Knät Viker Sig När Jag Går - Tehnopolis

Knät Viker Sig När Jag Går

Knät Viker Sig När Jag Går

Har du någonsin känt smärta eller obehag i knäna när du går? Det är en vanlig och frustrerande upplevelse som kan påverka din rörlighet och livskvalitet. Men det finns sätt att lösa detta problem och förbättra hälsan i dina knän.

En av de vanligaste orsakerna till knäproblem är överansträngning eller felaktig biomekanik. När du går, belastas dina knän och om någon del av rörelsen är obalanserad kan det leda till smärta. Det är viktigt att uppmärksamma hur du går och arbeta med att förbättra din teknik.

Ett sätt att göra detta är att stärka musklerna runt knäna genom specifika övningar. Starka muskler ger stabilitet och minskar risken för skador. Träna regelbundet och inkludera övningar som fokuserar på quadriceps, hamstrings och glutes.

Att använda rätt skor är också avgörande för att lösa knäproblem. Välj skor som ger bra dämpning och stöd för foten och anpassa dem efter ditt gångmönster. En professionell skoexpert kan hjälpa dig att hitta rätt skor för dina behov.

Om smärtan i dina knän fortsätter trots dessa åtgärder, kan det vara klokt att söka hjälp från en läkare eller fysioterapeut. De kan utvärdera din situation och ge anpassade rekommendationer för behandling och rehabilitering. Ibland kan medicinsk intervention som injektioner eller kirurgi vara nödvändig för att lösa problemet.

Glöm inte att ta hand om dina knän genom att undvika överansträngning och vara lyhörd för signaler från kroppen. Ge dem tid att vila efter ansträngande aktiviteter och försäkra dig om att du får tillräckligt med vila och återhämtning. Genom att vara uppmärksam och ta hand om dina knän kan du återfå smärtfri rörlighet och njuta av en aktiv livsstil.

Contents

Varför knät viker sig när jag går

Orsaker till knät som viker sig

Knät som viker sig när du går kan bero på olika faktorer och hälsotillstånd. Här är några av de vanligaste orsakerna:

 • Ligamentbristning: En bristning av knäligament, såsom det främre korsbandet, kan orsaka att knät viker sig vid påfrestning.
 • Ledinstabilitet: Instabilitet i knäleden på grund av skada eller försvagade muskler kan leda till att knät viker sig.
 • Dålig muskelstyrka: Svaga eller obalanserade muskler runt knät kan påverka stabiliteten och orsaka att knät viker sig.
 • Neurologiska sjukdomar: Vissa neurologiska tillstånd, som stroke eller multipel skleros, kan påverka nervsignalerna till benen och orsaka instabilitet.

Vad du kan göra för att lösa knät som viker sig

Om du upplever att ditt knä viker sig när du går, kan du vidta följande åtgärder för att lindra och förebygga problemet:

 1. Konsultera en läkare: Om du har upprepade problem med ett instabilt knä, bör du rådgöra med en läkare för att fastställa orsaken och få lämplig behandling.
 2. Fysioterapi: En fysioterapeut kan arbeta med dig för att stärka de muskler som omger knät och förbättra stabiliteten.
 3. Stöd: Användning av en knäortos eller knäskydd kan ge extra stöd och stabilitet till knät vid fysisk aktivitet.
 4. Muskelträning: Träna regelbundet för att stärka musklerna runt knät och förbättra dess stabilitet.
 5. Balansövningar: Genom att utföra specifika balansövningar kan du förbättra din kroppsmedvetenhet och koordination, vilket kan minska risken för knät att vika sig.

Det är viktigt att rådgöra med en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare för att få en korrekt diagnos och lämplig behandling för ditt specifika tillstånd.

Anatomi och funktion av knäet

Knäets anatomi

Knäet är en komplex led som förbinder lårets ben (femur) med underbenets ben (tibia och fibula). Det består av flera olika strukturer som samverkar för att ge rörlighet och stabilitet till leden.

