När Startade Första Världskriget - Tehnopolis

När Startade Första Världskriget

När Startade Första Världskriget

Första världskriget, även känt som det stora kriget, utkämpades mellan åren 1914 och 1918 och var en av de mest förödande konflikterna i mänsklighetens historia. Kriget involverade alla stora europeiska stormakter vid den tiden och drog in länder från hela världen.

Kriget startade den 28 juni 1914 med mordet på Österrike-Ungerns tronföljare Franz Ferdinand och hans hustru i staden Sarajevo i Bosnien. Mordet utfördes av en medlem i en nationalistisk grupp som hade politiska mål att frigöra Bosnien från Österrike-Ungerns kontroll. Detta mord blev direkt orsaken till att kriget bröt ut.

Efter mordet skickade Österrike-Ungern en ultimatum till Serbien och krävde att de skulle utreda mordet och stoppa all propaganda mot Österrike-Ungern. När Serbien inte motsvarade ultimatumet med tillräcklig tillfredsställelse, förklarade Österrike-Ungern krig den 28 juli 1914.

I slutet av juli 1914 drogs de europeiska stormakterna in i kriget genom sina allianser. Två huvudsakliga allianser uppstod: Trippelententen, bestående av Frankrike, Storbritannien och Ryssland, och Centralmakterna, bestående av Österrike-Ungern, Tyskland och Italien. Kampen var lång och blodig och resulterade i enorma förluster för alla inblandade parter.

Kriget slutade den 11 november 1918 med undertecknandet av vapenstilleståndsavtalet i Compiègne i Frankrike. Första världskrigets följder var omfattande och förändrade världskartan. Många politiska, ekonomiska och sociala förändringar inträffade som en följd av kriget och dess efterdyningar satte scenen för framtida konflikter och händelser.

När började första världskriget?

Första världskriget, även känt som det stora kriget, bröt ut den 28 juli 1914. Det startade som ett resultat av en komplex serie händelser och spänningar mellan olika makter i Europa.

Orsakerna till första världskriget kan spåras tillbaka till flera decennier innan kriget faktiskt utbröt. Nationalism, imperiella ambitioner, militära upprustningar och allianssystem var alla faktorer som bidrog till de växande spänningarna mellan länderna i Europa.

Det som slutligen utlöste kriget var mordet på ärkehertig Franz Ferdinand av Österrike-Ungern den 28 juni 1914. Mordet utfördes av en serbisk nationalist och ledde till en serie diplomatiska kriser och ultimatum mellan Österrike-Ungern, Serbien och deras respektive allierade.

Trots försök att finna en diplomatisk lösning eskalerade konflikten och den 28 juli 1914 förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien. Detta ledde till att olika allianser trädde i kraft och snart var hela Europa indraget i kriget.

Kriget kom att pågå i över fyra år och resulterade i enorma förluster av människoliv och förstörelse. Det blev också startpunkten för stora politiska och sociala förändringar i världen.

Bakgrund och anledningar till första världskriget

Första världskriget utbröt den 28 juli 1914 och pågick till den 11 november 1918. Kriget kämpades främst i Europa, men spred sig till andra delar av världen och involverade många av de dåtida stormakterna.

Nationella och territoriella konflikter

En av de huvudsakliga bakgrunderna till första världskriget var de nationella och territoriella konflikter som fanns mellan flera länder. En av de mest framträdande konflikterna på den tiden var rivaliteten mellan Tyskland och Storbritannien. Båda länderna strävade efter att ha den starkaste flottan och kontroll över kolonier runt om i världen.

En annan viktig konflikt var rivaliteten mellan Österrike-Ungern och Ryssland. Dessa länder tävlade om inflytande i Balkanregionen och specifikt om kontrollen över Serbien.

Allianssystem

För att skydda sina egna intressen och minska risken för ensidiga anfall bildade flera europeiska länder militära allianser. Två huvudsakliga allianssystem var det trippelententen och centralmakterna. Trippelententen bestod av Storbritannien, Frankrike och Ryssland, medan centralmakterna inkluderade Tyskland, Österrike-Ungern och Italien.

Detta ledde till en spänd situation där eventuell konflikt mellan två allianser skulle kunna dra in flera länder och eskalera till ett fullskaligt krig.

