HZZO Zahtjev za povrat sredstava - upute i obrasci | [ИМЯ САЙТА]

HZZO Zahtjev Za Povrat Sredstava

Hzzo Zahtjev Za Povrat Sredstava

Dobrodošli na našu stranicu koja vam pruža sve potrebne informacije o HZZO zahtjevu za povrat sredstava. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) omogućuje povrat sredstava za određene zdravstvene usluge i lijekove. Naša stranica pruža detaljne upute i obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva.

Ako ste korisnik HZZO-a i imate pravo na povrat sredstava za neke od vaših medicinskih troškova, naša stranica vam pruža sve potrebne informacije kako biste ispravno popunili zahtjev. Uz detaljne upute, pružamo vam i obrasce zahtjeva u elektroničkom formatu. Ovi obrasci su jednostavni za korištenje i pružaju vam mogućnost da precizno navedete sve potrebne informacije.

Važno je napomenuti da je ispravno popunjavanje zahtjeva ključno za brzu i efikasnu obradu. Naša stranica vam pruža detaljne upute kako biste bili sigurni da ste sve ispravno popunili. Također, pružamo vam važne informacije o potrebnim dodatnim dokumentima koje trebate priložiti uz zahtjev. Ovim se osigurava da vaš zahtjev bude potpuno dovršen i da ne bude vraćen zbog nedostajućih podataka.

Naša stranica je osmišljena kako bi vam olakšala proces podnošenja zahtjeva za povrat sredstava. Uz naše detaljne upute i obrasce, moći ćete brzo i jednostavno podnijeti zahtjev. Osiguravamo vam da će vaš zahtjev biti obrađen u najkraćem mogućem roku, pod uvjetom da ste priložili sve potrebne informacije i dokumente. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, slobodno nas kontaktirajte putem naše kontaktne forme. Naš tim stručnjaka bit će vam na raspolaganju i pružit će vam sve potrebne informacije i podršku.

HZZO Zahtjev za povrat sredstava – upute i obrasci

U nastavku su navedene upute i obrasci koji su potrebni za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Upute za podnošenje zahtjeva

1. Pripremite sve potrebne dokumente kao što su izvješća o troškovima, računi i druge potvrde.

2. Preuzmite obrazac zahtjeva za povrat sredstava sa službene stranice HZZO-a ili zatražite ga na blagajni HZZO-a.

3. Pažljivo pročitajte upute na obrascu i popunite ga s potrebnim podacima. Osigurajte da su svi podaci ispravni i čitljivi.

4. Priložite sve potrebne dokumente uz ispunjeni obrazac zahtjeva.

5. Provjerite jesu li svi dokumenti stavili u pravilan redoslijed i naznačite broj priloga na obrascu.

6. Predajte zahtjev s prilozima na odgovarajućem šalteru HZZO-a ili pošaljite poštom na adresu HZZO-a.

Obrasci

Naziv obrasca Opis
Zahtjev za povrat sredstava (obrazac A) Ovaj obrazac se koristi za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava HZZO-u.
Izjava o troškovima (obrazac B) Ovaj obrazac se koristi za navođenje detalja o troškovima koji su nastali.
Potvrda o izvršenom plaćanju (obrazac C) Ovaj obrazac se koristi kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Napomena: Obrasci se mogu preuzeti sa službene stranice HZZO-a ili zatražiti na blagajni HZZO-a.

Prilikom popunjavanja obrazaca, pazite na točnost i kompletnost podataka. Neispravno popunjeni obrasci mogu uzrokovati zadržavanje ili odbijanje zahtjeva za povrat sredstava.

Ukoliko imate dodatna pitanja ili trebate dodatne informacije, molimo kontaktirajte HZZO putem telefona ili e-pošte, ili posjetite najbližu poslovnicu HZZO-a.

Postupak zahtjeva za povrat sredstava

Postupak zahtjeva za povrat sredstava kod HZZO-a je jednostavan i zahtjeva ispunjavanje određenih zahtjevnica i obrascima. Kako biste uspješno podnijeli zahtjev i ostvarili povrat sredstava, slijedite sljedeći postupak:

Korak 1: Priprema dokumentacije

Korak 1: Priprema dokumentacije

Prvi korak u postupku podnošenja zahtjeva za povrat sredstava je priprema potrebne dokumentacije. Potrebno je prikupiti:

 • Ispunjeni obrazac zahtjeva za povrat sredstava, koji se može preuzeti sa službene web stranice HZZO-a.
 • Kopiju medicinske dokumentacije koja potvrđuje provedenu medicinsku uslugu ili kupljenu medicinsku pomagalu.
 • Kopiju računa ili drugog dokaza o plaćanju medicinske usluge ili medicinske pomagalu.

Potrebno je provjeriti da su sve kopije dokumentacije jasne i čitljive prije nego ih priložite uz zahtjev.

