Kako Dokupiti Radni Staž - Tehnopolis

Kako Dokupiti Radni Staž

Kako Dokupiti Radni Staž

Dugi period nezaposlenosti ili prekid u radnom stažu može imati negativne posledice na vašu penziju i buduće socijalne beneficije. Zbog toga je važno da se informišete o mogućnostima dokupljenja radnog staža i kako to utiče na vašu budućnost.

Dokup radnog staža omogućava vam da nadoknadite izgubljeni period i da se osigurate za penziju. Ovaj postupak nije komplikovan, ali zahteva određeno znanje o zakonima i propisima.

Naša stranica vam pruža sve informacije i savete o tome kako dokupiti radni staž, koje su uslove i dokumentacija potrebna, kao i kako izračunati koliko će to uticati na vašu penziju. Proučite naše vodiče i korisne informacije kako biste doneli informisane odluke o svojoj budućnosti.

Da biste mogli da planirate svoju penziju i obezbedite sebi sigurnu budućnost, neophodno je da razumete proces dokupljivanja radnog staža. Naša stranica vam daje sve informacije koje su vam potrebne, kako biste mogli da donesete najbolje odluke za sebe i svoju porodicu.

Contents

Dokupljivanje radnog staža

Dokupljivanje radnog staža predstavlja mogućnost za radnike da povećaju ukupan broj godina provedenih na radu. To je posebno važno jer radni staž često utječe na prava i beneficije koje radnici ostvaruju, kao što su mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i otpremnine.

1. Dokupljivanje radnog staža putem plaćanja

Prva opcija za dokupljivanje radnog staža je plaćanje određene svote novca koja se izračunava na temelju prosječne plaće i broja godina koje želite dokupiti. Ova mogućnost omogućuje radnicima da povećaju svoj radni staž za određeni broj mjeseci ili godina.

2. Dokupljivanje radnog staža putem obrazovanja

Druga opcija za dokupljivanje radnog staža je putem obrazovanja. Ova mogućnost se odnosi na radnike koji su stekli određenu razinu obrazovanja, ali nemaju dovoljan broj godina radnog staža. Oni mogu pohađati dodatne tečajeve ili stjecati nova znanja kako bi povećali svoj radni staž.

3. Dokupljivanje radnog staža putem volontiranja

Treća opcija za dokupljivanje radnog staža je putem volontiranja. To se odnosi na radnike koji žele povećati svoj radni staž, ali nemaju mogućnost plaćanja ili obrazovanja. Oni mogu volontirati u organizacijama ili neprofitnim ustanovama kako bi stekli dodatne radne godine.

4. Dokupljivanje radnog staža putem rada u inozemstvu

Četvrta opcija za dokupljivanje radnog staža je putem rada u inozemstvu. Radnici koji rade u inozemstvu mogu povećati svoj radni staž i stjecati nova radna iskustva koja mogu biti priznata u njihovoj matičnoj zemlji.

5. Dokupljivanje radnog staža putem strukovnog usavršavanja

Peta opcija za dokupljivanje radnog staža je putem strukovnog usavršavanja. Radnici mogu pohađati specijalizirane tečajeve ili radionice kako bi stekli nova znanja i vještine koje će im pomoći u napredovanju karijere i povećanju radnog staža.

Prednosti i nedostaci dokupljivanja radnog staža
Prednosti Nedostaci
 • Povećanje ukupnog broja godina provedenih na radu
 • Povećanje prava i beneficija
 • Mogućnost napredovanja u karijeri
 • Troškovi plaćanja ili obrazovanja
 • Vrijeme i trud potrebni za stjecanje dodatnog radnog staža
 • Nije uvijek moguće dokupljivanje radnog staža

Razlog i važnost dokupljivanja radnog staža

Dokupljivanje radnog staža predstavlja proces u kojem radnik uplaćuje doprinose kako bi produžio trajanje svog radnog staža. Ova radnja često ima različite razloge i važnost za radnika.

