Zakon O Katastru Nekretnina - Tehnopolis

Zakon O Katastru Nekretnina

Zakon O Katastru Nekretnina

Zakon o katastru nekretnina je zakon koji regulira evidenciju nekretnina na području Republike Hrvatske. Katastar nekretnina je javna služba koja vodi evidenciju o nepokretnostima u zemlji, njihovim vlasnicima, površinama i drugim bitnim podacima. Ovaj zakon omogućuje transparentno i pouzdano vođenje katastra, što je od iznimne važnosti za pravnu sigurnost i razvoj nekretninskog tržišta.

Zakon propisuje obvezu svih vlasnika nekretnina da ih upišu u katastar te da redovito obnavljaju podatke o svojim nekretninama. Također, zakon definira postupke legalizacije i legalizacije izgrađenih nekretnina, kao i postupke evidentiranja promjena vlasništva, tereta i drugih prava na nekretninama. Na temelju katastarskih podataka, nadležna tijela donose odluke o urbanističkom planiranju, infrastrukturnim projektima i drugim pitanjima od javnog interesa.

Uz reguliranje vođenja katastra, zakon također propisuje sankcije za kršenje odredbi. Nepoštivanje zakona može rezultirati novčanom kaznom ili drugim pravnim posljedicama. Sve osobe koje se bave prometom nekretnina ili upravljanjem nekretninskim pravima trebaju biti upoznate s odredbama ovog zakona i redovito provjeravati katastarske podatke kako bi osigurale pravnu sigurnost i izbjegle moguće komplikacije.

Ukratko, zakon o katastru nekretnina je ključni zakon koji regulira evidenciju nekretnina u Hrvatskoj. Kroz transparentno i pouzdano vođenje katastra, ovaj zakon pruža pravnu sigurnost vlasnicima nekretnina i omogućuje učinkovito planiranje i razvoj nekretninskog sektora. Ovaj članak će vam pružiti sve informacije koje trebate znati o ovom važnom zakonu i kako se pridržavati njegovih odredbi.

Zakon o katastru nekretnina: Sve što trebate znati

Zakon o katastru nekretnina je zakon koji regulira vođenje katastra nekretnina na području Republike Hrvatske. Katastar je javna knjiga koja sadrži podatke o svim zemljišnim parcelama i njihovim vlasnicima.

Funkcije katastra nekretnina

 • Prikupljanje i vođenje podataka o nekretninama, poput površine, prostora, adrese i vlasničkih prava.
 • Održavanje i ažuriranje katastarskih planova i evidencija.
 • Pružanje javnosti informacija o nekretninama i vlasničkim pravima.
 • Omogućavanje pravne sigurnosti i zaštite vlasničkih prava.

Kako se obrađuju podaci u katastru

Podaci u katastru nekretnina se prikupljaju putem terenskih istraživanja i nadopunjuju se dokumentacijom koju dostavljaju vlasnici nekretnina i drugi sudionici katastarskog postupka. Nakon prikupljanja, podaci se analiziraju i upisuju u katastarske knjige.

Katastar nekretnina pruža i mogućnost izmjene podataka o nekretninama, kao što su promjena vlasničkog prava ili dodavanje građevine na parcelu. Za takve promjene potrebno je podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za katastar nekretnina.

Prava i obveze vlasnika nekretnina prema zakonu o katastru nekretnina

Prema zakonu o katastru nekretnina, vlasnici nekretnina imaju sljedeće prava i obveze:

 • Pravo na upis svojih nekretnina u katastar i pravo na pristup informacijama o nekretninama.
 • Obveza dostavljanja točnih i potpunih podataka o nekretninama, kao i pravodobno obavještavanje o promjenama.
 • Obveza plaćanja naknade za korištenje katastarskih usluga.
 • Obveza poštivanja prava drugih vlasnika i sudionika katastarskog postupka.
You might be interested:  Darovanju Nekretnina Darovni Ugovor Obrazac Download

Korist od zakona o katastru nekretnina

Zakon o katastru nekretnina ima veliku korist za društvo i pojedinca, kao što su:

 • Povećana transparentnost i pravna sigurnost u vezi s nekretninama.
 • Olakšano donošenje odluka o nekretninama, kao što su kupnja, prodaja ili izgradnja.
 • Omogućavanje bolje infrastrukture i urbanog planiranja.
 • Povećanje tržišne vrijednosti nekretnina.

Kako bi se iskoristile prednosti zakona o katastru nekretnina, vlasnici nekretnina trebaju biti upoznati s pravima i obvezama koje imaju prema tom zakonu. Također, redovito ažuriranje podataka o nekretninama i suradnja s nadležnim tijelima su ključni za održavanje valjanih katastarskih evidencija.

