Darovanju Nekretnina Darovni Ugovor Obrazac Download - Tehnopolis

Darovanju Nekretnina Darovni Ugovor Obrazac Download

Darovanju Nekretnina Darovni Ugovor Obrazac Download

Darovni ugovor je pravni dokument koji se koristi za transfer vlasništva nad nekretninom ili imovinom sa jedne strane na drugu stranu bez naknade. Ovaj obrazac uključuje sve potrebne informacije i uslove koji se odnose na darovanje nekretnine.

Preuzmite besplatni obrazac darovnog ugovora i iskoristite ga kao osnovu za izradu svog vlastitog ugovora. Ovaj obrazac je jednostavan za popunjavanje i može se prilagoditi vašim specifičnim potrebama i zahtjevima.

Kada koristite ovaj obrazac, važno je da pažljivo pročitate sve odredbe i uslove kako biste se osigurali da su u skladu sa zakonima vaše zemlje i da štite vaše interese kao davatelja i primatelja darovanja.

Darovanje nekretnina može biti dobar način da se pomogne drugima i da se ostavi nasljedstvo, ali je također važno biti svjestan svih pravnih i poreznih implikacija ovog postupka. Konsultirajte se s pravnikom ili poreskim savjetnikom prije nego što donesete odluku o darovanju nekretnine.

DžABA Consult nudi stručne usluge i savjete za darovanje nekretnina. Naš tim stručnjaka može vam pomoći da razumijete sve aspekte ovog procesa i osiguramo da vaše darovano vlasništvo bude pravno i porezno povoljno. Kontaktirajte nas danas da bismo započeli!

Contents

Darovni ugovor obrazac download

1. Opći uvjeti

Ovaj darovni ugovor (dalje u tekstu: Ugovor) sklopljen je između davaoca darova i primatelja darova, radi prenošenja vlasništva nad određenom nekretninom na primatelja darova.

2. Definicije

U ovom Ugovoru, sljedeći izrazi imaju sljedeća značenja:

 • Davaoc darova: osoba koja daruje nekretninu primatelju darova
 • Primatelj darova: osoba koja prima darovano vlasništvo nad nekretninom od davaoca darova
 • Nekretnina: određena nekretnina koja se daruje primatelju darova

3. Prenošenje vlasništva

Davaoc darova daruje i prenosi vlasništvo nad nekretninom na primatelja darova bez ikakve naknade.

4. Jamstva

Davaoc darova jamči da je vlasnik nekretnine i da nema nikakvih tereta i ograničenja na njoj. Davaoc darova također jamči da je nekretnina slobodna od bilo kakvih tuđih prava te da će nadoknaditi primatelju darova sve štete i troškove koji mogu nastati u vezi s eventualnim taksama ili teretima.

5. Raskid Ugovora

Ovaj Ugovor može biti raskinut samo uz pisanu suglasnost obiju strana. U slučaju raskida Ugovora, nekretnina će biti vraćena davaocu darova.

You might be interested:  Prodaja Kuća Đakovo Index

6. Nadležni sud

Za sve sporove koji mogu nastati između strana u vezi s ovim Ugovorom nadležan je sud prema zakonu.

7. Zaključak

Ovaj Ugovor je sklopljen u dva istovjetna primjerka, pri čemu svaka strana čuva po jedan primjerak. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Download obrazaca darovnog ugovora

Ovdje možete preuzeti obrazac darovnog ugovora koji se koristi za slučajeve darovanja nekretnina.

Prije nego što preuzmete obrazac darovnog ugovora, molimo vas da pažljivo pročitate upute i provjerite da li ste ispunili sve relevantne informacije.

U obrazcu darovnog ugovora potrebno je navesti sljedeće informacije:

 1. Ime i prezime darovatelja
 2. Ime i prezime primatelja darovnice
 3. Opis darovane nekretnine (vrsta nekretnine, površina, adresa)
 4. Cijena darovane nekretnine (ukoliko postoji)
 5. Uslovi i rokovi darovanja
 6. Odgovornost za plaćanje poreza i ostalih troškova
 7. Potpisi darovatelja i primatelja darovnice

Nakon što popunite sve potrebne informacije u obrazcu, molimo vas da obrazac potpišete i dostavite primatelju darovnice. Također, preporučujemo da se konsultirate s pravnikom ili stručnjakom za nekretnine kako biste se bolje informirali o vašim obvezama i pravima u vezi darovne nekretnine.

