Izračun mirovina u HZMO-u Zagreb - Sve što trebate znati

Hzmo Zagreb Izračun Mirovine

Hzmo Zagreb Izračun Mirovine

Heath Insurance Institute of Croatia – HZZO (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) is responsible for managing retirement pensions in Croatia. The HZZO Zagreb branch oversees the calculation and administration of pensions for citizens living in Zagreb. Understanding how pensions are calculated is essential for individuals planning for their future and for government agencies to ensure the sustainability of the pension system.

Retirement pensions in Croatia are calculated based on multiple factors, including the length of an individual’s work history, their earnings, and age at retirement. The HZZO Zagreb takes into account the individual’s average salary over their entire work history when determining the pension amount. Salary contributions made by the individual and their employer are also considered.

To ensure accuracy and fairness, the HZZO Zagreb follows specific guidelines and formulas for pension calculations. The pension amount is calculated as a percentage of the average salary earned during the individual’s work history. The percentage increases with the length of the work history, providing higher pensions for individuals with more years of service. Additionally, the individual’s age at retirement plays a role in determining the pension amount, with higher pensions being awarded to those who retire at a later age.

It is important for individuals to stay informed about the pension calculation process and stay updated on any changes in the system. The HZZO Zagreb provides resources and information to help individuals understand their pensions and make informed decisions about their retirement. By knowing how their pensions are being calculated, individuals can better plan for their financial future and ensure a comfortable retirement.

Što su mirovine i zašto su važne?

Mirovine su redovna primanja koja se isplaćuju umirovljenicima kao zamjena za prihode koje su imali tijekom radnog vijeka. One predstavljaju osiguranje za starije ljude koji više ne mogu raditi ili su prestali raditi iz određenih razloga, poput starosne dobi, invalidnosti ili smrti supružnika.

Mirovine su važne jer omogućavaju umirovljenicima da zadovolje svoje osnovne potrebe, kao što su hrana, stanovanje i zdravstvena skrb. One također pružaju stabilnost i sigurnost umirovljenicima kroz redovna primanja koja im omogućuju da planiraju svoju budućnost.

Razina mirovine obično ovisi o različitim faktorima, kao što su trajanje radnog staža, iznos plaća tijekom radnog vijeka i vrsta mirovinskog osiguranja. Stoga je važno pravovremeno planirati mirovinu i osigurati adekvatnu mirovinsku štednju kako bi se osigurala financijska sigurnost u starijoj dobi.

Značaj mirovina

 • Osiguravaju osnovne potrebe umirovljenika
 • Priskrbljuju stabilnost i sigurnost u starijoj dobi
 • Omogućavaju planiranje budućnosti
 • Pomažu u održavanju standarda života
 • Pružaju financijsku zaštitu za vrijeme nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad
You might be interested:  Prosječna plaća zaštitarа u Hrvatskoj

Vrste mirovina

Vrste mirovina

Postoje različite vrste mirovina koje se mogu ostvariti u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) u Zagrebu. To uključuje:

 1. Starosnu mirovinu
 2. Invalidsku mirovinu
 3. Obiteljsku mirovinu
 4. Privremenu mirovinu
 5. Udovsko-pravnu mirovinu

Koje su vrste mirovina dostupne u HZMO-u Zagreb?

HZMO u Zagrebu nudi nekoliko vrsta mirovina, koje su prilagođene različitim životnim situacijama i potrebama korisnika. Evo pregleda nekih od njih:

 • Mirovina za starosnu dob: Ova vrsta mirovine je namijenjena osobama koje su dostigle zakonski utvrđenu starosnu dob za umirovljenje. Visina mirovine ovisi o broju godina staža i prosječnoj plaći tijekom radnog vijeka.
 • Mirovina za prijevremeni odlazak u mirovinu: Osobe koje žele umirovljenje prije dostizanja zakonske starosne dobi mogu se prijaviti za mirovinu za prijevremeni odlazak u mirovinu. Visina mirovine bit će smanjena zbog rane umirovljenosti.
 • Invalidska mirovina: Ova vrsta mirovine je namijenjena osobama s invaliditetom koje ne mogu raditi ili obavljati svoj posao zbog zdravstvenih problema. Visina mirovine ovisi o razini invalidnosti i stažu osiguranja.
 • Obiteljska mirovina: Osobe koje su izgubile supružnika, roditelja ili djeteta mogu se prijaviti za obiteljsku mirovinu. Visina mirovine ovisi o uzrastu i statusu preminulog člana obitelji.

