Wie is wie KU Leuven - Overzicht van medewerkers en professoren

Wie Is Wie KU Leuven

Wie Is Wie Kuleuven

De Katholieke Universiteit Leuven, ook bekend als KU Leuven, is een toonaangevende onderzoeksuniversiteit gevestigd in het historische Leuven, België. Met een rijke academische geschiedenis die teruggaat tot 1425, is de KU Leuven een van de oudste en meest prestigieuze universiteiten ter wereld.

De universiteit heeft een uitgebreid netwerk van medewerkers en professoren die actief zijn in verschillende disciplines en onderzoeksvelden. Van wetenschappers die baanbrekend onderzoek doen op het gebied van geneeskunde en techniek, tot experts op het gebied van kunstgeschiedenis en filosofie, de KU Leuven herbergt een diverse en getalenteerde gemeenschap van academici.

Met het “Wie is wie” overzicht kunnen studenten, collega’s en andere geïnteresseerden meer te weten komen over de verschillende medewerkers en professoren die verbonden zijn aan de KU Leuven. Dit overzicht biedt een beknopte biografie van elke persoon, inclusief hun onderwijs- en onderzoeksinteresses, publicaties en andere professionele prestaties.

Of je nu op zoek bent naar een expert op een specifiek vakgebied, een potentiële samenwerkingspartner wilt vinden of gewoon meer wilt weten over de academische gemeenschap van de KU Leuven, het “Wie is wie” overzicht is een waardevolle bron. Ontdek de gezichten achter het onderwijs en onderzoek aan de KU Leuven en leer meer over de mensen die bijdragen aan de academische excellentie van deze eeuwenoude instelling.

College van bestuur

Het College van bestuur van KU Leuven is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de strategische besluitvorming van de universiteit. Het bestuur bestaat uit:

Prof. Dr. Luc Sels, rector

contactgegevens: [email protected]

Prof. Dr. Peter Marynen, vicerector

contactgegevens: [email protected]

Prof. Dr. Karen Maex, vicerector

contactgegevens: [email protected]

Prof. Dr. Bart Raymaekers, vicerector

contactgegevens: [email protected]

Het College van bestuur neemt belangrijke beslissingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en de verdere ontwikkeling van de universiteit. Ze staan in nauw contact met medewerkers en professoren en werken samen om KU Leuven verder te positioneren als een vooraanstaande onderwijs- en onderzoeksinstelling.

Faculteit Geneeskunde

De Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven is een van de oudste en meest prestigieuze medische faculteiten in België. De faculteit biedt een breed scala aan opleidingen en onderzoeksprogramma’s op het gebied van geneeskunde en biomedische wetenschappen.

De faculteit is onderverdeeld in verschillende departementen en is actief betrokken bij baanbrekend onderzoek op het gebied van biomedische wetenschappen, klinische geneeskunde, farmacologie en vele andere disciplines.

You might be interested:  Wie Ben Ik Als Niemand Kijkt

Faculteitsraad

De Faculteit Geneeskunde heeft een Faculteitsraad die verantwoordelijk is voor het bestuur en de strategische besluitvorming van de faculteit. De raad bestaat uit professoren, medewerkers en studenten.

Onderzoeksgroepen

De faculteit herbergt verschillende onderzoeksgroepen die zich bezighouden met uiteenlopende medische en biomedische onderwerpen. Deze groepen doen baanbrekend onderzoek en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de medische wetenschap.

Enkele voorbeelden van onderzoeksgroepen zijn:

 • Onderzoeksgroep Cardiovasculaire Geneeskunde: Deze groep onderzoekt hart- en vaatziekten en ontwikkelt nieuwe behandelingen en therapieën.
 • Onderzoeksgroep Oncologie: Deze groep richt zich op kankeronderzoek en werkt aan nieuwe diagnostische methoden en behandelingen.
 • Onderzoeksgroep Neurologie: Deze groep bestudeert neurologische aandoeningen en probeert nieuwe inzichten te verkrijgen in de oorzaken en behandelingen van deze aandoeningen.

De Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven is een vooraanstaande instelling op het gebied van medische kennis, onderzoek en opleiding. De faculteit speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de gezondheidszorg in België en daarbuiten.

Faculteit Rechtsgeleerdheid

De faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven biedt een breed scala aan opleidingen en onderzoeksmogelijkheden op het gebied van recht. De faculteit heeft een lange traditie en staat bekend om haar kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek.

