Što Se Može Graditi Bez Građevinske Dozvole - Tehnopolis

Što Se Može Graditi Bez Građevinske Dozvole

Što Se Može Graditi Bez Građevinske Dozvole

Želite započeti građevinski projekt, ali se pitate trebate li građevinsku dozvolu? Svaki građevinski projekt, od jednostavnog nadstrešnice do izgradnje kuće, obično zahtijeva građevinsku dozvolu. Međutim, postoji nekoliko iznimki kada se ne mora podnositi zahtjev za dozvolu.

Jedan od primjera su manji građevinski radovi na postojećim zgradama, kao što su zamjena prozora ili vrata, obnova unutarnjeg prostora ili promjena namjene prostora. Ovi radovi obično ne zahtijevaju dozvolu jer ne mijenjaju strukturalnu stabilnost zgrade. Međutim, uvijek je važno provjeriti lokalne propise i zakone kako biste bili sigurni da ste u skladu s njima.

Da biste bili sigurni da ne kršite propise i zakone, uvijek je pametno konzultirati se s nadležnim tijelima ili angažirati stručnjaka koji će vam pomoći u procjeni vašeg građevinskog projekta.

Također, manji građevinski radovi na privatnim vrtovima, kao što su izgradnja ograde, postavljanje kamina ili roštilja, često se mogu izvoditi bez građevinske dozvole. Međutim, mogu postojati ograničenja u visini ograde ili udaljenosti od susjednih zgrada, pa je važno provjeriti lokalne propise prije početka radova.

U svakom slučaju, uvijek je važno biti informiran i poštivati zakonske propise kada je u pitanju građevinski projekt. Građevinska dozvola može biti dug i složen postupak, ali ispunjavanje propisa i zakona osigurat će sigurnost vaše investicije i zaštitu vašeg okoliša.

Contents

Određene vrste objekata

Pomoćni objekti

Pomoćni objekti se mogu graditi bez građevinske dozvole ako zadovoljavaju određene uvjete. To su manji objekti koji se koriste u poljoprivredi, kao što su plastenici, staklenici ili farme za uzgoj životinja. Također, pomoćni objekti mogu obuhvaćati i garaže, spremišta i slične manje građevine koje se koriste za skladištenje alata, opreme ili vozila.

Manji stambeni objekti

Manji stambeni objekti, poput vikendica ili kuća za odmor, također se mogu graditi bez građevinske dozvole u određenim slučajevima. Ovi objekti moraju biti manji od 40 kvadratnih metara i mogu se koristiti samo u nerezidencijalne svrhe.

Oglašavanje i reklamne konstrukcije

Postavljanje reklamnih panoa, natpisa i sličnih oglašivačkih konstrukcija također nije potrebna građevinska dozvola ako se pridržavaju određenih pravila. Veličina, oblik, boje i lokacija oglašivačkih površina moraju biti u skladu s lokalnim propisima i urbanističkim planom.

Privremene konstrukcije

Privremene konstrukcije, poput montažnih šatora, tribina ili pozornica, također se mogu podići bez građevinske dozvole, ali samo ako se koriste u određenom vremenskom periodu i nemaju trajni karakter.

Male građevine na selu

Na ruralnim područjima postoje određene iznimke za male građevine koje se mogu graditi bez građevinske dozvole. To uključuje male objekte koji se koriste za poljoprivredne svrhe, kao što su spremnici za vodu, štale za stoku i slično.

Gradnja manjih vrtne kućice, nadstrešnice ili sjenice

U Republici Hrvatskoj postoji mogućnost da se bez građevinske dozvole grade manje vrtne kućice, nadstrešnice ili sjenice ukoliko određeni uvjeti budu ispunjeni.

Kada je potrebna građevinska dozvola?

