Isplata Naknade Za Pogrebne Troškove - Sve informacije koje trebate znati

Isplata Naknade Za Pogrebne Troškove

Isplata Naknade Za Pogrebne Troškove

Kada izgubimo voljenu osobu, suočimo se s mnogim izazovima, a jedan od njih je organiziranje pogreba i pokrivanje troškova. Međutim, za one koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji, može biti teško nositi se s tim teretom. Srećom, postoji naknada za pokrivanje pogrebnih troškova koju možete tražiti kako biste olakšali ovu situaciju.

Naknada za pogrebne troškove je financijska pomoć koju pruža država ili lokalne vlasti obiteljima koje ne mogu priuštiti plaćanje pogrebnih troškova. Ova naknada može pokriti različite troškove, uključujući sanduk, cjevčicu, pogrebnu ceremoniju, cvijeće i druge povezane troškove.

Da biste bili eligible za naknadu za pogrebne troškove, obično morate zadovoljiti određene uvjete. To može uključivati dokazivanje financijske potrebe, dostavljanje potrebnih dokumenata kao što su smrtni list, računi i potvrde o troškovima te ispunjavanje određenog obrasca zahtjeva.

Ako ispunjavate uvjete, možete podnijeti zahtjev za naknadu za pogrebne troškove kod nadležnih državnih ili lokalnih institucija. Važno je provjeriti koji su točno postupci i dokumentacija potrebni u vašem području kako biste izbjegli nepotrebne poteškoće i kašnjenja. Nakon podnošenja zahtjeva, on će biti pregledan i donesena će se odluka o isplati naknade.

Uslovi i prava za isplatu naknade

Da biste ostvarili pravo na isplatu naknade za pogrebne troškove, morate zadovoljiti određene uslove. Ovi uslovi mogu se razlikovati u zavisnosti od lokalnih propisa i pravila. Evo nekih od najčešćih uslova:

 1. Morate biti član bliske porodice preminule osobe ili imati pravni status zakonskog naslednika. Obično se priznaje pravo na naknadu supruga, dece, roditelja ili braće i sestara preminule osobe.
 2. Pokojnik mora biti osiguran kod određene osiguravajuće kompanije koja pokriva troškove pogreba. Ovo je važno jer neće biti isplate ukoliko osiguranje nije zaključeno.
 3. Potreban je dokaz o smrti, kao što je izvod iz matične knjige umrlih ili lekarsko uverenje o smrti. Ovi dokumenti su neophodni kako bi se potvrdila smrt i utvrdili detalji pogreba.
 4. Takođe je važno da imate dokaz o iznosu i vrsti troškova koje želite da budu pokrivene. Ovi dokazi mogu uključivati račune za kovčeg, troškove prevoza tela, cvetje i slično.

Uz ispunjenje ovih uslova, imate pravo na isplatu naknade za pogrebne troškove. Međutim, trebali biste se obratiti lokalnim vlastima ili osiguravajućoj kompaniji kako biste dobili tačne informacije o uslovima i pravima u vašoj konkretnoj situaciji.

You might be interested:  Gdje Zamijeniti Kune U Eure Bez Naknade

Kako podnijeti zahtjev za naknadu

Da biste podnijeli zahtjev za naknadu za pogrebne troškove, slijedite sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac za zahtjev za naknadu sa službene web stranice nadležnog tijela.
 2. Ispunite obrazac detaljno i provjerite jesu li svi podaci točni.
 3. Prikupite potrebnu dokumentaciju koja podržava vaš zahtjev, kao što su računi za pogrebne usluge, izvod iz matične knjige umrlih i/ili potvrda o smrti.
 4. Potpisani i ispunjeni obrazac zajedno s dokumentacijom dostavite nadležnom tijelu.
 5. Pratite napredovanje svog zahtjeva i komunicirajte s nadležnim tijelom ako imate dodatna pitanja ili ako vam je potrebna dodatna dokumentacija.
 6. Nakon što se vaš zahtjev odobri, slijedite upute nadležnog tijela o načinu isplate naknade.

