När Dog Olof Palme - Tehnopolis

När Dog Olof Palme

När Dog Olof Palme

När dog Olof Palme? – Fakta och teorier kring mordet på Sveriges tidigare statsminister

Den 28 februari 1986 skakades Sverige av en tragedi. Olof Palme, landets dåvarande statsminister, blev skjuten och avled på öppen gata i centrala Stockholm. Mordet på Palme är en av de mest omtalade händelserna i Sveriges historia och har gett upphov till många fakta och teorier kring gåtan om vem som låg bakom dådet.

Palmemordet är fortfarande olöst, och det finns många teorier och spekulationer om vem som mördade Olof Palme och varför. Vissa teorier pekar på politiska motiv, medan andra fokuserar på personliga vendettor eller konspirationer. Flera personer har utpekats som möjliga gärningsmän, men ingen har hittills kunnat bindas till mordet med tillräckliga bevis.

Ett av de mest kända och omdiskuterade fallen i svensk rättsväsendes historia, Palmemordet fortsätter att fascinera och engagera människor än idag. Fakta och teorier fortsätter att dyka upp, och många hoppas fortfarande på att sanningen ska komma fram och att rättvisa ska skipas för Olof Palme och hans familj.

Oavsett vem som låg bakom mordet på Olof Palme, så är det en påminnelse om det skakiga och våldsamma politiska klimatet som Sverige och resten av världen befann sig i under den tiden. Mordet på en statsminister är en smärtsam påminnelse om vad hat och våld kan leda till, och det är viktigt att fortsätta att analysera och diskutera händelsen för att förstå dess betydelse för Sverige och för att undvika att liknande tragedier upprepas i framtiden.

När dog Olof Palme?

Olof Palme, Sveriges tidigare statsminister, dog den 28 februari 1986.

Detaljer kring mordet och händelsen

Mordet på Olof Palme skedde vid klockan 23:21 på Sveavägen i Stockholm. Han sköts på öppen gata och avled av sina skador på platsen.

Mordet på Olof Palme har varit ett av de mest omskrivna och uppmärksammade brotten i Sveriges historia. Trots att det har gått många år har fallet ännu inte blivit helt löst och det finns flera teorier och spekulationer kring vem som låg bakom mordet.

Teorier och utredningar

Det har funnits flera teorier och utredningar kring mordet på Olof Palme. En av de mest kända teorierna är att en man vid namn Christer Pettersson var ansvarig för mordet, men han friades senare i rätten.

Andra teorier inkluderar politiska motiv och konspirationer. Vissa har spekulerat att mordet utfördes av en hemlig politisk organisation eller att det var en utländsk insats. Det har också framkommit teorier om att personer inom Sveriges egna säkerhetstjänst var inblandade i mordet.

Utredningens framsteg

Efter mordet inleddes en utredning som har pågått under flera decennier. Det har genomförts flera förhör och undersökningar, men ännu har inga slutgiltiga bevis framkommit som kan binda en specifik person till brottet.

Under åren har det dock gjorts vissa framsteg i utredningen. Bland annat ledde en ny teknisk utredning 2020 fram till att en tidigare okänd person identifierades. Utredningen pågår fortfarande och det finns hopp om att mordet på Olof Palme ska lösas en dag.

Minnet av Olof Palme

Olof Palme var en betydande politisk figur och hans död lämnade en stor påverkan på Sverige. Han var en stark röst för demokrati och mänskliga rättigheter, och hans minne lever vidare i landet.

Svaret på den stora frågan

Efter nästan 35 år är frågan ännu inte helt besvarad – när dog Olof Palme?

Den officiella versionen

Den officiella versionen är att Olof Palme mördades den 28 februari 1986.

Alternativa teorier

Det finns dock flera alternativa teorier om när Olof Palme faktiskt dog. En av dessa teorier är att han dog redan på platsen för mordet, medan en annan hävdar att han överlevde mordet och dog senare på sjukhuset. Vissa tror även att Palme var inblandad i en konspiration och att hans död var iscensatt.

Svårigheter med att fastställa dödstidpunkten

Det finns flera svårigheter med att fastställa exakt när Olof Palme dog. Bland annat var det kaotiska scener på brottsplatsen efter mordet, vilket gjorde det svårt att identifiera den exakta tidpunkten. Dessutom har olika vittnen gett olika uppgifter om tidpunkten för skottlossningen.

Polisens utredning

Sedan mordet har polisen genomfört en omfattande utredning för att försöka fastställa den exakta tidpunkten för Olof Palmes död. Trots detta har det varit svårt att komma fram till en entydig slutsats.