Ukoliko planirate graditi manju vrtne kućicu, nadstrešnicu ili sjenicu, a želite izbjeći postupak dobivanja građevinske dozvole, morate se pridržavati sljedećih uvjeta:

 1. Vrtne kućice: Veličina vrtne kućice ne smije prelaziti 40 m2. Međutim, uvjeti se mogu razlikovati ovisno o lokalnoj samoupravi, stoga je važno provjeriti s nadležnim tijelom.
 2. Nadstrešnice: Veličina nadstrešnice može biti do 30 m2.
 3. Sjenice: Veličina sjenice ne smije biti veća od 20 m2.

Što je potrebno prijaviti?

Iako se za ovu vrstu građevina ne traži građevinska dozvola, još uvijek je potrebno podnijeti prijavu nadležnom tijelu. U prijavi je potrebno navesti:

 • Namjenu i dimenzije objekta koji planirate izgraditi.
 • Ime investitora.
 • Mjesto gradnje.
 • Glavne karakteristike objekta.
 • Tehničke uvjete objekta.

Što se smije graditi?

Prilikom gradnje vrtne kućice, nadstrešnice ili sjenice važno je voditi računa o određenim uvjetima i ograničenjima. Ovdje su neka od pravila koja se moraju poštovati:

 • Objekti se smiju graditi isključivo na vlastitom zemljištu ili zemljištu koje koristite u skladu s važećim propisima.
 • Objekti se moraju graditi na način da ne narušavaju stabilnost susjednih objekata.
 • Vrtne kućice, nadstrešnice i sjenice ne smiju se izgraditi na zaštićenim područjima ili područjima s posebnom namjenom (npr. parkovi, šumska područja itd.).
 • Visina objekta ne smije prelaziti određenu granicu koja se može razlikovati ovisno o lokalnoj samoupravi.

Što ako se ne pridržavate pravila?

Ukoliko se ne pridržavate pravila i gradite manju vrtne kućicu, nadstrešnicu ili sjenicu suprotno propisima, mogli biste biti suočeni s prijavom i plaćanjem novčane kazne. Stoga je važno provjeriti i poštovati sve lokalne propise prije početka gradnje.

Imajte na umu da uvjeti i propisi mogu varirati ovisno o regiji i lokalnoj samoupravi pa je uvijek najbolje konzultirati nadležno tijelo ili stručnjaka prije nego što započnete s gradnjom.

Sanacijski radovi

Sanacijski radovi se odnose na obnovu i popravke postojećih građevina koje su oštećene ili u lošem stanju. Uobičajeno je da sanacijski radovi ne zahtijevaju građevinsku dozvolu, jer ne uključuju nove građevinske radove.

Sanacijski radovi mogu obuhvatiti sljedeće aktivnosti:

 • Popravke oštećenih zidova i vanjskih površina
 • Sanacija krova
 • Popravke oštećenih podova i stropova
 • Obnova ili zamjena dotrajalih instalacija (električnih ili vodovodnih)
 • Popravka ili zamjena oštećenih prozora ili vrata
 • Sanacija temelja ili nosivih konstrukcija

Važno je napomenuti da određeni sanacijski radovi mogu zahtijevati odobrenje građevinskog inspektora ili moraju biti izvedeni u skladu sa specifičnim propisima i standardima.

Prije izvođenja bilo kakvih sanacijskih radova, uvijek se treba konsultirati s nadležnim institucijama kako bi se provjerilo postoje li posebni uvjeti ili odobrenja koja su potrebna.

Ojačavanje temelja ili zidova

Ojačavanje temelja ili zidova jedan je od građevinskih radova koji se često izvode bez potrebe za građevinskom dozvolom. Ovaj postupak može se provesti kako bi se poboljšala stabilnost građevine ili kako bi se ispravili nedostaci u njenoj strukturi.