Korak 2: Popunjavanje obrasca

Nakon pripreme dokumentacije, potrebno je ispravno popuniti obrazac zahtjeva za povrat sredstava. Popunjeni obrazac mora sadržavati sve relevantne informacije, uključujući:

 • Osobne podatke osiguranika (ime, prezime, adresa, OIB).
 • Podatke o provedenoj medicinskoj usluzi ili kupljenoj medicinskoj pomagali (vrsta usluge, datum, račun).
 • Podatke o načinu plaćanja (gotovina, kartica, virman).

Provjerite da ste ispravno popunili sve informacije kako biste izbjegli zastoje u postupku obrade zahtjeva.

Korak 3: Predaja dokumentacije

Nakon pripreme i popunjavanja obrasca zahtjeva za povrat sredstava, dokumentaciju je potrebno predati HZZO-u. Dokumente možete dostaviti na sljedeće načine:

 • Osobno predati dokumentaciju na najbližem HZZO-ovom šalteru.
 • Poštom poslati dokumentaciju na adresu HZZO-a.
 • Elektronski dostaviti dokumentaciju putem HZZO-ove internetske stranice.

Prilikom predaje dokumentacije, pobrinite se da imate sve potrebne kopije i da su dokumenti uredno organizirani kako bi se izbjeglo gubljenje ili oštećenje dokumenata.

Slijedeći ovaj postupak, vaš zahtjev za povrat sredstava kod HZZO-a će biti uredno podnesen i obrađen u što kraćem roku.

Potrebna dokumentacija za zahtjev

Zahtjev za povrat sredstava treba biti popraćen određenom dokumentacijom kako bi se osiguralo pravilno i brzo obradivanje. U nastavku su navedeni dokumenti koji su potrebni prilikom podnošenja zahtjeva:

1. Ispravno ispunjen obrazac zahtjeva

Prvi korak prilikom podnošenja zahtjeva je popunjavanje i potpisivanje propisanog obrasca zahtjeva. Obrazac možete pronaći na našoj web stranici, a potrebno je unijeti sve relevantne informacije o vašem zahtjevu.

2. Dokaz o uplati premije

Kako bi se osiguralo da je premija za zdravstveno osiguranje uplaćena, potrebno je priložiti dokaz o uplati premije. Ovaj dokument može biti u obliku potvrde o uplati ili izvatka iz bankovnog računa koji jasno pokazuje da je uplata izvršena.

3. Dokumentacija o ostvarenim zdravstvenim uslugama

Uz zahtjev trebate priložiti dokumentaciju koja potvrđuje ostvarenje određenih zdravstvenih usluga. To može uključivati medicinske izvještaje, račune, recepte ili drugu relevantnu medicinsku dokumentaciju koja dokazuje da ste obavili određene zdravstvene usluge i da ste platili za njih.

4. Osobna iskaznica ili putovnica

Kako bi se potvrdila vaša identifikacija, potrebno je priložiti kopiju vaše osobne iskaznice ili putovnice.

5. Potvrda o prebivalištu

Kako bismo provjerili da ste zakonito rezident Hrvatske, potrebno je priložiti potvrdu o prebivalištu. To može biti potvrda izdana od strane službene institucije ili kopija važeće osobne iskaznice ili putovnice na kojoj je jasno navedeno prebivalište u Hrvatskoj.

Važno je napomenuti da je potrebno priložiti sve navedene dokumente kako bi se zahtjev mogao pravilno obraditi. Nepotpuna dokumentacija može rezultirati odbijanjem zahtjeva ili odgodom njegove obrade. Svaki dokument treba biti jasno čitljiv i razumljiv kako bi se izbjegla nepotrebna zadrška u obradi zahtjeva.

Rokovi i način podnošenja zahtjeva

Da biste zatražili povrat sredstava od HZZO-a, morate slijediti određene rokove i podnijeti zahtjev na odgovarajući način. Važno je pridržavati se ovih smjernica kako biste osigurali brzu i ispravnu obradu vašeg zahtjeva.

Rokovi

Rok za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava HZZO-u je 30 dana od datuma pružanja zdravstvene usluge. Nakon isteka ovog roka, zahtjev više neće biti prihvaćen.

Nacin podnošenja zahtjeva

Zahtjev za povrat sredstava možete podnijeti na nekoliko načina:

1. Elektronskim putem:

Zahtjev možete podnijeti putem internetskog portala HZZO-a. Morat ćete ispuniti odgovarajući obrazac i priložiti potrebne dokumente. Nakon što pošaljete zahtjev, dobit ćete potvrdu o zaprimanju i daljnje upute putem e-pošte.

2. Poštom:

Možete i isprintati obrazac zahtjeva s internetskog portala HZZO-a i poslati ga poštom na adresu navedenu na obrascu. Uz zahtjev trebate priložiti sve potrebne dokumente kako bi se zahtjev mogao obraditi.

