Upute za obračun plaće u COpu

Cop Obračun Plaća Upute

Cop Obračun Plaća Upute

COpi je jedan od najpopularnijih softverskih alata koji se koristi za obračun plaća i evidenciju zaposlenika. COpi je jednostavan za korištenje i pruža sve potrebne funkcionalnosti za obračun plaće u skladu sa zakonskim propisima.

Ova uputstva će vam pomoći da pravilno izračunate i evidentirate plaću koristeći COpi. Uz pomoć ovog softvera ćete biti u mogućnosti da jednostavno pratite sve informacije o plaći vaših zaposlenika, kao što su osnovna plaća, dodaci, porezi i doprinosi.

Prva stvar koju trebate uraditi je da otvorite COpi i unesete osnovne informacije o firmi, kao što je PIB, adresa, kontakt podaci. Dalje, trebate dodati sve zaposlenike unoseći njihove lične podatke, broj radnih sati, bonuse, kao i sve relevantne informacije koje će biti korišćene za obračun plaće.

Nakon što unesete sve potrebne informacije, COpi će automatski izračunati bruto zarade svakog zaposlenika, poreze i doprinose. Možete lako pregledati rezultate obračuna i generisati izvještaje za svakog zaposlenika ili za cijelu firmu.

COpi je vrlo intuitivan i korisnički prijateljski alat koji će vam pomoći da efikasno upravljate obračunom plaća i olakšati poslovanje vaše firme. Slijedite ova uputstva da biste na pravilan način izračunali plaće vaših zaposlenika uz pomoć COpi softvera.

Obračun plaće u COpu

CO je alat koji koristimo za obračun plaća u našem poduzeću. Ovaj alat olakšava proces obračuna plaće i osigurava točnost i učinkovitost. U sljedećim koracima opisat ćemo kako ispravno izračunati plaću u COpu.

1. Unos podataka

Prvi korak u obračunu plaće u COpu je unos svih relevantnih podataka. Ovi podaci obično uključuju informacije o zaposleniku (ime, prezime, adresa), radno vrijeme, broj odrađenih sati, plaću po satu, doprinose za zdravstveno osiguranje i mirovinsko osiguranje, i ostale potrebne informacije.

2. Izračun plaće

Sljedeći korak je izračun plaće na temelju unesenih podataka. CO automatski izračunava plaću na temelju unesenih informacija i primjenjuje primjenjive zakonske propise i poreze. Izračunata plaća može uključivati redovitu plaću, naknade za prijevoz, bonus plaću, prekovremene sate i druge dodatke.

CO također ima mogućnost generiranja preglednih izvještaja o obračunu plaće za svakog zaposlenika. Ovi izvještaji sadrže detalje o plaći, isplaćenim iznosima, iznosima poreza i doprinosa, i drugim relevantnim informacijama.

3. Isplata plaće

Nakon što je plaća izračunata i pregledana, sljedeći korak je isplata plaće zaposleniku. CO generira platne liste s detaljima o isplaćenim iznosima, obrascima za isplatu plaće i ostalim potrebnim dokumentima. Ove dokumente možete ispisati ili elektronički poslati zaposleniku.

Isplatu plaće možete obaviti prema unaprijed definiranim rasporedima plaća ili prema potrebi, ovisno o poslovnim praksama vašeg poduzeća.

You might be interested:  Poslovni Analitičar Plaća

Uz podršku CO softvera, obračun plaće postaje brz, točan i učinkovit proces. Ovaj alat olakšava upravljanje plaćama i olakšava kako poslodavcima tako i zaposlenicima. Slijedeći gore navedene korake, obračun plaće će biti obavljen s lakoćom i preciznošću.

Priručnik za obračun plaće

U ovom priručniku se nalaze upute i smjernice za obračun plaće u COpu.