Osim navedenih vrsta mirovina, HZMO u Zagrebu također nudi i druge vrste mirovina poput prijevremene starosne mirovine za osobe s teškim poslovima, mirovine za ratne vojne invalide te mirovine za izvanredne i povjerljive korisnike.

Važno je da korisnici HZMO-a u Zagrebu redovito prate svoj mirovinski status i održavaju ažurirane informacije kako bi osigurali pravovremeno dobivanje mirovine koja im pripada.

Kako se izračunava mirovina u HZMO-u Zagreb?

IZ Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) u Zagrebu izračun mirovine temelji se na određenim faktorima kao što su duljina osiguranja, visina primanja tijekom radnog vijeka i vaša starosna dob.

1. Duljina osiguranja

Duljina osiguranja odnosi se na broj godina koje ste proveli uplaćujući doprinose u mirovinski sustav. Što duže radite i uplaćujete doprinose, veća će vam biti mirovina.

2. Visina primanja

Visina primanja tijekom radnog vijeka također je bitan faktor u izračunu mirovine. Što ste više zarađivali, veća će vam biti mirovina.

Pri izračunu mirovine, HZMO uzima u obzir najviših 20 godina primanja, što znači da će visina mirovine ovisiti o vašim najboljim godinama primanja tijekom radnog vijeka. Uzima se u obzir samo primanja koja su bila podložna mirovinskom osiguranju.

3. Starosna dob

Starosna dob u trenutku kad ispunite uvjete za umirovljenje također utječe na izračun mirovine. Uobičajeno je da mirovina bude veća što ste stariji u trenutku umirovljenja.

IZ HZMO-a možete zatražiti procjenu iznosa mirovine kako biste imali uvid u očekivanu visinu mirovine prema vašim specifičnim uvjetima.

Važno je napomenuti da su ovo samo općenite smjernice, jer se izračun mirovine može razlikovati od osobe do osobe ovisno o njihovim individualnim uvjetima i sustavu mirovinskog osiguranja.

Koje su kriterije za ostvarivanje mirovine u HZMO-u Zagreb?

Da biste ostvarili pravo na mirovinu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) u Zagrebu, morate ispunjavati određene kriterije. Ovi kriteriji uključuju:

Kriterij Opis
Dob Morate imati dovoljno godina života kako biste stekli pravo na mirovinu. Dob za odlazak u mirovinu u HZMO-u Zagreb može varirati ovisno o spolu i godinama staža.
Staž Morate imati određeni broj godina uplaćenog staža u mirovinski fond kako biste stekli pravo na mirovinu. Ova pravila također mogu varirati ovisno o vašem spolu i vrsti mirovine (starosna mirovina, prijevremena mirovina itd.).
Uplata doprinosa Morate redovito uplaćivati doprinose za mirovinsko osiguranje dok ste bili zaposleni kako biste stekli pravo na mirovinu. Ovi doprinosi se automatski oduzimaju od vaše plaće svaki mjesec i preusmjeravaju na vaš mirovinski fond.
Invalidnost Ako ste invalid, možete imati pravo na mirovinu prije dostizanja dobi za odlazak u mirovinu. Invalidska mirovina se dodjeljuje osobama s invaliditetom koji se više ne mogu zaposliti ili obavljati svoje uobičajene poslove.
You might be interested:  Zahtjev za izdavanje Europske zdravstvene iskaznice

Važno je napomenuti da se kriteriji za ostvarivanje mirovine mogu promijeniti i da može biti potrebno ispuniti dodatne uvjete ovisno o promjenama u zakonodavstvu. Ako se približavate uvjetima za mirovinu, preporučuje se da se obratite HZMO-u Zagreb kako biste saznali točne informacije o svojem slučaju.

Koje su mogućnosti za dopunsku mirovinu u HZMO-u Zagreb?

Koje su mogućnosti za dopunsku mirovinu u HZMO-u Zagreb?

HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) u Zagrebu nudi nekoliko mogućnosti za dopunsku mirovinu. Ove opcije omogućuju osiguranicima da dodatno uštede kako bi ostvarili veću mirovinu u budućnosti.

