Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine 2022 - Važne informacije

Dodatni Doprinos Za Zdravstveno Osiguranje Na Mirovine 2022

Dodatni Doprinos Za Zdravstveno Osiguranje Na Mirovine 2022

Jedna od važnih promjena koje će se dogoditi u 2022. godini je uvođenje dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovine. Ova promjena će imati značajan utjecaj na sve umirovljenike te je važno biti informiran o njenim detaljima.

Dosadašnji sustav zdravstvenog osiguranja za umirovljenike u Hrvatskoj bio je temeljen na solidarnosti, što znači da su troškovi zdravstvene skrbi umirovljenika financirani iz općeg proračuna. Međutim, zbog demografskih promjena i sve većeg udjela starije populacije, sustav se suočava s financijskim izazovima.

U skladu s tim, donesena je odluka da se uvede dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine. Ovaj dodatni doprinos bit će izravno oduzet od umirovljeničke mirovine te će se koristiti za financiranje troškova zdravstvene skrbi umirovljenika. Cilj ove mjere je osigurati održivost zdravstvenog sustava i pružiti pravedniju raspodjelu troškova zdravstvene skrbi između aktivnih radno sposobnih osoba i umirovljenika.

Važno je napomenuti da će iznos dodatnog doprinosa ovisiti o visini mirovine. Što je mirovina veća, to će i dodatni doprinos biti veći. Ova mjera će stupiti na snagu 1. siječnja 2022. godine i primjenjivat će se na sve umirovljenike koji ostvaruju mirovinu u Hrvatskoj.

Također, važno je istaknuti da će iznos dodatnog doprinosa biti prikazan na mirovinskim isplatnicama kako bi umirovljenici bili obaviješteni o ovoj promjeni. Očekuje se da će dodatni doprinos biti u rasponu od određenog postotka mirovine, ovisno o visini mirovine, ali točan postotak još nije utvrđen.

Kako bi se umirovljenicima omogućila pravovremena informacija i priprema za ovu promjenu, bit će organizirane edukativne kampanje i informativne sesije na kojima će se detaljno objasniti novi sustav i odgovoriti na sva pitanja i nedoumice. Savjetuje se da umirovljenici prate ove informacije i sudjeluju u edukativnim aktivnostima kako bi bili dobro informirani i spremni za promjene koje ih očekuju u vezi s dodatnim doprinosom za zdravstveno osiguranje na mirovine.

Nova pravila za doprinos zdravstvenom osiguranju na mirovine

U 2022. godini su stupila na snagu nova pravila vezana za plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovine. Ova nova pravila imaju za cilj poboljšati i osigurati održivost zdravstvenog sustava te osigurati pravičnu raspodjelu troškova među umirovljenicima.

Prema novim pravilima, sve osobe koje primaju mirovine moraju plaćati dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje. Visina ovog doprinosa ovisi o visini mirovine koju osoba prima. Osobe s manjim mirovinama plaćaju niži doprinos, dok osobe s većim mirovinama plaćaju viši doprinos.

Na primjer, osobe s mirovinom do 2.000 kuna mjesečno moraju platiti doprinos od 50 kuna mjesečno. Osobe s mirovinom između 2.000 i 4.000 kuna plaćaju doprinos od 100 kuna mjesečno. Za osobe s mirovinom iznad 4.000 kuna, doprinos iznosi 200 kuna mjesečno.

Novim pravilima su također uvedene određene olakšice za umirovljenike s nižim primanjima. Osobe s mirovinom manjom od 1.500 kuna mjesečno su oslobođene plaćanja dodatnog doprinosa.

Doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine se automatski oduzima od mirovine svakog mjeseca. Ukoliko osoba ima više mirovina, doprinos se oduzima od svake mirovine pojedinačno prema visini mirovine.

Važno je da umirovljenici budu svjesni ovih novih pravila i redovito izmiruju svoje obveze prema zdravstvenom sustavu. Nepoštivanje tih obveza može rezultirati suspenzijom prava na zdravstvenu zaštitu ili dodatnim kaznama.

Ukratko, nova pravila za doprinos zdravstvenom osiguranju na mirovine uvedena su kako bi se održala financijska stabilnost zdravstvenog sustava i osigurala pravedna raspodjela troškova među umirovljenicima. Važno je da umirovljenici razumiju svoje obveze i redovito izmiruju doprinose kako bi zadržali pravo na zdravstvenu zaštitu.