Razlozi dokupljivanja radnog staža:

 • Dodatna penzija: Jedan od glavnih razloga dokupljivanja radnog staža je obezbeđivanje dodatne penzije. Produžavanjem radnog staža, radnik može povećati iznos mesečne penzije koju će dobijati po završetku radnog veka. Ovo je posebno važno u situacijama kada redovna penzija nije dovoljna za podmirenje svih životnih troškova.
 • Poboljšanje statusa kod poslodavaca: Radnici koji imaju duži radni staž često imaju bolje šanse za napredovanje u karijeri i povećanje zarade. Dokupljivanje radnog staža može pomoći radniku da poveća ukupan broj godina radnog iskustva i stekne dodatne kompetencije, što će ga učiniti atraktivnijim kandidatom za poslodavce.
 • Povećanje socijalnih beneficija: Radnici s dužim radnim stažom mogu imati pristup različitim socijalnim beneficijama. Ove beneficije mogu obuhvatati različite vrste osiguranja, kao što su zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti ili osiguranje od povrede na radu. Dokupljivanje radnog staža može pomoći radniku da ostvari ove dodatne beneficije i bolje zaštiti sebe i svoju porodicu.

Važnost dokupljivanja radnog staža:

Dokupljivanje radnog staža može doneti nekoliko značajnih koristi za radnika. Neki od glavnih razloga za dokupljivanje radnog staža su:

 1. Povećanje ukupne penzije: Produžavanje radnog staža omogućava radniku da poveća iznos mesečne penzije koju će dobijati po odlasku u penziju. Ovo je posebno važno za radnike koji ne mogu računati na visoku redovnu penziju, jer im omogućava da obezbede dodatne prihode u starijoj dobi.
 2. Poboljšanje socijalnih beneficija: Produžavanje radnog staža omogućava radniku pristup različitim socijalnim beneficijama kao što su zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti ili osiguranje od povrede na radu. Ovi dodatni benefiti mogu pomoći radniku da se zaštiti od nepredviđenih situacija i obezbedi dodatnu sigurnost za sebe i svoju porodicu.
 3. Povećanje mogućnosti za napredovanje: Duži radni staž često otvara više mogućnosti za napredovanje u karijeri. Radnici koji imaju veći broj godina radnog iskustva i koji su dokupili svoj radni staž mogu biti atraktivniji poslodavcima i imati više šansi za unapređenje i povećanje zarade.
Važnost dokupljivanja radnog staža za radnike Važnost dokupljivanja radnog staža za poslodavce
Raznovrsne beneficije i povećanje penzije Povećanje kvalifikacija i kompetencija
Bolja finansijska sigurnost u starosti Atraktivnost kao potencijalni radnik
Povećanje mogućnosti za napredovanje Pouzdanost i posvećenost radnika

Kako dokupiti radni staž na osnovu prethodnog staža

Jedan od načina dokupljivanja radnog staža je na osnovu prethodno ostvarenog staža. Ukoliko ste radili u prethodnom periodu i imate potrebne dokumente koji to dokazuju, možete ih iskoristiti kako biste dokupili radni staž. Evo kako to možete uraditi:

1. Priprema potrebne dokumentacije

Prvi korak u dokupljivanju radnog staža na osnovu prethodnog staža je priprema potrebne dokumentacije. Ova dokumentacija može uključivati:

 • Potvrde o radu i radnoj knjižici iz prethodnih poslodavaca
 • Ugovore o radu iz prethodnih poslodavaca
 • Potvrde o uplaćenim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje

Neophodno je da dokumentacija bude overena, odnosno da sadrži pečat prethodnih poslodavaca i potpis ovlašćenog lica.

2. Podnošenje zahteva za dokup radnog staža

Nakon pripreme potrebne dokumentacije, sledeći korak je podnošenje zahteva za dokup radnog staža. Zahtev se podnosi nadležnoj instituciji za penziono i invalidsko osiguranje u Vašem mestu prebivališta.

3. Provera dokumentacije i obračun staža

Nakon podnošenja zahteva, institucija za penziono i invalidsko osiguranje će proveriti dostavljenu dokumentaciju i izvršiti obračun preostalog radnog staža koji možete dokupiti na osnovu prethodnog staža.

Na osnovu obračuna, biće Vam dostavljen rešenje o mogućnosti dokupa radnog staža, kao i iznos koji je potrebno uplatiti kako biste dokupili staž.

4. Uplata iznosa za dokup radnog staža

Nakon dobijanja rešenja, potrebno je izvršiti uplatu iznosa za dokup radnog staža na odgovarajući račun institucije za penziono i invalidsko osiguranje u proverku.