 • Dobrovoljni mirovinski fondovi: HZMO je omogućio osnivanje dobrovoljnih mirovinskih fondova u kojima osiguranici mogu uplaćivati dodatne sredstva. Ulaganja u ove fondove mogu donijeti veći prinos od obveznog mirovinskog osiguranja. Osiguranici mogu sami odabrati fond i način uplate.
 • Štednja mirovine uz radno vrijeme: Osiguranici koji su zaposleni mogu odabrati opciju štednje mirovine uz radno vrijeme. To znači da će se određeni iznos od njihove plaće odvajati za štednju koja će se isplaćivati kao dodatak uz redovnu mirovinu.
 • Mirovinsko osiguranje putem privatnih mirovinskih osiguravajućih društava: Osiguranici mogu odabrati mirovinsko osiguranje putem privatnih mirovinskih osiguravajućih društava. Ova opcija omogućuje osiguranicima da sami upravljaju svojim sredstvima i imaju veću kontrolu nad ulaganjima.

Važno je naglasiti da je svaka od ovih opcija dobrovoljna i osiguranici su slobodni odabrati samo jednu ili kombinirati više opcija. Prije donošenja odluke, preporučuje se konzultacija s financijskim savjetnikom kako bi se odabrala najbolja mogućnost za pojedinca.

Kako provjeriti visinu svoje mirovine u HZMO-u Zagreb?

Ako želite provjeriti visinu svoje mirovine u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) u Zagrebu, postoji nekoliko načina na koje to možete učiniti. U nastavku su navedene opcije koje možete koristiti:

1. Posjetite ured HZMO-a

Jedan od načina je posjetiti najbliži ured HZMO-a u Zagrebu i zatražiti informacije o visini vaše mirovine. Osoblje će vam pružiti potrebne informacije i odgovoriti na sva pitanja koja imate.

2. Kontaktirajte HZMO telefonom

Drugi način je kontaktirati HZMO telefonom i postaviti pitanje o visini svoje mirovine. Možete pronaći broj telefona na službenoj web stranici HZMO-a ili u telefonskom imeniku.

Da biste dobili sve potrebne informacije, bit će vam potrebni osobni podaci, kao što su Ime i prezime, OIB i datum rođenja. Također, budite spremni na moguću provjeru identiteta radi sigurnosti vaših podataka.

3. Koristite e-usluge HZMO-a

HZMO također pruža brojne e-usluge koje možete koristiti za provjeru visine svoje mirovine. Možete se registrirati na njihovoj službenoj web stranici i koristiti usluge poput pregleda mirovinskog računa i ostalih informacija.

Napomena: Važno je da pri provjeri visine mirovine uvijek koristite službene kanale poput ureda HZMO-a, službene web stranice ili kontakt-centra kako biste osigurali sigurnost vaših osobnih podataka.

Uz pomoć ovih metoda, možete provjeriti visinu svoje mirovine u HZMO-u Zagreb i biti informirani o uvjetima i iznosima mirovina koje ste stekli tijekom svog radnog vijeka.

Metoda Kako provjeriti visinu mirovine
Posjetite ured HZMO-a Zatražite informacije o visini mirovine od osoblja u uredu
Kontaktirajte HZMO telefonom Pozovite HZMO i postavite pitanje o visini mirovine
Koristite e-usluge HZMO-a Registrirajte se na web stranici HZMO-a i pregledajte mirovinski račun

Kako se ostvaruje pravo na invalidsku mirovinu u HZMO-u Zagreb?

Pravo na invalidsku mirovinu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) u Zagrebu mogu ostvariti osobe koje su trajno nesposobne za rad zbog invaliditeta.

Da bi ostvarili pravo na invalidsku mirovinu, osobe moraju ispunjavati određene uvjete. Prvo, moraju biti socijalno osigurane u skladu sa zakonom o mirovinskom osiguranju. Također, trebaju biti u radno-pravnom odnosu i biti prijavljene na obvezno mirovinsko osiguranje najmanje 15 godina, od čega najmanje pet godina neprekidno prije ostvarivanja invalidske mirovine. Osim toga, osobe moraju dokazati trajnu nesposobnost za rad koja je rezultat invaliditeta.

You might be interested:  Boris Veličan Razvod

Da bi ostvarili pravo na invalidsku mirovinu, osobe moraju podnijeti zahtjev Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u Zagrebu. Zahtjev treba biti popunjen na posebnom obrascu i uz njega treba priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Potrebna dokumentacija uključuje medicinsku dokumentaciju i izvješća liječnika koja potvrđuju trajnu nesposobnost za rad. Također, treba priložiti i svu potrebnu dokumentaciju koja dokazuje radni staž i socijalno osiguranje.