Tko mora platiti dodatni doprinos?

Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine 2022 moraju platiti umirovljenici koji su ostvarili mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i koji primaju mirovinu koja prelazi određeni iznos.

Koju mirovinu primaju?

Umirovljenici koji primaju mirovinu iz kategorija starosne, prijevremene, invalidske ili obiteljske mirovine moraju platiti dodatni doprinos ako iznos njihove mjesečne mirovine prelazi određeni iznos. Taj iznos se određuje svake godine ovisno o prosječnoj godišnjoj bruto plaći zaposlenih.

Koliki iznos mirovine prelazi granicu?

Granica iznad koje umirovljenik mora platiti dodatni doprinos se mijenja svake godine. U 2022. godini, ta granica iznosi 1.065,51 HRK mjesečno. Ako umirovljenik prima mirovinu koja prelazi taj iznos, dužan je platiti dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje.

Važno je napomenuti da dodatni doprinos nije obavezan za umirovljenike koji primaju mirovine koje su manje od određenog iznosa i ne prelaze granicu.

Umirovljenici koji su obveznici plaćanja dodatnog doprinosa moraju plaćati doprinos svaki mjesec zajedno s redovitim mirovinskim doprinosima. Doprinos se određuje u postocima i iznosi 16,5% od iznosa mirovine koji prelazi granicu.

Napomena: Ove informacije su relevantne za 2022. godinu i mogu se promijeniti u budućnosti ovisno o zakonskim promjenama.

Kako izračunati dodatni doprinos?

Da biste izračunali iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovinu u 2022. godini, potrebno je znati vašu mirovinu i stopu dodatnog doprinosa.

Korak 1: Izračun mirovine

Prvi korak je izračun vaše mirovine. Mirovina se izračunava na temelju vaših godina staža i prosječne plaće. Ovisno o broju godina staža, postoji formula koja se koristi za izračun mirovine. Možete se obratiti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za više informacija o izračunu mirovine.

Korak 2: Stopa dodatnog doprinosa

Drugi korak je određivanje stope dodatnog doprinosa. Stopa dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovine u 2022. godini iznosi 15%. Ova stopa se primjenjuje na iznos vaše mirovine.

Korak 3: Izračun dodatnog doprinosa

Zadnji korak je izračun iznosa dodatnog doprinosa. Da biste to učinili, pomnožite iznos vaše mirovine sa stopom dodatnog doprinosa (15%). Dobiveni iznos predstavlja dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovinu u 2022. godini.

Na primjer, ako je vaša mirovina 3.000 kn, izračun dodatnog doprinosa izgledao bi ovako:

3.000 kn x 0,15 = 450 kn

Dakle, iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovinu u 2022. godini iznosio bi 450 kn.

Važno je napomenuti da su ovi izračuni samo primjeri, a stvarni iznosi ovise o vašoj individualnoj situaciji. Preporučljivo je konzultirati se s nadležnim mirovinskim institucijama kako biste dobili točne informacije o izračunu dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovinu.

Koje su prednosti plaćanja dodatnog doprinosa?

Plaćanje dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovine ima nekoliko prednosti:

1. Dodatna zdravstvena zaštita: Plaćanjem dodatnog doprinosa osiguravate sebi dodatnu zdravstvenu zaštitu u mirovini. Ovim doprinosom imat ćete pravo na pokriće troškova zdravstvene skrbi koje može uključivati liječničke preglede, lijekove, bolničko liječenje, rehabilitaciju i druge medicinske usluge.

2. Veća kvaliteta zdravstvene usluge: Plaćanjem dodatnog doprinosa omogućavate si pristup boljim i kvalitetnijim zdravstvenim uslugama. Na taj način možete imati prioritet prilikom zakazivanja pregleda i dobiti brži pristup medicinskim uslugama, što može dovesti do bolje brige o vašem zdravlju.

3. Sigurnost i mir: Plaćanjem dodatnog doprinosa osiguravate si dodatnu sigurnost i mir u mirovini. Izdvajanjem dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, možete se osjećati sigurnije da ćete imati financijsku podršku za sve potrebne zdravstvene usluge koje možete trebati u starijoj dobi.

