoj naselja grobnog mjesta odvija se kroz upravljanje grobljem. Upravljanje grobljem obuhvaća održavanje grobnog prostora, brigu o grobnicama, uređenje zelenih površina, te pružanje podrške obiteljima preminulih u organiziranju sprovoda.

Za upravljanje grobljem često se osnivaju specijalizirani lokalni odbori ili zadužene službe koje vode brigu o groblju. Ti odbori ili službe donose odluke vezane uz groblje, osiguravaju financijska sredstva za održavanje i unapređenje groblja, te redovito obavljaju potrebne radove na grobnom prostoru.

Proširenje i nadogradnja

Kako se zajednica razvija, može se javiti potreba za proširenjem grobnog prostora. U tom slučaju, naselje grobnog mjesta može se proširiti na susjedno zemljište ili se mogu izgraditi vertikalne grobnice.

Osim proširenja, groblje se može nadograđivati novim objektima kao što su kapele, prostori za odmor i sjećanje, te uređenjem dodatnih zelenih površina. Nadogradnjom groblja, nastoji se osigurati moderno i funkcionalno grobno mjesto koje zadovoljava potrebe zajednice.

Promjene i prilagodbe

Naselje grobnog mjesta nije statično, već se ono može mijenjati i prilagođavati potrebama zajednice. Ukoliko se promijeni urbanistički plan, može doći do preseljenja grobnica na drugu lokaciju ili se može vršiti reorganizacija postojećeg grobnog prostora.

You might be interested:  Konstrukcija Za Knauf Strop

Na isti način, može se mijenjati i način pokapanja, uvodeći se nove tehnike i tehnologije poput kremacije ili alternativnog načina očuvanja pepela preminulih.

U svakom slučaju, razvoj naselja grobnog mjesta uključuje kontinuirane promjene i prilagodbe kako bi se osiguralo dostojanstvo preminulih i udovoljilo potrebama zajednice.

Kako se postavlja grobno mjesto?

Kako se postavlja grobno mjesto?

Postavljanje grobnog mjesta je složen proces koji se provodi s poštovanjem prema preminuloj osobi i u skladu s propisima i običajima. Ovdje su neke od glavnih koraka u postavljanju grobnog mjesta:

 1. Priprema terena: Prvo je potrebno pripremiti teren na groblju za postavljanje grobnog mjesta. Ovo uključuje iskopavanje jame prema odgovarajućim dimenzijama i propisima.
 2. Ugradnja temelja: Nakon iskopavanja jame, slijedi izrada i ugradnja temelja. Temelj će osigurati stabilnost grobnog mjesta i spriječiti propadanje tla u budućnosti.
 3. Postavljanje nadgrobne ploče: Nakon što je temelj uspješno postavljen, dolazi vrijeme za postavljanje nadgrobne ploče. To može biti ploča od prirodnog kamena ili drugog odabranog materijala. Nadgrobna ploča na sebi obično ima ispisano ime preminule osobe, datum rođenja i smrti te može sadržavati i druge personalizirane elemente.
 4. Uređenje grobnog mjesta: Nakon što su temelj i nadgrobna ploča postavljeni, može se pristupiti uređenju grobnog mjesta. Ovo uključuje sadnju cvijeća, postavljanje spomenika, umjetničkih instalacija ili drugih elemenata koji će odati počast preminuloj osobi.
 5. Održavanje: Nakon završetka postavljanja grobnog mjesta, važno je redovito održavati i čistiti prostor kako bi uvijek izgledao uredno i dostojanstveno.

Važno je napomenuti da se postavljanje grobnog mjesta može malo razlikovati ovisno o kulturi, vjerskim običajima i propisima groblja. Stoga je uvijek najbolje konzultirati se s upravom groblja ili stručnjakom za groblja kako biste bili sigurni da se pridržavate svih potrebnih koraka i propisa.

Koje su prednosti i mane grobnog mjesta?