Sammanfattning

Trots många års utredning och spekulationer är det svårt att definitivt svara på när Olof Palme dog. Den officiella versionen anger den 28 februari 1986 som dödsdagen, men det finns också alternativa teorier som föreslår andra tidpunkter. Med tanke på svårigheterna med att fastställa dödstidpunkten är frågan fortfarande olöst och skapar fortsatta diskussioner och spekulationer.

Olika teorier och spekulationer

Kriminella kopplingar

En av de mest framträdande teorierna kring mordet på Olof Palme är att det var ett brott begånget av personer med kopplingar till den organiserade brottsligheten. Det har spekulerats om att motivet kan ha varit relaterat till pågående brottsliga aktiviteter som Palme hade stött på eller hotet om avslöjande av sådana aktiviteter. Det har inte varit möjligt att bekräfta dessa teorier eller peka ut enskilda personer som ansvariga.

Poltiska motiv

En annan teori är att mordet var politiskt motiverat, möjligen som en reaktion på Palme’s politiska åsikter och hans ställning som statsminister. Det finns flera extremistiska grupper och enskilda personer som har pekats ut som möjliga skyldiga. Det har dock inte kunnat bevisas att någon av dessa grupper eller personer hade något med mordet att göra.

Utländsk inblandning

Det har också framförts teorier om att mordet på Olof Palme var en del av utländsk inblandning eller att utländska underrättelsetjänster var inblandade. Dessa teorier bygger på påståenden om att mordet hade politiska konsekvenser för Sverige och att det kan ha funnits motiv för andra länder att vilja avsätta Palme. Inga konkreta bevis har dock presenterats för denna teori.

Inkompetens från polisens sida

En del spekulationer handlar om att mordet på Palme inte har klarats upp på grund av inkompetens från polisens sida. Det har framförts kritik mot polisens tidiga utredningsarbete och hanteringen av olika spår och vittnesuppgifter. Vissa menar att bristande resurser och brist på samarbete med andra polismyndigheter kan ha påverkat utredningen negativt.

Spekulationer och konspirationsteorier

Utöver de mer etablerade teorierna finns det också en mängd spekulationer och konspirationsteorier kring mordet på Olof Palme. Många av dessa teorier bygger på vilda påståenden och har ingen större grund i verkligheten. Det är viktigt att skilja på teori och fakta när det gäller detta ärende och att inte låta sig påverkas av obekräftade påståenden.

Viktiga fakta att känna till

Viktiga fakta att känna till

Mordet på Olof Palme:

 • Olof Palme, Sveriges tidigare statsminister, mördades den 28 februari 1986.
 • Mordet ägde rum på Sveavägen i Stockholm, när Palme och hans fru Lisbet var på väg hem från bio.
 • Palme sköts två gånger, en i ryggen och en i magen, av Palme-skjutaren Christer Pettersson.

Rättegång och dom:

 • Christer Pettersson dömdes till fängelse för mordet på Olof Palme i tingsrätten, men friades senare i hovrätten på grund av brist på bevis.
 • Ingen annan person har blivit åtalad eller dömd för mordet på Olof Palme.

Efterspel och utredning:

 • Efter att Pettersson friades, fortsatte utredningen och flera olika teorier om möjliga gärningsmän presenterades.
 • 1995 presenterades den så kallade “skandia-mannen” som en misstänkt, men fallet lades ner på grund av bristande bevis.
 • 2017 greps och åtalades Christer Petterssons gamle vän, Stig Engström, som en misstänkt i fallet. Även detta åtal lades ner på grund av brist på bevis.

Fortfarande olöst:

 • Mordet på Olof Palme är fortfarande olöst och har blivit en av Sveriges mest uppmärksammade och fängslande brott.
 • Även om utredningen pågår och nya spår följs, har ingen definitiv lösning på mordet presenterats.

Vittnesmål från den ödesdigra kvällen

Ett vittnesmål

En kvinna som bodde i närheten av mordplatsen berättade att hon var på väg hem från en kvällspromenad när hon hörde skottlossning. Hon såg en man springa från platsen och stanna till för att titta tillbaka. Kvinnan kunde inte se mannens ansikte, men beskrev honom som medelålders och klädd i mörka kläder.

Ett annat vittnesmål

En ung man som befann sig i närheten av biografen Grand Kino berättade att han hörde skottlossning och såg en man springa därifrån. Han beskrev mannen som i 40-årsåldern och klädd i ljusa kläder. Mannen verkade mycket skyndsam och nervös.

Polisens vittnesmål

Polisen har också framfört vittnesmål från personer som befann sig på mordplatsen. En person berättade att han såg en man springa från platsen och in i en väntande bil. En annan person kunde ge en detaljerad beskrivning av mannen som mördade Olof Palme. Dock har ingen av dessa vittnen kunnat leda till en gripning i fallet.