Donesen Zakon o katastru nekretnina

Zakon o katastru nekretnina donesen je u Hrvatskoj s ciljem modernizacije i unaprjeđenja katastarskog sustava. Ovaj zakon ima za cilj uspostaviti sveobuhvatnu evidenciju svih nekretnina na području Republike Hrvatske.

Glavni ciljevi Zakona o katastru nekretnina su sljedeći:

 • Poboljšanje transparentnosti i točnosti podataka u katastru nekretnina
 • Olakšavanje postupka upisa i promjene podataka u katastru
 • Omogućavanje brzog i jednostavnog pristupa katastarskim podacima

Zakon o katastru nekretnina predviđa uspostavu Centralnog registra nekretnina koji će sadržavati sve relevantne podatke o nekretninama u zemlji. Ovaj registar bit će digitaliziran i omogućit će brz i jednostavan pristup podacima o vlasništvu, raspodjeli tereta, granicama i površini nekretnina.

Zakon također predviđa uvođenje elektroničke usluge za upis i promjenu podataka u katastru nekretnina. Ova elektronička usluga bit će dostupna javnosti i omogućit će brže, učinkovitije i manje složeno podnošenje zahtjeva.

S ciljem smanjenja administrativnih troškova, Zakon o katastru nekretnina uvodi novi sustav naplate naknade za usluge katastra. Nova naknada bit će pravednija i poštenija, te će se temeljiti na stvarnim troškovima pružanja usluga.

Uz donošenje Zakona o katastru nekretnina, očekuje se poboljšanje transparentnosti, smanjenje administrativnih troškova i brži pristup informacijama o nekretninama. Ovaj zakon ima za cilj stvoriti modernu i efikasnu bazu podataka o nekretninama koja će biti od koristi svim sudionicima u postupku upisa i promjene podataka u katastru nekretnina.

Ciljevi Zakona o katastru nekretnina

Zakon o katastru nekretnina u Hrvatskoj ima nekoliko ciljeva koji su postavljeni kako bi se osigurala efikasna i transparentna administracija katastra nekretnina, kao i zaštita interesa vlasnika nekretnina i korisnika katastarskih usluga.

1. Modernizacija i unapređenje katastra nekretnina

Jedan od glavnih ciljeva Zakona je modernizacija i unapređenje katastra nekretnina u Hrvatskoj. To uključuje uspostavljanje centralne baze podataka koja će sadržavati sve relevantne informacije o nekretninama, njihovim vlasnicima i pravima na nekretninama. Ovo će olakšati pristup informacijama i smanjiti administrativno opterećenje.

2. Povećanje sigurnosti vlasništva

2. Povećanje sigurnosti vlasništva

Jedan od ciljeva Zakona o katastru nekretnina je povećanje sigurnosti vlasništva. Novi zakon uvodi strože postupke provjere vlasništva i jača mehanizme zaštite od nepoštenih ili nevaljanih promjena u katastru. Ovo će smanjiti mogućnost lažnog vlasništva i povećati povjerenje u katastarski sustav.

3. Smanjenje vremena potrebnog za upis promjena

Zakon o katastru nekretnina ima za cilj smanjiti vrijeme potrebno za upis promjena u katastru. Ovo će biti postignuto uvođenjem elektroničkog sistema za prijavu promjena i automatiziranom obradom podataka. Smanjenje vremena potrebnog za upis promjena će ubrzati administrativne postupke i poboljšati efikasnost rada katastra nekretnina.

4. Povećanje transparentnosti i dostupnosti informacija

Još jedan cilj Zakona o katastru nekretnina je povećanje transparentnosti i dostupnosti informacija. Novi zakon omogućuje javni pristup određenim informacijama iz katastra, kao što su podaci o nekretninama, vlasnicima i pravima na nekretninama. Također postavlja jasne smjernice za pružanje katastarskih usluga i naplatu taksi, kako bi se osigurala dosljednost i fer odnos prema korisnicima.

Koja su zaduženja katastra nekretnina?

 • Katastar nekretnina je nadležan za evidentiranje i vođenje zemljišne knjige.
 • Evidencija posjedovnih prava na nekretninama.
 • Vođenje evidencije o vlasništvu, posjedovanju i drugim pravima na nekretninama.
 • Izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka i uvjerenja o stanju nekretnina.
 • Evidencija promjena vlasništva i drugih prava na nekretninama.
 • Provođenje postupka ozakonjenja nezakonito sagrađenih objekata.
 • Evidencija i vođenje katastra zemljišta, stambenih i poslovnih prostora, kao i ostalih nekretnina.
 • Obavljanje upisa promjena u katastru nekretnina, kao što su promjena vlasnika, tereta i sl.
 • Evidencija granica nekretnina i izrada geodetskih snimaka.
You might be interested:  Kuća Piva Slavonski Brod Jelovnik

Ukratko, katastar nekretnina ima važnu ulogu u vođenju evidencije o vlasništvu, posjedovanju i drugim pravima na nekretninama te je ključan za pravnu sigurnost i zaštitu prava vlasnika i drugih sudionika u prometu nekretnina.