Attentatet i Sarajevo

Den utlösande faktorn till första världskriget var det ökända attentatet i Sarajevo den 28 juni 1914. Den österrikiske ärkehertigen Franz Ferdinand mördades av en serbisk nationalist. Detta innebar en eskalering av spänningar mellan Österrike-Ungern och Serbien, vilket i sin tur involverade flera andra länder och ledde till krigsutbrottet.

You might be interested:  Knät Viker Sig När Jag Går

Ekonomiska och militära faktorer

Ekonomiska och militära faktorer spelade också en roll i starten av första världskriget. Industrialiseringen hade gjort att länderna var beroende av utländska resurser och marknader. Krig kunde ses som en möjlighet att säkra tillgång till dessa resurser och marknader.

Samtidigt hade många länder moderniserat sina militärer och rustat upp för att vara beredda på krig. Dessa militära förberedelser ökade spänningen och förvärrade konflikten mellan länderna.

Bakgrundsfaktorer Anledningar till första världskriget
Nationella och territoriella konflikter Rivalitet mellan länder, tävlan om resurser och kolonier
Allianssystem Bildandet av militära allianser för att skydda intressen
Attentatet i Sarajevo Ökade spänningar mellan länder och eskalerade konflikten
Ekonomiska och militära faktorer Beroende av utländska resurser och marknader, modernisering av militären

Skotten i Sarajevo och utbrottet av kriget

Den 28 juni 1914 skedde ett attentat i staden Sarajevo i Bosnien-Hercegovina som skulle få stora konsekvenser för hela världen. Ärkehertig Franz Ferdinand, tronarvinge till Österrike-Ungerns tron, och hans hustru Sophie mördades av en ung serbisk nationalist vid namn Gavrilo Princip. Detta var startskottet till första världskriget som skulle förändra Europas historia för alltid.

Efter mordet på Franz Ferdinand och Sophie följde en serie diplomatiska och militära händelser som eskalerade konflikten mellan flera länder. Österrike-Ungern gav Serbien ett ultimatum som innehöll hårda krav som de förväntades acceptera. När Serbien inte kunde eller ville uppfylla alla krav, förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien den 28 juli 1914.

Detta var startskottet till en kedjereaktion av allianser och krigsförklaringar mellan länderna i Europa. Ett nät av allianser och rivaliteter drog in flera stora makter i konflikten. Ryssland stod vid Serbiens sida, medan Tyskland stödde Österrike-Ungern. Frankrike slöt upp med Ryssland, medan Storbritannien fann sig stående vid Frankrikes sida.

För att göra situationen ännu mer komplicerad drogs fler länder in i kriget. Italien, ursprungligen allierat med Tyskland och Österrike-Ungern, hoppade av och anslöt sig till de allierade (Storbritannien, Frankrike, Ryssland) istället. USA stannade initialt utanför konflikten, men skulle senare komma att gå med på de allierades sida.

Den ursprungliga konflikten mellan Österrike-Ungern och Serbien spred sig snabbt över Europa och utvecklades till ett globalt krig. Första världskriget skulle pågå i fyra år, med miljontals människor som dog och lidande för både civila och soldater. Det skulle bli ett krig som definierade det 20:e århundradet och skapade en ny världsordning.

Tyskland och dess allierade

Tyskland var en av huvudaktörerna i det första världskriget och hade flera allierade som stödde dem under konflikten. Här är några av de viktigaste allierade länderna i Tysklands koalition:

Österrike-Ungern

 • Tyskland och Österrike-Ungern var nära bundsförvanter och bildade Centralmakterna.
 • Österrike-Ungern hade annekterat Bosnien och Hercegovina 1908, vilket orsakade spänningar i regionen och bidrog till utlösningen av första världskriget.

Osmanska riket

 • Osmanska riket var ett av Tysklands allierade och deltog i kriget på Centralmakternas sida.
 • Tyskland och Osmanska riket delade liknande intressen och var emot de allierade krafterna, inklusive Storbritannien och Frankrike.

Bulgarien

 • Bulgarien var ett annat land som allierade sig med Tyskland under konflikten.
 • Trots att Bulgarien hade tidigare konflikter med både Serbien och Grekland, valde de att ansluta sig till Centralmakterna i kriget.

