Kako se obračunava plaća: Vodič za računovodstvenu obradu plaća u Hrvatskoj

Kako se obračunava plaća

Kako Se Obračunava Plaća

Obračunavanje plaća je važan proces za svako poduzeće. Uzimajući u obzir složenost zakonskih propisa i različite parametre koji utječu na obračun, važno je da računovodstvo ima dobar vodič kako bi se osigurala preciznost i pravilnost plaća.

Ova vodič pruža osnovne informacije o obračunu plaća u Hrvatskoj. Obuhvaćene su osnovne komponente plaće, kao što su bruto i neto plaća, te različiti dodaci koji se mogu primijeniti. Također se objašnjava kako se provodi obračun poreza i doprinosa na plaću, kao i posebne odredbe koje se odnose na radnike koji imaju djecu ili obavljaju specijalizirane poslove.

Uz temeljne informacije o obračunu plaća, vodič također pruža savjete o rješavanju uobičajenih problema s kojima se računovodstvo može susresti tijekom provedbe obračuna plaća. Također se objašnjava kako se pripremaju godišnji porezni izvještaji i obrasci za radnike. Sve ove informacije će vam pomoći da bolje razumijete proces obračuna plaća i osigurate da se on provodi na pravilan i zakonit način.

Vodič za računovodstvenu obradu plaća u Hrvatskoj je izuzetno koristan alat za sve računovodstvene stručnjake i poduzeća u Hrvatskoj koji žele provesti precizan i pravilan obračun plaća. Bez obzira na to jeste li novi u računovodstvu ili ste već iskusni profesionalac, ovaj vodič će vam pružiti korisne informacije i smjernice koje će vam olakšati posao.

Kako se obračunava plaća

Obračun plaće je važan proces u svakom poduzeću, koji se temelji na zakonskim propisima i internim pravilima tvrtke. Ovaj članak će vam pružiti osnovne informacije o tome kako se obračunava plaća u Hrvatskoj.

1. Priprema za obračun plaće

Prvi korak u obračunu plaće je priprema podataka. Trebate prikupiti informacije o radnicima, njihovim satima rada, raznim dodacima i odbicima orazlučiti vrijednosti poreza i doprinosa.

2. Izračunavanje bruto plaće

Bruto plaća se izračunava na temelju sati rada i osnovice, a može uključivati i dodatke poput prijevoza, prekovremenih sati, naknade za rad na neki poseban način, itd.

Bruto plaća se zatim umanjuje za odbitke kao što su porez na dohodak, prirez porezu, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, doprinosi za nezaposlenost, itd. Na kraju se dobiva neto iznos plaće koji će radnik zapravo primiti.

3. Isplata plaće

Nakon izračuna neto iznosa, plaća se isplaćuje radniku. Može se isplatiti u gotovini, putem bankovnog računa ili drugim dogovorenim metodama plaćanja.

Važno je imati sistematizirane postupke za praćenje obračuna plaća i pridržavati se svih zakonskih propisa kako bi se osiguralo pravilno i pravodobno isplaćivanje plaća radnicima.

Zaključak, obračun plaće uključuje pripremu podataka, izračunavanje bruto i neto plaće te isplatu radniku. Pridržavanje zakonskih propisa i internih pravila je od ključne važnosti kako bi se osiguralo pravilno i pravodobno plaćanje radnika.

Vodič za računovodstvenu obradu plaća u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se obračunavanje plaća vrši prema zakonskim odredbama i regulativama koje su propisane. U ovom vodiču ćemo objasniti osnovne korake i postupke koje treba slijediti za računovodstvenu obradu plaća u Hrvatskoj.

1. Priprema podataka

Prvi korak u računovodstvenoj obradi plaća je priprema podataka. To uključuje prikupljanje potrebnih informacija o zaposlenicima, kao što su identifikacijski podaci, sati rada, radne obveze, prekovremeni sati, dopusti, porezi i doprinosi i ostali parametri relevantni za obračun plaća.

You might be interested:  Rrif Kalkulator Mirovine

2. Obračun plaće

Nakon prikupljanja svih potrebnih podataka, slijedi obračun plaće. To podrazumijeva izračunavanje bruto plaće na temelju radnog vremena i osnovnih parametara te primjenu poreznih stopa i doprinosa za određeni mjesec. Također, treba obratiti pažnju na posebne porezne olakšice i dodatke koji mogu utjecati na iznos plaće.

3. Porezno i dopunsko osiguranje

Sljedeći korak je obračun i plaćanje poreza i doprinosa na plaće. To uključuje obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak, mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i ostalih doprinosa koji su propisani zakonom. Treba provjeriti najnoviju legislativu i regulative kako bi se osiguralo da su sve obveze uredne.