Proces registracije nekretnina prema novom zakonu

Novi Zakon o katastru nekretnina donosi promjene u procesu registracije nekretnina u Hrvatskoj. Evo kratkog pregleda procesa registracije prema novom zakonu:

 1. Podnošenje zahtjeva za registraciju: Vlasnici nekretnina ili ovlašteni predstavnici podnose zahtjev za registraciju svojih nekretnina nadležnom tijelu.
 2. Obrada zahtjeva: Nadležno tijelo obrađuje podneseni zahtjev i provjerava dokumentaciju koja ga prati. U slučaju nedostataka ili nepotpune dokumentacije, vlasnici će biti obaviješteni o potrebnim izmjenama ili dopunama.
 3. Terensko izmjeravanje: Nakon obrade zahtjeva, nadležno tijelo organizira terensko izmjeravanje nekretnina radi utvrđivanja njihovih točnih granica. Ova faza uključuje suradnju s ovlaštenim geodetima.
 4. Provjera i upis u katastar: Nakon terenskog izmjeravanja, nadležno tijelo provjerava podatke i izrađuje prijedlog za upis nekretnine u katastar. Prijedlog se šalje na daljnju provjeru i verifikaciju.
 5. Upis u katastar: Nakon uspješne provjere, podaci o nekretnini se upisuju u katastar i vlasnici dobivaju službeni dokument koji potvrđuje registraciju.

Proces registracije nekretnina prema novom zakonu ima za cilj poboljšati transparentnost i efikasnost katastarskog sustava u Hrvatskoj. Novi zakon donosi modernizirane postupke i olakšava vlasnicima nekretnina procese registracije.

Važnost upisa u katastar nekretnina

Upis u katastar nekretnina je vrlo važan korak pri vlasništvu nekretnine u Hrvatskoj. Katastar nekretnina je službeni registar koji sadrži sve relevantne informacije o nekretninama, uključujući podatke o vlasniku, površini, položaju i pravima koja se odnose na nekretninu.

Postojanje valjane katastarske evidencije o nekretnini omogućuje jasno utvrđivanje vlasništva i sprečava moguće sporove i nejasnoće u vezi s vlasništvom. Također, upis u katastar nekretnina pruža zaštitu od nezakonitih promjena vlasništva i sprječava neovlašteno raspolaganje nekretninom.

Upis u katastar nekretnina također ima financijske i pravne prednosti. Na primjer, kada je nekretnina upisana u katastar, vlasnik može koristiti tu nekretninu kao sredstvo osiguranja kod dobivanja kredita ili hipoteke. Također, upisana nekretnina može biti predmet prodaje ili zakupa, a validni podaci katastra olakšavaju takve transakcije.

Ukoliko nekretnina nije upisana u katastar, može doći do problema prilikom dokazivanja vlasništva, gubitka prava na nekretninu ili nemogućnosti obavljanja pravnih radnji koje se odnose na tu nekretninu.

Stoga je važno da svaki vlasnik nekretnine provjeri je li njegova nekretnina upisana u katastar i, ako nije, da poduzme sve potrebne korake kako bi se upis realizirao.

Kazne za nepoštivanje Zakona o katastru nekretnina

Zakon o katastru nekretnina je važan pravni dokument u Hrvatskoj koji regulira evidenciju i upravljanje nekretninama. Kako bi se osigurala pravilna primjena Zakona, propisane su i kazne za nepoštivanje odredbi.

Kazne za nepoštivanje Zakona o katastru nekretnina mogu biti različite ovisno o prirodi prekršaja i težini povrede zakonskih odredbi. Uobičajene kazne uključuju novčane kazne koje mogu biti progresivne ovisno o broju prekršaja ili šteti prouzrokovanoj nepravilnostima.

Pored novčanih kazni, sud može izreći i druge sankcije, poput privremenog ili trajnog oduzimanja određenih prava ili zabranu obavljanja određenih djelatnosti.

Primjeri kazni za nepoštivanje Zakona o katastru nekretnina:

 • Novčane kazne u rasponu od X do X kuna za nepravilnu ili nepotpunu prijavu nekretnine u katastru.
 • Novčane kazne u rasponu od X do X kuna za nepoštivanje postupka izmjene podataka o nekretnini u katastru.
 • Privremeno ili trajno oduzimanje prava vlasništva nad nekretninom za neovlašteno izmjenu podataka ili falsificiranje podataka o nekretnini u katastru.
 • Zabrana obavljanja određenih djelatnosti za nepridržavanje pravila i postupaka propisanih Zakonom o katastru nekretnina.
You might be interested:  Kuća Bez Građevinske Dozvole

Važno je imati na umu da su kazne za nepoštivanje Zakona o katastru nekretnina namijenjene osiguravanju pravilne i ažurirane evidencije nekretnina, kao i sprječavanju zloupotreba ili nezakonitih radnji u vezi s nekretninama. Stoga je važno pridržavati se zakonskih odredbi i postupati u skladu s propisanim pravilima kako bi se izbjegle negativne posljedice.