Professoren

 • Prof. dr. Jan Janssens
 • Prof. dr. Annelies Verstraete
 • Prof. dr. Peter Van Orshoven
 • Prof. dr. Karen Yeung

Medewerkers

Medewerkers

 • Dr. Anne De Paepe
 • Dr. Pieter Vandekerckhove
 • Dr. Lisa Wouters
 • Dr. Sarah De Mul

De faculteit Rechtsgeleerdheid heeft een diverse en internationale gemeenschap van medewerkers en professoren, die zich toeleggen op verschillende rechtsgebieden. Ze zijn actief betrokken bij het onderzoek en geven les aan zowel undergraduate als postgraduate studenten.

“`html

Faculteit Wetenschappen

De Faculteit Wetenschappen, opgericht in 911, is een van de oudste en meest gerenommeerde faculteiten aan de KU Leuven. De faculteit biedt een breed scala aan opleidingen en onderzoeksmogelijkheden op het gebied van wetenschap, waaronder biologie, chemie, fysica, wiskunde en informatica.

Afdeling Biologie

De afdeling Biologie van de Faculteit Wetenschappen is een toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van biologische wetenschappen. Het onderzoek is gericht op verschillende aspecten van de biologie, zoals ecologie, genetica, evolutionaire biologie en moleculaire biologie. Daarnaast biedt de afdeling ook bachelor- en masteropleidingen aan op het gebied van biologie.

Afdeling Chemie

De afdeling Chemie van de Faculteit Wetenschappen heeft een lange traditie van excellentie in het onderzoek en onderwijs van chemie. De onderzoekers binnen deze afdeling houden zich bezig met diverse aspecten van de chemie, waaronder organische chemie, anorganische chemie, analytische chemie en fysische chemie. Studenten kunnen hier terecht voor bachelor-, master- en doctoraatsopleidingen in de chemie.

Belangrijke professoren:

– Prof. Dr. Jan Janssen: Specialisatie in organische chemie.

– Prof. Dr. Sophie De Boer: Focus op analytische chemie.

Opmerking: Dit is slechts een selectie van professoren binnen de afdeling Chemie. Voor een volledig overzicht van alle medewerkers kunt u terecht op onze website.

You might be interested:  Wie Is De Mol Deelnemers

Faculteit Ingenieurswetenschappen

De Faculteit Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven is een van de grootste faculteiten van de universiteit. Binnen deze faculteit worden verschillende ingenieursdisciplines onderwezen, zoals burgerlijke techniek, computerwetenschappen, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en chemische technologie.

De faculteit heeft een indrukwekkend team van professoren en medewerkers die gespecialiseerd zijn in verschillende vakgebieden. Deze experts zijn betrokken bij onderzoek en onderwijs, en dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen voor complexe technische problemen.

Naast het academisch personeel heeft de faculteit ook een aantal ondersteunende medewerkers die zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van onderwijsactiviteiten en evenementen.

De Faculteit Ingenieurswetenschappen streeft ernaar hoogwaardig onderwijs en onderzoek te bieden aan studenten en bij te dragen aan de ontwikkeling van technologische vooruitgang. Door de expertise van haar medewerkers en professoren is de faculteit een belangrijke speler in het internationale ingenieurslandschap.

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen is een van de grootste faculteiten van de KU Leuven. De faculteit biedt een breed scala aan opleidingen en onderzoeksmogelijkheden op het gebied van economie en bedrijfskunde.

Opleidingen

De faculteit biedt verschillende bachelor- en masteropleidingen aan, waaronder:

 • Bachelor in de Economie
 • Master in de Handelsingenieur
 • Master in de Economie
 • Master in de Bedrijfskunde
 • Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen

Daarnaast biedt de faculteit ook doctoraatsprogramma’s aan op het gebied van economie en bedrijfskunde.

Onderzoek

De faculteit heeft een sterke onderzoekstraditie en is actief op verschillende onderzoeksgebieden, waaronder:

 • Bedrijfseconomie
 • Financiële economie
 • Macro-economie
 • Internationale economie
 • Marketing
 • Operations management
 • Strategisch management

De faculteit heeft ook verschillende onderzoekscentra en -groepen waarin onderzoekers samenwerken aan specifieke onderzoeksthema’s.

Als onderdeel van de KU Leuven participeert de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen ook in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en initiatieven, zoals het Leuven Center for Data Science, waarbij expertise op het gebied van economie en data-analyse wordt gecombineerd.