Postoje različite metode ojačavanja temelja i zidova, ovisno o specifičnom problemu koji treba riješiti. Neki od uobičajenih postupaka uključuju:

 • Zamjena ili nadopunjavanje oslabljenih temelja ili zidova
 • Ugradnja dodatnih potpornih elemenata poput klasičnih armaturnih traka
 • Upotreba pojačanih betonskih elemenata
 • Primjena tehnologija poput mikrozida i injekcija u tlo radi povećanja stabilnosti temelja

Važno je napomenuti da će u većini slučajeva ojačavanje temelja ili zidova zahtijevati usluge stručnjaka, poput geotehničara ili inženjera građevine. Oni će provesti stručno ispitivanje i analizu kako bi odredili najbolju metodu ojačavanja za određeni objekt.

Unatoč tome što ojačavanje temelja ili zidova obično ne zahtijeva građevinsku dozvolu, uvijek je važno provjeriti lokalne propise i regulative kako biste bili sigurni da ste u skladu s njima. To može uključivati ​​dobivanje dozvole za radove i obavještavanje lokalnih vlasti o planiranim radovima.

U svakom slučaju, prije nego što započnete s ojačavanjem temelja ili zidova, važno je konzultirati stručnjaka kako biste dobili pravilno savjetovanje i osigurali da se radovi izvode ispravno i s minimalnim rizicima.

Adaptacija unutarnjeg prostora

Adaptacija unutarnjeg prostora je proces prilagođavanja postojećeg prostora u svrhu poboljšanja funkcionalnosti i estetike. Ovaj proces obuhvaća promjene u unutarnjem dizajnu prostora kao što su mijenjanje rasporeda zidova, dodavanje ili uklanjanje pregrada, obnova podova, zamjena ili obnova rasvjete i još mnogo toga.

Adaptacija unutarnjeg prostora može biti potrebna iz različitih razloga. Moguće je da želite promijeniti izgled i atmosferu prostora kako bi bolje odgovarao vašim potrebama i stilu života. Također, adaptacija može biti potrebna zbog oštećenja ili starenja postojećeg prostora koje treba popraviti ili obnoviti.

Kada je potrebna građevinska dozvola?

Za veće adaptacije koje uključuju strukturne promjene ili proširivanje postojećeg prostora obično je potrebna građevinska dozvola. Građevinska dozvola osigurava da se promjene izvode u skladu s građevinskim propisima i standardima sigurnosti.

Konkretno, građevinska dozvola može biti potrebna u sljedećim situacijama:

 • Kada mijenjate raspored zidova ili dodajete nove pregrade.
 • Kada proširujete postojeći prostor, na primjer, dodavanjem nadogradnje ili povezivanjem dviju soba.
 • Kada mijenjate vanjske otvore, kao što su prozori ili vrata.
 • Kada mijenjate ili obnavljate krov.

Kada nije potrebna građevinska dozvola?

Međutim, postoje i manji radovi koji se mogu izvesti bez građevinske dozvole. To uključuje:

 • Bojanje zidova ili stropova.
 • Zamjena parketa ili pločica na podu.
 • Zamjena rasvjetnih tijela ili prekidača.
 • Dodavanje ili uklanjanje namještaja.

U svakom slučaju, preporučuje se konzultirati stručnjaka prije početka adaptacije kako biste provjerili trebate li građevinsku dozvolu ili druge dozvole. Oni će vam pružiti potrebne informacije i smjernice kako da svoju adaptaciju izvedete na legalan i siguran način.

Preinake unutar objekta koje ne mijenjaju njegovu vanjštinu

Što se smatra preinakom unutar objekta?

Preinaka unutar objekta odnosi se na sve promjene koje se odnose na unutarnju strukturu i raspored prostora, a ne utječu na vanjski izgled objekta. To uključuje unutarnje pregradne zidove, podove, stropove, instalacije i namještaj.

Što se može graditi bez građevinske dozvole unutar objekta?

Prema zakonu, preinake unutar objekta koje ne mijenjaju njegovu vanjštinu mogu se graditi bez građevinske dozvole. Međutim, uvjeti se mogu razlikovati ovisno o vrsti radova i propisima lokalne samouprave.

