Wanneer is het Pasen en Pinksteren? | Alle datums op een rijtje!

Pasen en Pinksteren Datum – Feestdagen in Nederland

Wanneer Is Het Pasen En Pinksteren

Het vieren van Pasen en Pinksteren zijn belangrijke momenten in het christelijke geloof. Maar wanneer vallen deze feestdagen nu eigenlijk precies? In dit artikel zetten we alle datums op een rijtje, zodat je goed voorbereid kunt genieten van deze bijzondere dagen.

Pasen is een feest dat elk jaar op een andere datum valt. Het wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Dit betekent dat Pasen meestal in maart of april valt. Het is een feest waarbij christenen de opstanding van Jezus Christus vieren.

Pinksteren wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen. Deze feestdag valt daarmee altijd op een zondag. Pinksteren herdenkt de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen van Jezus. Het is een feest van vreugde en inspiratie.

Om je te helpen bij het plannen van je activiteiten, hebben we hieronder een overzicht gegeven van de datums van Pasen en Pinksteren voor de komende jaren:

Pasen:

 • 2022: 17 april
 • 2023: 9 april
 • 2024: 31 maart
 • 2025: 20 april

Pinksteren:

 • 2022: 5 juni
 • 2023: 28 mei
 • 2024: 16 juni
 • 2025: 8 juni

Zo kun je eenvoudig zien op welke dag je in de toekomst kunt genieten van de feestelijkheden rondom Pasen en Pinksteren. Plan je vrije dagen dus op tijd, zodat je optimaal kunt genieten van deze bijzondere momenten.

Wanneer is het Pasen en Pinksteren? Alle datums op een rijtje!

Pasen en Pinksteren zijn belangrijke christelijke feestdagen die jaarlijks worden gevierd. De exacte datums van deze feestdagen variëren elk jaar. Hier zijn de datums van Pasen en Pinksteren voor de komende jaren:

Pasen:

2022: 17 april

2023: 9 april

2024: 31 maart

2025: 20 april

Roze maandag:

2022: 6 juni

2023: 29 mei

2024: 17 juni

2025: 9 juni

De datum van Pasen is afhankelijk van de maanstand en valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Hierdoor kan de datum variëren tussen 22 maart en 25 april. Pinksteren valt altijd 50 dagen na Pasen.

Pasen en Pinksteren zijn feestdagen waarop veel mensen vrij zijn en samen komen om de opstanding van Jezus Christus te vieren. Het zijn gezellige dagen waarop familie en vrienden bij elkaar komen, eieren worden gezocht en er traditionele paasdiners worden bereid.

Wanneer is Pasen?

Pasen is een christelijk feest dat elk jaar wordt gevierd op een andere datum. Het vindt plaats op de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox.

De exacte datum van Pasen kan variëren tussen 22 maart en 25 april. Het is dus belangrijk om de kalender in de gaten te houden om te weten wanneer het precies valt.

Paasdag

Deze dag staat bekend als “Eerste Paasdag” en het is de belangrijkste dag van het Paasfeest. Op deze dag wordt de opstanding van Jezus Christus gevierd.

Tweede Paasdag

Tweede Paasdag

De dag na Eerste Paasdag wordt “Tweede Paasdag” genoemd. In Nederland is dit een officiële feestdag waarop veel mensen vrij zijn. Het is een dag om samen te zijn met familie en vrienden, en vaak worden er activiteiten en evenementen georganiseerd.

Pasen markeert het einde van de vastentijd en wordt gevierd met verschillende tradities, zoals het verstoppen en zoeken van paaseieren en het eten van een feestelijke maaltijd met familie en geliefden.

Belangrijke data voor Pasen:

 • Pasen 2022: 17 april
 • Pasen 2023: 9 april
 • Pasen 2024: 31 maart
 • Pasen 2025: 20 april

Hopelijk heb je nu een beter idee van wanneer Pasen valt en kun je je voorbereiden op een vrolijke en feestelijke tijd!

Wanneer is het Paasfeest?

Het Paasfeest wordt gevierd op verschillende datums, afhankelijk van de christelijke traditie:

 • Westers Paasfeest: het Westers Paasfeest wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente. Dit betekent dat het Westers Paasfeest meestal valt tussen 22 maart en 25 april.
 • Orthodox Paasfeest: het Orthodox Paasfeest wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan na het Joodse Pesach. Dit betekent dat het Orthodox Paasfeest meestal op een andere datum valt dan het Westers Paasfeest. Het kan variëren tussen 4 april en 8 mei.

Het Paasfeest markeert de opstanding van Jezus Christus uit de dood en is een belangrijk feest binnen het christendom. Het wordt gevierd met kerkdiensten, paaseieren, paasbrood en andere tradities zoals het paasvuur.