Uz zahtjev za invalidsku mirovinu, osobe trebaju priložiti i svu neophodnu dokumentaciju u vezi sa mjestom stanovanja, financijskim stanjem, obiteljskim statusom i drugim relevantnim informacijama. Ova dokumentacija će pomoći HZMO-u da utvrdi pravo na invalidsku mirovinu i odredi visinu mirovine koja će se isplaćivati.

Važno je napomenuti da postupak ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu može trajati neko vrijeme, stoga je važno biti strpljiv i redovito pratiti status svoje aplikacije. Također je važno unaprijed sakupiti svu potrebnu dokumentaciju i pridržavati se svih uputa HZMO-a kako bi se proces olakšao i ubrzao.

Kako se ostvaruje pravo na obiteljsku mirovinu u HZMO-u Zagreb?

Pravo na obiteljsku mirovinu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) u Zagrebu ostvaruje se na temelju određenih uvjeta i pravila. Obiteljska mirovina je vrsta mirovine koja se dodjeljuje članovima obitelji preminulog osiguranika koji je bio u statusu umirovljenika ili osiguranika.

Tko može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu?

Pravo na obiteljsku mirovinu mogu ostvariti sljedeći članovi obitelji preminulog osiguranika:

Redni broj Član obitelji
1. Supružnik ili životni partner
2. Dijete bez roditeljske skrbi
3. Dijete s invaliditetom
4. Drugo dijete
5. Unuk bez roditeljske skrbi

Kako se ostvaruje pravo na obiteljsku mirovinu?

Da biste ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu u HZMO-u Zagreb, potrebno je podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji možete preuzeti na internetskoj stranici HZMO-a ili osobno u poslovnici HZMO-a u Zagrebu.

Uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti određenu dokumentaciju koja dokazuje vašu pripadnost jednoj od gore navedenih kategorija članova obitelji. To mogu biti preslike osobnih isprava, potvrde o skrbništvu ili invalidnosti, ili drugi relevantni dokumenti.

Nakon što HZMO pregleda i provjeri vaš zahtjev s priloženom dokumentacijom, odlučit će o vašem pravu na obiteljsku mirovinu. U slučaju odobrenja, obiteljska mirovina će vam se dodijeliti na temelju propisanih kriterija i iznosa.

Važno je napomenuti da su pravila i uvjeti za ostvarivanje obiteljske mirovine u HZMO-u Zagreb podložni promjenama i da je uvijek preporučljivo provjeriti najnovije informacije na službenoj internetskoj stranici HZMO-a ili se obratiti poslovnici HZMO-a za daljnje detalje i upute.

Pitanja i odgovori:

Koliko godina moram imati da bih ostvario pravo na mirovinu u HZMO-u Zagreb?

Da biste ostvarili pravo na starosnu mirovinu u HZMO-u Zagreb, morate imati najmanje 65 godina života za muškarce i 62 godine za žene.

Koliko je minimalna i maksimalna mirovina koju mogu dobiti u HZMO-u Zagreb?

Minimalna mirovina koju možete dobiti u HZMO-u Zagreb iznosi 1700 kuna, dok je maksimalna mirovina 6000 kuna.

Koji su uvjeti za ostvarivanje invalidske mirovine u HZMO-u Zagreb?

Za ostvarivanje invalidske mirovine u HZMO-u Zagreb, morate biti osoba s invaliditetom koja je izgubila sposobnost za rad. Također, morate imati najmanje 5 godina staža osiguranja i biti u radnom odnosu u trenutku nastanka invalidnosti.

Mogu li raditi i primati mirovinu u isto vrijeme u HZMO-u Zagreb?

Da, možete raditi i primati mirovinu istovremeno u HZMO-u Zagreb. Međutim, postoji ograničenje za radno vrijeme, a ako premašite to ograničenje, može vam se umanjiti mirovina.

Kako se izračunava iznos mirovine u HZMO-u Zagreb?

Iznos mirovine u HZMO-u Zagreb ovisi o vašem radnom stažu, prosječnoj mjesečnoj plaći tijekom radnog vijeka i broju godina osiguranja. Postoji formula za izračun mirovine koju primjenjuje HZMO kako bi odredio iznos vaše mirovine.