Uplatu je potrebno izvršiti u predviđenom roku kako bi se dokupio radni staž na osnovu prethodnog staža.

Nakon izvršene uplate, institucija za penziono i invalidsko osiguranje će Vam izdati potvrdu o dokupu radnog staža.

Važno je napomenuti da je dokup radnog staža na osnovu prethodnog staža moguće sprovesti samo jednom u toku radnog veka. Zato je važno da detaljno proverite i prikupite sve potrebne dokumente kako biste iskoristili tu mogućnost.

Kako dokupiti radni staž putem uplate doprinosa

Dokupljeni radni staž je moguć za sve radnike koji žele povećati svoju stažnu osnovu za vrijeme provedeno u radnom odnosu. To je korisno za one koji žele ostvariti raniji odlazak u mirovinu ili žele osigurati veći mirovinski iznos.

Da biste dokupili radni staž, morate uplatiti doprinose za određeno razdoblje koje želite nadoknaditi. Važno je napomenuti da postoje određeni uvjeti i ograničenja prilikom dokupljivanja radnog staža, stoga je najbolje konzultirati se s nadležnim tijelima ili mirovinskim fondom kako biste dobili sve potrebne informacije.

Kako funkcionira dokup radnog staža

Proces dokupa radnog staža uključuje sljedeće korake:

 1. Provjera uvjeta: Prije samog dokupa, trebate provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti za dokup radnog staža.
 2. Odabir razdoblja: Zatim trebate odabrati koje razdoblje želite nadoknaditi. To može biti bilo koji period u vašoj karijeri za koji niste uplatili doprinose za mirovinsko osiguranje.
 3. Konzultacija s mirovinskim fondom: Mirovinski fond će vam pružiti sve informacije o visini uplata i načinu plaćanja doprinosa za dokup radnog staža.
 4. Uplata doprinosa: Nakon dobivanja svih potrebnih informacija, trebate izvršiti uplatu doprinosa za odabrano razdoblje.
 5. Dokaz o uplati: Nakon uplate, trebate dostaviti dokaz o uplati mirovinskom fondu kako bi vaš staž bio ažuriran.

Važne informacije o dokupu radnog staža

Evo nekoliko važnih informacija koje trebate znati o dokupu radnog staža:

 • Za dokup radnog staža možete se odlučiti samo ako ste već u mirovinskom osiguranju i imate ispunjen uvjet za mirovinu.
 • Visina uplate doprinosa za dokup radnog staža ovisi o razdoblju koje želite nadoknaditi i vašoj plaći.
 • Rok za dokup radnog staža uglavnom je 30 dana od datuma primitka obavijesti o mogućnosti dokupa.
 • Dokup radnog staža može utjecati na izračun vaše mirovine i omogućiti vam raniji odlazak u mirovinu ili povećanje mirovinskog iznosa.

Zaključak

Dokup radnog staža putem uplate doprinosa je mogućnost koju imate ako želite povećati svoju stažnu osnovu za vrijeme provedeno u radnom odnosu. To je korisno za ostvarenje ranijeg odlaska u mirovinu ili osiguravanje većeg mirovinskog iznosa. Važno je konzultirati se s nadležnim tijelima ili mirovinskim fondom kako biste dobili sve potrebne informacije o uvjetima i ograničenjima za dokup radnog staža.

Uslovi i prava za dokupljivanje radnog staža

Uslovi za dokupljivanje radnog staža

 • Radnik mora biti upisan u penzijsko osiguranje i imati položene sve obaveze prema penzijskom fondu.
 • Rok za dokupljivanje radnog staža je najčešće 5 godina od dana sticanja prava na penziju.
 • Nisu svi radnici imaju mogućnost dokupljivanja radnog staža, već samo oni koji ispunjavaju određene uslove definisane zakonom.

Prava za dokupljivanje radnog staža

Radnici koji ispunjavaju uslove za dokupljivanje radnog staža imaju određena prava:

 1. Pravo na uvećanje penzije – Dokupljivanje radnog staža omogućava da radnik ima više godina radnog staža u penzijskom osiguranju, što direktno utiče na visinu penzije koju će primati.
 2. Pravo na povoljnije penzijsko osiguranje – Radnici koji dokupljuju radni staž mogu ostvariti povoljnije uslove za penzijsko osiguranje, kao što su niže premije ili oslobađanje od plaćanja određenih naknada.
 3. Pravo na bolje socijalne benefite – Povećanje radnog staža može uticati na prava radnika u pogledu socijalne sigurnosti, kao što su pravo na dobijanje specijalnih naknada, olakšica ili povlastica.