Korak 1: Prikupljanje podataka

Prvi korak u obračunu plaće je prikupljanje svih relevantnih podataka. To uključuje informacije o zaposleniku, kao što su ime, prezime, broj radnih sati, stope poreza i doprinosa, te druge dodaci.

Korak 2: Izračunavanje bruto plaće

Sljedeći korak je izračunavanje bruto plaće na temelju prikupljenih podataka. To uključuje množenje broja radnih sati s odgovarajućom satnicom, te dodavanje svih dodataka. Dobiveni iznos je bruto plaća zaposlenika.

Bruto plaća se također može sastojati od fiksnih iznosa, kao što su bonusi ili naknade, koji se dodaju na osnovnu plaću zaposlenika.

Korak 3: Izračunavanje neto plaće

Nakon što je određena bruto plaća, slijedi izračunavanje neto plaće. To uključuje oduzimanje svih poreza i doprinosa koji se primjenjuju na bruto plaću. Ovi iznosi se mogu razlikovati ovisno o zakonodavstvu i poreznim stopama.

Neto plaća je konačni iznos koji zaposlenik prima na svom računu nakon odbitka poreza i doprinosa.

Ovaj priručnik će vam pomoći u razumijevanju postupka obračuna plaće u COpu i pružiti vam smjernice kako to ispravno obaviti.

Najvažniji pojmovi u obračunu plaće

Ovdje su najvažniji pojmovi koji se koriste prilikom obračuna i isplate plaće:

 1. Bruto plaća: To je ukupni iznos plaće prije oduzimanja doprinosa i poreza na dohodak.
 2. Neto plaća: To je iznos koji zaposlenik dobiva nakon što se odbiju doprinosi i porezi.
 3. Osnovna plaća: To je fiksni dio plaće koji se dogovara između poslodavca i zaposlenika.
 4. Dodaci na plaću: To su dodatni iznosi koje zaposlenik može dobiti, kao što su naknade za rad noću, prekovremeni rad ili rad vikendom.
 5. Odbici: To su iznosi koji se oduzimaju od bruto plaće za doprinose za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i porez na dohodak.
 6. Doprinos za mirovinsko osiguranje: To je iznos koji poslodavac i zaposlenik uplaćuju u mirovinski fond kako bi osigurali buduću mirovinu.
 7. Doprinos za zdravstveno osiguranje: To je iznos koji poslodavac i zaposlenik uplaćuju u zdravstveni fond kako bi osigurali pristup zdravstvenim uslugama.
 8. Porez na dohodak: To je iznos poreza koji se plaća na prihod od rada, a iznos ovisi o visini plaće i poreznoj stopi.

Obračun poreza i doprinosa

Obračun poreza i doprinosa predstavlja važan korak u procesu obračuna plaće u COpu. Ovim korakom osiguravaju se iznosi koje treba uplatiti na račune državnih institucija kako bi se ispunile porezne i zakonske obveze prema radnicima.

Porez na dohodak

Porez na dohodak

Porez na dohodak je porez koji se obračunava na plaću zaposlenika. Ovaj porez se obračunava prema poreznoj stopi koja ovisi o visini radnikove plaće, kao i ostalim faktorima kao što su bračni status i broj djece.

Doprinosi

Doprinosi su iznosi koje poslodavac i radnik uplaćuju kako bi se osiguralo pravo radnika na zdravstvenu zaštitu, mirovinsko osiguranje i druge socijalne beneficije. Doprinosi se obračunavaju na temelju radnikove plaće i propisanih stopa koje su definirane zakonom.

Za obračun ovih poreza i doprinosa, potrebno je uzeti u obzir zakonske promjene i ažurirane informacije o poreznim stopama i propisima.

You might be interested:  Zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom
Porez/doprinos Stopa (%)
Porez na dohodak 20
Mirovinsko osiguranje 15
Zdravstveno osiguranje 13
Nezaposlenost 2

U tablici su prikazane standardne stope poreza i doprinosa koje se primjenjuju u COpu. Međutim, važno je provjeriti zadnje informacije o stopama poreza i doprinosa kako bi se obračunao točan iznos za svakog zaposlenika.