4. Isplata plaće

Kada su svi izračuni i plaćanja obrađeni, slijedi isplata plaće zaposlenicima. Plaću je moguće isplatiti na različite načine, kao što su bankovni prijenos, gotovina ili ček.

5. Ispravke i evidencija

Nakon isplate plaće, važno je ažurirati evidenciju i obaviti sve potrebne ispravke. To uključuje vođenje evidencije o isplaćenim plaćama, izvještavanje o poreznim i doprinosnim obvezama, te arhiviranje svih relevantnih dokumenata.

Korak Opis
1. Priprema podataka Prikupljanje informacija o zaposlenicima i relevantnim parametrima
2. Obračun plaće Izračunavanje bruto plaće i primjena poreza i doprinosa
3. Porezno i dopunsko osiguranje Obračun i plaćanje poreza i doprinosa
4. Isplata plaće Isplata plaće zaposlenicima
5. Ispravke i evidencija Ažuriranje evidencije i arhiviranje dokumenata

Obračun osnovne plaće

Osnovna plaća je temeljni element obračuna plaća u Hrvatskoj. Prilikom obračuna osnovne plaće, koriste se različiti faktori kao što su satnica, mjesečna plaća, broj radnih sati i dodaci na plaću.

Prvo, određuje se bruto satnica zaposlenika, koja je rezultat dijeljenja mjesečne plaće s brojem radnih sati u mjesecu. Nakon toga, bruto satnica se može pomnožiti s brojem radnih sati u tjednu kako bi se izračunala bruto tjedna plaća.

Za izračun mjesečne osnovne plaće, bruto tjedna plaća se mora pomnožiti s brojem tjedana u mjesecu. Ako se primjenjuju posebni dodaci na plaću, poput dodataka za noćni rad ili prekovremeni rad, ovi iznosi se dodaju na mjesečnu osnovnu plaću.

Nakon dobivanja mjesečne osnovne plaće, mogu se primijeniti određeni odbici kao što su porezi i doprinosi na plaću. Odbici se izračunavaju na temelju važećih stopa i umanjivanja, a rezultat je neto osnovna plaća koju zaposlenik prima.

Uzimajući u obzir sve ove faktore, obračun osnovne plaće je složen proces koji zahtijeva pažnju i preciznost kako bi se osiguralo pravilno isplatu plaća svim zaposlenicima.

Dodaci na plaću

Dodaci na plaću su dodatni iznosi koje poslodavac može platiti radniku, iznad osnovne plaće. Ovi dodaci mogu biti različiti i mogu se dodijeliti iz različitih razloga.

1. Dodaci za prekovremeni rad

Kada zaposlenik radi prekovremeno, poslodavac je dužan platiti dodatak na plaću za taj radni sat. Dodatak za prekovremeni rad može biti određeni postotak iznad osnovne plaće.

2. Dodaci za rad na praznike i neradne dane

Ako zaposlenik radi na državne praznike ili neradne dane, poslodavac treba platiti dodatak na plaću za taj rad. Ovaj dodatak obično je veći od dodatka za prekovremeni rad.

3. Dodaci za rad noću

Zaposlenici koji rade noću obično imaju pravo na dodatak na plaću zbog noćnog rada, koji se izračunava na temelju određenog postotka iznad osnovne plaće za svaki radni sat koji pada u noćno vrijeme.

4. Dodaci za težak, opasan ili odgovoran rad

4. Dodaci za težak, opasan ili odgovoran rad

Ako zaposlenik obavlja teške, opasne ili odgovorne poslove, poslodavac može odobriti dodatak na plaću za takav rad. Ovaj dodatak obično se dogovara između poslodavca i radnika i može biti fiksni iznos ili postotak iznad osnovne plaće.

5. Dodaci za smještaj ili prijevoz

Ako poslodavac osigurava smještaj ili prijevoz za zaposlenika, može se smatrati da je to dodatak na plaću. Dodatak za smještaj ili prijevoz može biti u obliku novčane naknade ili izravnog osiguranja smještaja ili prijevoza.

Ovi su samo neki od mogućih dodataka na plaću. Postoje i drugi dodaci koji se mogu dodijeliti zaposleniku, u skladu s kolektivnim ugovorom, radnim ugovorom ili internim politikama poslodavca.

Obračun doprinosa

Obračun doprinosa je jedan od važnih koraka u procesu obračuna plaća u Hrvatskoj. Doprinosi predstavljaju zakonski propisane uplate koje poslodavac mora izvršiti za socijalnu sigurnost svojih zaposlenika.