Važno je da podnesete zahtjev za naknadu u roku koji je propisan zakonom i da pažljivo pratite upute nadležnog tijela kako biste osigurali brzu i uspješnu obradu vašeg zahtjeva.

Dokumentacija koja je potrebna za zahtjev

Zahtjev za isplatu naknade za pogrebne troškove mora biti popraćen određenom dokumentacijom kako bi se osiguralo da su svi uvjeti zadovoljeni i da se pruži potrebna pomoć. U nastavku su navedeni dokumenti koje trebate prikupiti i priložiti uz zahtjev:

 1. Uvjerenje o smrti – original ili ovjerena kopija uvjerenja o smrti preminule osobe.
 2. Dokumentacija o srodstvu – ovjereni izvod iz matične knjige rođenih koji potvrđuje srodstvo između zahtjevača i preminule osobe.
 3. Nabavna faktura za pogrebne troškove – originalna faktura ili račun koji potvrđuje iznos plaćen za pogrebne usluge.
 4. Dokumentacija o financijskom stanju – potvrda o visini primanja, dokaz o primanju socijalne pomoći ili drugi relevantni dokumenti koji će pružiti informacije o financijskom stanju zahtjevača.
 5. Dokaz o prebivalištu – ovjerena kopija osobne iskaznice ili drugog dokumenta koji potvrđuje prebivalište zahtjevača.
 6. Dokumentacija o ostalim troškovima – ako postoje dodatni troškovi povezani s pogrebom (npr. prijevoz, cvijeće, štampanje obavijesti o smrti), priložite odgovarajuće dokumente.

Važno je prikupiti sve potrebne dokumente i priložiti ih uz zahtjev kako biste osigurali brzu i jednostavnu obradu. Ukoliko niste sigurni koji su točno dokumenti potrebni ili imate dodatna pitanja, obratite se nadležnom tijelu ili službi koja upravlja isplatom naknade za pogrebne troškove.

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Da biste ostvarili pravo na isplatu naknade za pogrebne troškove, potrebno je podnijeti zahtjev u određenom vremenskom roku. Rokovi za podnošenje zahtjeva mogu se razlikovati ovisno o propisima vaše države ili regije.

Općenito, preporučuje se da zahtjev podnesete što je prije moguće nakon smrti voljene osobe. U većini slučajeva, rok za podnošenje zahtjeva je unutar 30 do 90 dana od smrti. Međutim, važno je pročitati uvjete i propise koji se odnose na vašu situaciju kako biste bili sigurni da submitirate zahtjev na vrijeme.

Uhvaćanje rokova za podnošenje zahtjeva izuzetno je važno jer se naknada za pogrebne troškove često isplaćuje tek nakon temeljitog pregleda i odobrenja zahtjeva. Ukoliko podnesete zahtjev nakon isteka roka, postoji mogućnost da vam neće biti odobrena isplata ili će se isplata značajno odgoditi.

Stoga je najbolje da se informirate o rokovima za podnošenje zahtjeva od strane nadležnih organa ili institucija koje se bave naknadama za pogrebne troškove. Oni će vam dati konkretne informacije o tome koliko imate vremena da podnesete zahtjev i koji dokumenti su vam potrebni.

Veličina naknade i isplata

Visina naknade za pogrebne troškove ovisi o nekoliko faktora, uključujući tvoj status kao korisnika, prihod tvoje obitelji i troškove koje si imao za pokop. Naknada može biti isplaćena kao jednokratni iznos ili kao mjesečna naknada tijekom određenog razdoblja.

You might be interested:  Tužba za razvod braka forum

Da bi odredili visinu naknade, nadležno tijelo će uzeti u obzir tvoj prihod, kao i prihod tvoje obitelji, ako ga imaš. Ovisno o tvojoj financijskoj situaciji, iznos naknade može varirati. Ako si u potpunosti financijski ovisan o državi, vjerojatno ćeš dobiti veću naknadu.