 • Ligament: Knäet har flera ligament som hjälper till att stabilisera leden. De främre korsbandet och det bakre korsbandet finns inne i knäet och korsar varandra för att förhindra överdriven framåtrörelse och bakåtrörelse av underbenet. De laterala kollaterala ligamentet och det mediala kollaterala ligamentet finns på utsidan respektive insidan av knäet och ger sidostabilitet.
 • Menisker: Det finns två broskklumpar som kallas menisker inne i knäet. Dessa fungerar som stötdämpare och hjälper till att fördela kraften och stabilisera leden.
 • Brosk: Knäleden har även brosk på ledytorna som minskar friktionen och gör att benen kan röra sig smidigt mot varandra.
 • Muskler och senor: Det finns flera muskler och senor runt knäleden som hjälper till att ge stabilitet och rörelseförmåga. Quadricepsmuskeln på framsidan av låret är en av de viktigaste musklerna för att sträcka ut knäet. Hamstringsmuskulaturen på baksidan av låret hjälper till att böja knäet.
You might be interested:  När Går Solen Ner I Stockholm

Knäets funktion

Knäet har flera viktiga funktioner i kroppen. Det tillåter böjning och sträckning av benen, vilket är avgörande för att kunna gå, springa och utföra andra rörelser. Knäet fungerar också som en stötdämpare och hjälper till att absorbera kraften från marken när man går eller hoppar.

Utöver rörelse och stötdämpning är knäet även viktigt för stabilitet. Ligament, menisker och muskler runt knäet arbetar tillsammans för att hålla leden på plats och förhindra överdriven rörelse eller vridning. Detta är särskilt viktigt under aktiviteter som kräver snabba riktningsändringar eller höga belastningar på knäet, som exempelvis vid idrott.

Sammanfattning av knäets anatomi och funktion
Komponent Anatomi Funktion
Ligament Förhindra överdriven rörelse Ge stabilitet åt knäleden
Menisker Stötdämpare, stabilisering Fördela kraften, minska friktionen
Brosk Minskad friktion Möjliggör smidig rörelse av benen
Muskler och senor Böjning och sträckning Ge kraft och stabilitet

Orsaker till knäproblem

1. Överansträngning

Ibland kan knäproblem uppstå på grund av överansträngning eller överbelastning av knäleden. Detta kan ske vid idrottsutövning eller genom att utföra repetitiva rörelser som belastar knät.

2. Skador

Skador kan också vara en orsak till knäproblem. Det kan vara allt från mindre stukningar och blåmärken till allvarligare skador som ledbandsskador eller broskskador.

3. Åldrande

Åldrande spelar också en roll för knäproblem. Med åldern kan lederna i knät gradvis försvagas och slitas ut, vilket kan leda till smärta och nedsatt funktion.

4. Artrit

Artrit, eller ledinflammation, kan också vara en orsak till knäproblem. Det kan vara olika former av artrit, såsom reumatoid artrit eller artros, som påverkar knäleden och orsakar smärta och stelhet.

5. Genetiska faktorer

Vissa knäproblem kan vara ärftliga och har en genetisk komponent. Det kan vara exempelvis en överkänslighet för vissa belastningar eller en anatomisk avvikelse som ökar risken för knäproblem.

6. Övervikt

Övervikt kan också vara en bidragande faktor till knäproblem. Ökad kroppsvikt kan öka belastningen på knäet och orsaka smärta och slitage.

7. Ojämn muskelstyrka

En ojämn muskelstyrka runt knät kan leda till obalans och felbelastning, vilket i sin tur kan orsaka knäproblem. Det är viktigt att ha en balanserad och vältränad muskulatur för att undvika problem med knät.

8. Felaktig teknik vid träning

Om man utför träning eller idrott med felaktig teknik kan det lägga extra stress på knät och leda till problem. Det är viktigt att ha rätt teknik och att använda rätt utrustning för att undvika skador.

Orsaker till knäproblem: Beskrivning:
Överansträngning Knäproblem kan uppstå vid överansträngning eller överbelastning av knäleden.
Skador Skador som stukningar, ledbandsskador eller broskskador kan vara en orsak till knäproblem.
Åldrande Med åldern kan lederna i knät gradvis försvagas och slitas ut, vilket kan leda till knäproblem.
Artrit Olika former av artrit kan påverka knäleden och orsaka smärta och stelhet.
Genetiska faktorer Vissa knäproblem kan vara ärftliga och ha en genetisk komponent.
Övervikt Ökad kroppsvikt kan öka belastningen på knäet och orsaka smärta och slitage.
Ojämn muskelstyrka En ojämn muskelstyrka runt knät kan orsaka obalans och felbelastning.
Felaktig teknik vid träning Felaktig teknik kan lägga extra stress på knät och leda till problem.

Symptom på knäproblem

Smärta

Ett vanligt symptom på knäproblem är smärta. Smärtan kan variera i intensitet och plats, men det är vanligt att den upplevs på framsidan av knät, runt knäskålen eller på sidan av knät. Smärtan kan vara konstant eller uppstå vid belastning eller rörelse.

Stelhet och svårighet att röra sig

Om du upplever stelhet i knät eller har svårigheter att röra det kan det vara ett tecken på knäproblem. Stelhet kan göra det svårt att böja eller sträcka ut benet helt och kan även leda till att knäet känns låst.

