Odjel Za Katastar Nekretnina - Tehnopolis

Odjel Za Katastar Nekretnina

Odjel Za Katastar Nekretnina

Jeste li ikad razmišljali o kupnji nekretnine? Ako jeste, onda je vrlo vjerojatno da ćete se susresti s Odjelom za Katastar Nekretnina. Ovaj odjel ima ključnu ulogu u reguliranju i evidentiranju svih nekretnina u zemlji, čineći proces kupnje i prodaje nekretnina transparentnijim i pouzdanijim.

Odjel za Katastar Nekretnina zadužen je za vođenje registra svih nekretnina u zemlji, uključujući kuće, zemljišta, stanove i poslovne objekte. Njihova uloga je osigurati da se sve nekretnine pravilno evidentiraju i da se informacije o njima čuvaju na sigurnom mjestu. Ovi podaci su od velikog značaja za vlasnike nekretnina, kupce, prodavatelje, kao i za institucije i agencije koje se bave nekretninama.

Odjel za Katastar Nekretnina pruža javnost s točnim informacijama o vlasništvu, opisima nekretnina, hipotekama i drugim teretima koji mogu postojati na nekretninama. To omogućava vlasnicima da zaštite svoja prava, potencijalnim kupcima da provjere valjanost ponude, te bankama i državnim institucijama da provjere status i vrijednost nekretnina pri davanju kredita i naplati poreza.

Ako planirate kupiti nekretninu, prvi korak je da proučite dokumentaciju o katastarskim podacima kako biste provjerili je li nekretnina legalna i ima li kakvih tereta. Možete to učiniti posjetom službenoj web stranici Odjela za Katastar Nekretnina ili odlaskom u lokalnu podružnicu.

Contents

Što je Odjel za Katastar Nekretnina?

Odjel za Katastar Nekretnina je institucija u Hrvatskoj koja se bavi vođenjem i održavanjem katastra nekretnina, registra svih parcela i zemljišta u zemlji. Svrha ovog odjela je osigurati točne informacije o vlasništvu, granicama i karakteristikama nekretnina.

Katastar nekretnina je važan instrument u pravnim transakcijama kao što su prodaja nekretnina, nasljeđivanje, izgradnja i planiranje gradnje. Odjel za Katastar Nekretnina osigurava da se svi podaci o nekretninama na određenom području ažuriraju i održavaju kako bi se osigurala točnost i pouzdanost informacija.

Funkcije Odjela za Katastar Nekretnina

Odgovornosti i funkcije Odjela za Katastar Nekretnina mogu uključivati sljedeće:

 • Vođenje i održavanje knjige katastarskih čestica i zemljišta
 • Registrovanje promjena u vlasničkom pravu nad nekretninama
 • Osiguravanje informacija o granicama i površinama nekretnina
 • Davanje dozvola za izgradnju i planiranje
 • Održavanje topografskih karata
 • Pravna podrška prijevodu nekretnina i izvršenju transakcija

Kako pristupiti podacima Katastra Nekretnina?

Kako bi pristupili podacima Katastra Nekretnina u Hrvatskoj, možete posjetiti lokalnu katastarsku ispostavu ili koristiti online sustav koji nudi Odjel za Katastar Nekretnina. Kroz ovaj sustav možete pretraživati, pregledavati i preuzeti informacije o određenoj nekretnini, kao što su podaci o vlasniku, granicama i površini.

Važno je napomenuti da su podaci iz Katastra Nekretnina javni, ali postoji mogućnost da su informacije na terenu različite od onih u katastru. Stoga, uvijek je preporučljivo provjeriti dokumente i zatražiti službene potvrde prije donošenja bilo kakvih odluka temeljenih na informacijama iz katastra.

Zaključak

Odjel za Katastar Nekretnina igra važnu ulogu u vođenju i održavanju registra svih nekretnina u Hrvatskoj. Pristup podacima katastra omogućuje transparentnost u vlasništvu nekretnina, što je ključno za pravne transakcije i planiranje izgradnje. Ako vam je potrebna informacija o nekretnini u Hrvatskoj, Odjel za Katastar Nekretnina je pravi izvor za točne i pouzdane podatke.