You might be interested:  Obrasci zahtjeva za sporazumni razvod braka primjer

Doprinosi se obračunavaju na temelju bruto iznosa plaće. Postoje različiti doprinosi koje poslodavac mora obračunati i uplatiti. To uključuje:

 1. Mirovinsko osiguranje – doprinosi za mirovinsko osiguranje su podijeljeni na obavezne i dobrovoljne. Obavezni doprinosi uključuju 20% bruto plaće, dok je dobrovoljni doprinos opcionalan i iznosi 5% bruto plaće.
 2. Zdravstveno osiguranje – doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 16,5% bruto plaće. Ovaj doprinos se koristi za financiranje zdravstvenog sustava i osigurava pristup zdravstvenoj zaštiti za zaposlene.
 3. Zaštita na radu – doprinos za zaštitu na radu iznosi 0,5% bruto plaće. Ovaj doprinos osigurava sigurne radne uvjete i zaštitu zaposlenika od nesreća na radu.
 4. Zaštita od nezaposlenosti – doprinos za zaštitu od nezaposlenosti iznosi 1,7% bruto plaće. Ovaj doprinos osigurava financijsku pomoć za nezaposlene osobe i potiče aktivno traženje posla.
 5. Doprinos za pomoć pri invaliditetu – doprinos za pomoć pri invaliditetu iznosi 0,15% bruto plaće. Ovaj doprinos osigurava financijsku pomoć osobama s invaliditetom.

Ukupan iznos doprinosa se izračunava zbrajanjem svih navedenih iznosa i iznos je koji poslodavac mora uplatiti na račun državnog proračuna. Obrada obračuna doprinosa je važna jer osigurava da se svi propisani doprinosi ispravno obračunavaju i uplaćuju, čime se osigurava socijalna sigurnost zaposlenika i pridržavanje zakonskih propisa.

Napomena: Ovaj tekst je informativne prirode i ne predstavlja pravno ili financijsko savjetovanje. Za točne informacije i savjete o obračunu plaća i doprinosa, uvijek se obratite stručnjaku ili ovlaštenom računovodstvenom servisu.

Obračun poreza na plaću

Obračun poreza na plaću u Hrvatskoj složen je proces koji zahtijeva pažnju i detaljnu analizu. Porez na plaću je obveza koju poslodavac ima prema Državnom zavodu za statistiku u korist državnog budžeta i može značajno utjecati na neto plaću zaposlenika.

Porezne stope

Porezna stopa koja se primjenjuje na plaću ovisi o visini mjesečne zarade. Prema trenutnoj hrvatskoj poreznoj politici, postoje tri različite porezne stope:

 • 25% – primjenjuje se na mjesečnu plaću do 3.000 kuna
 • 30% – primjenjuje se na plaću između 3.000 i 5.000 kuna
 • 45% – primjenjuje se na plaću iznad 5.000 kuna

Poslodavac je odgovoran za izračunavanje i oduzimanje odgovarajućeg iznosa poreza na plaću iz bruto plaće zaposlenika i uplatu tog iznosa na račun državnog proračuna.

Odbitci

Pored poreznih stopa, postoje i određeni odbitci koji se primjenjuju pri obračunu poreza na plaću. Najčešći odbici uključuju:

 • Osobni odbitak – iznos koji se odbija od ukupne plaće prema broju članova obitelji i njihovim dohocima
 • Odbitak za prirez – iznos koji se odbija od poreza na plaću prema prirezu koji se određuje na lokalnoj razini
 • Odbitak za mirovinsko osiguranje – iznos koji se odbija od ukupne plaće za mirovinsko osiguranje

Sve ove informacije treba uzeti u obzir prilikom obračuna poreza na plaću kako bi se osiguralo da zaposlenici ispravno plaćaju porez i da poslodavac ispunjava svoje porezne obveze prema zakonu.

Isplate plaće

Isplata plaće je proces kojim poslodavac isplaćuje novčanu naknadu zaposlenicima za obavljeni rad. Isplate plaće obično se obavljaju mjesečno, i to na temelju obračuna plaće koji je prethodno izvršen.

Isplate plaće mogu se vršiti na nekoliko načina:

Način isplate Opis
Gotovinska isplata Poslodavac isplaćuje plaću zaposlenicima u gotovini. Zaposlenici dolaze na određeno mjesto i preuzimaju novac.
Bankovna uplata Plaća se uplaćuje na bankovni račun zaposlenika. Poslodavac šalje sredstva na račun zaposlenika putem elektroničkog bankarstva.
Ček Poslodavac izdaje papirnati ček zaposlenicima kao sredstvo isplate plaće. Zaposlenici kasnije mogu unovčiti ček u banci.

U nekim slučajevima, poslodavac može koristiti kombinaciju različitih načina isplate, ovisno o željama zaposlenika i mogućnostima poslodavca.

Prilikom isplate plaće, poslodavac je dužan ispoštovati sve propise i zakone koji se odnose na minimalnu plaću, poreze i doprinose, kao i druge obveze prema zaposlenicima.