Svullnad och/eller rodnad

Svullnad och/eller rodnad runt knät kan vara ett tecken på knäproblem. Det kan vara en lokal svullnad eller en mer generell svullnad kring knät. Rodnad kan även förekomma och kan vara ett tecken på inflammation.

Knäppningar eller känsla av att knät “hakar sig”

Ofta kan personer med knäproblem uppleva knäppningar eller en känsla av att knät “hakar sig” när de rör sig. Det kan kännas som att knät fastnar eller blir instabilt vid vissa rörelser.

Nedsatt stabilitet

Om du märker att ditt knä känns instabilt eller att du är mer benägen att halka eller tappa balansen kan det vara ett tecken på knäproblem. Nedsatt stabilitet kan vara resultatet av skada på ligament eller annan vävnad i knät.

Graderade listan av symtom

 1. Smärta
 2. Stelhet och svårighet att röra sig
 3. Svullnad och/eller rodnad
 4. Knäppningar eller känsla av att knät “hakar sig”
 5. Nedsatt stabilitet

Knäskador och åldrande

När vi åldras blir våra kroppar mer sköra och utsatta för skador. Knäleden är en av de mest sårbara delarna av kroppen och kan lätt drabbas av olika skador och problem.

You might be interested:  Blöder När Jag Bajsar

Vanliga knäskador

Det finns flera olika typer av knäskador som kan uppstå vid åldrande:

 • Artrit: Knäleden kan utveckla artros, vilket är en tätning av brosket som leder till smärta och svullnad.
 • Ligamentsskador: Ligamenten i knäet kan sträckas eller rivas vid överansträngning eller olyckor.
 • Meniskskador: Menisken, som fungerar som ett stötdämpande skikt i knäet, kan skadas och orsaka smärta och svullnad.

Förebyggande åtgärder

För att undvika knäskador och minska risken för problem när vi åldras kan vi vidta följande åtgärder:

 1. Träna regelbundet: Starka muskler runt knät hjälper till att stabilisera det och minska risken för skador. Träning som fokuserar på styrka och flexibilitet kan vara till hjälp.
 2. Var försiktig med belastning: Undvik överansträngning och tunga belastningar på knäleden, särskilt om du redan har känt av problem eller skador.
 3. Undvik trauma: Försök att undvika olyckor och situationer där knät kan skadas. Var försiktig när du tränar eller utför aktiviteter som kan vara särskilt påfrestande för knäet.

Behandling av knäskador

Vid behandling av knäskador kan olika metoder användas, beroende på typen och svårighetsgraden av skadan. Vanliga behandlingsmetoder inkluderar:

 • Vila och rehabilitering: Ofta behöver knäet tid att läka och återhämta sig. Fysisk terapi och övningar kan också vara en del av rehabiliteringen.
 • Smärtstillande läkemedel: Vid smärta och svullnad kan läkemedel användas för att lindra symptomen.
 • Kirurgi: I vissa fall kan kirurgiska ingrepp, som knäplastik eller ligamentsutbyten, vara nödvändiga för att reparera skador.

Sammanfattning

Knäskador och problem är vanligt förekommande vid åldrande. Genom att vidta förebyggande åtgärder och vara uppmärksam på symtom kan man minska risken för skador och behandla eventuella problem tidigt för att bibehålla god knähälsa på äldre dagar.

Undvikande av knäproblem

Använd rätt skor

En viktig faktor för att undvika knäproblem är att använda rätt skor. Se till att skorna är bekväma och passar dina fötter och ben. Det är viktigt att skorna har rätt stötdämpning och ger tillräckligt med stöd för fotvalvet. Undvik att gå i skor med för höga klackar, eftersom det kan sätta extra belastning på knäna.

Träna rätt

För att undvika knäproblem är det viktigt att träna på rätt sätt. Ha en välbalanserad träningsrutin som inkluderar styrkasträning för benen, stretching och konditionsträning. Var uppmärksam på att inte överbelasta knäna genom att träna för intensivt eller göra för tunga lyft. Lyssna på din kropp och vila vid behov.

Undvik repetitiva rörelser

Att upprepa samma rörelser om och om igen kan leda till överbelastning och slutligen knäproblem. Försök att variera dina aktiviteter och undvik att stå eller gå helt statiskt under långa perioder. Om du har ett jobb som kräver att du sitter mycket, se till att ta regelbundna pauser för att sträcka på benen.