Obrazac darovnog ugovora za prenos nekretnina

1. Uvod

Darovni ugovor je pravni dokument koji služi za prenos nekretnine kao poklona.

2. Strane ugovora

Ugovor o darovanju nekretnine sklapaju:

 • Davalac poklona (donor) – osoba koja daruje nekretninu
 • Primatelj poklona (daroprimac) – osoba koja prima nekretninu kao poklon

3. Detalji nekretnine

Ugovorne strane trebaju navesti sve relevantne informacije o nekretnini koja se daruje, uključujući:

 • Adresa nekretnine
 • Površina nekretnine
 • Opis nekretnine (vrsta, broj soba, stanje itd.)

4. Naknada

Darovana nekretnina se prenosi kao poklon, bez novčane naknade.

5. Prava i obveze strana

Davalac poklona garantira da je vlasnik nekretnine i da je nekretnina slobodna od tereta i opterećenja. Daroprimac prihvaća nekretninu i preuzima sve eventualne obveze koje proizlaze iz posjedovanja i vlasništva nad nekretninom.

6. Ugovorne odredbe i raskid ugovora

Ostale ugovorne odredbe i mogućnosti raskida ugovora trebaju biti detaljno navedene u samom ugovoru.

7. Zaključak

Ovaj obrazac darovnog ugovora za prenos nekretnina služi samo kao primjer i treba ga prilagoditi konkretnom slučaju i važećim zakonima.

8. Potpisi ugovornih strana

Ugovorne strane trebaju potpisati darovni ugovor kako bi ovaj dokument bio važeći.

9. Pravni savjet

Uvijek se preporučuje da se prije potpisivanja bilo kojeg ugovora potraži stručni pravni savjet kako bi se osiguralo da su sve potrebne odredbe i zahtjevi ispunjeni.

Ugovor o darovanju nekretnina

Ovaj ugovor o darovanju nekretnina sklopljen je između donatora, gospodina/ gospođe [_________________] (u daljnjem tekstu: Donator) i daroprimca, gospodina/ gospođe [_________________] (u daljnjem tekstu: Daroprimac).

1. Predmet ugovora

Donator daruje Daroprimcu nekretninu koja se nalazi na adresi [_________________]. Nekretnina je opisana i označena u Prilogu 1 koji čini sastavni dio ovog ugovora.

2. Prava i obveze donatora

 • Donator ima pravo darovati navedenu nekretninu Daroprimcu bez ikakvih tereta i ograničenja.
 • Donator se obvezuje prenijeti vlasništvo nad nekretninom na Daroprimca u roku od 30 dana od potpisivanja ovog ugovora.
 • Donator nema nikakva daljnja prava ili obveze u vezi s darovanom nekretninom.

3. Prava i obveze daroprimca

 • Daroprimac prihvaća darovanu nekretninu u stanju u kojem se nalazi i bez ikakvih prigovora.
 • Daroprimac se obvezuje preuzeti vlasništvo nad nekretninom te snositi sve troškove i obveze koje proizlaze iz vlasništva nad istom.
 • Daroprimac se obvezuje neopterećivati darovanu nekretninu teretima, zalogama ili drugim pravnim radnjama.

4. Raskid ugovora

Ovaj ugovor može biti raskinut jedino uz pisanu suglasnost obiju strana.

5. Prijenos prava

Daroprimac može prenijeti svoje pravo vlasništva nad nekretninom samo uz pisanu suglasnost Donatora.

6. Nadležnost i primjena zakona

Za sve sporove koji proisteknu iz ovog ugovora, nadležan je sud u [_________________] uz primjenu zakona Republike Hrvatske.

You might be interested:  Gradnja Kuce U Hrvatskoj Cijena

7. Završne odredbe

Ovaj ugovor obvezuje obje strane i njegove izmjene i dopune moraju biti u pisanom obliku kako bi bile valjane.

_______________________ _______________________
Donator Daroprimac

Darovanje nekretnina s konzultacijama od strane DžABA Consult

Darovanje nekretnina

Darovanje nekretnina je postupak prenošenja vlasništva nad nekretninom s jedne osobe na drugu bez naknade. To može biti kuća, stan, zemljište ili bilo koja druga vrsta nekretnine.

Darovanje nekretnina je često pozitivna i humanitarna gesta kojom osoba želi podijeliti svoje imovinske resurse s drugima. Može se darivati rođacima, prijateljima, zakladama ili drugim organizacijama koje podržavate.

