Hoe lang duurt APK keuring? - Alles wat je moet weten

Hoe lang duurt APK keuring?

Hoe Lang Duurt Apk Keuring

De APK keuring is een essentieel onderdeel van het onderhoud van je auto. Het is een jaarlijkse keuring die ervoor zorgt dat je auto veilig en betrouwbaar is om op de weg te rijden. Een APK keuring controleert verschillende aspecten van je auto, zoals de remmen, verlichting, banden en uitlaat. Maar hoe lang duurt zo’n keuring eigenlijk?

Gemiddeld duurt een APK keuring ongeveer 45 minuten tot 1 uur. Dit is natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type auto, de staat van je auto en de drukte bij de keuringsinstantie. Het kan dus zijn dat de keuring langer duurt als er bijvoorbeeld reparaties nodig zijn of als er veel andere auto’s gekeurd moeten worden.

Het is verstandig om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de APK keuring. Op die manier ben je er zeker van dat je op tijd terecht kunt en voorkom je onnodig wachten. Daarnaast is het belangrijk om de keuringspapieren en eventuele reparatiehistorie van je auto mee te nemen naar de keuringsinstantie. Dit kan de keuring versnellen en voorkomt onnodige vragen.

Het is ook goed om te weten dat een APK keuring niet hetzelfde is als een onderhoudsbeurt. Tijdens een APK keuring wordt alleen gekeken naar de minimale veiligheids- en milieueisen. Een onderhoudsbeurt omvat veel meer controles en reparaties die nodig zijn om je auto in optimale conditie te houden. Het is daarom verstandig om regelmatig een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren, ook als je APK keuring nog geldig is.

Kortom, een APK keuring duurt gemiddeld 45 minuten tot 1 uur, afhankelijk van verschillende factoren. Maak ruim van tevoren een afspraak en zorg ervoor dat je de benodigde papieren meeneemt. Vergeet niet dat een APK keuring geen vervanging is voor een onderhoudsbeurt. Door regelmatig onderhoud te laten uitvoeren, zorg je ervoor dat je auto altijd in optimale staat verkeert.

Wat is APK keuring?

APK (Algemene Periodieke Keuring) is een verplichte keuring voor voertuigen in Nederland. Het doel van deze keuring is om ervoor te zorgen dat voertuigen veilig aan het verkeer kunnen deelnemen en voldoen aan de milieunormen.

Tijdens de APK keuring wordt je voertuig gecontroleerd op verschillende punten, zoals de remmen, verlichting, banden, uitlaat en carrosserie. Ook wordt er gekeken naar de registratie van het voertuig, de kilometerstand en het brandstofsysteem.

Wanneer moet een voertuig gekeurd worden?

Wanneer moet een voertuig gekeurd worden?

De frequentie van de APK keuring hangt af van het type voertuig. Auto’s die op benzine rijden moeten voor het eerst gekeurd worden wanneer ze vier jaar oud zijn, daarna twee keer om de twee jaar en vervolgens jaarlijks vanaf de achtste verjaardag.

Auto’s die op diesel of LPG rijden moeten vanaf de eerste keuring jaarlijks gekeurd worden. Nieuwe auto’s zijn vrijgesteld van de APK keuring tot ze drie jaar oud zijn.

Wat als de keuring afkeurt?

Als je voertuig wordt afgekeurd tijdens de APK, moet je de gebreken laten repareren voordat je weer de weg op mag. Nadat de gebreken zijn hersteld, moet je het voertuig opnieuw laten keuren.

Het is belangrijk om te weten dat de APK keuring geen onderhoudsbeurt is. Het is enkel een keuring om te beoordelen of je voertuig voldoet aan de veiligheids- en milieueisen.

You might be interested:  Hoe Lang Zwanger

APK keuring in Nederland

In Nederland is de APK keuring (Algemene Periodieke Keuring) een verplichte periodieke keuring voor voertuigen. De APK keuring is bedoeld om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Tijdens de keuring worden verschillende onderdelen van het voertuig gecontroleerd op hun staat en functionaliteit.

De APK keuringen worden uitgevoerd door erkende keuringsstations. Deze keuringsstations moeten voldoen aan specifieke eisen en worden regelmatig gecontroleerd. De keuring wordt gedaan door een APK keurmeester die speciaal is opgeleid en gecertificeerd.

Wat wordt er gecontroleerd tijdens de APK keuring?

