HZZO Zahtjev za Refundaciju: Kako podnijeti zahtjev za povrat troškova zdravstvene usluge

HZZO Zahtjev Za Refundaciju

Hzzo Zahtjev Za Refundaciju

Ukoliko ste platili određenu zdravstvenu uslugu iz vlastitog džepa, možda imate pravo podnijeti zahtjev za refundaciju troškova od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Ovaj postupak omogućuje vam povrat novca za plaćene troškove, što je iznimno korisno za pacijente koji su koristili privatne zdravstvene usluge ili su obavili liječenje u inozemstvu.

Kako bih podnijeli zahtjev za refundaciju, morate ispuniti i predati određene dokumente. Prvo ćete morati dobiti originalni račun od zdravstvene ustanove u kojoj ste obavili uslugu ili liječenje. Ovaj račun mora sadržavati sve detalje koji su potrebni kako bi HZZO mogao obraditi vaš zahtjev. To uključuje informacije o vrsti usluge, cijeni, datumu obavljanja te podatke o pacijentu.

Nakon što dobijete originalni račun, trebate preuzeti Zahtjev za Refundaciju s HZZO-ove službene web stranice. Ovaj obrazac trebate ispravno ispuniti pružajući točne podatke o sebi, usluzi koju ste platili i visini iznosa kojeg zahtijevate. Također morate priložiti i originalni račun uz popunjeni obrazac.

Popunjeni Zahtjev za Refundaciju i originalni račun zatim se predaju u najbližu poslovnicu HZZO-a. Važno je da imate sve potrebne dokumente kako biste spriječili kašnjenje u obradi vašeg zahtjeva. Nakon podnošenja zahtjeva, stručnjaci iz HZZO-a će pregledati vaše podatke i provjeriti valjanost zahtjeva. Ako je sve u redu, odobrit će vam refundaciju, a novac će biti uplaćen na vaš račun.

Važno je napomenuti da postoje određeni uvjeti i ograničenja za refundaciju troškova zdravstvenih usluga. HZZO pokriva samo određene vrste usluga i samo do određenog iznosa. Također, postoji određeni rok u kojem morate podnijeti zahtjev za refundaciju. Preporučljivo je da se detaljno informirate o uvjetima, ograničenjima i rokovima kako biste na vrijeme podnijeli zahtjev i izbjegli nepotrebne poteškoće.

Napomena: Ovaj članak pruža općenite informacije o podnošenju zahtjeva za refundaciju troškova zdravstvene usluge putem HZZO-a. Za točne informacije i detalje, preporučljivo je kontaktirati HZZO ili posjetiti njihovu službenu web stranicu.

HZZO Zahtjev za Refundaciju

HZZO Zahtjev za Refundaciju

HZZO (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) omogućuje pacijentima da podnesu zahtjev za refundaciju troškova zdravstvene usluge koju su platili sami. Zahtjev za refundaciju omogućuje pacijentima da budu nadoknađeni za troškove koji su pretrpjeli izvan sustava obveznog zdravstvenog osiguranja.

Da biste podnijeli zahtjev za refundaciju, pacijenti moraju ispuniti određene uvjete. Prije svega, pacijent mora biti osiguranik HZZO-a i imati valjano zdravstveno osiguranje. Također, pacijent mora imati dokaz o plaćenim troškovima zdravstvene usluge u originalu, račun ili potvrdu o plaćanju.

Kako biste podnijeli zahtjev, slijedite sljedeće korake:

 1. Prikupite sve potrebne dokumente – račune ili potvrde o plaćanju za zdravstvenu uslugu koju želite zatražiti za nadoknadu.
 2. Napišite zahtjev za refundaciju u kojem ćete navesti svoje osobne podatke, broj zdravstvenog osiguranja, detalje o zdravstvenoj usluzi i troškovima te priložite kopije dokumenata o plaćanju.
 3. Dostavite svoj zahtjev i sve prateće dokumente osobno na najbližu HZZO poslovnicu ili ih pošaljite poštom na adresu HZZO-a.
 4. Pratite status svog zahtjeva putem online usluge HZZO-a ili kontaktirajte HZZO putem telefona za informacije o statusu obrade vašeg zahtjeva.