Dokupljivanje radnog staža kod privatnih penzijskih fondova

Pored državnog penzijskog osiguranja, radnici takođe mogu dokupiti radni staž kod privatnih penzijskih fondova. Ovi fondovi nude različite programe dokupljivanja radnog staža, koji se mogu razlikovati u uslovima i ceni. Radnici koji se odluče za dokupljivanje radnog staža kod privatnih fondova mogu ostvariti dodatne benefite kao što su veće povrate sredstava ili različite vrste investicijskih programa.

Prednosti dokupljivanja radnog staža kod privatnih fondova Prednosti dokupljivanja radnog staža kod državnog penzijskog fonda
 • Mogućnost izbora različitih programa dokupljivanja.
 • Povoljniji finansijski uslovi.
 • Veća fleksibilnost u upravljanju sredstvima.
 • Stabilnost i sigurnost državnog penzijskog sistema.
 • Prednosti koje proizilaze iz zakonske regulative.
 • Povezanost sa drugim socijalnim pravima.

Dokupljivanje radnog staža za penzionisanje

Dokupljivanje radnog staža je postupak kojim osobe koje nemaju dovoljan broj godina radnog staža mogu povećati svoj staž kako bi se kvalifikovali za penzionisanje. Ovaj postupak može biti posebno koristan za one koji žele da ostanu u penziji, ali im nedostaju nekoliko godina radnog staža.

Ko može dokupiti radni staž za penzionisanje?

Da biste bili kvalifikovani za dokupljenje radnog staža, morate ispunjavati određene uslove. U Hrvatskoj, zakon propisuje da osobe koje nemaju dovoljan broj godina radnog staža mogu dokupiti radni staž ako:

 • Imaju punoljetnost i aktivno su osigurane
 • Nisu dostigle starosnu granicu za penzionisanje

Kako dokupiti radni staž?

Postoji nekoliko načina da dokupite radni staž u Hrvatskoj. Najčešći način je uplata iznosa koji odgovara broju godina koje želite dokupiti. Po jednoj godini radnog staža morate uplatiti određeni iznos koji se određuje prema vašem prihodu i starosnoj dobi.

Drugi način je dokup radnog staža putem vještine u obrazovanju. Ako ste završili određene tečajeve, škole ili studije nakon stjecanja vaše diplome, možete dokupiti dodatne godine radnog staža. U tom slučaju, morate priložiti dokaze o vašem obrazovanju kako biste mogli aplicirati za dokup staža.

Benefiti dokupljenja radnog staža

Dokupljenje radnog staža može biti korisno za osobe koje žele da ostanu u penziji, ali im nedostaje nekoliko godina radnog staža. Evo nekoliko prednosti dokupljivanja radnog staža:

 1. Mogućnost ostanka u penziji bez čekanja na dostizanje punog radnog staža
 2. Povećanje mesečne penzije
 3. Pristup dodatnim penzijskim beneficijama

Zaključak

Dokupljivanje radnog staža je odlična opcija za osobe koje žele da ostanu u penziji, ali nemaju dovoljan broj godina radnog staža. Ovaj postupak omogućava vam da povećate svoj staž i kvalifikujete se za penzionisanje. Budite sigurni da ispunjavate uslove za dokupljenje radnog staža i da se informišete o različitim načinima kako to možete postići.

Postupak dokupljivanja radnog staža

Dokupljivanje radnog staža je proces u kojem radnik može nadoknaditi izgubljeni radni staž ili dodati dodatne godine staža kako bi stekao određene beneficije ili ispunio uvjete za odlazak u mirovinu. Postupak dokupljivanja radnog staža može biti kompleksan i ovisi o različitim faktorima, kao što su vrsta radnog odnosa, stvarna radna doba i sl. U nastavku je opisan opći postupak dokupljivanja radnog staža u Hrvatskoj.