Osobe koje su oslobođene plaćanja poreza

U Hrvatskoj postoje određene kategorije osoba koje su oslobođene plaćanja poreza na dohodak. To uključuje sljedeće:

 • Invalidi: Osobe s invaliditetom koje su prema važećim zakonima priznate kao invalidi imaju pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak. Ova kategorija obuhvaća osobe s tjelesnim, intelektualnim, senzornim ili psihičkim oštećenjima.
 • Umirovljenici: Osobe koje su u mirovini i primaju mirovinu iz državnog mirovinskog sustava oslobođene su plaćanja poreza na dohodak.
 • Diplomati: Diplomatski predstavnici stranih zemalja i međunarodnih organizacija koji rade u Hrvatskoj su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak. Ovo oslobođenje odnosi se samo na primanja koja imaju diplomatski status.
 • Humanitarni radnici: Osobe koje rade u humanitarnim organizacijama i pružaju humanitarnu pomoć u Hrvatskoj mogu biti oslobođene plaćanja poreza na dohodak. Ova kategorija obuhvaća osobe koje rade u organizacijama kao što su Crveni križ, UNICEF, Svjetska zdravstvena organizacija i slično.
 • Političari: Osobe koje obnašaju političke funkcije u Hrvatskoj, kao što su članovi Vlade, zastupnici u Saboru ili gradonačelnici, mogu biti oslobođene plaćanja poreza na dohodak. Ovo oslobođenje odnosi se samo na primanja koja proizlaze iz njihove političke funkcije.

Osobe koje su uključene u ove kategorije moraju ispuniti određene uvjete kako bi ostvarile pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak. U slučaju bilo kakvih nedoumica ili potrebe za dodatnim informacijama, preporučuje se konzultiranje s poreznim stručnjakom ili nadležnim poreznim tijelom.

Obračun doprinosa za zaposlenike

Prilikom obračuna plaće za zaposlenike u COpu, važno je uzeti u obzir različite doprinose koje poslodavac mora platiti.

Doprinos za mirovinsko osiguranje

Poslodavac je dužan platiti doprinos za mirovinsko osiguranje zaposlenika prema važećim stopama koje su određene zakonom. Ovaj doprinos osigurava radnicima mirovinsko osiguranje i ovisi o visini njihove plaće.

Doprinos za zdravstveno osiguranje

Poslodavac također mora platiti doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenika. Stopa ovog doprinosa također je određena zakonom i temelji se na plaći zaposlenika.

Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje obično se izračunavaju kao postotak od plaće zaposlenika i plaćaju se direktno Ministarstvu financija.

Uz ove ključne doprinose, poslodavac može biti obavezan platiti i doprinose za druge osiguranice kao što su doprinos za nezaposlenost ili doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ove dodatne doprinose mogu utjecati na ukupni obračun plaće zaposlenika.

Važno je da poslodavac redovito provjerava važeće zakone i stopu doprinosa kako bi pravilno obračunavao i plaćao doprinose za zaposlenike COpu.

Obračun neto plaće

Obračun neto plaće jedan je od važnih koraka u procesu obračuna plaće u Centralnom obračunavanju plaće (COpu). Neto plaća predstavlja iznos koji zaposlenik prima na svoj račun nakon što se oduzmu svi zakonski propisani doprinosi i porezi.

Da bi se izračunala neto plaća, najprije je potrebno izračunati bruto plaću. Bruto plaća predstavlja ukupan iznos koji je dogovoren između poslodavca i zaposlenika prije odbijanja poreza i doprinosa. Bruto plaća se često izračunava na temelju broja radnih sati ili mjesečno dogovorene plaće.