Turkiet

 • Turkiet, eller osmanska riket som det tidigare kallades, blev också en allierad till Tyskland under kriget.
 • De deltog i kriget efter att ha gått med i Centralmakterna och kämpade mot de allierade trupperna vid Dardanellerna och Gallipoli.

Sammantaget bildade dessa länder tillsammans med Tyskland en stark koalition som kämpade mot de allierade styrkorna under första världskriget.

Storbritanniens och Frankrikes inträde i kriget

Storbritannien

Storbritannien deklarerade krig mot Tyskland den 4 augusti 1914, bara några dagar efter Österrike-Ungerns inträde i kriget. Orsaken till Storbritanniens inträde var att man hade en defensiv allians med Belgien sedan 1839, vilket innebar att man var skyldig att försvara landet om det skulle bli attackerat.

Storbritannien spelade en viktig roll i konflikten på grund av sin överlägsna flotta. Man förklarade krig mot Tyskland i enlighet med en plan som utarbetats i samråd med Frankrike och Ryssland.

Frankrike

För Frankrikes del så var man tvungen att svara på Tysklands krigsförklaring mot Ryssland. Frankrike hade ett defensivt förbund med Ryssland och var skyldig att stödja dem om de skulle attackeras. Därför förklarade Frankrike krig mot Tyskland den 3 augusti 1914.

Frankrike var starkt motiverat att sätta stopp för Tysklands maktambitioner, speciellt efter att man hade förlorat Elsass-Lothringen i det föregående kriget mot Tyskland (1870-1871). Dessutom hade man ett starkt alliansförhållande med Ryssland och Storbritannien, vilket stärkte beslutet att gå med i kriget mot Tyskland.

You might be interested:  När Vi Två Blir En

Frankrike satsade mycket på att utveckla sin militär och mobilisera trupper i förväg för att kunna stå emot Tyskland.

Samarbete och strategi

Storbritannien och Frankrike arbetade tätt tillsammans mot Tyskland. De hade planerat att sätta stopp för den tyska expansionen in i Belgien och besegrade tyska trupper i flera avgörande slag, till exempel slaget vid Marne i september 1914.

Trots tidiga framgångar för de allierade sattes kriget i ett långvarigt dödläge vid västfronten och utvecklades till en fruktansvärd skyttegravskrigföring.

Storbritannien Frankrike
• Förklarade krig mot Tyskland den 4 augusti 1914 • Förklarade krig mot Tyskland den 3 augusti 1914
• Inledde en defensiv allians med Belgien • Hade ett defensivt förbund med Ryssland
• Hade överlägsen flotta och spelade en viktig roll i konflikten • Var starkt motiverade att stoppa Tysklands maktambitioner
• Samarbetade nära med Frankrike och Ryssland • Hade alliansförhållande med Ryssland och Storbritannien

Både Storbritannien och Frankrike kämpade för att försvara sina allianser, stoppa Tysklands framfart och återställa balansen i Europa.

Rysk revolution och utträde ur kriget

Rysk revolution spelade en avgörande roll i krigets utveckling. Efter åratal av ekonomisk och politisk instabilitet resulterade revolutionen i att tsardömet störtades och ersattes av en provisorisk regering.

Februarirevolutionen 1917

 • I februari 1917 utbröt demonstrationer och protester i Petrograd (nuvarande Sankt Petersburg).
 • Den ryska armén gick med på att inte slå ner protesterna och istället fick polisen försöka stoppa upploppen.
 • På grund av den politiska och sociala oron avgick tsar Nikolaj II och en provisorisk regering bildades under ledning av Georgij Lvov.

Oktoberrevolutionen 1917

 • I oktober samma år tog bolsjevikpartiet under ledning av Vladimir Lenin makten genom en väpnad revolt.
 • Den ryska revolutionära regeringen gav sedan besked om att de skulle dra tillbaka Ryssland ur kriget.

Det ryska utträdet ur kriget lämnade de andra allierade länderna i en svår situation. Deras fiende hade nu försvagats och de var tvungna att omgruppera för att hantera den nya situationen.

Brest-Litovsk-freden

Efter att bolsjevikerna kom till makten inledde de förhandlingar med axelmakterna för att dra sig tillbaka ur kriget. Resultatet blev Brest-Litovsk-freden som undertecknades i mars 1918.