Waarom wordt Pasen gevierd?

Pasen is een belangrijk christelijk feest dat jaarlijks wordt gevierd om de opstanding van Jezus Christus uit de dood te herdenken. Het is volgens de christelijke traditie de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van het christendom.

De betekenis van Pasen

Voor christenen symboliseert Pasen de overwinning op de dood en de hoop op eeuwig leven. Het is een tijd van vreugde en dankbaarheid, omdat Jezus’ opstanding wordt gezien als een teken van liefde, verlossing en hoop voor alle gelovigen.

De paasgeschiedenis

De paasgeschiedenis begint met het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen deelde. Daarna werd Jezus gearresteerd, veroordeeld en gekruisigd. Hij stierf aan het kruis en werd in een graf gelegd. Op de derde dag na zijn dood, tijdens het paasweekend, werd Jezus volgens de Bijbel opgewekt uit de dood.

Deze gebeurtenis wordt ook wel de opstanding genoemd en wordt gevierd tijdens het paasfeest. Het is een tijd van bezinning, waarin gelovigen stilstaan bij de betekenis van Jezus’ offer en de hoop die zijn opstanding brengt.

Pasen en de lente

Naast de religieuze betekenis heeft Pasen ook een verband met de lente. Het wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Dit symboliseert de wedergeboorte en vernieuwing die samenhangen met de lente.

Daarnaast zijn er ook verschillende paasrituelen en tradities die verband houden met het voorjaar, zoals het zoeken van paaseieren en het eten van paasbrood. Deze tradities zijn vaak symbolisch voor vruchtbaarheid en nieuw leven.

 • Het zoeken van paaseieren symboliseert de zoektocht naar nieuw leven
 • Paasbrood staat symbool voor vruchtbaarheid en overvloed
 • Het versieren van paastakken duidt op groei en bloei

Kortom, Pasen wordt gevierd om de opstanding van Jezus Christus te herdenken en is een tijd van vreugde, hoop en vernieuwing.

Wanneer is Pinksteren?

Pinksteren, ook wel bekend als het feest van de Heilige Geest, wordt gevierd op de 50e dag na Pasen. Het valt altijd op een zondag en wordt gevierd om de uitstorting van de Heilige Geest op de apostelen van Jezus te herdenken.

In de christelijke traditie markeert Pinksteren het einde van de paastijd en wordt beschouwd als een belangrijk feest in de kerkelijke kalender. In Nederland wordt Pinksteren gevierd met verschillende activiteiten, zoals kerkdiensten, processies en speciale evenementen.

Pinkstermaandag

Naast Pinksteren is ook Pinkstermaandag een officiële feestdag in Nederland. Deze dag valt altijd op de dag na Pinksteren en veel mensen hebben dan een vrije dag om te ontspannen en tijd door te brengen met familie en vrienden.

Datum van Pinksteren

De datum van Pinksteren varieert jaarlijks, omdat het afhankelijk is van de datum van Pasen. Het valt altijd op de zevende zondag na Paaszondag en de daaropvolgende maandag is Pinkstermaandag.

Jaar Pinksteren
2021 op 23 mei
2022 op 5 juni
2023 op 28 mei
2024 op 16 juni
2025 op 8 juni

Let op dat deze datums kunnen variëren, dus het is altijd raadzaam om de specifieke datums voor het huidige jaar te controleren.

Wanneer wordt Pinksteren gevierd?

Pinksteren is een christelijke feestdag die vijftig dagen na Pasen wordt gevierd. Het valt altijd op een maandag, tien dagen na Hemelvaart. Pinksteren markeert de uitstorting van de Heilige Geest op de apostelen en wordt beschouwd als de geboorte van de christelijke kerk.

De exacte datum van Pinksteren varieert elk jaar omdat het afhankelijk is van de datum van Pasen. Het valt echter altijd tussen 10 mei en 13 juni. Hieronder vind je een tabel met de datums van Pinksteren voor de komende jaren:

Jaar Pinksteren
2022 5 juni
2023 28 mei
2024 16 juni
2025 8 juni

Let op: deze datums zijn gebaseerd op de westerse christelijke traditie. In de oosters-orthodoxe traditie kan de datum van Pinksteren verschillen.

Hoe wordt Pinksteren gevierd?

Pinksteren is een christelijk feest dat wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen. Het herdenkt de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen en markeert het einde van de Paastijd.

Kerkdiensten en processies

Tijdens Pinksteren zijn er in veel kerken speciale kerkdiensten. Deze diensten staan in het teken van de wonderbaarlijke gebeurtenissen die volgens de Bijbel plaatsvonden op de dag van Pinksteren. Er wordt extra aandacht besteed aan de Heilige Geest en er worden vaak liederen gezongen die de komst van de Heilige Geest vieren.