You might be interested:  Minimalna plaća na pola radnog vremena

Nakon što je izračunata bruto plaća, slijedi obračun poreza. U Hrvatskoj, obračun poreza na dohodak vrši se prema progresivnoj poreznoj stopi koja ovisi o visini bruto plaće. Također, važno je uzeti u obzir i osobni odbitak, koji smanjuje ukupnu osnovicu poreza na dohodak.

Nakon što je izračunat iznos poreza, slijedi obračun doprinosa. U Hrvatskoj, zaposlenici i poslodavci su obvezni uplaćivati doprinose na mirovinsko, zdravstveno i zaposleničko osiguranje. Ovi doprinosi se obračunavaju na temelju bruto plaće i različitih stopa u skladu sa Zakonom o doprinosima.

Kada su obračunati svi porezi i doprinosi, neto plaća se dobiva oduzimanjem njihovog iznosa od bruto plaće. Neto plaća je konačni iznos koji zaposlenik prima na svoj bankovni račun i predstavlja stvarni iznos koji mu pripada nakon što su svi zakonski propisani iznosi oduzeti.

Važno je redovito pratiti promjene u zakonodavstvu i provjeravati ažurirane iznose poreza i doprinosa kako bi se točno izračunala neto plaća. COpu pruža podršku u izračunu neto plaće i automatski ažurira iznose poreza i doprinosa kako bi se osiguralo ispravno obračunavanje neto plaće za zaposlenike.

Obračun bruto plaće

Obračun bruto plaće je postupak kojim se određuje ukupan iznos koji poslodavac isplaćuje zaposleniku prije oduzimanja poreza i doprinosa.

Prvi korak u obračunu bruto plaće je određivanje osnovne neto plaće. Osnovna neto plaća je iznos koji zaposlenik želi primiti na svom računu, a zavisi od dogovora između poslodavca i zaposlenika.

Na osnovnu neto plaću se zatim dodaju različiti dodaci, kao što su dodatak za rad na noćnoj smjeni, prekovremeni rad ili dodatak za rad na blagdan. Ti dodaci se izračunavaju prema propisanim koeficijentima i dodaju se osnovnoj neto plaći kako bi se dobila bruto plaća.

Jednom kada je izračunata bruto plaća, poslodavac oduzima poreze i doprinose. Porez na dohodak i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje izračunavaju se na temelju propisanih stopa i primjenjuju se na bruto plaću. Nakon oduzimanja poreza i doprinosa, dobija se neto plaća koju zaposlenik prima na svom računu.

Obračun bruto plaće je složen postupak koji zahtijeva dobro poznavanje propisa i zakona vezanih za plaće. Stoga je važno da poslodavci imaju pravilno obučen kadar koji će provoditi obračun plaća kako bi se osiguralo da se primjenjuju ispravne metode i da se izbjegne bilo kakva nepravilnost ili povreda zakona.

Pitanja i odgovori:

Koje su osnovne upute za obračun plaće u COpu?

Osnovne upute za obračun plaće u COpu podrazumijevaju uspostavljanje obračuna plaće, unos podataka o radniku i plaći, obračun bruto plaće, obračun neto plaće, te izračunavanje doprinosa i poreza.

Koje su korake potrebno poduzeti pri obračunu plaće u COpu?

Pri obračunu plaće u COpu potrebno je prvo uspostaviti obračun plaće, zatim unijeti podatke o radniku i plaći, obraditi obračun bruto plaće, izračunati doprinose i poreze, te izvršiti obračun neto plaće.

Kako uspostaviti obračun plaće u COpu?

Da biste uspostavili obračun plaće u COpu, otvorite modul Plaća, odaberite opciju “Ustanovi obračun plaće”, unesite potrebne podatke o tvrtki i radnicima, te spremite obračun.

Kako izračunati doprinose i porez pri obračunu neto plaće u COpu?

Za izračunavanje doprinosa i poreza pri obračunu neto plaće u COpu potrebno je koristiti obračunski listić na kojem su definirani svi relevantni iznosi i postoci doprinosa i poreza.