Jednokratna isplata

Naknada za pogrebne troškove može biti isplaćena kao jednokratni iznos. To znači da će ti se odmah isplatiti cijeli iznos koji je odobren za tvoje troškove. Ova vrsta isplate je česta u slučaju kada su tvoji troškovi manji.

Mjesečna naknada

Druga opcija je da se naknada isplaćuje u obliku mjesečne naknade, tijekom određenog razdoblja. Ova opcija se često koristi kada su tvoji troškovi veći i teže podmiriti jednokratnom isplatom. Mjesečna naknada može trajati nekoliko mjeseci ili godina, ovisno o tvojim potrebama i financijskoj situaciji.

Vrsta isplate Opis
Jednokratna isplata Naknada se isplaćuje kao jednokratni iznos
Mjesečna naknada Naknada se isplaćuje mjesečno tijekom određenog razdoblja

Dodatni uvjeti za isplatu naknade

Trenutačno, postoji nekoliko dodatnih uvjeta koji moraju biti ispunjeni kako bi se ostvarilo pravo na isplatu naknade za pogrebne troškove.

Prebivalište pokojnika

Prebivalište pokojnika

Prvi uvjet je da je pokojnik morao biti stalni stanovnik Republike Hrvatske u trenutku smrti. Ovo znači da je imao prebivalište ili boravište na području Hrvatske koje je bilo evidentirano u relevantnim državnim evidencijama.

Rok za podnošenje zahtjeva

Drugi uvjet je da se zahtjev za isplatu naknade mora podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana smrti. Ako se zahtjev podnosi nakon isteka ovog roka, može biti odbijen.

Osim ovih dodatnih uvjeta, valja napomenuti da se zahtjev za isplatu naknade za pogrebne troškove mora podnijeti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Također, priloženim dokumentima treba biti priložen i potpisan obrazac koji je dostupan na službenoj internetskoj stranici HZMO-a.

Ukoliko su svi uvjeti ispunjeni, HZMO će izvršiti isplatu naknade u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Primjeri troškova koji su obuhvaćeni naknadom

Isplata naknade za pogrebne troškove može obuhvatiti različite vrste troškova koji su vezani uz sahranu preminule osobe. Neki od primjera troškova koji su obuhvaćeni naknadom su:

Troškovi pogrebne opreme

Ovu vrstu troškova obuhvaća naknada za kupovinu pogrebne opreme kao što su lijes, kovčeg, rukavice, pokrivači i cvijeće.

Troškovi organizacije i vođenja pogreba

Naknada može pokriti troškove organizacije i vođenja pogreba kao što su usluge pogrebnih agencija, prijevoz tijela preminule osobe, obavljanje formalnosti i administrativni troškovi.

Troškovi ukopa i grobnog mjesta

Naknada može pokriti troškove ukopa i grobnog mjesta, uključujući zakup grobnog mjesta, iskopavanje groba, zidanje grobnog mjesta i plaćanje nadgrobnih spomenika.

Troškovi obreda i liturgije

Ukoliko postoji trošak koji se odnosi na obred ili liturgiju u sklopu pogreba, naknada može pokriti ove vrste troškova.

Važno je napomenuti da ovi primjeri troškova mogu varirati i zavisiti od pojedinačne situacije. Ukoliko imate dodatna pitanja ili nedoumica, savjetujemo da se obratite nadležnim institucijama za više informacija o naknadi za pogrebne troškove u vašem području.