1. Prednosti grobnog mjesta:

 • Postoji mogućnost da se već ima pripremljeno grobno mjesto unaprijed, tako da se smanjuje stres i teret na bližnjima nakon smrti.
 • Grobnica može biti mjesto gdje se članovi obitelji okupljaju kako bi se prisjetili pokojnika i odali počast, čineći ga mjestom za spomen i molitvu.
 • Grobnica pruža trajno mjesto odmora za pokojnike, omogućavajući njihovim voljenima da ih posjećuju i odaju počast kada god to žele.
 • Grobnica također pruža prostor za ukop drugih članova obitelji u blizini, što omogućava obiteljima da ostanu zajedno čak i nakon smrti.
 • Nekretnina grobnog mjesta može imati vrijednost koja se može prenositi na buduće generacije i može biti dio obiteljske baštine.

2. Mane grobnog mjesta:

 • Grobnica ima visoke troškove, uključujući kupnju zemljišta, izgradnju grobnice i održavanje.
 • Postoji ograničenje u prostoru grobnog mjesta, što može predstavljati problem ako obitelj ima više članova koji bi željeli biti ukopani na istom mjestu.
 • Održavanje grobnog mjesta može biti zahtjevno i skupo, uključujući redovito čišćenje, obrezivanje biljaka i popravak oštećenja.
 • Postoji mogućnost vandalizma ili oštećenja grobnog mjesta, što može izazvati emocionalnu bol i dodatne troškove za obitelj.
 • Odabir grobnog mjesta može biti stresno za obitelj, jer je potrebno uzeti u obzir mnoge faktore, kao što su pristupačnost, cijena i osobne preferencije.

Iako grobno mjesto ima svoje prednosti i mane, odluka o odabiru ovisi o individualnim preferencijama i financijskim mogućnostima obitelji. Važno je pažljivo razmotriti sve faktore prije donošenja odluke.

Kako se grobno mjesto nasljeđuje?

Kada osoba umre i ostavi grobno mjesto iza sebe, postavlja se pitanje kako se to mjesto nasljeđuje. Nasljeđivanje grobnog mjesta uglavnom ovisi o zakonima i pravilima koji se primjenjuju u određenom području.

Uobičajeno, grobno mjesto se nasljeđuje na sljedeće načine:

 1. Nasljeđivanje od člana obitelji: U mnogim slučajevima, grobno mjesto se nasljeđuje od člana obitelji, najčešće supružnika ili djece. Ako je osoba preminula ostavila jasnu oporuku o nasljeđivanju svog grobnog mjesta, grobno mjesto će biti dodijeljeno prema njenim željama. U suprotnom, obitelj će odlučiti o nasljeđivanju.
 2. Kupnja ili zakup: Grobno mjesto se također može kupiti ili iznajmiti od općine ili crkve. U tom slučaju, vlasnik grobnog mjesta može odlučiti kome će ga ostaviti u nasljeđe ili može ponovno unajmiti grobno mjesto za dodatno razdoblje.
 3. Pravo prvokupa: U nekim slučajevima, postoje zakoni ili pravila koja daju pravo prvokupa za grobno mjesto članu obitelji ili osobi koja je bila povezana s osobom koja je preminula. To znači da prvi uži član obitelji ili bliski prijatelj ima pravo kupiti grobno mjesto prije drugih.
You might be interested:  Apn Gradnja Kuće Forum

Važno je napomenuti da se pravila i zakoni o nasljeđivanju grobnih mjesta mogu razlikovati ovisno o državi, regiji ili vjerskim uvjerenjima. Stoga, ako imate pitanja o nasljeđivanju grobnog mjesta, preporučuje se konzultiranje stručnjaka ili provjeravanje važećeg zakonodavstva u vašem području.

Također, važno je osigurati da svi dokumenti i pravni postupci koji se odnose na nasljeđivanje grobnog mjesta budu ispravno provedeni kako bi se izbjegli eventualni sporovi ili nesporazumi u budućnosti.

Kako odabrati grobno mjesto?