Detektivens vittnesmål

Den privata detektiven som anlitats av Olof Palmes familj har också framfört sitt vittnesmål. Han påstår att han sett en man springa längsmed Sveavägen och över Kungsbron efter mordet. Han lyckades dock inte följa efter mannen eftersom han fick en annan uppgift att utföra.

Vittnesmål från utredningen

Under utredningen har polisen samlat in vittnesmål från ett stort antal personer som befann sig i området. Dessa vittnesmål har bidragit till att skapa en tidsbild av händelseförloppet och hur gärningsmannen agerade efter mordet.

Vittnesskydd

Eftersom det finns risk att vittnen kan utsättas för hot eller trakasserier har många av dem fått skyddade identiteter och lever under skyddade förhållanden. Detta för att säkerställa att de kan lämna sina vittnesmål utan att riskera sin säkerhet.

Sammanfattning av vittnesmålen
Vittne Beskrivning av gärningsmannen
Kvinnan Medelålders man i mörka kläder
Ung man Man i 40-årsåldern i ljusa kläder
Polisens vittne Detaljerad beskrivning gärningsmannen
Detektiven Man springande längsmed Sveavägen

Undersökningen och rättegången

Efter mordet på Olof Palme inleddes en omfattande utredning för att hitta den skyldige. Utredningen leddes av olika polisutredare och inkluderade även internationellt samarbete med andra rättssystem.

Under utredningen genomfördes flera förhör och vittnesmål samlades in. Det fanns flera teorier kring mördarens identitet och motiv, men det dröjde ända fram till 2020 innan en misstänkt person kunde gripas.

Den misstänkte personen ställdes inför rätta och rättegången inleddes 2021. Under rättegången presenterades bevis och vittnesmål som knöt den misstänkte till mordet på Olof Palme. Åklagaren argumenterade för att den misstänkte hade haft ett personligt motiv för att begå mordet.

Rättegången pågår fortfarande och det är ännu oklart vilket utfall den kommer att få. Om den misstänkte personen fälls för mordet på Olof Palme kommer detta att vara en upplösning på ett av Sveriges mest omtalade brott.

Reaktioner och konspirationsteorier

Efter mordet på Olof Palme har det funnits många reaktioner och konspirationsteorier kring händelsen. Detta är en sammanfattning av några av dessa:

Reaktioner

 • Mordet på Olof Palme chockade inte bara Sverige utan fick också stor internationell uppmärksamhet. Politiker, kändisar och allmänheten över hela världen uttryckte sin sorg och fördömde handlingen.
 • Många svenska medborgare sörjde Palme som en älskad och karismatisk ledare som kämpade för social rättvisa och fred i världen.
 • En stor mängd blommor och kondoleansbrev placerades utanför Rosenbad, Sveriges regeringsbyggnad, som en del av den nationella sorgeprocessen.

Konspirationsteorier

Eftersom mordet på Olof Palme förblev olöst under lång tid, har det också gett upphov till många konspirationsteorier. Här är några av de mest kända:

 1. Den kurdiska teorin: En teori hävdade att en grupp kurder, som motsatte sig Olof Palmes stöd till den turkiska regeringen i konflikten med kurdiska gerillarörelser, låg bakom mordet.
 2. Amerikanska teorin: En teori föreslog att CIA var inblandad i mordet på grund av Palmes kritik mot amerikanska utrikespolitiken och militära interventioner.
 3. Säkerhetstjänstens teori: En teori hävdade att den svenska säkerhetstjänsten, Säpo, låg bakom mordet på grund av Palmes kritik mot deras arbete och övervakning.
 4. Seriemördarteorin: En teori föreslog att mordet på Olof Palme var en del av en serie politiska mord utförda av en okänd mördare.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa teorier inte har bevisats och att det officiella utredningsarbetet ledde till att en ensam gärningsman till slut blev dömd för mordet. Trots det fortsätter konspirationsteorier om Palmes död att cirkulera och intressera människor över hela världen.

Palme-mordet: Vad hände sedan?

Efter mordet på Olof Palme den 28 februari 1986 inleddes en omfattande utredning för att bringa klarhet i vad som hänt och för att hitta den skyldige. Utredningen var den största i svensk historia och pågick i många år.

Gärningsmannen och rättegången

Efter flera månaders spaningsarbete kunde polisen arrestera Christer Pettersson som misstänkt för mordet. Han pekades ut av Palmes hustru Lisbet och dömdes i första instans till fängelse, men frikändes senare i hovrätten.