Konzultacije od strane DžABA Consult

DžABA Consult je renomirana konzultantska tvrtka koja pruža usluge u vezi s darovanjem nekretnina. Njihovi stručnjaci vam mogu pomoći u kompletnom procesu darovanja nekretnine, pružajući vam savjete i informacije o svim pravnim i poreznim aspektima ovog postupka.

Konzultanti iz DžABA Consult će vam pomoći u razumijevanju svih obveza i procedura koje treba ispuniti prije, za vrijeme i nakon darovanja nekretnina. Oni će vam pružiti potrebne informacije o dokumentaciji koju je potrebno pripremiti, kao i o zakonskim zahtjevima koji se odnose na darovanje nekretnina u Hrvatskoj.

Usluge DžABA Consult

DžABA Consult pruža širok spektar usluga u vezi s darovanjem nekretnina, uključujući:

 • Savjetovanje o poreznim i pravnim aspektima darovanja nekretnina
 • Pomoć u pripremi svih potrebnih dokumenata
 • Provjera valjanosti naslovne dokumentacije nekretnine
 • Procjena tržišne vrijednosti nekretnine
 • Koordinacija s nadležnim tijelima i institucijama
 • Pravno zastupanje u papirologiji i drugim administrativnim postupcima

Zaključak

Darovanje nekretnina može biti koristan i ispunjavajući postupak, ali također može biti složen i zahtjevan. Uz pomoć stručnjaka iz DžABA Consult, možete biti sigurni da će cijeli proces biti obavljen pravilno i bez ikakvih problema. Oni će vam pružiti sve potrebne informacije i usluge kako bi vaše darovanje nekretnina bilo uspješno i bezbrižno.

Ako razmišljate o darovanju nekretnine, kontaktirajte DžABA Consult kako bi dobili stručne konzultacije i podršku u cijelom postupku.

DžABA Consult – vaš partner za darovanje nekretnina

DžABA Consult je vaš pouzdan partner kada je u pitanju darovanje nekretnina u Hrvatskoj. Naša usluga vam omogućuje da jednostavno i sigurno prenesete vlasništvo nekretnine na željenu osobu, bez ikakvih troškova.

Naš tim stručnjaka ima dugogodišnje iskustvo u oblasti darovanja nekretnina i pružanja pravnog savjeta vezanog za ovaj postupak. Sve što trebate da uradite je da nas kontaktirate i mi ćemo vam pomoći da sprovedete darovanje bez ikakvih komplikacija.

DžABA Consult vam pruža sledeće usluge:

 • Pružanje pravnog savjeta vezanog za darovanje nekretnina
 • Izrada i overa darovnog ugovora
 • Pomoć u sprovođenju postupka darovanja
 • Praćenje vašeg slučaja i rešavanje svih potencijalnih problema

Naš tim stručnjaka će biti uz vas tokom celog postupka darovanja i obezbediti da sve bude u skladu sa zakonskim propisima. Mi smo tu da vam olakšamo celokupan proces i da obavimo sve administrativne zadatke umesto vas.

Darovanje nekretnina može biti kompleksan postupak, ali sa DžABA Consult-om na vašoj strani, možete biti sigurni da će sve biti u redu. Mi smo vaš pouzdan partner u ovom procesu i obećavamo vam brzo i profesionalno rešenje.

Ne trošite nepotrebno vreme i novac na komplikovane procedure darovanja nekretnina. Kontaktirajte DžABA Consult i dozvolite nam da vam pomognemo da postignete željeni rezultat – prenesete nekretninu bez ikakvih komplikacija i troškova.

Započnite svoj postupak darovanja danas! Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila i mi ćemo vam pružiti sve informacije koje vam trebaju.

Darujući svoje nekretnine, ostvarite beneficije s DžABA Consult

Prednosti darivanja nekretnina

Prednosti darivanja nekretnina

Darujući svoje nekretnine, ostvarujete različite beneficije. Osim moralnog zadovoljstva koje dolazi s činom darivanja, možete ostvariti i druge povoljnosti.

Ostvarivanje poreskih olakšica

Jedna od najvažnijih beneficija je mogućnost ostvarivanja poreskih olakšica. Kroz darovanje nekretnina, možete smanjiti iznos poreza koji morate da platite. To je posebno korisno ukoliko ste u situaciji da želite da smanjite svoje poreske obaveze.

You might be interested:  Prodaja Kuća Na Moru Do 20.000 Eura

Postizanje ciljeva vezanih za nasleđivanje

Darivanje nekretnina takođe može biti dobar način da postignete određene ciljeve u vezi sa nasleđivanjem. Na primer, ukoliko želite da neka osoba dobije određenu nekretninu nakon vaše smrti, možete tu nekretninu darovati toj osobi za vašeg života. To može biti korisno kako bi se rešile potencijalne pravne komplikacije i sporovi vezani za nasleđivanje u budućnosti.