You might be interested:  Kupovina Nekretnina U Hrvatskoj Za Državljane Bih

Povijest i razvoj Odjela za Katastar Nekretnina

Odjel za Katastar Nekretnina ima dugu povijest i igra ključnu ulogu u upravljanju zemljištem i nekretninama u Hrvatskoj. Slijedi pregled povijesti i razvoja ovog odjela:

19. stoljeće

 • Godine 1857. donesen je prvi zakon o katastru u Hrvatskoj. Ovaj zakon predstavljao je prekretnicu u upravljanju zemljištem i nekretninama, jer je uspostavio sustav zemljišne knjige i katastarske evidencije.
 • U prvim godinama, katastarske evidencije vodile su se ručno, a zemljišne knjige bile su pohranjene u crkvama ili općinskim zgradama.

20. stoljeće

 • Uvođenje novih tehnologija i računalnih sustava u 20. stoljeću značajno je utjecalo na razvoj Odjela za Katastar Nekretnina.
 • Godine 1995. provedena je prva digitalizacija katastarskih podataka, što je omogućilo brže i učinkovitije vođenje evidencije.
 • Tijekom 2000-ih godina, provedene su brojne reforme i modernizacija sustava katastra nekretnina u Hrvatskoj. Uvođenje računalnih sustava omogućilo je elektroničko vođenje evidencije i dostupnost podataka putem interneta.

Danas

 • Danas, Odjel za Katastar Nekretnina u Hrvatskoj osigurava točne i ažurirane informacije o zemljištu i nekretninama.
 • Odjel pruža usluge poput izdavanja isprava, upisa promjena vlasništva, izmjene granica parcela i pružanja informacija o zemljištu.
 • Također, Odjel za Katastar Nekretnina kontinuirano radi na unapređenju sustava i usluga kako bi korisnicima pružio što kvalitetniju uslugu.

Sveobuhvatna evidencija i digitalna dostupnost informacija koje pruža Odjel za Katastar Nekretnina ključni su mehanizmi za pravnu sigurnost i transparentnost u prometu nekretninama i razvoju građevinskog sektora.

Zadaci Odjela za Katastar Nekretnina

Odjel za Katastar Nekretnina ima različite zadatke kako bi osigurao točne evidencije o nekretninama i održao sustav katastra. Neki od glavnih zadataka koje obavlja Odjel su sljedeći:

1. Prikupljanje i evidentiranje podataka o nekretninama

 • Osoblje Odjela prikuplja informacije o nekretninama, kao što su površina, lokacija, namjena i vlasništvo.
 • Evidentiraju se promjene u vlasništvu, poput prodaje ili nasljeđivanja.

2. Održavanje i ažuriranje katastarskih evidencija

 • Odgovorni su za održavanje točnih katastarskih planova i karata, kako bi se moglo pružiti jasnoću i preciznost u pogledu granica nekretnina.
 • Kontinuirano ažuriraju katastarske podatke kako bi se odražavale promjene u vlasništvu i drugim relevantnim informacijama.

3. Pružanje informacija i usluga korisnicima

 • Prima zahtjeve korisnika i pruža potrebne informacije o nekretninama, poput zemljišnih knjiga, katastarskih planova i drugih podataka.
 • Pomaže korisnicima u postupku evidentiranja vlasništva i drugih pravnih postupaka vezanih uz nekretnine.

4. Suradnja s drugim relevantnim institucijama

 • Sudjeluju u postupcima izdavanja građevinskih dozvola i drugim postupcima koji zahtijevaju podatke o nekretninama.
 • Surađuju s lokalnim jedinicama samouprave, kako bi se osigurala dosljednost katastarskih i urbanističkih podataka.

5. Obrazovanje i stručno usavršavanje

 • Osoblju Odjela pružaju se kontinuirana obuka i stručno usavršavanje kako bi se osigurala njihova stručnost i up-to-date znanje o katastru nekretnina.
 • Prate se nove tehnologije i razvoj u području katastra nekretnina kako bi se osigurao visok standard usluga.

Uz navedene zadatke, Odjel za Katastar Nekretnina također obavlja druge administrativne i operativne dužnosti koje su potrebne za učinkovito funkcioniranje sustava katastra nekretnina.

Kako se koristiti uslugama Odjela za Katastar Nekretnina?