Izmene Zakona o katastru nekretnina

Zakon o katastru nekretnina je osnovni pravni okvir koji reguliše katastar nekretnina u Hrvatskoj. Ovaj zakon redovito se izmjenjuje kako bi se osigurao bolji rad i kvaliteta katastra nekretnina. U nastavku su navedene najnovije izmjene Zakona o katastru nekretnina:

Izmjena 1: Digitalizacija procesa

Jedna od ključnih izmjena ovog zakona je digitalizacija procesa u katastarskom sustavu. To znači da će se svi podaci o nekretninama digitalno pohranjivati i obrađivati, što će omogućiti brže i efikasnije rukovanje njima. Digitalizacija će također omogućiti jednostavniji pristup informacijama o nekretninama putem interneta.

Izmjena 2: Jačanje pravne sigurnosti

Izmjena 2: Jačanje pravne sigurnosti

Zakon o katastru nekretnina je dopunjen s ciljem jačanja pravne sigurnosti u vlasništvu nekretnina. To uključuje jasno određivanje postupka i uvjeta za upis, promjenu i brisanje podataka o nekretninama. Ove izmjene će omogućiti veću pouzdanost i sigurnost u vlasničkim pravima nad nekretninama.

Izmjena 3: Unapređenje katastarskih usluga

Da bi korisnici što lakše mogli koristiti katastarske usluge, novi zakon uvodi nekoliko promjena. Jedna od tih izmjena je i omogućavanje elektroničkog podnošenja zahtjeva za upis, promjenu ili brisanje podataka o nekretninama. Ovo će znatno olakšati postupke vezane uz katastarske usluge i smanjiti potrebu za odlaskom na fizičko mjesto.

Izmjena 4: Povećanje transparentnosti

Zakon o katastru nekretnina je ažuriran kako bi se povećala transparentnost postupaka vezanih uz katastar. To uključuje redovito ažuriranje informacija, dostupnost podataka o nekretninama i objavu statističkih podataka o katastarskim postupcima. Ove izmjene će omogućiti veću transparentnost u radu katastra i stvoriti povjerenje među korisnicima.

Izmjena 5: Povećanje kazni za kršenje zakona

Kako bi se spriječile zloupotrebe i nezakonite radnje vezane za katastar nekretnina, novi zakon uvodi povećanje kazni za kršenje odredbi. Kazne za kršenje Zakona o katastru nekretnina bit će strože kako bi se osigurala veća odgovornost i poštivanje zakonskih propisa.

Ovo su samo neke od izmjena Zakona o katastru nekretnina koje su uvedene kako bi se osigurala bolja funkcionalnost i kvaliteta katastra nekretnina u Hrvatskoj. Nadalje, očekuje se da će ove izmjene rezultirati većom efikasnošću, transparentnošću i pravnom sigurnošću u vezi s nekretninama.

FAQ:

Koje su osnovne informacije o Zakonu o katastru nekretnina?

Zakon o katastru nekretnina regulira evidentiranje, održavanje i korištenje katastra nekretnina u Hrvatskoj. On utvrđuje postupke i zadatke koje trebaju provoditi nadležne institucije u vezi s katastrom nekretnina, kao i prava i obveze vlasnika nekretnina.

Kako je uređeno evidentiranje nekretnina prema Zakonu o katastru nekretnina?

Zakon propisuje da su sve nekretnine u Hrvatskoj obvezne biti evidentirane u katastru nekretnina. Evidentiranje se obavlja na temelju pravnih akata i drugih izvora podataka, kao i na temelju terenskih izmjera.

Koje su nadležne institucije za vođenje katastra nekretnina u Hrvatskoj?

Nadležne institucije za vođenje katastra nekretnina su Državna geodetska uprava i lokalne geodetske uprave. Državna geodetska uprava je nadležna za centralizirano vođenje katastra nekretnina, dok lokalne geodetske uprave vode katastar nekretnina na svojem području.

Koje su obveze vlasnika nekretnina prema Zakonu o katastru nekretnina?

Vlasnici nekretnina su obvezni dostaviti sve potrebne podatke nadležnim institucijama kako bi se vršilo evidentiranje i održavanje katastra nekretnina. Također, vlasnici su dužni obavijestiti nadležne institucije o svim promjenama koje se tiču njihove nekretnine, kao što su promjena vlasništva, promjena adrese ili promjena namjene nekretnine.