Daarnaast zijn er in sommige plaatsen ook processies ter ere van Pinksteren. Deze processies vinden vaak buiten plaats en worden gekenmerkt door het dragen van de Heilige Geest in de vorm van een beeld of symbool.

Pinksterbruidjes en Pinksterbloem

In sommige regio’s van Nederland is het een traditie dat er tijdens Pinksteren een Pinksterbruidje wordt gekozen. Dit is meestal een meisje uit het dorp of de buurt. Het Pinksterbruidje wordt versierd met bloemen en draagt een witte jurk. Ze loopt vaak mee in de processie en is het symbool van vruchtbaarheid en vernieuwing.

Daarnaast is de pinksterbloem een bekend symbool van Pinksteren. Deze bloem bloeit rond deze tijd van het jaar en wordt geassocieerd met de lente en de komst van nieuw leven.

Pinksteren wordt op verschillende manieren gevierd, afhankelijk van de regio en persoonlijke tradities. Het is een feest dat zowel religieuze als culturele betekenis heeft en vaak gepaard gaat met gezelligheid, samenzijn en het genieten van de vrije dagen.

Wat zijn de betekenissen van Pinksteren?

Pinksteren is een christelijke feestdag die wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen. Het wordt beschouwd als de dag waarop de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen van Jezus. Pinksteren wordt ook wel de “geboorte van de kerk” genoemd, omdat het de start markeert van het verspreiden van het christendom over de wereld.

Voor christenen heeft Pinksteren verschillende betekenissen en symbolen. Een van de belangrijkste betekenissen van Pinksteren is de komst van de Heilige Geest. Volgens het Nieuwe Testament kwam de Heilige Geest neer op de apostelen in de vorm van vurige tongen, waardoor ze de gave kregen om in verschillende talen te spreken. Dit wordt gezien als een symbool van de universele boodschap van het evangelie.

Pinksteren wordt ook geassocieerd met de vruchten van de Heilige Geest, zoals liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Deze vruchten worden beschouwd als deugden die christenen moeten nastreven en in hun leven moeten laten zien.

Daarnaast markeert Pinksteren het einde van de paastijd en de start van het seizoen van de kerkelijke kalender dat gewijd is aan de Heilige Geest. Het is een tijd van gebed, reflectie en vernieuwing van het geloof.

Betekenissen van Pinksteren Symbolen van Pinksteren
Neerdaling van de Heilige Geest Vurige tongen
Geboorte van de kerk Duiven
Vruchten van de Heilige Geest Boom met vruchten
Seizoen van gebed en vernieuwing Wapperende vlaggen

Hoe wordt de datum van Pasen en Pinksteren bepaald?

De datum van Pasen en Pinksteren wordt bepaald aan de hand van het liturgische kalenderjaar. Deze datums zijn geen vaste datums, maar zijn afhankelijk van een aantal factoren.

Berekening van de datum van Pasen

De datum van Pasen wordt berekend aan de hand van de maanfasen. Het valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na het lentepunt, dat meestal op 20 of 21 maart valt. In de meeste gevallen valt Pasen dus tussen 22 maart en 25 april.

Berekening van de datum van Pinksteren

Pinksteren valt altijd op de vijftigste dag na Paaszondag. Met andere woorden, het valt op de negenenveertigste dag na Goede Vrijdag. Deze datum wordt ook bepaald aan de hand van de maanfasen en valt meestal tussen 10 mei en 13 juni.

Deze berekeningen worden gedaan volgens de westerse kerkelijke traditie. Het kan zijn dat andere christelijke tradities, zoals de oosters-orthodoxe traditie, andere berekeningen hanteren.

Het is belangrijk om deze datums in de gaten te houden als je Pasen of Pinksteren wilt vieren of als je van plan bent om feestdagen rond deze tijd te organiseren.

FAQ:

Wanneer is Pasen in 2022?

Pasen valt in 2022 op zondag 17 april.

Hoe wordt de datum voor Pasen bepaald?

De datum voor Pasen wordt bepaald aan de hand van de maanstand. Het valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart.

Wanneer is Pinksteren in 2022?

Pinksteren valt in 2022 op zondag 5 juni en maandag 6 juni.

Waarom vallen de datums voor Pasen en Pinksteren elk jaar anders?

De datums voor Pasen en Pinksteren vallen elk jaar anders omdat ze afhankelijk zijn van de maanstand. Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart, en Pinksteren valt altijd op de zevende zondag na Pasen.

Wanneer is het vroegste en het laatste mogelijke moment dat Pasen kan vallen?

Het vroegst mogelijke moment dat Pasen kan vallen is op 22 maart, en het laatst mogelijke moment is op 25 april.