Odjel za Katastar Nekretnina pruža različite usluge koje vam mogu pomoći u vezi s nekretninama. Evo nekoliko koraka kako se koristiti ovim uslugama:

 1. Registracija korisničkog računa: Prvi korak je registracija korisničkog računa na web stranici Odjela za Katastar Nekretnina. Potrebno je popuniti obrazac za registraciju i pružiti sve potrebne podatke.
 2. Prijavljivanje: Nakon što ste se registrirali, možete se prijaviti na svoj korisnički račun koristeći svoje korisničko ime i lozinku.
 3. Pretraga nekretnine: Sada možete koristiti uslugu pretraživanja nekretnina kako biste pronašli informacije o određenoj nekretnini. Možete pretraživati nekretnine po adresi, broju katastarske čestice ili drugim kriterijima.
 4. Prikaz rezultata pretrage: Kada pronađete nekretninu koju tražite, dobit ćete prikaz svih relevantnih podataka o toj nekretnini, kao što su površina, vlasnička struktura, tereti i sl.
 5. Naručivanje isprava: Ako vam je potrebna službena isprava o nekretnini, možete je naručiti putem usluge Naručivanje isprava. Odaberite željene isprave i platite online. Nakon obrade narudžbe, isprave će biti dostavljene na vašu adresu.
 6. Ažuriranje podataka: Možete koristiti uslugu Ažuriranje podataka kako biste promijenili podatke o nekretnini, na primjer, ako ste postali vlasnik ili promijenili adresu.
 7. Kontaktiranje Odjela za podršku: Ako imate bilo kakva pitanja ili trebate podršku, možete kontaktirati Odjel za Katastar Nekretnina putem telefona ili e-pošte. Osoblje će vam rado pomoći.
You might be interested:  Prodaja Nekretnina U Vlasništvu Banke

Ove usluge omogućuju vam da brzo pristupite informacijama o nekretninama i obavljate administrativne radnje vezane uz njih. Iskoristite prednosti koje pruža Odjel za Katastar Nekretnina i pojednostavite postupak upravljanja nekretninama.

Dokumentacija potrebna za prijavu u Katastar Nekretnina

Za prijavu nekretnine u Katastar Nekretnina potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju. Evo popisa osnovnih dokumenata koji su potrebni:

 • Prijavni obrazac za Katastar Nekretnina – Ovo je službeni obrazac koji se koristi za prijavu nekretnine. Možete ga dobiti u službenoj pisarnici Katastra Nekretnina ili preuzeti sa njihove web stranice.
 • Dokaz o vlasništvu nekretnine – Ovo može biti ugovor o kupoprodaji, darovni ugovor, nasljedna isprava ili drugi relevantan dokument koji potvrđuje vaše vlasništvo nad nekretninom.
 • Plan nekretnine – Potrebno je dostaviti detaljan plan nekretnine s označenim granicama, površinom, položajem i svim drugim relevantnim podacima.
 • Dokazi o plaćanju komunalnih doprinosa – Ako je potrebno, priložite dokaze o plaćanju komunalnih doprinosa za nekretninu.
 • Potvrda o legalnosti građevine – Ako se radi o izgrađenoj nekretnini, priložite potvrdu o legalnosti građevine izdana od strane nadležnih tijela.

Osim ovih osnovnih dokumenata, možda će biti potrebno priložiti i druge dodatne dokumente, ovisno o vrsti i namjeni nekretnine koju prijavljujete. Na primjer, za poslovne objekte može biti potrebna kopija rješenja o upisu u registar trgovačkog društva, dok za poljoprivredno zemljište može biti potrebno priložiti potvrdu o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta.

Preporučljivo je kontaktirati nadležni Odjel Katastra Nekretnina kako biste se informirali o preciznoj dokumentaciji potrebnoj za prijavu vaše konkretne nekretnine.

Postupak upisa nekretnina u Katastar Nekretnina

1. Prikupljanje dokumentacije

Prije nego što možete započeti postupak upisa nekretnine u Katastar Nekretnina, trebate prikupiti određenu dokumentaciju. To uključuje:

 • Uvjerenje o vlasništvu ili drugi dokaz o pravu vlasništva nad nekretninom
 • Dokumente o identitetu vlasnika nekretnine
 • Plan i opis nekretnine
 • Potvrdu o izgrađenosti i legalnosti objekta, ako se radi o zgradama ili drugim građevinama

2. Podnošenje zahtjeva

Nakon što ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju, trebate podnijeti zahtjev za upis nekretnine u Katastar Nekretnina. Zahtjev se može podnijeti osobno na šalteru Odjela za Katastar Nekretnina ili putem elektroničke pošte, ovisno o pravilima određene regije.