Primjeri preinaka unutar objekta koje ne mijenjaju njegovu vanjštinu:

 • Zamjena ili postavljanje unutarnjih pregradnih zidova
 • Postavljanje ili zamjena podova i stropova
 • Instalacija ili zamjena električnih, vodovodnih ili plinskih instalacija unutar objekta
 • Unutarnje preinake koje ne utječu na statiku objekta
 • Postavljanje ili zamjena unutarnjih vrata i prozora
 • Postavljanje ili zamjena namještaja i opreme

Uvjeti i ograničenja mogu se razlikovati ovisno o vrsti objekta, njegovoj namjeni i propisima lokalne samouprave. Prilikom planiranja bilo kakvih preinaka unutar objekta, uvijek je preporučljivo konzultirati se s nadležnim tijelom ili stručnjakom kako biste bili sigurni da se pridržavate svih propisanih uvjeta i postupaka.

Niskogradnja

Niskogradnja obuhvaća sve radove izvođene na gradilištu koji su niži od 3 metra, kao što su izgradnja staza, dvorišta, parkirališta i slično. Za većinu radova niskogradnje ne treba građevinska dozvola, ali se neki propisi i standardi i dalje moraju poštovati.

Radovi u niskogradnji koji se mogu izvoditi bez dozvole

 • Izgradnja staza i pločnika u dvorištu
 • Izgradnja terasa, vrtnih staza i slično
 • Izgradnja manjih objekata poput nadstrešnica, vrtnih kućica i slično
 • Izgradnja manjih privatnih bazena
 • Izgradnja parkirališta na privatnom zemljištu
 • Postavljanje ograde na okućnici
 • Izvođenje radova na uređenju vrta i okoliša

Radovi u niskogradnji koji zahtijevaju dozvolu

 • Izgradnja staza, pločnika i parkirališta većeg opsega, koji će se koristiti javno
 • Izgradnja sportskih terena i igrališta
 • Izgradnja objekata za komunalne svrhe
 • Izgradnja infrastrukture, kao što su kanalizacijske mreže i vodovodne instalacije
 • Izgradnja objekata koji zahtijevaju posebnu urbanističku regulativu
 • Izgradnja objekata koji su u prostornom planu određeni kao građevinsko područje

Uvjeti za izvođenje radova u niskogradnji

Uvjeti za izvođenje radova u niskogradnji

Iako za većinu radova niskogradnje ne treba građevinska dozvola, uvjeti za izvođenje radova i dalje trebaju biti ispunjeni. Na primjer, radovi se ne smiju izvoditi na zemljištu koje je pod zaštitom, moraju se poštivati propisi o odvodnji i drenaži vode, te se treba provjeriti postojeće infrastrukturne instalacije prije početka radova.

Razlika između visokogradnje i niskogradnje

Visokogradnja se odnosi na izgradnju objekata koji su veći od 3 metra, kao što su zgrade, kuće, višekatnice i slično. Za visokogradnju je uvijek potrebna građevinska dozvola i strogo se regulira prostornim planom i urbanističkim propisima. Niskogradnja obuhvaća radove niže od 3 metra i može se izvoditi bez dozvole u većini slučajeva, ali uvjeti za izvođenje radova i dalje moraju biti ispunjeni.

Izgradnja i uređenje vrtnih staza, terasa i dvorišta

U skladu s propisima o gradnji koji određuju što se može graditi bez građevinske dozvole, izgradnja i uređenje vrtnih staza, terasa i dvorišta spadaju među dozvoljene aktivnosti koje možete poduzeti bez potrebe za pribavljanjem građevinske dozvole.

Prilikom izgradnje vrtnih staza, terasa i dvorišta važno je obratiti pažnju na sljedeće:

Materijali

Prilikom odabira materijala za izgradnju vrtnih staza, terasa i dvorišta najčešće se koriste prirodni materijali poput kamena, drveta, betona ili keramike. Važno je da odabrani materijal bude kvalitetan, izdržljiv i prilagođen vanjskim uvjetima.