Napomena: Ove prednosti mogu se primijeniti samo ako redovito plaćate dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine. Provjerite sve uvjete i obveze prije nego odlučite plaćati dodatni doprinos.

Mogu li mirovinsko osigurane osobe biti oslobođene plaćanja dodatnog doprinosa?

Prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja, mirovinsko osigurane osobe mogu biti oslobođene plaćanja dodatnog doprinosa u nekim slučajevima. Ovisno o njihovoj financijskoj situaciji i drugim okolnostima, određene kategorije osoba mogu biti oslobođene plaćanja dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovine.

Osobe s niskim primanjima

Osobe s niskim primanjima mogu biti oslobođene plaćanja dodatnog doprinosa ako su njihovi mjesečni prihodi ispod propisanog limita. Ovim se osigurava da osobe s niskim primanjima ne budu financijski opterećene dodatnim doprinosom za zdravstveno osiguranje na mirovine.

Osobe s invaliditetom

Osobe s invaliditetom mogu biti oslobođene plaćanja dodatnog doprinosa ako imaju invalidnost koja ih sprječava da ostvare nikakav prihod. Ova kategorija osoba ima mogućnost biti oslobođena plaćanja doprinosa kako bi im se osiguralo financijsko olakšanje.

Da biste ostvarili oslobođenje plaćanja dodatnog doprinosa, potrebno je podnijeti zahtjev nadležnom tijelu i priložiti potrebnu dokumentaciju koja dokazuje ispunjavanje uvjeta za oslobođenje.

Osobe koje ne ispunjavaju ove uvjete i dalje su obvezne platiti dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine, prema propisanim stopama.

Rokovi i načini plaćanja dodatnog doprinosa

Plaćanje dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovine za 2022. godinu mora biti izvršeno prema određenim rokovima i na određene načine.

Rokovi plaćanja dodatnog doprinosa su:

 • Prvi rok za uplatu je 31. ožujka 2022. godine.
 • Drugi rok za uplatu je 30. lipnja 2022. godine.
 • Treći rok za uplatu je 30. rujna 2022. godine.
 • Četvrti rok za uplatu je 31. prosinca 2022. godine.

Plaćanje se može izvršiti na sljedeće načine:

 • Putem opće uplatnice – potrebno je unijeti točne podatke o primatelju, iznosu uplate i svrhu uplate.
 • Putem internetskog bankarstva – otvorite svoj račun na internetu, odaberite opciju plaćanja i unesite relevantne podatke.
 • Putem bankovne doznake – ispunite doznaku sa svim traženim informacijama i dostavite je u svoju banku.
 • Na šalteru banke – posjetite banku, predajte svoje podatke i izvršite plaćanje na licu mjesta.

Važno je da se plaćanje izvrši unutar definiranih rokova kako biste izbjegli eventualne penale ili kazne. Također, provjerite jesu li svi podaci ispravno uneseni kako bi uplata bila uspješno evidentirana.

Što se događa ako ne platim dodatni doprinos?

Ako ne platite dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine, moguća su određena pravna i financijska posljedica.

Pravne posljedice

Prema zakonodavstvu, iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovine smatra se javnim prihodom. Ako ne platite doprinos, možete biti podložni pravnim postupcima i kaznenim sankcijama.

Država može pokrenuti postupak prisilne naplate vašeg duga za neplaćeni doprinos putem ovrhe. To može uključivati oduzimanje imovine, poput nekretnina ili vozila, kako bi se namirio dug.

Financijske posljedice

Ako ne platite dodatni doprinos, vaš dug će se povećavati kamatama i eventualno drugim dodatnim troškovima. Ovi financijski tereti mogu značajno opteretiti vaše financijsko stanje u budućnosti.

Također, neplaćanje doprinosa može utjecati na vaše zdravstveno osiguranje. Ako ne ispunjavate svoje obveze prema sustavu zdravstvenog osiguranja, možda nećete biti obuhvaćeni određenim zdravstvenim uslugama ili ćete morati plaćati dodatne troškove za takve usluge.

Kako biste izbjegli ove posljedice, važno je redovito plaćati svoje obveze za dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine. Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme, preporučljivo je konzultirati se s nadležnim institucijama ili stručnjacima za zdravstveno osiguranje.

Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine – savjeti i preporuke

Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine - savjeti i preporuke

Ako želite biti sigurni da ćete imati adekvatnu zdravstvenu zaštitu kada se penzionirate, dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine može biti korisna opcija. Ovaj doprinos će vam omogućiti dodatni pristup medicinskim uslugama i olakšati financijski teret kada je u pitanju zdravstvena skrb u starijoj dobi.

Kako odabrati dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine?

Prilikom odabira dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovine, važno je uzeti u obzir sljedeće faktore:

 1. Pregledajte različite planove: Provjerite dostupne planove dodatnog doprinosa i usporedite njihove cijene, usluge i uvjete. Obratite pažnju na pokrivenost medicinskih usluga, uključujući posjete specijalistima, recepte lijekova i bolničko liječenje.
 2. Pripremite svoj budžet: Odlučite koliko mjesečno možete izdvojiti za dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine i potražite plan koji odgovara vašim financijskim mogućnostima. Uzmite u obzir i da se doprinosi mogu razlikovati ovisno o dobi i zdravstvenom stanju.
 3. Konzultirajte se s stručnjacima: Ako niste sigurni koji je plan najbolji za vas, konzultirajte se s financijskim savjetnikom ili agentom za osiguranje koji će vam moći pružiti dodatne informacije i savjete u vezi s dodatnim doprinosom za zdravstveno osiguranje na mirovine.

Dodatni savjeti i preporuke

Uz odabir dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovine, evo nekoliko dodatnih savjeta i preporuka:

 • Redovito provjeravajte svoje police osiguranja: Svake godine pregledajte svoje police osiguranja kako biste bili sigurni da su sve informacije ažurirane i da odgovaraju vašim potrebama.
 • Održavajte zdrav način života: Briga o svom zdravlju kroz redovito vježbanje, uravnoteženu prehranu i izbjegavanje loših navika kao što su pušenje i alkohol može smanjiti rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema u budućnosti.
 • Pitajte za potrebnu dokumentaciju: Ako se odlučite za dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine, provjerite koje dokumente trebate dostaviti i koja su pravila za prijavu. Osigurajte da ste svjesni svih uvjeta i obveza koje proizlaze iz vašeg odabranog plana.

Slijedeći ove savjete i preporuke, možete biti sigurni da je dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine odabran na temelju vaših potreba i financijske situacije. Ovo će vam omogućiti pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi i miran život u starijoj dobi.

Pitanja i odgovori:

Kako se plaća doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine?

Doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine plaća se iz mirovinskih primanja osiguranika koji su u mirovini. Izvorni doprinos iznosi 16,5% mirovine i plaća se direktno iz mirovine osiguranika.

Koji je iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovinu u 2022. godini?

U 2022. godini iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovine iznosi 16,5% mirovine. To znači da će osiguranici u mirovini plaćati 16,5% svog mjesečnog mirovinskog primanja za zdravstveno osiguranje.

Kakav je dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine u 2022. godini?

Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine u 2022. godini iznosi 0,5% mirovine. To je dodatni iznos koji se plaća uz osnovni doprinos od 16,5% mirovine kako bi se osigurao dodatan financijski izvor za zdravstveno osiguranje.

Kakve su važne informacije o dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje na mirovine u 2022. godini?

Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine u 2022. godini iznosi 0,5% mirovine. Taj dodatni iznos se dodatno oporeziva, što znači da se plaća porez na taj iznos. Dodatni doprinos se plaća uz osnovni doprinos od 16,5% mirovine kako bi se osigurao dodatan financijski izvor za zdravstveno osiguranje.

Koje su posljedice neplaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovine?

Neplaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje na mirovine može imati ozbiljne posljedice. Osiguranik koji ne plaća doprinos može izgubiti pravo na zdravstveno osiguranje i ostale beneficije koje proizlaze iz tog osiguranja. Također, moguća je i sudsko-pravna odgovornost za neplaćanje doprinosa.

Koji su dodatni doprinosi za zdravstveno osiguranje na mirovine u 2022. godini?

Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine u 2022. godini iznosi 0,5% i primjenjivat će se na sve mirovine koje prelaze 5.390 kuna mjesečno.

Treba li svi umirovljenici plaćati dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje u 2022. godini?

Ne, dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje na mirovine u 2022. godini primjenjivat će se samo na mirovine koje prelaze 5.390 kuna mjesečno.