Nakon što HZZO pregleda i odobri vaš zahtjev, nadoknadit će vam iznos koji ste platili za zdravstvenu uslugu. Izdavanje refundacije može potrajati određeno vrijeme, stoga budite strpljivi.

Zahtjev za refundaciju može biti koristan za osiguranike HZZO-a koji su platili zdravstvenu uslugu izvan mreže ustanova obveznog zdravstvenog osiguranja. Podnošenje zahtjeva omogućuje pacijentima da budu nadoknađeni za troškove i olakšava pristup zdravstvenoj skrbi koju su sami platili.

Kako podnijeti zahtjev

Za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova zdravstvene usluge HZZO-u, slijedite sljedeće korake:

1. Pripremite potrebnu dokumentaciju

Da biste podnijeli zahtjev, trebat ćete pripremiti sljedeće dokumente:

 • Ispunjeni obrazac zahtjeva za refundaciju, koji možete preuzeti s web stranice HZZO-a ili dobiti u najbližoj poslovnici.
 • Faktura ili račun izdan od strane zdravstvene ustanove koja je pružila uslugu.
 • Recept ili nalaz koji opravdava potrebu za pruženom uslugom.

2. Popunite obrazac zahtjeva

Popunite obrazac zahtjeva sa svim traženim informacijama. Pažljivo provjerite da ste unijeli točne podatke kako biste izbjegli probleme s obradom zahtjeva.

3. Priložite potrebnu dokumentaciju

Priložite sve pripremljene dokumente uz obrazac zahtjeva. Obratite pažnju da su svi dokumenti pravilno ovjereni i da su uključeni svi potrebni dodaci.

4. Dostavite zahtjev

Dostavite svoj potpisan i popunjeni zahtjev, zajedno s priloženom dokumentacijom, u najbližu poslovnicu HZZO-a. Možete ga predati osobno ili ga poslati poštom preporučenom pošiljkom.

Nakon dostave zahtjeva, provjeravajte redovito svoj poštanski sandučić ili e-poštu kako biste bili obaviješteni o statusu zahtjeva. Ukoliko vam bude potrebna dodatna dokumentacija ili informacije, bit ćete obaviješteni kako biste ih dostavili.

U slučaju da se vaš zahtjev odobri, HZZO će vam uplatiti povrat troškova na vaš bankovni račun. Ukoliko, pak, vaš zahtjev bude odbijen, bit ćete obaviješteni o razlozima odbijanja i vašoj pravici na žalbu.

Povrat troškova zdravstvene usluge

Da biste dobili povrat troškova za zdravstvenu uslugu koju ste platili, morate podnijeti zahtjev za refundaciju HZZO-u. Zahtjev možete podnijeti ako ste korisnik zdravstvenog osiguranja i imate pravo na pokriće troškova od strane HZZO-a.

Koraci za podnošenje zahtjeva

Koraci za podnošenje zahtjeva

Evo koraka koje trebate slijediti kako biste podnijeli zahtjev za refundaciju:

 1. Nabavite potrebnu dokumentaciju – prije nego što podnesete zahtjev, morate prikupiti sve potrebne dokumente koji dokazuju da ste platili zdravstvenu uslugu.
 2. Ispunite zahtjev – preuzmite obrazac zahtjeva za refundaciju sa službene web stranice HZZO-a i ispunite ga točno i cjelovito.
 3. Priložite dokumentaciju – uz zahtjev morate priložiti sve tražene dokumente kao dokaz o plaćenoj usluzi.
 4. Predajte zahtjev – predajte ispunjeni zahtjev i priložene dokumente HZZO-u. Možete to učiniti osobno na šalteru HZZO-a ili putem pošte.

Pratite status zahtjeva

Nakon što podnesete zahtjev za refundaciju, možete pratiti status zahtjeva putem online sustava HZZO-a. Pratite redovito da biste saznali hoće li vaš zahtjev biti odobren i koliko će vam novca biti vraćeno.