Dimenzije

Prilikom planiranja i izgradnje vrtnih staza, terasa i dvorišta, potrebno je uzeti u obzir i dimenzije prostora koje su dostupne za tu namjenu. Važno je da staze i terase budu dovoljno široke i prostrane kako bi se omogućila udobna i sigurna uporaba.

Drenaža

Da bi se izbjegle probleme s nakupljanjem vode na stazama, terasama i dvorištima, važno je osigurati dobru drenažu. Ovo se može postići korištenjem odgovarajućih materijala ili postavljanjem drenažnih kanala koji će omogućiti propusnost vode.

Održavanje

Kako bi vrtni staze, terase i dvorišta uvijek izgledala lijepo i održavana, bitno je redovito održavati ove površine. To uključuje čišćenje, pranje, i popravak eventualnih oštećenja. Također, treba provoditi i redovito zalijevanje, košnju trave i obrezivanje biljaka.

Vrtni staze, terase i dvorišta predstavljaju važan dio uređenja okoliša i omogućuju lakši i sigurniji pristup različitim dijelovima vrta ili dvorišta. Bez potrebe za građevinskom dozvolom, možete izgraditi i uređenje ove površine te stvoriti ugodno i funkcionalno okruženje za uživanje na otvorenom.

Montažne građevine

Montažne građevine su vrsta građevina koje se mogu postavljati i rastavljati na određenom mjestu. One su često privremene ili mobilne prirode, što znači da su namijenjene za kratkotrajnu upotrebu ili za jednostavno premještanje s mjesta na mjesto. U Hrvatskoj postoje određena pravila i propisi koji reguliraju postavljanje montažnih građevina.

Montažne građevine ne zahtijevaju građevinsku dozvolu ako se postavljaju za privremene ili kratkotrajne svrhe, kao što su privremeni radni prostori, privremeni smještaj za radnike ili privremene terase restorana. Međutim, važno je napomenuti da se i za takve montažne građevine često zahtijevaju određene prijave ili dozvole, kao što su dozvola za postavljanje na određenoj lokaciji ili dozvola za korištenje prostora za određene svrhe.

U slučaju da se montažna građevina postavlja za duže razdoblje ili za trajno korištenje, tada je obavezno dobiti građevinsku dozvolu. To se obično odnosi na montažne građevine koje su veće ili složenije, kao što su kontejnerski objekti, montažne kuće ili poslovne zgrade.

Prilikom postavljanja montažnih građevina, važno je provjeriti lokalne propise i zahtjeve, kao i konzultirati se s nadležnim tijelima kako bi se osiguralo da se postupak odvija u skladu s propisima. Ovo može uključivati ​​kontaktiranje općine ili grada kako bi se saznalo o potrebnim prijavama i dozvolama.

Ukratko, montažne građevine mogu biti odlično rješenje za privremene ili mobilne potrebe, ali važno je biti svjestan propisa i zahtjeva koji se odnose na njihovo postavljanje i korištenje. Provjerite lokalne propise i konzultirajte se sa stručnjacima kako biste osigurali da se postupak odvija ispravno i u skladu s važećim propisima.

Izgradnja montažnih objekata koji se lako mogu premjestiti

Montažni objekti su privremeni ili trajni objekti koji se mogu montirati i demontirati na drugom mjestu. Ove vrste objekata imaju mnoge prednosti, uključujući bržu izgradnju, veću fleksibilnost i niže troškove. U Hrvatskoj je moguće graditi određene montažne objekte bez građevinske dozvole, pod određenim uvjetima.

Montažne građevine koje se mogu izgraditi bez građevinske dozvole

Prema zakonu, neki montažni objekti se mogu izgraditi bez potrebe za građevinskom dozvolom. To uključuje:

 • Teretne kontejnere koji se koriste u industriji ili građevinarstvu
 • Mobilne kućice za odmor ili kampiranje
 • Montažne garaže ili nadstrešnice za vozila
 • Montažne objekte za privremeno smještaj, kao što su radni kontejneri

Potrebno je napomenuti da se ovi objekti moraju izgraditi prema propisanim tehničkim uvjetima i pridržavati se drugih zakonskih zahtjeva i regulativa.