Kada dolazi do izbora grobnog mjesta, bitno je razmotriti nekoliko faktora kako biste donijeli pravu odluku. Evo nekoliko ključnih koraka koje trebate slijediti:

 1. Razmotrite želje pokojne osobe – Ako je moguće, važno je znati želje pokojne osobe vezane za svoje grobno mjesto. Ako postoji volja ili prethodno izražene želje, trebate ih uvažiti i provjeriti što je izvodljivo u skladu s tim.
 2. Razmotrite obiteljske tradicije – U nekim slučajevima, obitelji imaju tradicije koje se odnose na grobnim mjestima. Ako postoji takva tradicija, možda ćete htjeti razmotriti pridržavanje iste tradicije pri odabiru grobnog mjesta.
 3. Lokacija – Lokacija grobnog mjesta može biti važna, posebno ako želite posjetiti grobnu površinu često. Razmislite o udaljenosti od vašeg doma i koliko lako možete pristupiti grobnom mjestu.
 4. Vrstu grobnog mjesta – Također trebate razmotriti vrstu grobnog mjesta koje želite. To može uključivati tradicionalne grobne ploče, grobnice, urne, itd. Razmislite o tome što je najprikladnije za vas i svoju obitelj.
 5. Proračun – Grobna mjesta mogu varirati u cijeni, ovisno o mnogim čimbenicima kao što su lokacija groblja, vrsta grobnog mjesta i druge usluge koje možda tražite. Razmislite o svojem proračunu i postavite granice za koliko ste spremni potrošiti na grobno mjesto.
 6. Savjeti stručnjaka – Ako ste nesigurni o tome kako odabrati grobno mjesto, uvijek je dobro zatražiti savjet stručnjaka. Službenici groblja ili pogrebno osoblje mogu vam pružiti dodatne informacije i pomoći vam donijeti pravu odluku.

Kada razmotrite ove faktore i odaberete grobno mjesto, možete biti sigurni da ste napravili informirani izbor i poštujete želje pokojne osobe.

FAQ:

Kako se gradi grobno mjesto?

Grobno mjesto se gradi tako da se prvo kupi određeni komad zemlje na groblju, a potom se izvodi proces uređivanja i pripreme tog zemljišta za pokop. Ovisno o željama i potrebama, grobno mjesto se može opremiti spomenikom, nadgrobnom pločom, vazama za cvijeće i ostalim elementima.

Koja je razlika između grobnog mjesta i grobnog prava?

Grobnim mjestom se označava fizički prostor na groblju koji se koristi za pokop tijela ili pepela preminule osobe, dok se grobnim pravom označava pravni status koji vlasniku omogućava korištenje i upravljanje tim grobnim mjestom na određeni vremenski period.

Mogu li prodati grobno mjesto?

U većini slučajeva,grobno mjesto se ne može prodati. Grobna mjesta su obično rezervirana za pojedinca ili obitelj, i njihovo korištenje je vremenski ograničeno. Međutim, postoje neke iznimke i određene situacije u kojima je moguće prodati grobno mjesto, ali ovo je rijedak slučaj.

Kako mogu prenijeti grobno mjesto na drugu osobu?

Da biste prenijeli grobno mjesto na drugu osobu, morate obaviti određene administrativne korake i ispunjenje posebnih uvjeta. Potrebno je kontaktirati lokalnu mjesnu upravu ili nadležni odjel za groblja kako biste se informirali o proceduri koju trebate proći. Nakon provedenih postupaka, grobno mjesto može biti preneseno na drugu osobu.

Koje su odgovornosti vlasnika grobnog mjesta?

Vlasnici grobnih mjesta odgovorni su za održavanje i čišćenje grobnih mjesta te obično plaćaju naknadu ili pristojbu za održavanje groblja. Također, vlasnik je odgovoran za sve promjene ili dodatke na grobnom mjestu, kao što je postavljanje spomenika ili nadgrobnog kamenja.

Tko održava groblja?

Groblja su obično održavana od strane lokalne samouprave ili crkve. Ove institucije su odgovorne za održavanje grobnih mjesta, nadgrobni spomenika, uređenje zelenih površina i ostale infrastrukture na grobljima.