Važno je napomenuti da nećete uvijek dobiti puni iznos koji ste platili za zdravstvenu uslugu. HZZO ima određene uvjete i ograničenja za refundaciju troškova, pa se informirajte o njima prije podnošenja zahtjeva.

Ukratko, podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova zdravstvene usluge može biti koristan način da povratite dio novca koji ste platili za svoje zdravstvene potrebe, ali pridržavajte se uputa i uvjeta HZZO-a kako biste osigurali brzu i uspješnu obradu vašeg zahtjeva.

Svrha refundacije

Svrha refundacije je osigurati nadoknadu troškova zdravstvene usluge osiguranicima koji su platili uslugu iz vlastitih sredstava. Osiguravajuće društvo HZZO omogućuje refundaciju troškova kao način podrške osiguranicima pri nadoknadi troškova zdravstvene skrbi.

Refundacija se traži putem podnošenja zahtjeva za refundaciju u HZZO-u. Zahtjev treba biti popunjen i priložene relevantne dokumentacije koja potvrđuje plaćanje usluge. Nakon primitka zahtjeva, HZZO će ga pregledati i odlučiti o odobravanju ili odbijanju refundacije.

Važno je napomenuti da postoji određeni rok u kojem se može podnijeti zahtjev za refundaciju. Osiguranici trebaju biti svjesni ovog roka i podnijeti zahtjev na vrijeme kako bi ostvarili svoje pravo na nadoknadu troškova zdravstvene usluge.

Refundacija se odnosi na razne vrste zdravstvenih usluga, uključujući liječničke preglede, hospitalizaciju, operacije, lijekove i medicinske pomagala. Osiguranici mogu zatražiti refundaciju za troškove koje su platili iz vlastitih sredstava i za koje će biti nadoknađeni na temelju svoje osigurane skupine i prava.

 • Da biste podnijeli zahtjev za refundaciju, morate imati valjanu zdravstvenu iskaznicu HZZO-a i biti osiguranik.
 • Zahtjev treba biti ispunjen ispravno i jasno, s priloženom detaljnom dokumentacijom o plaćenim troškovima.
 • Refundacija može biti djelomična ili potpuna, ovisno o vrsti usluge i uvjetima osiguranja.
 • Potpuna dokumentacija zahtjeva za refundaciju treba biti dostavljena na vrijeme i u skladu s uputama HZZO-a.

Ako zahtjev za refundaciju bude odobren, HZZO će osiguraniku nadoknaditi iznos koji je platio za zdravstvenu uslugu. U suprotnom, osiguranik će dobiti obavijest o odbijanju refundacije i mogućnost podnošenja žalbe u određenom roku.

Uz pravilno popunjen zahtjev za refundaciju i priloženu dokumentaciju, osiguranici mogu ostvariti povrat troškova zdravstvene usluge i smanjiti financijsko opterećenje koje donosi samoplaćanje zdravstvenih usluga.

Ko može podnijeti zahtjev

Zahtjev za refundaciju troškova zdravstvene usluge može podnijeti osiguranik koji je imao određenu zdravstvenu uslugu koja je pokrivena osiguranjem. Osiguranik mora biti upisan u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) i imati valjanu zdravstvenu iskaznicu.

Također, zahtjev mogu podnijeti i članovi obitelji osiguranika koji se nalaze na njegovom obiteljskom osiguranju, kao što su supružnik i djeca. Obiteljsko osiguranje omogućuje članovima obitelji pristup zdravstvenoj zaštiti pod istim uvjetima kao i osiguranik.

U slučaju da je osiguranju pristupio putem poslodavca, radnik može podnijeti zahtjev za refundaciju troškova zdravstvene usluge. Poslodavac će osiguranika prijaviti HZZO-u i osigurati mu prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Važno je napomenuti da zahtjev za refundaciju troškova zdravstvene usluge mora biti podnesen u određenom vremenskom roku koji je propisan zakonom. Osiguranik treba provjeriti rokove i uvjete za podnošenje zahtjeva kako bi osigurao pravovremenu refundaciju svojih troškova.