Primjeri troškova koji su obuhvaćeni naknadom
Troškovi pogrebne opreme
Troškovi organizacije i vođenja pogreba
Troškovi ukopa i grobnog mjesta
Troškovi obreda i liturgije

Kontaktni podaci i više informacija

Ako imate dodatna pitanja o isplati naknade za pogrebne troškove, možete se obratiti nadležnom tijelu u vašem gradu ili općini. Ovdje su neki korisni kontaktni podaci:

You might be interested:  Mirovine Energetski Dodatak

Gradski ured za socijalnu zaštitu

Adresa: Trg republike 1, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 6106 680

E-mail: [email protected]

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak, 8:00 – 16:00

Ako niste iz Zagreba, molimo vas da se obratite lokalnoj samoupravi za više informacija o postupku zahtjeva za isplatu naknade za pogrebne troškove.

Pitanja i odgovori:

Kako mogu dobiti isplatu naknade za pogrebne troškove?

Da biste dobili isplatu naknade za pogrebne troškove, trebate ispuniti određene uvjete i podnijeti zahtjev kod nadležne institucije za socijalnu skrb. Potrebno je priložiti određenu dokumentaciju koja potvrđuje smrt osobe i troškove pogreba. Nakon pregleda zahtjeva i dokumentacije, institucija će odlučiti o isplati naknade.

Koje dokumente trebam priložiti uz zahtjev za isplatu naknade za pogrebne troškove?

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu naknade za pogrebne troškove, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: izvod iz matičnog registra koji potvrđuje smrt osobe, fakturu ili račun za troškove pogreba, svjedodžbu o plaći (ako postoji), te dokaz o srodstvu s preminulom osobom. Ovisno o propisima u vašoj državi, možda će biti potrebni i drugi dokumenti, stoga se najbolje posavjetovati s nadležnom institucijom za socijalnu skrb.

Imam li pravo na isplatu naknade za pogrebne troškove ako preminula osoba nije imala nikakvo osiguranje?

Da, u većini slučajeva imate pravo na isplatu naknade za pogrebne troškove čak i ako preminula osoba nije imala nikakvo osiguranje. Naknada će se isplatiti iz sredstava socijalne skrbi, uz uvjet da ispunjavate određene kriterije za dobivanje pomoći. Međutim, važno je istaknuti da će iznos naknade biti ograničen i da će se temeljiti na vašem financijskom stanju i potrebama.

Koliko vremena je potrebno za obradu zahtjeva za isplatu naknade za pogrebne troškove?

Vrijeme potrebno za obradu zahtjeva za isplatu naknade za pogrebne troškove može varirati ovisno o instituciji za socijalnu skrb i trenutnom opterećenju. U nekim slučajevima, zahtjev može biti obradjen u roku od nekoliko dana, dok u drugim može potrajati i do nekoliko tjedana. Važno je unaprijed provjeriti s nadležnom institucijom kako biste bili upoznati s vremenom obrade zahtjeva u vašem slučaju.

Koliki iznos mogu očekivati kao isplatu naknade za pogrebne troškove?

Iznos koji možete očekivati kao isplatu naknade za pogrebne troškove ovisit će o vašem financijskom stanju, potrebama i propisima u vašoj državi. Svaka institucija za socijalnu skrb ima vlastite kriterije za određivanje iznosa naknade. U većini slučajeva, iznos će biti dovoljan da pokrije osnovne pogrebne troškove, ali može biti ograničen.

Što je isplata naknade za pogrebne troškove?

Isplata naknade za pogrebne troškove je financijska podrška koju država pruža obiteljima pokojnika kako bi im omogućila pokrivanje troškova vezanih uz pogreb. Ova naknada može biti jednokratna ili se može isplaćivati na mjesečnoj ili godišnjoj osnovi, ovisno o pravilima i propisima svake pojedine države.

Tko ima pravo na isplatu naknade za pogrebne troškove?

Pravo na isplatu naknade za pogrebne troškove može imati osoba koja je preminula, njeni supružnici, djeca, roditelji, braća i sestre ili drugi članovi obitelji. Također, u određenim situacijama mogu postojati posebni uvjeti koji određuju tko ima pravo na ove naknade, kao što su primjerice prihodi ili imovinski status obitelji.