Anpassa arbetsstationen

För de som arbetar vid en dator är det viktigt att ha en ergonomisk arbetsstation. Detta inkluderar att ha rätt höjd på skrivbordet och stolen för att undvika att udda vinklar och böjningar påverkar knäna negativt. Se även till att ha en bra stol med stöd för ryggen och att ta regelbundna pauser för att sträcka ut benen och lindra spänning.

Minska övervikt

Övervikt kan öka belastningen på knäna och öka risken för knäproblem. Genom att följa en hälsosam livsstil med regelbunden träning och en balanserad kost kan du minska risken för knäproblem och förbättra din allmänna hälsa.

Var uppmärksam på smärta

Om du upplever smärta eller obehag i knäna bör du söka medicinsk hjälp. Knäsmärta kan vara ett tecken på en skada eller underliggande problem som behöver behandlas. Att ignorerar smärtan och fortsätta belasta knäna kan förvärra problemet. Tidig behandling och åtgärder kan hjälpa till att förhindra att knäproblemen blir allvarligare.

Behandlingsalternativ för knäproblem

1. Vila och avlastning

Det första behandlingsalternativet för knäproblem är att ge knät tillräckligt med vila. Genom att undvika överbelastning och ge knät möjlighet att återhämta sig kan man minska smärtan och förbättra knäets funktion. Det kan innebära att undvika aktiviteter som orsakar smärta och använda kryckor för att avlasta knät.

2. Fysioterapi och övningar

Fysioterapi är en effektiv behandlingsmetod för knäproblem. En fysioterapeut kan hjälpa till att utforma övningar och behandlingsprogram som är anpassade till individens specifika behov. Fysioterapin kan inkludera olika typer av övningar för att stärka musklerna runt knät, förbättra stabiliteten och rörligheten.

3. Smärtlindring och inflammationsdämpande mediciner

Vid knäproblem kan det vara aktuellt att använda smärtlindrande och inflammationsdämpande mediciner för att minska smärtan och inflammationen i knät. Det kan vara receptfria läkemedel som till exempel paracetamol eller ibuprofen, eller receptbelagda mediciner som till exempel NSAID-preparat.

4. Injektioner

I vissa fall kan det vara aktuellt med injektioner i knät för att lindra smärta och inflammation. Det kan vara injektioner med kortison för att minska inflammationen eller injektioner med hyaluronsyra för att smörja och lindra knät.

5. Kirurgiska ingrepp

Om konservativa behandlingsalternativ inte ger tillräcklig lindring kan det bli aktuellt med kirurgiska ingrepp. Det kan vara åtgärder som artroskopi, där man med hjälp av instrument och en kamera utför mindre reparationer eller korrigeringar inne i knät. I vissa fall kan det även vara aktuellt med mer omfattande operationer som knäprotes.

6. Anpassningar och hjälpmedel

För att underlätta vardagen med knäproblem kan det vara aktuellt att göra olika anpassningar och använda hjälpmedel. Det kan vara att använda en knäortos för att ge extra stabilitet, använda käpp eller gåstol för att avlasta knät vid gång, eller att göra anpassningar i hemmet för att minska belastningen på knät.

You might be interested:  När Kommer Nya Beck 2023

7. Alternativa behandlingsmetoder

7. Alternativa behandlingsmetoder

Det finns även olika alternativa behandlingsmetoder som kan vara aktuella för vissa personer med knäproblem. Det kan vara metoder som akupunktur, kiropraktik, massage eller olika typer av stretching och manuell terapi. Dessa metoder kan ge lindring för vissa personer, men det är viktigt att komma ihåg att vetenskapligt stöd för deras effektivitet är begränsat.

Fysioterapi för knärehabilitering

Varför är fysioterapi viktig för knärehabilitering?

Fysioterapi spelar en viktig roll i rehabiliteringsprocessen för knäskador. Knäproblem kan uppstå av olika anledningar, till exempel efter en skada, överbelastning eller som ett resultat av åldrande. Fysioterapeuter specialiserar sig på att behandla och rehabilitera muskuloskeletala skador, inklusive knäskador.

Vad innebär fysioterapi för knärehabilitering?

Fysioterapi för knärehabilitering är en individanpassad behandling som syftar till att återställa knäns funktion och minska smärta och obehag. Behandlingen kan inkludera olika metoder och tekniker, beroende på patientens tillstånd och behov. Vanliga komponenter i fysioterapi för knärehabilitering inkluderar:

 • Övningar för att stärka musklerna kring knät
 • Stretchingövningar för ökad rörlighet och flexibilitet
 • Gångträning och balansövningar för att förbättra stabiliteten i knäet
 • Manuell terapi, såsom massage och ledmobilisering
 • Kyl- eller varmbehandling för att minska smärta och inflammation
 • Utbildning om korrekt kroppsmekanik och teknik för att undvika skador i framtiden

Fördelar med fysioterapi för knärehabilitering

Fysioterapi för knärehabilitering kan ha många fördelar för patienten, inklusive:

 • Minskad smärta och obehag
 • Återställning av normal knäfunktion
 • Ökad rörlighet och flexibilitet
 • Stärkta muskler för att stödja och stabilisera knäet
 • Ökad självständighet och förmåga att återgå till dagliga aktiviteter
 • Förebyggande av framtida knäskador genom att lära sig rätt tekniker och träning

När ska man söka fysioterapi för knärehabilitering?