Dokumentacija potrebna za zahtjev

Zahtjev za refundaciju troškova zdravstvene usluge podnosi se uz prateću dokumentaciju koja dokazuje pravo na povrat troškova. U nastavku su navedeni dokumenti koje trebate pripremiti kako biste podnijeli zahtjev:

1. Računi i potvrde o plaćenim troškovima

 • Originalni računi izdan od strane pružatelja zdravstvenih usluga
 • Potvrde o plaćanju tih računa

2. Recepti i izvještaji liječnika

 • Originalni recepti ili izvještaji liječnika koji opravdavaju zdravstvenu uslugu koju ste koristili

3. Dokumentacija o osiguranju

 • Kopija važeće zdravstvene iskaznice
 • Dokumenti koji potvrđuju da ste u trenutku korištenja zdravstvene usluge bili osigurani (npr. polica osiguranja)

Napomena: Sva dokumentacija koju prilažete uz zahtjev treba biti originalna, čitljiva i valjana. Svaki nedostatak ili nejasnoća u dokumentaciji može dovesti do odbijanja zahtjeva.

Postupak podnošenja zahtjeva

Da biste podnijeli zahtjev za povrat troškova zdravstvene usluge, potrebno je slijediti nekoliko koraka. Evo postupka koji će vam pomoći da podnesete zahtjev HZZO-u:

1. Skupite potrebnu dokumentaciju

Prvo što trebate učiniti je prikupiti svu potrebnu dokumentaciju koja podržava vaš zahtjev za refundaciju. To može uključivati originalne račune, medicinske izvještaje, nalaze ili druge relevantne dokumente. Također ćete možda trebati pružiti osobne identifikacijske podatke, kao što su vaše ime, prezime, OIB i podaci o zdravstvenom osiguranju.

2. Ispunjavanje obrasca zahtjeva

Nakon što prikupite svu potrebnu dokumentaciju, sljedeći korak je ispuniti obrazac zahtjeva za refundaciju. Ovaj obrazac možete preuzeti s internetske stranice HZZO-a ili ga možete dobiti na nekom od njihovih ureda. Pažljivo pročitajte upute za ispunjavanje obrasca i osigurajte da svi podaci budu ispravno uneseni.

U obrascu zahtjeva morat ćete navesti pojedinosti o zdravstvenoj usluzi koju ste primili, kao i dokaze o plaćanju i iznosu koji tražite za refundaciju. Također možete pružiti dodatne informacije ako smatrate da su relevantne za vaš zahtjev.

3. Predaja zahtjeva

Nakon što ste ispunili obrazac zahtjeva i prikupili svu potrebnu dokumentaciju, idite u najbliži ured HZZO-a i predajte svoj zahtjev. Osoblje će pregledati vaš zahtjev i provjeriti jesu li svi potrebni dokumenti priloženi. Ako je sve u redu, primit ćete potvrdu o preuzimanju zahtjeva.

U nekim slučajevima možda ćete moći podnijeti zahtjev putem interneta ili poštom, ovisno o propisima HZZO-a i vrsti zdravstvene usluge koju koristite. Provjerite s odgovarajućim uredom HZZO-a da biste saznali kako podnijeti svoj zahtjev na daljinu.

Važno je napomenuti da je postupak zahtjeva za refundaciju od slučaja do slučaja različit, pa se može razlikovati ovisno o vrsti zdravstvene usluge koju tražite i drugim faktorima. Preporučuje se konzultirati se s HZZO-om ili pružateljem zdravstvenih usluga kako biste dobili specifične informacije o postupku u vašem konkretnom slučaju.

Nakon podnošenja zahtjeva, trebate biti u mogućnosti pratiti status svoje aplikacije i saznati odluku HZZO-a o vašem zahtjevu.