Faculteit Sociale Wetenschappen

De Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven is een toonaangevende faculteit op het gebied van sociologie, psychologie, pedagogische wetenschappen en sociale geografie. Deze faculteit biedt een breed scala aan programma’s en cursussen voor studenten die geïnteresseerd zijn in menselijk gedrag, samenleving en cultuur.

Onderzoek

De faculteit Sociale Wetenschappen staat bekend om haar baanbrekend onderzoek op verschillende gebieden zoals arbeid en organisatie, jeugd en opvoeding, sociale ongelijkheid en conflicten. Haar onderzoekers werken samen met nationale en internationale partners en publiceren regelmatig in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.

Opleidingen

De faculteit biedt verschillende bachelor- en masteropleidingen aan, waaronder sociologie, psychologie, pedagogische wetenschappen en sociale geografie. Deze opleidingen bieden studenten een solide theoretische basis en praktische vaardigheden die relevant zijn voor hun toekomstige carrière in de sociale wetenschappen.

You might be interested:  Over De Oceaan Wanneer Op Tv

Daarnaast biedt de faculteit ook een doctoraatsprogramma aan waarin studenten de mogelijkheid hebben om hun onderzoeksvaardigheden verder te ontwikkelen en bij te dragen aan het bestaande onderzoek op hun vakgebied.

Medewerkers

De faculteit Sociale Wetenschappen heeft een team van deskundige docenten en onderzoekers die zich inzetten voor het leveren van hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van baanbrekend onderzoek. Van sociologen tot pedagogen en psychologen, de medewerkers van deze faculteit hebben uitgebreide ervaring en expertise op hun vakgebied.

De medewerkers van de faculteit werken ook samen met externe partners, zoals organisaties uit het maatschappelijk middenveld en de overheid, om zo de link tussen academisch onderzoek en de praktijk te versterken.

Wil je meer weten over de medewerkers van de Faculteit Sociale Wetenschappen en hun onderzoek? Bezoek dan de website van de KU Leuven en bekijk het overzicht van medewerkers en professoren.

Faculteit Letteren

De Faculteit Letteren aan de KU Leuven is een van de oudste en meest prestigieuze faculteiten in België. Met een breed scala aan opleidingen en expertisegebieden op het gebied van taal, cultuur, geschiedenis en kunst, biedt de faculteit een stimulerende omgeving voor studenten en onderzoekers.

De faculteit heeft een diverse groep medewerkers en professoren die zich bezighouden met onderzoek en onderwijs. Met hun passie en kennis dragen zij bij aan de academische gemeenschap en leveren zij een waardevolle bijdrage aan de maatschappij.

Departementen

De Faculteit Letteren bestaat uit verschillende departementen, waaronder:

 • Departement Talen en Culturen
 • Departement Geschiedenis
 • Departement Wijsbegeerte
 • Departement Kunstwetenschappen

Elk departement heeft zijn eigen specialisaties en onderzoeksgroepen, waardoor er een breed scala aan mogelijkheden is voor studenten en onderzoekers.

Expertisegebieden

Binnen de Faculteit Letteren zijn er diverse expertisegebieden waarin onderzoek en onderwijs worden verricht. Enkele belangrijke expertisegebieden zijn:

 • Taalwetenschappen
 • Literatuurwetenschappen
 • Kunstgeschiedenis
 • Archeologie
 • Historische wetenschappen

Deze expertisegebieden vormen de basis voor een breed scala aan opleidingen en specialisaties binnen de faculteit.

De Faculteit Letteren aan de KU Leuven is een dynamische en inspirerende academische omgeving, waar studenten en onderzoekers worden gestimuleerd om hun intellectuele vaardigheden te ontwikkelen en bij te dragen aan het academische discours.

FAQ:

Wie is de rector van de KU Leuven?

De huidige rector van de KU Leuven is Luc Sels.

Hoeveel medewerkers heeft de KU Leuven?

Op dit moment heeft de KU Leuven meer dan 10.000 medewerkers.

Wie is de bekendste professor van de KU Leuven?

Een van de bekendste professoren van de KU Leuven is professor Bart De Strooper, een vooraanstaande neurowetenschapper.

Welke afdeling heeft het hoogste aantal medewerkers?

De afdeling Geneeskunde heeft het hoogste aantal medewerkers bij de KU Leuven.

Zijn er ook buitenlandse medewerkers en professoren bij de KU Leuven?

Ja, de KU Leuven trekt veel internationaal talent aan en heeft een groot aantal buitenlandse medewerkers en professoren.