3. Osobno:

Također možete osobno dostaviti svoj zahtjev i dokumentaciju na najbližem šalteru HZZO-a. Osoblje će vam pružiti potrebne informacije i primiće vaš zahtjev. Dobit ćete potvrdu o zaprimanju zahtjeva.

Važno je da pravilno ispunite obrazac zahtjeva i priložite sve potrebne dokumente kako bi se vaš zahtjev mogao brzo i ispravno obraditi. Nakon obrade, dobit ćete povrat sredstava na vaš račun. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, slobodno se obratite HZZO-u za daljnje informacije i podršku.

Izuzeci i ograničenja za povrat sredstava

Prilikom podnošenja zahtjeva za povrat sredstava putem HZZO-a, važno je imati na umu da postoje određene situacije u kojima nije moguće ostvariti povrat sredstava ili kada postoji određeno ograničenje.

Izuzeci od povrata sredstava

Postoje određeni izuzeci od povrata sredstava koje treba imati na umu prilikom podnošenja zahtjeva. Ti izuzeci uključuju sljedeće situacije:

 • Ako postoji nedostatak ili nepravilnost u podacima ili dokumentaciji koja je priložena uz zahtjev za povrat sredstava.
 • Kada zahtjev za povrat sredstava nije podnesen u roku koji je propisan.
 • Ako postoji prekoračenje financijskog limita koji je utvrđen za povrat sredstava.

Ograničenja povrata sredstava

Uz izuzetke, postoje i određena ograničenja koja treba imati na umu prilikom podnošenja zahtjeva za povrat sredstava:

 • Postojeći zaduženi iznos može smanjiti ukupni iznos koji se može dobiti povratom sredstava.
 • Neki medicinski postupci ili usluge koje su obavljene u inozemstvu mogu biti izuzeti iz povrata sredstava, osim u posebnim slučajevima.
 • Određene usluge ili medicinski materijali mogu biti ograničeni samo na određene skupine osiguranih osoba, što može utjecati na mogućnost povrata sredstava.

Važno je pažljivo proučiti uvjete i zahtjeve za povrat sredstava kako biste bili sigurni da ispunjavate sve potrebne uvjete i da ne postoji nijedan izuzetak ili ograničenje koji bi mogao spriječiti povrat sredstava.

Obračun povrata sredstava

Kada se podnosi zahtjev za povrat sredstava, neophodno je izvršiti obračun tih sredstava koje želite tražiti. Obračun se vrši na temelju propisanog obrasca koji se dostavlja uz zahtjev za povrat sredstava.

Način obračuna sredstava

Da biste izvršili obračun povrata sredstava, potrebno je uzeti u obzir sljedeće faktore:

1. Troškovi koji su bili predmet zahtjeva

Prvo, potrebno je odrediti troškove koji su bili predmet zahtjeva za povrat sredstava. To su troškovi koji su bili namijenjeni za medicinske usluge, lijekove ili pomagala koje ste sami platili, a koje ste imali pravo tražiti povrat sredstava.

2. Važeći cjenik ili tarifa

Sljedeći korak je provjeriti važeći cjenik ili tarifu. To su propisane cijene medicinskih usluga, lijekova ili pomagala koje su pokriveni osiguranjem. Na temelju tih cijena, izračunava se iznos koji će se tražiti za povrat sredstava.

3. Ograničenja i uvjeti za povrat sredstava

Na kraju, potrebno je uzeti u obzir sva ograničenja i uvjete koji se odnose na povrat sredstava. To mogu biti određeni uvjeti za postupak podnošenja zahtjeva, maksimalni iznos koji se može tražiti ili rokovi za podnošenje zahtjeva.

Upotreba obrasca

Da biste koristili obrazac za obračun povrata sredstava, prvo je potrebno preuzeti obrazac s naše web stranice. Zatim, unesite sve potrebne podatke u obrasce, uključujući i podatke o troškovima, cjeniku ili tarifi te sve ostale relevantne informacije prema uputama na obrascu.

Nakon što ste ispunili obrazac, provjerite jesu li svi podaci ispravno uneseni i da nema grešaka. Kada ste sigurni da je sve ispravno, priložite sve potrebne dokumente koji su navedeni na obrascu i pošaljite zahtjev za povrat sredstava na navedenu adresu.

Naša služba će pregledati vaš zahtjev, provjeriti sve podatke i dokumente te izvršiti obračun povrata sredstava prema važećim propisima i uvjetima. Nakon provedenog obračuna, bit ćete obaviješteni o iznosu koji će biti vraćen putem dostavljenih kontaktnih podataka.