Proces odobrenja refundacije

Nakon što podnesete zahtjev za refundaciju troškova zdravstvene usluge Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), započinje proces odobrenja refundacije. Ovaj proces uključuje sljedeće korake:

1. Pregled vašeg zahtjeva: HZZO će provjeriti da li ste ispunili sve potrebne uvjete za refundaciju troškova. To uključuje provjeru valjanosti vaše zdravstvene kartice i pravila o participaciji.

2. Prikupljanje relevantnih podataka: HZZO će zatražiti potrebnu dokumentaciju od vas i od zdravstvenog radnika koji je pružio uslugu. To može uključivati medicinske izvještaje, račune i druge relevantne podatke.

3. Rješavanje zahtjeva: HZZO će pregledati prikupljene podatke i odlučiti o odobrenju ili odbijanju vašeg zahtjeva za refundaciju. Ova procjena se temelji na pravilima i propisima HZZO-a.

4. Obavijest o odluci: Nakon što HZZO donese odluku o vašem zahtjevu, obavijestit će vas o rezultatu. Ako je zahtjev odobren, dobit ćete detalje o iznosu refundacije i načinu isplate. Ako je zahtjev odbijen, dobit ćete obrazloženje o razlozima odbijanja.

5. Isplata refundacije: Ukoliko je vaš zahtjev odobren, HZZO će vam isplatiti refundiran iznos na račun unutar određenog vremenskog razdoblja. Ovaj postupak isplate može se razlikovati ovisno o načinu isplate koji ste odabrali (bankovni transfer, gotovina itd.).

Trebate biti strpljivi tijekom ovog procesa, jer vrijeme od podnošenja zahtjeva do donošenja odluke može varirati. U slučaju da imate prigovor na odluku HZZO-a, imate pravo podnijeti žalbu na njihovu odluku.

Važno je napomenuti da se ovaj proces odnosi samo na refundaciju troškova zdravstvene usluge i da ne uključuje proces odobrenja samog liječenja. Proces odobrenja liječenja može se razlikovati i ovisi o vrsti i prirodi vaše medicinske usluge.

Pitanja i odgovori:

Kako mogu podnijeti zahtjev za refundaciju troškova zdravstvene usluge?

Zahtjev za refundaciju troškova zdravstvene usluge možete podnijeti putem obrasca koji se može preuzeti na službenim stranicama HZZO-a ili u najbližem poslovnom centru HZZO-a. Obrascu morate priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja dokazuje iznos troškova i pruženu zdravstvenu uslugu.

Koje dokumente trebam priložiti uz zahtjev za refundaciju troškova zdravstvene usluge?

Uz zahtjev za refundaciju troškova zdravstvene usluge trebate priložiti kopiju računa ili druge isprave koja dokazuje iznos plaćenih troškova zdravstvene usluge. Također, potrebno je priložiti medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje pruženu uslugu.

Koliko vremena imam za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova zdravstvene usluge?

Imate rok od 6 mjeseci od dana pružanja zdravstvene usluge za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova. Preporučuje se da zahtjev podnesete što prije kako biste osigurali bržu obradu i povrat sredstava.

Koliko dugo traje proces obrade zahtjeva za refundaciju troškova zdravstvene usluge?

Proces obrade zahtjeva za refundaciju troškova zdravstvene usluge može trajati do 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Međutim, vrijeme obrade može varirati ovisno o broju zaprimljenih zahtjeva i složenosti pojedinog slučaja.

Koje vrste zdravstvenih usluga mogu biti predmet refundacije troškova?

Refundacija troškova zdravstvene usluge odnosi se na sve vrste usluga obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem, uključujući liječničke preglede, laboratorijske i dijagnostičke pretrage, bolničko liječenje i druge medicinske usluge. Detaljnije informacije o vrstama usluga moguće je pronaći na službenim stranicama HZZO-a.

Koje vrste zdravstvenih usluga mogu biti refundirane?

HZZO može refundirati troškove različitih vrsta zdravstvenih usluga, uključujući liječničke preglede, laboratorijske testove, dijagnostičke pretrage, operacije, terapije i druge medicinske postupke.