Axelmakterna Ryssland
Tyskland Ryssland tvingades överlämna stora territorier till Tyskland.
Österrike-Ungern Ryssland tvingades erkänna självständighet för Ukraina, Finland, Estland, Lettland och Litauen.
Osmanska riket Ryssland förlorade även sina territorier vid Svarta havet.

Brest-Litovsk-freden blev emellertid kortlivad på grund av att centralmakterna förlorade kriget i slutändan. Efter det ryska utträdet ur kriget fortsatte första världskriget i ytterligare ett år innan vapenstilleståndet undertecknades i november 1918.

USA:s inträde och påverkan på kriget

USA:s anledning att gå med i kriget

USA:s anledning att gå med i kriget

USA valde att gå med i första världskriget den 6 april 1917. Den viktigaste anledningen till detta beslut var Tysklands oinskränkta ubåtskrigföring. Tyskland sänkte amerikanska fartyg och hotade därmed amerikanska liv och handelsintressen. USA gick även med i kriget för att stödja de allierade och för att säkerställa en fredlig framtid.

Påverkan på kriget

USA:s inträde i kriget hade en betydande påverkan på krigets utfall. Landet kunde engagera sig i kriget på ett sätt som de allierade inte hade sett tidigare. USA bidrog med ekonomiska resurser, vapen, soldater och mat till de allierade. De amerikanska trupperna spelade en viktig roll i flera stora slag, inklusive slaget vid Somme och slaget vid Meuse-Argonne.

USA:s närvaro på slagfältet bidrog till att förstärka de allierades militära styrka och moral. Dessutom gav den amerikanska ekonomin och produktionen en stor fördel till de allierade genom att tillhandahålla resurser för kriget. USA:s inträde i kriget banade vägen för en allierad seger och påskyndade därmed slutet på första världskriget.

Effekter av USA:s inträde i kriget

Första världskrigets slutresultat påverkade inte bara krigets förlopp utan också världspolitiken. USA:s inträde i kriget kom att bli en viktig faktor i formandet av efterkrigstidens världsordning, och hade flera viktiga effekter:

 • Stärkande av USA:s roll som världsmakt: USA:s stora bidrag till kriget och dess välstånd efter kriget ledde till att landet blev en av de främsta världsmakterna.
 • Skapandet av Liga Nations: USA:s inträde i kriget bidrog till skapandet av Nationernas förbund, en föregångare till FN, vilket hade som mål att främja fred och internationell säkerhet.
 • Förstärkning av isolationismen: USA:s deltagande i kriget stärkte också tendensen till isolationism inom landet. Efter kriget ville många amerikaner undvika framtida krig och fokuserade på att skydda sina egna intressen.

Sammanfattningsvis hade USA:s inträde i första världskriget en avgörande påverkan på krigets utfall och formandet av efterkrigstidens världsordning. Genom att stödja de allierade och bidra med sin militära styrka och resurser, spelade USA en viktig roll i att säkra en allierad seger och främja fred och säkerhet i världen.

You might be interested:  När Sänds Över Atlanten 2021

Slutfasen av kriget och Versaillesfreden

Slutet av första världskriget

Efter fyra år av blodiga strider och massiva förluster, började första världskriget närma sig sitt slut under 1918. De allierade styrkorna (bestående av bland annat Frankrike, Storbritannien och USA) lyckades till sist besegra de centrala makterna (Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska riket).

Vapenstillestånd och Versaillesfreden

Den 11 november 1918 ingicks ett vapenstillestånd mellan de stridande parterna. Följande år, i juni 1919, slöts fredsavtalet i Versailles, Frankrike. Detta avtal hade en långtgående inverkan på den framtida politiska och ekonomiska situationen i Europa.

Innehållet i Versaillesfreden

Versaillesfreden innehöll en rad bestämmelser som hade som mål att sätta stopp för ytterligare krig och bestraffa Tyskland för sitt ansvar i kriget. Bland de viktigaste bestämmelserna fanns:

 • Tysklands erkännande av krigsskadestånd till de allierade
 • Begränsning av Tysklands militära styrkor
 • Avtal om territoriella förändringar, inklusive avträdande av områden till andra länder
 • Skapandet av Nationernas förbund, en internationell organisation för att främja fred och samarbete

Konsekvenser av Versaillesfreden

Versaillesfreden fick en lång rad konsekvenser för Europa och världen. Bland annat:

 • Flera tyskar ansåg att fredsvillkoren var orättvisa och orsakade stora ekonomiska och politiska problem i Tyskland. Detta skapade en grogrund för framtida konflikter, inklusive andra världskriget.
 • Den nationella självständigheten erkändes för flera territorier som tidigare varit del av de gamla europeiska imperierna, såsom Österrike-Ungern och Osmanska riket.
 • Nationernas förbund blev en föregångare till Förenta nationerna och hade som mål att främja fred och samarbete, men dess inverkan var begränsad och kunde inte förhindra framtida konflikter.