Prigovori i žalbe na odluke o povratu sredstava

Ako niste zadovoljni odlukom o povratu sredstava koju ste primili od HZZO-a, imate pravo uložiti prigovor ili žalbu. Prigovor se može podnijeti kada smatrate da je odluka donesena na temelju netočnih ili nepotpunih podataka, ili da su vaša prava povrijeđena u postupku donošenja odluke.

Prigovor se mora podnijeti HZZO-u u pisanom obliku, u roku od 15 dana od primitka odluke o povratu sredstava. U prigovoru treba navesti razloge zbog kojih se ne slažete s odlukom i priložiti odgovarajuće dokaze ako ih imate.

HZZO će razmotriti prigovor i donijeti odluku o njemu u roku od 30 dana od primitka prigovora. Ako se ne slažete s odlukom koja je donijeta o vašem prigovoru, imate pravo podnijeti žalbu.

Žalbu protiv odluke o prigovoru podnosi se Ministarstvu zdravstva u pisanom obliku u roku od 15 dana od primitka odluke o prigovoru. Žalba se mora temeljiti na propisima i zakonima koji uređuju prava i obveze u osiguranju zdravstvenog osiguranja.

Ministarstvo zdravstva će razmotriti žalbu i donijeti odluku o njoj u roku od 30 dana od primitka žalbe. Odluka koju donese Ministarstvo zdravstva je konačna i protiv nje se ne može dalje žaliti.

Važno je da prigovor i žalba budu jasno formulirani i da sadrže sve relevantne informacije i dokumentaciju. Također je važno pridržavati se rokova za podnošenje prigovora i žalbe kako bi vaš zahtjev bio pravovremeno razmotren.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja ili trebate dodatne informacije o prigovorima i žalbama na odluke o povratu sredstava, možete se obratiti HZZO-u putem telefona ili e-pošte.

Obrasci za zahtjev za povrat sredstava

Ovo su obrasci koje trebate popuniti kako biste zatražili povrat sredstava od HZZO-a.

Obrazac A – Zahtjev za povrat sredstava

Obrazac A je osnovni obrazac koji morate popuniti kako biste podnijeli zahtjev za povrat sredstava. U ovom obrascu trebate navesti sve relevantne informacije o sebi, svojoj zdravstvenoj ustanovi i vrsti usluge koju ste dobili. Također trebate priložiti sve potrebne dokumente kao što su medicinski izvještaji, računi i ostali dokazi o troškovima koje ste imali.

Obrazac B – Potvrda o naplati usluge

Obrazac B je potvrda koju trebate popuniti zajedno s Obrazcom A. Ovaj obrazac koristi se kako bi se potvrdilo da ste uslugu platili u cijelosti i nije bilo nikakvih dugovanja prema zdravstvenoj ustanovi. Priložite potvrdu o plaćanju zajedno s ovim obrascem.

Važno je popuniti sve potrebne informacije na obrascima i priložiti sve tražene dokumente kako biste osigurali brz i efikasan proces povrata sredstava od HZZO-a.

Pitanja i odgovori:

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava?

Za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava HZZO-u potrebna je sljedeća dokumentacija: potvrda o uplati, izjava o prihodu, liječnička dokumentacija, potvrda o racionalnoj upotrebi sredstava.

Kako mogu preuzeti potrebne obrasce za zahtjev za povrat sredstava?

Potrebne obrasce za zahtjev za povrat sredstava možete preuzeti na našoj web stranici (link) ili ih možete dobiti u najbližem HZZO-ovom ured u vašem gradu.

Koliko dugo traje proces obrade zahtjeva za povrat sredstava?

Proces obrade zahtjeva za povrat sredstava može trajati do 30 dana od trenutka podnošenja kompletnog zahtjeva. Međutim, vrijeme obrade može varirati ovisno o trenutačnoj gužvi i broju zaprimljenih zahtjeva.

Koji su uvjeti za povrat sredstava od strane HZZO-a?

Da biste ostvarili pravo na povrat sredstava od strane HZZO-a, potrebno je ispunjavati određene uvjete, kao što su: da ste uplatili određeni iznos samozaštitne participacije, da imate važeći ugovor s HZZO-om, da ste prezentirali valjanu liječničku dokumentaciju i da niste prekoračili godišnji iznos koji se može refundirati.

Postoji li mogućnost elektroničkog podnošenja zahtjeva za povrat sredstava?

Da, postoji mogućnost elektroničkog podnošenja zahtjeva za povrat sredstava putem sustava e-Građani. Za to je potrebno imati elektronički identitet (e-Identitet) kako biste se prijavili u sustav i dostavili potrebnu dokumentaciju.

Koje su upute za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava HZZO-a?

Za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava HZZO-a potrebno je ispuniti određeni obrazac i priložiti potrebnu dokumentaciju. Upute o tome koje obrasce koristiti i koje dokumente priložiti možete pronaći na službenoj web stranici HZZO-a.