Izgradnja dobrog imidža

Darujući nekretnine kao deo korporativne društvene odgovornosti, možete izgraditi dobar imidž za svoju kompaniju. To može biti važno za privlačenje klijenata, partnera i investitora, kao i za sticanje povjerenja u zajednici.

Zašto DžABA Consult?

Zašto DžABA Consult?

DžABA Consult je vodeća konsultantska firma koja vam može pomoći u procesu darovanja nekretnina. Sa našim stručnim timom, možete biti sigurni da će vaša donacija biti pravilno i efikasno realizovana. Naša iskusna pravna i poreska podrška će vam pomoći da ostvarite sve beneficije i olakšice koje su vam na raspolaganju.

Naše usluge DžABA Consult
Konsultacije i podrška
Pravna i poreska podrška
Efikasna realizacija
Individualni pristup

Ukoliko želite ostvariti beneficije darivanja nekretnina, obratite se DžABA Consult-u i budite sigurni da će vaša donacija biti pravno i poreski ispravna i da ćete dobiti sve povoljnosti koje vam pripadaju.

Besplatne usluge darovanja nekretnina od DžABA Consult

DžABA Consult nudi besplatne usluge darovanja nekretnina kako bi vlasnici mogli lako preneti svoju imovinu na druge bez ikakvih troškova. Ove usluge su dostupne svim fizičkim osobama koje imaju nekretnine koje žele darovati.

Zahvaljujući DžABA Consult, darovanje nekretnina postaje jednostavan i brz proces. Naša stručna ekipa će vam pomoći da sastavite darovni ugovor, obave sve potrebne pravne korake i osiguraju da sva dokumentacija bude ispravna i u skladu s važećim zakonima.

Naši stručnjaci će vam također pružiti sve potrebne informacije o postupku darovanja nekretnina, kao i o mogućim poreznim posljedicama koje mogu nastati. Sve usluge se pružaju potpuno besplatno, bez ikakvih naknada ili provizija.

Odlučite li se koristiti naše usluge darovanja nekretnina, možete očekivati profesionalnu i pouzdanu podršku od našeg tima. Ostvarivanje vaših ciljeva je naš prioritet, a mi ćemo se pobrinuti da proces bude što jednostavniji i manje stresan za vas.

Ako imate bilo kakva pitanja ili želite zakačiti termin za razgovor o uslugama darovanja nekretnina, slobodno nas kontaktirajte. Naši stručnjaci će vam rado pomoći i pružiti sve potrebne informacije.

FAQ:

Što je darovni ugovor?

Darovni ugovor je pravni dokument kojim se vlasnik nekretnine ili imovine obvezuje prenijeti svoje vlasništvo na drugu osobu bez naknade.

Treba li darovni ugovor biti ovjeren kod javnog bilježnika?

Da, darovni ugovor treba biti ovjeren kod javnog bilježnika radi pravne valjanosti.

Koje su koristi darovanja nekretnina putem darovnog ugovora?

Koristi darovanja nekretnina putem darovnog ugovora su oslobađanje od poreza na nasljedstvo ili darove, mogućnost prenosa vlasništva na željenu osobu i izbjegavanje komplicirane procedure ostavljanja nasljedstva.

Koje su zakonske obveze u vezi s darovnim ugovorom?

Zakonske obveze u vezi s darovnim ugovorom uključuju ovjeru kod javnog bilježnika, prijavu darovnog ugovora nadležnoj poreznoj ili katastarskoj upravi i ispunjavanje ostalih zakonom propisanih uvjeta za darovanje.

Koje vrste nekretnina mogu biti predmet darovnog ugovora?

Sve vrste nekretnina mogu biti predmet darovnog ugovora, uključujući stanove, kuće, zemljišta i poslovne prostore.

Kako se izvršava prenos vlasništva nakon potpisivanja darovnog ugovora?

Prenos vlasništva nakon potpisivanja darovnog ugovora obavlja se upisom novog vlasnika u katastar nekretnina i izdavanjem novih dokumenata vlasništva.

Treba li darovni ugovor biti registriran u sudskom registru?

Ne, darovni ugovor ne treba biti registriran u sudskom registru, ali se preporučuje ovjeriti ga kod javnog bilježnika radi pravne sigurnosti.