Gradnja i premještaj montažnih objekata

Gradnja montažnih objekata obično uključuje postavljanje temelja, montažu konstrukcije i izgradnju vanjskog i unutarnjeg prostora. Ovisno o vrsti objekta, moguće je koristiti različite materijale i tehnologije montaže.

Kada se objekt izgradi, može se lako premjestiti na drugu lokaciju. Ovo je jedna od ključnih prednosti montažnih objekata, jer se mogu koristiti na privremenim ili iznajmljenim zemljištima. Premještaj se obično vrši uz pomoć prikladnih mehanizama, kao što su dizalice ili kamioni za prijevoz tereta.

Pravni i regulativni aspekti

Unatoč tome što se neki montažni objekti mogu izgraditi bez građevinske dozvole, uvijek je važno provjeriti lokalne zakone i propise prije nego što se krene s izgradnjom. Također je važno osigurati da se objekti grade prema propisanim tehničkim standardima kako bi se osigurala sigurnost i funkcionalnost.

Sve u svemu, izgradnja montažnih objekata koji se lako mogu premjestiti pruža brojne mogućnosti i fleksibilnost u mnogim industrijama. Uz pravilno planiranje i poštivanje zakonskih i tehničkih zahtjeva, ova vrsta građevine može biti vrlo korisna i efikasna.

FAQ:

Trebam li građevinsku dozvolu za izgradnju malog drvenog objekta u svom dvorištu?

Ne, za izgradnju malog drvenog objekta u svom dvorištu ne trebate građevinsku dozvolu. Međutim, morate se pridržavati određenih uvjeta kao što su površina objekta (ne smije biti veća od 40 m2), udaljenost od međe susjednih parcela i visina objekta.

Što mogu graditi bez građevinske dozvole?

Bez građevinske dozvole možete graditi manje objekte kao što su nadstrešnice, terase, ograde, bunari, pergole, bazeni, spremnike za vodu i slično. Također, možete izvoditi manje radove kao što su uređenje vrta, popločavanje dvorišta, postavljanje kamina i slično.

Koji su uvjeti za izgradnju manjih objekata bez građevinske dozvole?

Uvjeti za izgradnju manjih objekata bez građevinske dozvole variraju ovisno o vrsti objekta. Primjerice, za izgradnju nadstrešnice može biti definirana maksimalna površina, visina i udaljenost od susjednih parcela. Važno je provjeriti lokalne propise i kontaktirati nadležne institucije kako biste dobili točne informacije o uvjetima za izgradnju.

Mogu li samostalno izvoditi građevinske radove bez građevinske dozvole?

Da, možete samostalno izvoditi određene građevinske radove bez građevinske dozvole, ali pod određenim uvjetima. Primjerice, možete obavljati manje radove poput uređenja vrta, postavljanja ograde ili popločavanja dvorišta. Za veće i složenije radove, kao što su izgradnja kuće ili preuređenje stambenog prostora, morate dobiti građevinsku dozvolu.

Trebam li građevinsku dozvolu za izgradnju spremnika za vodu?

Ne, za izgradnju spremnika za vodu ne trebate građevinsku dozvolu. Međutim, morate se pridržavati određenih uvjeta kao što su maksimalna površina spremnika i udaljenost od susjednih parcela. Također, preporučuje se konzultirati stručnjaka kako biste osigurali da je objekt siguran i ispravno izgrađen.

Trebam li građevinsku dozvolu za izgradnju malog objekta na svom poljoprivrednom zemljištu?

Da, za izgradnju malog objekta na poljoprivrednom zemljištu potrebna je građevinska dozvola. U ovom slučaju, morate se obratiti nadležnim institucijama i podnijeti zahtjev za dobivanje dozvole. Pravila za izgradnju objekata na poljoprivrednom zemljištu mogu se razlikovati od pravila za izgradnju na građevinskom zemljištu.