Versaillesfreden markerade slutet på första världskriget och fastställde nya politiska och ekonomiska förhållanden i Europa. Men freden var inte varaktig och världen skulle snart ställas inför nya utmaningar och konflikter.

Sammanfattning av händelserna och följder av första världskriget

Bakgrund

Första världskriget utkämpades mellan 1914 och 1918 och var en global konflikt som involverade främst Europeiska stormakter. Konflikten startade som en följd av en rad politiska och territoriella spänningar mellan olika länder och allianser.

Händelser

Den 28 juni 1914 sköts ärkehertig Franz Ferdinand av Österrike-Ungern och hans hustru ihjäl i Sarajevo av en medlem i den serbiska nationalistiska gruppen Svarta Handen. Detta mord blev startskottet för kriget, och inom kort drogs flera länder in i konflikten.

Allianserna på den ena sidan bestod främst av Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska riket, medan den andra sidan leddes av Storbritannien, Frankrike och Ryssland. I takt med att fler länder blev indragna bildades två stora allianser som kämpade mot varandra i en brutal krigföring på flera fronter.

Kriget kännetecknades av nya teknologier och taktiker, som till exempel skyttegravar och giftgas. Miljontals soldater miste livet i striderna och civilbefolkningen drabbades hårt av bombningar och svält. Händelsen som kom att kallas “Julivinternatten” i december 1916 var en av de blodigaste perioderna i kriget, då över 1 miljon människor miste livet.

Följder

Efter fyra långa och utdragna år av stridigheter undertecknades vapenstilleståndet den 11 november 1918. Första världskriget hade varit en katastrof för de inblandade länderna, med enorma förluster av människoliv och materiella resurser.

Krigets följder var omfattande och långsiktiga. Flera kejsardömen föll samman, nya gränser drogs och Europa förändrades i grunden. Versaillesfreden 1919 kom att lägga grunden för andra världskriget och skapade en långvarig instabilitet och misstro mellan länderna. Dessutom drabbades ekonomier hårt av kriget, och det innebar även starten för en ny typ av krigsföring och teknologisk utveckling.

Första världskriget markerar en viktig och tragisk tid i världshistorien, där många lärdomar drogs från de fruktansvärda konsekvenserna av kriget.

Frågor och svar:

Vad var orsaken till första världskriget?

Första världskriget startade till följd av en komplex kombination av politiska, ekonomiska och territoriella orsaker. Särskilt betydelsefulla faktorer var nationalism, allianssystemet, imperialistiska ambitioner och rivalitet över koloniala territorier.

När startade första världskriget?

Första världskriget startade den 28 juli 1914.

Vilka länder var inblandade i första världskriget?

De viktigaste länderna som var inblandade i första världskriget var Tyskland, Österrike-Ungern, Storbritannien, Frankrike och Ryssland. Andra länder som deltog i kriget inkluderade Italien, USA, Japan och Osmanska riket.

Vilka var de viktigaste händelserna under första världskriget?

De viktigaste händelserna under första världskriget inkluderade mordet på ärkehertig Franz Ferdinand av Österrike-Ungern, utbrottet av kriget, användningen av nya vapen som giftgas och stridsvagnar, slaget vid Somme, förlusten av RMS Titanic och undertecknandet av Versaillesfördraget som avslutade kriget.

Vilka var konsekvenserna av första världskriget?

Första världskriget resulterade i enorma människoliv, förstörelse och politisk förändring. Det ledde till vidare konflikter och territoriella omstruktureringar, inklusive bildandet av nya länder och ändring av gränser. Dessutom banade kriget väg för andra världskriget och hade en långvarig inverkan på geopolitiken i Europa och resten av världen.