3. Proces provjere

Nakon podnošenja zahtjeva, provodi se proces provjere podataka i dokumentacije kako bi se utvrdila vlasnička struktura i valjanost podataka. Ovaj proces može potrajati neko vrijeme, ovisno o opterećenju Odjela za Katastar Nekretnina.

4. Uplata takse

Kada je postupak provjere završen i utvrđeno je da su podaci i dokumentacija valjani, trebate uplatiti taksu za upis nekretnine u Katastar Nekretnina. Visina takse ovisi o vrsti nekretnine i vrijednosti.

5. Upis u Katastar Nekretnina

Nakon uplate takse, nekretnina će biti upisana u Katastar Nekretnina. Nakon toga, dobit ćete potvrdu o upisu koja služi kao dokaz o vlasništvu.

6. Izrada katastarskog plana

U nekim slučajevima, može biti potrebno izraditi katastarski plan za novougrađene objekte ili promjene na postojećim objektima. Ovaj korak obično provodi geodetski uređaj u suradnji s Katastarskim uredom.

7. Izdavanje Rješenja o upisu

Nakon što je izrađen katastarski plan, izdaje se Rješenje o upisu koje služi kao službeni dokument o upisu nekretnine u Katastar Nekretnina.

8. Promjene i ažuriranja

Važno je napomenuti da se podaci u Katastru Nekretnina moraju redovito ažurirati, posebno u slučaju promjena vlasništva ili drugih bitnih informacija o nekretnini. Zahtjevi za promjene ili ažuriranja također se podnose Odjelu za Katastar Nekretnina.

Vrste dozvola za gradnju koje izdaje Odjel za Katastar Nekretnina

1. Građevinska dozvola

Građevinska dozvola je osnovna dozvola koja se izdaje od strane Odjela za Katastar Nekretnina za izgradnju novog objekta. Ova dozvola obuhvaća sve vrste građevinskih radova, uključujući izgradnju stambenih, poslovnih i industrijskih objekata.

2. Dozvola za adaptaciju

Dozvola za adaptaciju je dozvola koja se izdaje ako se planira promjena ili dogradnja postojećeg objekta. Ova vrsta dozvole obuhvaća radove poput renovacije, nadogradnje ili promjene namjene prostora u postojećem objektu.

3. Dozvola za rušenje

3. Dozvola za rušenje

Dozvola za rušenje je potrebna ako se planira rušenje postojećeg objekta radi izgradnje novog ili promjene namjene zemljišta. Ova dozvola se izdaje kako bi se osigurala sigurna i kontrolirana demolacija objekta.

4. Dozvola za promjenu namjene

Dozvola za promjenu namjene izdaje se ako planirate promijeniti namjenu postojećeg objekta. Na primjer, ako želite pretvoriti stambeni prostor u poslovni prostor, trebat će vam dozvola za promjenu namjene.

You might be interested:  Dom I Dizajn Fotogalerija

5. Dozvola za legalizaciju

Dozvola za legalizaciju je posebna vrsta dozvole koja se izdaje za objekte koji su izgrađeni bez prethodne građevinske dozvole ili s kršenjem propisa. Ova dozvola omogućava vlasnicima takvih objekata da ih legaliziraju i dobiju pravni status.

Važno: Sve vrste dozvola za gradnju izdaje Odjel za Katastar Nekretnina, ali preporučuje se konzultirati se s lokalnim vlastima i pridržavati se svih relevantnih propisa i zakona prije početka građevinskih radova.

Ograničenja i pravila kod kupnje nekretnina preko Odjela za Katastar Nekretnina

Prilikom kupnje nekretnine preko Odjela za Katastar Nekretnina postoje određena ograničenja i pravila koja treba uzeti u obzir. Ova pravila su uspostavljena kako bi se osigurala transparentnost i zakonitost procesa kupnje nekretnina.

1. Državljanstvo i prebivalište

Prema hrvatskom zakonodavstvu, samo osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo ili prebivalište u Republici Hrvatskoj mogu kupiti nekretninu. Stranci koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj trebaju ishoditi posebnu dozvolu za kupnju nekretnine.