Tijdens de APK keuring worden verschillende onderdelen van het voertuig gecontroleerd, waaronder:

 • Remmen
 • Verlichting
 • Banden
 • Wielophanging
 • Stuurinrichting
 • Schokdempers
 • Carrosserie
 • Uitlaatgassen

Naast deze algemene controlepunten kunnen er ook specifieke eisen zijn voor bepaalde soorten voertuigen, zoals taxi’s of vrachtwagens. Deze specifieke eisen verschillen per type voertuig.

Hoe vaak moet een voertuig APK gekeurd worden?

De frequentie van de APK keuring hangt af van het type voertuig en hoe oud het voertuig is:

 • Voertuigen tot en met 3 jaar oud: de eerste keuring na 3 jaar, daarna jaarlijks
 • Voertuigen ouder dan 3 jaar, maar jonger dan 30 jaar: jaarlijks
 • Voertuigen van 30 jaar en ouder: om de 2 jaar

Het is belangrijk om op tijd de APK keuring te laten uitvoeren. Het is strafbaar om met een voertuig te rijden waarvan de APK verlopen is.

Let op: Een APK keuring is geen uitgebreide onderhoudsbeurt. Het is mogelijk dat er naast de APK keuring ook onderhoud aan het voertuig nodig is om aan alle wettelijke eisen te voldoen.

De APK keuring is een belangrijk onderdeel van het autogebruik in Nederland. Het zorgt ervoor dat voertuigen veilig en milieuvriendelijk blijven. Zorg ervoor dat je voertuig op tijd APK gekeurd wordt om problemen en boetes te voorkomen.

Waarom is APK keuring nodig?

De APK keuring is een wettelijk verplichte keuring die bedoeld is om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Het doel van de keuring is om te controleren of een voertuig nog voldoet aan de gestelde veiligheids- en milieueisen. Tijdens de keuring worden verschillende essentiële onderdelen van het voertuig gecontroleerd om te kijken of ze nog goed functioneren.

Verkeersveiligheid

De APK keuring is van groot belang voor de verkeersveiligheid. Tijdens de keuring wordt onder andere gekeken naar de remmen, de verlichting, de banden en de wielophanging. Als deze onderdelen niet goed functioneren, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid op de weg. Door regelmatig een APK keuring te laten uitvoeren, worden mogelijke gebreken tijdig opgespoord en kunnen deze worden verholpen voordat er ongelukken gebeuren.

Milieubescherming

Een APK keuring draagt ook bij aan milieubescherming. Tijdens de keuring wordt onder andere gecontroleerd of het voertuig voldoet aan de milieunormen voor uitstoot van schadelijke stoffen. Als een voertuig niet aan deze normen voldoet, kan dit leiden tot extra luchtvervuiling en schade aan het milieu. Door voertuigen regelmatig te controleren en te keuren, kunnen eventuele schadelijke emissies tijdig worden gedetecteerd en beperkt.

Kortom, de APK keuring is noodzakelijk om de verkeersveiligheid te waarborgen en het milieu te beschermen. Het is belangrijk om regelmatig een APK keuring te laten uitvoeren om te controleren of jouw voertuig nog aan de geldende eisen voldoet.

Veiligheid en milieu-eisen

De APK-keuring is niet alleen bedoeld om ervoor te zorgen dat voertuigen technisch in orde zijn, maar ook om de veiligheid op de weg te waarborgen en het milieu te beschermen. Tijdens de keuring worden verschillende veiligheids- en milieu-eisen gecontroleerd.

Veiligheidseisen

Tijdens de APK-keuring worden diverse aspecten van de veiligheid van het voertuig gecontroleerd. Denk hierbij aan de werking van de remmen, verlichting, stuurinrichting, banden en de carrosserie. Ook de werking van de brandstof- en uitlaatgassystemen wordt gecontroleerd, omdat deze van invloed kunnen zijn op de veiligheid van het voertuig.

Als de keurmeester tijdens de keuring constateert dat er gebreken zijn die de veiligheid in gevaar brengen, wordt het voertuig afgekeurd. Dit betekent dat de eigenaar de gebreken moet laten herstellen voordat het voertuig weer de weg op mag.