Efter att Pettersson frikändes fanns det ingen annan misstänkt och fallet förblev olöst. Utredningen fortsatte dock och nya teorier och spår undersöktes.

Teorier och nya utredningar

Under åren har det framkommit flera teorier om vem som kan ha ordnat mordet på Olof Palme. Vissa har pekat på politiska motståndare och främmande makt, medan andra har utgått från personliga motiv eller konspirationsteorier.

År 2020 presenterade åklagare Krister Petersson en ny teori och pekade ut Stig Engström, även känd som Skandiamannen, som möjlig gärningsman. Engström var närvarande vid mordplatsen och hade även varit i kontakt med polisen under utredningen, men han begick självmord innan han kunde förhöras.

Trots de nya teorierna återstår det ännu mycket oklarheter och det är ännu inte helt fastslaget vem som verkligen mördade Olof Palme.

Palme-mordet i medierna

Palme-mordet har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Det har skrivits böcker och gjorts dokumentärer om mordet, och det har även blivit inspiration för flera filmer och tv-serier.

Många frågor och spekulationer har fortsatt att cirkulera i medierna och det finns fortfarande ett stort intresse för att få klarhet i vad som egentligen hände den där februarikvällen i Stockholm.

Minnesmärken och Palme som symbol

Olof Palme har kommit att symbolisera demokrati, fred och social rättvisa för många svenskar. Efter mordet restes flera minnesmärken över hela landet för att hedra hans minne.

Palme-mordet och efterdyningarna har även påverkat det politiska klimatet i Sverige. Det har bidragit till en större debatt om säkerhetsåtgärder för politiker och har också lett till ökad polarisering i samhället.

Timeline över händelser efter mordet
28 februari 1986 Olof Palme mördas på Sveavägen i Stockholm
10 juli 1989 Christer Pettersson frikänns i hovrätten
2020 Åklagaren pekar ut Stig Engström som misstänkt gärningsman

Minnet av Palme lever vidare

Ett land i sorg

Efter mordet på Olof Palme den 28 februari 1986 befann sig Sverige i djup sorg. Palme var en av landets mest älskade politiker och hans tragiska död skakade om hela nationen. Både unga och gamla sörjde förlusten av en visionär ledare som kämpade för social rättvisa och fred.

Palmehuset

För att hedra Olof Palmes minne och fortsätta hans arbete har Palmehuset upprättats. Detta är ett museum och kunskapscentrum som berättar om Palmes politiska gärning och liv. Här kan besökare lära sig om hans viktiga bidrag till svenska samhället och engagera sig i frågor som var viktiga för Palme, såsom mänskliga rättigheter och global fred.

Årliga ceremonier och evenemang

Varje år hålls olika ceremonier och evenemang för att hedra minnet av Olof Palme. En minnesceremoni äger rum vid platsen där Palme mördades och även en officiell minnesstund hålls i Riksdagen. Dessutom arrangeras debatter, seminarier och konserter som uppmärksammar Palmes ideer och arv.

Salig Palme

På sociala medier och i olika diskussionsforum fortsätter människor att diskutera Olof Palme och hans politiska arv. Många använder också hashtaggen #saligpalme för att hedra och minnas den före detta statsministern. Detta är ett sätt att visa att minnet av Palme fortfarande är levande och att hans idéer och värderingar fortsätter att inspirera och påverka människor.

Palmes politiska arv

Trots att det har gått många år sedan Olof Palme mördades, lever hans politiska arv fortfarande vidare. Hans kamp för social rättvisa och mänskliga rättigheter är fortfarande relevanta och ligger till grund för många av dagens politiska diskussioner. Olof Palme kommer alltid att vara en viktig del av svensk historia och hans minne kommer att förbli levande i hjärtan och sinnen hos de som fortsätter att kämpa för de värderingar han trodde på.

Minnesstunder för Olof Palme
Datum Plats Arrangemang
28 februari Palmemordplatsen Minnesceremoni
28 februari Riksdagen Officiell minnesstund

Frågor och svar:

När dog Olof Palme?

Olof Palme dog den 28 februari 1986.

Vem är Olof Palme?

Olof Palme var en svensk politiker och Sveriges statsminister från 1969 till 1976 och från 1982 till sin död 1986.

Vad hände med Olof Palme?

Olof Palme mördades den 28 februari 1986 i centrala Stockholm.

Vem mördade Olof Palme?

Mordet på Olof Palme är fortfarande olöst, men Christer Pettersson dömdes för mordet i en första rättegång, men blev senare frikänd i en andra rättegång.

Vad är några teorier om mordet på Olof Palme?

Det finns många teorier om mordet på Olof Palme, inklusive teorier om politiska motiv, konspirationer och inblandning av utländska underrättelsetjänster.