1. Provjerite uvjete za dokupljanje radnog staža

Prvi korak je provjeriti uvjete za dokupljanje radnog staža putem mirovinskog osiguranja. Uvjeti mogu varirati ovisno o zakonodavstvu i vrsti radnog odnosa. Na primjer, za dokupljanje staža putem doprinosa na plaću morate biti zaposleni ili samozaposleni radnik koji je u mirovinskom osiguranju.

2. Odredite trajanje dokupa

Nakon provjere uvjeta, trebate odrediti koliko godina radnog staža želite dokupiti. Ovo može biti ukupna količina staža koju želite dodati ili samo određeni broj godina. Obratite se nadležnom tijelu za mirovinsko osiguranje radi pravilnog određivanja trajanja dokupa.

3. Izračunajte trošak dokupa

Sljedeći korak je izračunati trošak dokupa. Trošak ovisi o visini plaće ili prihoda, periodu dokupa i drugim čimbenicima. Nadležno tijelo za mirovinsko osiguranje pružit će vam informacije o tome kako izračunati trošak dokupa.

4. Podnesite zahtjev za dokup

Nakon određivanja trajanja i izračuna troška dokupa, trebate podnijeti zahtjev za dokup. Obratite se nadležnom tijelu za mirovinsko osiguranje i dostavite potrebne dokumente i informacije kako biste podnijeli zahtjev.

5. Plaćanje dokupa

Kada je zahtjev odobren, trebate platiti trošak dokupa. Plaćanje se može izvršiti putem bankovne uplate ili drugih prihvaćenih načina plaćanja koji su dostupni u vašoj zemlji.

6. Potvrda o dokupu

Nakon primitka plaćanja, nadležno tijelo za mirovinsko osiguranje izdat će vam potvrdu o dokupljenom radnom stažu. Ova potvrda je važan dokument koji dokazuje da ste dokupili radni staž i može se koristiti u svrhu mirovinskog osiguranja ili drugih beneficija.

Važno je napomenuti da se proces dokupljivanja radnog staža može razlikovati ovisno o zakonodavstvu i posebnim uvjetima. Savjetuje se konzultirati stručnjaka ili nadležno tijelo za mirovinsko osiguranje kako biste dobili točne informacije i postupili u skladu s propisima.

Benefiti dokupljivanja radnog staža

Dokupljivanje radnog staža donosi mnoge benefite zaposlenima. Neke od glavnih prednosti su:

 1. Povećanje mirovinske isplate: Dokupljivanje radnog staža omogućuje zaposlenima da povećaju svoje mirovinsko osiguranje i osiguraju stabilniju financijsku budućnost nakon umirovljenja.
 2. Prijevremena mirovina: Zaposlenici koji su dokupili radni staž imaju mogućnost prijevremene mirovine. To znači da mogu napustiti radno mjesto i uživati u mirovini nešto ranije, uz određene uvjete i ograničenja.
 3. Povećanje prava na socijalnu zaštitu: Dokupljivanje radnog staža može povećati prava zaposlenika na socijalnu zaštitu kao što su bolovanje, trudničko ili rođačko dopust, invalidska prava i slično.
 4. Prioritet prilikom zapošljavanja: Osobe koje su dokupile radni staž mogu imati prednost prilikom zapošljavanja u nekim slučajevima, jer imaju duži staž i veće iskustvo u određenom području rada.

Važno je istaknuti da se benefiti dokupljivanja radnog staža mogu razlikovati ovisno o zakonodavstvu i pravilima države. Prije poduzimanja bilo kakvih koraka, preporučuje se da se detaljno informirate o uvjetima i mogućnostima koju vam nudi vaša država ili zakonodavstvo.

Također, treba napomenuti da je dokupljivanje radnog staža financijski prilagodljivo i postoji mogućnost odabira različitih opcija i iznosa staža. Savjetuje se konzultirati stručnjake iz područja kako bi se pronašao najbolji izbor za svakog zaposlenika.

Ukratko, dokupljivanje radnog staža može imati značajne benefite za zaposlene, uključujući povećanje mirovine, mogućnost prijevremene mirovine, povećanje prava na socijalnu zaštitu i prioritet prilikom zapošljavanja. No, važno je detaljno se informirati o važećem zakonodavstvu i konzultirati stručnjake prije poduzimanja bilo kakvih koraka.