You might be interested:  Wanneer is Valentijnsdag 2023

Milieu-eisen

Naast de veiligheidseisen worden ook de milieu-eisen gecontroleerd tijdens de APK-keuring. De uitstoot van uitlaatgassen wordt gemeten en gecontroleerd of deze binnen de wettelijke normen valt. Een te hoge uitstoot van schadelijke stoffen kan leiden tot afkeur van het voertuig.

Het doel van de milieu-eisen is om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Door regelmatige keuringen wordt erop toegezien dat voertuigen aan de milieunormen voldoen.

Het niet voldoen aan de veiligheids- en milieu-eisen kan leiden tot boetes en het niet krijgen van een geldige APK-keuring, wat weer gevolgen kan hebben voor de verzekering en deelname aan het verkeer.

Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat het voertuig in een goede en veilige staat verkeert, zodat het aan de gestelde eisen voldoet tijdens de APK-keuring.

Hoe vaak moet je auto gekeurd worden?

Hoe vaak moet je auto gekeurd worden?

Volgens de Wet APK moet je auto periodiek gekeurd worden om de veiligheid op de weg te waarborgen en milieunormen te handhaven. De frequentie van de keuring varieert echter afhankelijk van het type voertuig en de leeftijd ervan.

Personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (tot 3.500 kg)

Voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen geldt dat zij vanaf het moment dat zij vier jaar oud zijn jaarlijks gekeurd moeten worden. Na deze eerste APK-keuring moet de auto elke twee jaar opnieuw gekeurd worden. Deze keuringsfrequentie geldt in principe voor alle personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die niet vallen onder de uitzonderingen.

Bijzondere gevallen en uitzonderingen

Voor bepaalde voertuigen en situaties gelden er afwijkende regels voor de keuringsfrequentie. Hier volgen enkele voorbeelden:

Voertuig Keuringsfrequentie
Voertuigen met een diesel- of elektrische motor Eerste APK na 3 jaar, daarna jaarlijks
Voertuigen ouder dan 30 jaar Elke 2 jaar
Voertuigen met een taxi- of buskenteken Jaarlijks
Voertuigen die op aardgas (CNG) rijden Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Voertuigen die op ethanol (E85) rijden Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar
Voertuigen die op LPG rijden Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar

Het is belangrijk om de keuringsdatum van je auto goed in de gaten te houden, aangezien het overschrijden van de keuringsdatum kan leiden tot boetes. Daarnaast is het natuurlijk van groot belang om de veiligheid en betrouwbaarheid van je auto te waarborgen.

APK frequentie volgens leeftijd

De frequentie van de APK-keuring hangt af van de leeftijd van je voertuig. In Nederland gelden de volgende regels:

Nieuwe voertuigen (tot 3 jaar oud)

Bij nieuwe voertuigen is de eerste APK-keuring verplicht na 4 jaar. Daarna geldt de APK-plicht om de 2 jaar.

Voertuigen ouder dan 3 jaar

Als je voertuig ouder is dan 3 jaar, moet het jaarlijks gekeurd worden.

Het is belangrijk om op tijd een afspraak te maken voor de APK-keuring. Als je te laat bent met keuren, riskeer je een boete. Daarnaast is het voor de veiligheid en betrouwbaarheid van je voertuig belangrijk om regelmatig een keuring te laten uitvoeren.

Let op: naast de APK-keuring blijft het belangrijk om je voertuig regelmatig te onderhouden en eventuele defecten direct te laten verhelpen.

Voor meer informatie over de APK-keuring, raadpleeg de RDW-website of neem contact op met een erkend keuringsstation.

Wat zijn de kosten van APK keuring?

De kosten van een APK keuring kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Het tarief voor de keuring kan verschillen per garage of keuringsstation, en ook de regio waarin je woont kan invloed hebben op de prijs. Daarnaast spelen het type voertuig en de eventuele bijkomende werkzaamheden ook een rol in de kosten.

Over het algemeen liggen de kosten voor een standaard APK keuring tussen de €40 en €100. Dit tarief is inclusief de keuring zelf, de benodigde metingen en controles, en het afmelden bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Bijkomende reparaties of vervanging van onderdelen zijn niet inbegrepen in dit tarief.

Het is belangrijk om te weten dat de APK keuring een verplichte inspectie is, die jaarlijks moet worden uitgevoerd om te controleren of je voertuig nog veilig en milieuvriendelijk is. Indien je voertuig wordt afgekeurd tijdens de keuring, ben je verplicht om de benodigde reparaties uit te laten voeren voordat je weer de weg op mag. Deze reparatiekosten komen bovenop de tarieven voor de keuring zelf.