Det är viktigt att söka fysioterapi för knärehabilitering så snart som möjligt efter en knäskada eller om man upplever smärta eller nedsatt funktion i knäet. Ju tidigare man får behandling desto bättre är chanserna till fullständig återhämtning och minskad risk för komplikationer.

Om du upplever knäsmärta eller har svårt att använda ditt knä som vanligt, bör du kontakta en fysioterapeut för en noggrann utvärdering och individuell behandlingsplan.

Förebyggande övningar för knästabilitet

För att undvika att knäna viker sig när du går kan du träna upp knästabiliteten genom förebyggande övningar. Här är några övningar som kan hjälpa till att stärka musklerna kring knät och förbättra knästabiliteten.

1. Knäböj

Knäböj är en bra övning för att stärka musklerna i benen och kring knät. Du kan utföra knäböj med eller utan belastning, beroende på din träningsnivå.

 1. Stå med fötterna axelbrett isär.
 2. Böj på knäna och sänk kroppen neråt som om du skulle sätta dig på en osynlig stol. Försök att behålla ryggen rak och titta framåt.
 3. Gå ner så långt du kan kontrollerat utan att smärtan eller obekvämligheten i knäna ökar.
 4. Kom tillbaka upp genom att pressa ifrån med hälarna och aktivera musklerna i benen.

2. Utfallssteg

Utfallssteg är en annan bra övning för att stärka musklerna i benen och kring knät.

 1. Stå med fötterna axelbrett isär.
 2. Ta ett stort steg framåt med ena benet och sänk kroppen neråt genom att böja på knäna.
 3. Kom tillbaka upp genom att pressa ifrån med främre benet och aktivera musklerna i benen.
 4. Upprepa med det andra benet.

3. Sidoglutealsteg

Sidoglutealsteg tränar balansen och styrkan i benen.

 1. Stå med fötterna ihop.
 2. Ta ett stort steg åt sidan med ena benet och sänk kroppen neråt genom att böja på knäna.
 3. Kom tillbaka upp genom att pressa ifrån med sidobenet och aktivera musklerna i benen.
 4. Upprepa åt andra sidan.

4. Tåhävningar

Tåhävningar tränar de små musklerna och senorna kring fotleden, vilket kan bidra till att förbättra knästabiliteten.

 1. Stå med fötterna axelbrett isär.
 2. Höj dig upp på tå och balansera i några sekunder.
 3. Sänk ner dig igen.
 4. Upprepa övningen flera gånger.

Genom att regelbundet utföra dessa övningar kan du stärka musklerna kring knät och förbättra knästabiliteten. Det är viktigt att komma ihåg att inte överanstränga knäna och att alltid lyssna på kroppen.

Frågor och svar:

Varför blir mina knän böjda när jag går?

Dina knän böjer sig när du går eftersom knälederna används som gångstöd och kopplas samman med musklerna i benen. När du tar ett steg, böjer sig knäna för att ge dig stabilitet och möjliggöra rörelsen.

Hur kan jag lösa problemet med böjda knän när jag går?

För att lösa problemet med böjda knän när du går kan du försöka träna upp musklerna runt knäna för att öka styrkan och stabiliteten. Du kan också prova att fokusera på din hållning och se till att du har en rak rygg och avslappnade ben när du går.

Får jag ont i knäna om de böjs för mycket när jag går?

Ja, om dina knän böjs för mycket när du går kan du uppleva smärta och obehag. Det kan bero på att lederna överbelastas eller att musklerna runt knäna är för svaga för att ge tillräcklig stabilitet. Det är viktigt att träna upp musklerna och söka professionell hjälp om smärtan kvarstår.

Finns det några övningar jag kan göra för att stärka musklerna runt knäna?

Ja, det finns flera övningar som kan hjälpa dig att stärka musklerna runt knäna. Du kan prova att göra knäböj, utfall eller använda en träningsmaskin som fokuserar på benmusklerna. Det är viktigt att du börjar med lättare vikter och ökar gradvis för att undvika skador.