Saveti za efikasno dokupljivanje radnog staža

1. Informišite se o uslovima i mogućnostima

Pre nego što počnete sa dokupljivanjem radnog staža, važno je da se informišete o uslovima i mogućnostima koje vam stoje na raspolaganju. Uzmite u obzir zakonske propise i radne sporazume koji regulišu pitanje dokupljivanja staža. Takođe, proverite da li postoji neka posebna procedura koju treba da pratite i koji su rokovi za podnošenje zahteva.

2. Napravite plan

Da biste efikasno dokupili radni staž, važno je da napravite plan. Razmislite o tome koliko vremena i resursa možete posvetiti dokupljivanju staža i postavite realne ciljeve. Takođe, odredite prioritete i rasporedite radne zadatke kako biste bili sigurni da ispunjavate uslove za dokupljanje staža.

3. Istražite alternative

Pored klasičnog rada, postoje i druge alternative za dokupljivanje radnog staža. Na primer, možete razmotriti mogućnost volontiranja u oblasti koju želite da dokupite staž. Ovo može biti korisna opcija za one koji nemaju mogućnost da se zaposle ili rade puno radno vreme. Istražite različite opcije i pronađite onu koja vam najviše odgovara.

4. Budite motivisani i uporni

Proces dokupljivanja radnog staža može biti izazovan i dugotrajan, ali je važno da budete motivisani i uporni. Budite svesni svojih ciljeva i zadržite fokus na onome što želite postići. Ukoliko naiđete na prepreke ili odbijanje, ne gubite hrabrost. Budite istrajni i prilagodite svoj plan ukoliko je to potrebno.

5. Dokazujte svoje veštine i znanje

Prilikom dokupljivanja radnog staža, važno je da dokazujete svoje veštine i znanje. Budite aktivni i preuzmite odgovornost za zadatke koje vam se dodeljuju. Takođe, radite na razvijanju novih veština i sticanju dodatnih znanja kako biste se istakli u svom radu. Ovo može biti od velike pomoći kada tražite mogućnosti za dokupljanje staža.

Savet Opis
1. Informišite se o uslovima i mogućnostima
2. Napravite plan
3. Istražite alternative
4. Budite motivisani i uporni
5. Dokazujte svoje veštine i znanje

FAQ:

Kako mogu dokupiti radni staž?

Da biste dokupili radni staž, trebate se obratiti nadležnom organu za socijalno osiguranje i podnijeti zahtjev. U zahtjevu trebate navesti razloge za dokup radnog staža i priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

Koja dokumentacija je potrebna za dokup radnog staža?

Zahtjev za dokup radnog staža trebate podnijeti zajedno s potvrdom o radnom stažu koju dobijete od svojeg poslodavca. Također, može biti potrebno priložiti i druge dokumente kao što su potvrde o obavljanju vojne službe, potvrde o nezaposlenosti ili druge relevantne dokaze.

Koliko dugo traje proces dokupljenja radnog staža?

Vrijeme potrebno za proces dokupljenja radnog staža može varirati ovisno o različitim faktorima. Obično, proces može trajati između nekoliko tjedana i nekoliko mjeseci. Važno je da pravovremeno podnesete zahtjev i priložite potrebnu dokumentaciju kako biste ubrzali proces.

Koje su prednosti dokupljenja radnog staža?

Dokupljenje radnog staža može imati nekoliko prednosti. Prvo, omogućava vam da povećate ukupnu duljinu svog radnog staža, što može biti važno prilikom ostvarivanja prava na mirovinu. Također, može vam omogućiti da popunite praznine u vašem radnom stažu i poboljšate svoj radni profil.

Koliko košta dokup radnog staža?

Cijena dokupa radnog staža može se razlikovati ovisno o različitim faktorima, kao što su duljina staža koji želite dokupiti i vaša trenutna primanja. Za točne informacije o cijenama, najbolje je konzultirati se s nadležnim organom za socijalno osiguranje ili provjeriti relevantne propise i tarife.

Mogu li dokupiti radni staž za vrijeme koje sam proveo u stranoj zemlji?

Da, u većini slučajeva možete dokupiti radni staž za vrijeme koje ste proveli u stranoj zemlji. Potrebno je da priložite odgovarajuće dokaze o tom stažu, kao što su potvrde o radu ili rješenja o uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje. Imajte na umu da mogu postojati određena pravila i uvjeti za dokupljenje staža iz inozemstva, pa je najbolje konzultirati se s nadležnim organom.