You might be interested:  Belastingaangifte: Tot Wanneer Kun Je Het Doen?

Om een overzicht te geven van de tarieven die in jouw regio worden gehanteerd, kun je het beste contact opnemen met verschillende garages en keuringsstations. Op die manier kun je de prijzen vergelijken en een garage vinden die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Vergeet niet om ook te informeren naar eventuele acties of kortingen die op dat moment geldig zijn.

Let op: het is belangrijk om te kiezen voor een erkend keuringsstation, zodat je zeker weet dat de APK keuring op de juiste manier wordt uitgevoerd volgens de wettelijke normen.

Gemiddelde prijzen voor APK

De prijzen voor een APK-keuring kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals het type voertuig en de locatie van de keuringsinstantie. Over het algemeen liggen de gemiddelde prijzen voor een standaard APK-keuring tussen de €50 en €100.

Het is belangrijk op te merken dat deze prijzen exclusief eventuele reparaties zijn. Als er tijdens de keuring gebreken worden geconstateerd, kan het zijn dat er extra kosten worden berekend voor de reparaties die nodig zijn om het voertuig goed te laten keuren. De keuringsinstantie zal jou informeren over eventuele gebreken en de kosten voor reparaties.

Daarnaast kunnen sommige keuringsinstanties extra kosten in rekening brengen voor eventuele herkeuringen die nodig zijn als het voertuig niet direct wordt goedgekeurd. Het is dus belangrijk om informatie in te winnen bij de keuringsinstantie over hun tarieven en eventuele extra kosten die van toepassing kunnen zijn.

Vergeet niet om de geldigheidsduur van de APK-keuring in gedachten te houden. Een goedgekeurde APK is over het algemeen geldig voor 1 of 2 jaar, afhankelijk van het type voertuig. Zorg ervoor dat je op tijd een nieuwe keuring laat uitvoeren om boetes te voorkomen.

Als je op zoek bent naar de beste prijs voor een APK-keuring, is het aan te raden om verschillende keuringsinstanties in jouw omgeving te vergelijken. Informeer naar hun prijzen en eventuele andere services die zij aanbieden. Het kan ook lonend zijn om te kijken naar speciale aanbiedingen of kortingen die sommige instanties aanbieden. Vergeet echter niet dat de kwaliteit van de keuring ook belangrijk is, dus baseer jouw keuze niet alleen op de prijs.

Door het regelmatig laten keuren van jouw voertuig zorg je ervoor dat het veilig en in goede staat op de weg blijft. Neem contact op met een erkende keuringsinstantie om een afspraak te maken voor jouw APK-keuring.

FAQ:

Hoe lang duurt een APK-keuring gemiddeld?

Gemiddeld duurt een APK-keuring ongeveer 45 minuten.

Wat gebeurt er tijdens een APK-keuring?

Tijdens een APK-keuring controleert een keurmeester verschillende onderdelen van je voertuig om te controleren of het voldoet aan de veiligheids- en milieueisen. Dit omvat onder andere het controleren van de remmen, verlichting, banden, ophanging en uitstoot.

Moet ik een afspraak maken voor een APK-keuring?

Ja, je moet een afspraak maken voor een APK-keuring. Dit kun je doen bij een RDW-erkend keuringsstation. Het is belangrijk om dit op tijd te doen, omdat keuringsstations vaak volgeboekt zijn.

Wat gebeurt er als mijn voertuig wordt afgekeurd tijdens de APK-keuring?

Als je voertuig wordt afgekeurd tijdens de APK-keuring, moet je de nodige reparaties laten uitvoeren voordat je weer kunt rijden. Je hebt dan vaak nog een aantal weken de tijd om de reparaties uit te voeren voordat je voertuig opnieuw gekeurd moet worden.

Kan ik mijn voertuig zelf voorbereiden op de APK-keuring?

Ja, je kunt je voertuig zelf voorbereiden op de APK-keuring. Zorg ervoor dat de banden op de juiste spanning zijn, de verlichting werkt, de remmen goed functioneren en de ruitenwissers in goede staat zijn. Dit kan voorkomen dat je voertuig wordt afgekeurd.

Hoe lang duurt een APK-keuring?

Een APK-keuring duurt gemiddeld tussen de 30 en 45 minuten.