2. Vrsta nekretnine

Odjel za Katastar Nekretnina ograničava kupnju određenih vrsta nekretnina. Na primjer, postoje posebna ograničenja za kupnju poljoprivrednog zemljišta, šumskog zemljišta i nekretnina u zaštićenim područjima.

3. Dokumentacija

Prije kupnje nekretnine, potrebno je provjeriti određene dokumente koji dokazuju vlasništvo nad nekretninom i njezin pravni status. Ovdje se može spomenuti katastarski plan, vlasnički list, ugovor o kupoprodaji ili ugovor o najmu.

4. Porezne obveze

Prilikom kupnje nekretnine, kupac mora platiti odgovarajući porez na promet nekretnina. Porezna stopa može se razlikovati ovisno o vrsti nekretnine i vrijednosti kupnje.

5. Brokerske usluge i troškovi

5. Brokerske usluge i troškovi

U procesu kupnje nekretnine preko Odjela za Katastar Nekretnina, može biti uključena brokerska agencija koja će pružiti pomoć i podršku u procesu kupnje. Troškovi usluga agencije mogu biti uključeni u ukupne troškove kupnje nekretnine.

6. Pravo prvokupa

U nekim slučajevima, postoje osobe ili institucije koje imaju pravo prvokupa nad određenom nekretninom. To znači da imaju prvenstvo kupnje prije drugih zainteresiranih strana. U takvim slučajevima, potrebno je provjeriti postoji li pravo prvokupa i donijeti odluku u skladu s tim.

7. Evidencija i registracija

Nakon kupnje nekretnine, kupac treba registrirati svoje vlasništvo u Katastru Nekretnina. Ovaj postupak osigurava da se novi vlasnik pravilno evidentira i da se nekretnina pravno zaštiti.

Popis ograničenja i pravila kod kupnje nekretnina preko Odjela za Katastar Nekretnina
Ograničenja Pravila
Državljanstvo Državljanstvo ili prebivalište u Hrvatskoj
Vrsta nekretnine Ograničenja za poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište, zaštićena područja
Dokumentacija Provjera i pregled relevantnih dokumenata
Porezne obveze Plaćanje poreza na promet nekretnina
Brokerske usluge Moguće uključivanje brokerske agencije i pripadajući troškovi
Pravo prvokupa Potrebno provjeriti postoji li pravo prvokupa
Evidencija i registracija Registracija vlasništva nakon kupnje

FAQ:

Odjel Za Katastar Nekretnina – što je to?

Odjel za katastar nekretnina je služba koja se bavi vođenjem i održavanjem registra o nekretninama u Hrvatskoj. To je mjesto gdje se čuvaju svi podaci o zemljištu, građevinama i drugim oblicima nekretnina. Također, ovaj odjel izdaje i potvrde o vlasništvu te obavlja druge administrativne poslove vezane za nekretnine.

Koje su glavne funkcije Odjela za Katastar nekretnina?

Glavne funkcije Odjela za Katastar nekretnina uključuju vođenje registra o nekretninama, evidenciju o vlasništvu, izdavanje potvrda o vlasništvu, upis prava i tereta na nekretnine, pružanje informacija korisnicima, osiguravanje pravne sigurnosti i prava građana, reguliranje i nadzor nad nekretninskim prometom i druge administrativne poslove vezane za nekretnine.

Koje dokumente je potrebno dostaviti u Odjel za Katastar nekretnina?

Dokumenti koji se obično zahtijevaju prilikom podnošenja zahtjeva u Odjelu za Katastar nekretnina su osobna iskaznica ili putovnica, potvrda o vlasništvu nekretnine, ugovor o kupoprodaji ili darovnom ugovoru, suglasnost svih suvlasnika ako nekretnina ima više vlasnika, izvadak iz zemljišne knjige i druge dokumente koji su potrebni ovisno o situaciji.

Koje su moguće pristojbe za usluge Odjela za Katastar nekretnina?

Pristojbe za usluge Odjela za Katastar nekretnina ovise o vrsti i kompleksnosti usluge koju se traži. Primjerice, izdavanje potvrde o vlasništvu može koštati nekoliko desetaka kuna, dok upis prava vlasništva ili tereta na nekretninu može biti nekoliko stotina kuna. Detaljne informacije o pristojbama mogu se pronaći na web stranici Odjela za Katastar nekretnina ili se mogu dobiti na šalteru Odjela.