Isplate plaće predstavljaju važan aspekt poslovanja, jer pravilna i pravovremena isplata plaće doprinosi zadovoljstvu zaposlenika i dobrim odnosima između poslodavca i zaposlenika.

Primanja u naturi

Primanja u naturi predstavljaju oblik plaćanja određenih prava i usluga radnika u obliku robe, hrane, stanovanja ili drugih koristi umjesto novčane isplate. Ova vrsta primanja regulirana je posebnim zakonskim propisima kako bi se osigurala pravilna procjena i evidentiranje.

You might be interested:  Hilton Zagreb Posao Plaća

Primanja u naturi mogu biti u obliku:

 1. Hrane: Ovo može uključivati obroke koje radnik dobiva tijekom radnog vremena ili dobitak hrane koji je dodijeljen kao dio plaćanja. U takvim slučajevima, vrijednost hrane mora biti utvrđena i obračunata prema propisanim pravilima izračuna.
 2. Smještaja: Ako poslodavac osigurava smještaj radniku, vrijednost smještaja također se mora uzeti u obzir pri izračunavanju ukupne plaće. Ovdje se treba uzeti u obzir tržišna vrijednost smještaja ili ugovoreni iznos, ovisno o situaciji.

Radnici također mogu primati primanja u naturi u obliku robe, usluga ili drugih koristi koje su utvrđene ugovorom ili tarifnim ugovorom. U ovim situacijama, vrijednost tih primanja mora biti pravilno izračunata prema odgovarajućim smjernicama i propisima.

Važno je napomenuti da postoje određeni iznosi i iznimke za primanja u naturi koje su oslobođene od oporezivanja. U tim slučajevima, radnik ne mora plaćati poreze i doprinose na primanja u naturi ako ispunjava određene uvjete.

Da bi se ispravno izračunala i obradila primanja u naturi, računovodstveni tim mora imati pravilno dokumentirane informacije o vrsti primanja, njihovoj vrijednosti i relevantnim poreznim propisima.

Presuda Vrhovnog suda o primanjima u naturi

Vrhovni sud donio je presudu kojom se precizno određuje kako i na koji način treba obračunati primanja u naturi iz raznih izvora. Ova presuda ima veliki utjecaj na računovodstvenu obradu primanja u naturi i osigurava veću transparentnost i dosljednost u njihovom obračunu.

Postupak obračuna primanja u naturi

Za obračunavanje primanja u naturi potrebno je slijediti određeni postupak koji uključuje sljedeće korake:

 1. Identifikacija i dokumentiranje vrste primanja u naturi.
 2. Određivanje vrijednosti primanja na temelju propisanih smjernica.
 3. Ukalkuliranje vrijednosti primanja u ukupnu plaću radnika.
 4. Obrada prihoda u naturi u računovodstvenom sustavu.
 5. Evidentiranje primanja u naturi u obračunu plaća i poreza.

Primenja u naturi su važan aspekt obračuna plaća i moraju se pravilno procijeniti i obračunati kako bi se osiguralo poštivanje zakonskih propisa. To je od vitalnog značaja za pravilno funkcioniranje računovodstvenog sustava i zaštite prava radnika i poslodavaca.

Pitanja i odgovori:

Kako se obračunava bruto plaća?

Bruto plaća se obračunava kao zbir osnovne plaće i dodataka na plaću, kao što su regres, jubilarna nagrada, božićnica, itd. Osim toga, obračunavaju se i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, porez na dohodak, iznos za troškove prijevoza, te se uračunava i osobni odbitak ako ga radnik ostvaruje.

Kako se obračunava neto plaća?

Neto plaća se dobiva oduzimanjem doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreza na dohodak i ostalih obveznih izdataka iz bruto plaće. Nakon toga se radniku isplaćuje neto iznos koji mu pripada.

Koje su obvezne davanja poslodavca pri isplati plaće?

Poslodavac je dužan uplatiti doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, porez na dohodak, prirez, doprinose za nezaposlenost i druge obvezne doprinose prema relevantnim zakonima i propisima. Osim toga, poslodavac može biti dužan uplatiti i dodatne doprinose kao što su naknade za godišnji odmor, regres, jubilarna nagrada, itd.

Kako se obračunava plaća za radnika na bolovanju?

Plaća za radnika na bolovanju se obračunava na temelju prosječne plaće koju je radnik ostvario u prethodnih 12 mjeseci. Obračunava se 70% te prosječne plaće, odnosno 90% ako je radnik na bolovanju duže od 42 dana. Osim toga, radniku se isplaćuju i dodaci na plaću kao što su regres, božićnica, itd.

Kako se obračunava plaća za radnika na porodiljnom dopustu?

Plaća za radnicu na porodiljnom dopustu se obračunava na temelju prosječne plaće koju je radnica ostvarila u prethodnih 12 mjeseci. Obračunava se 100% te prosječne plaće za vrijeme porodiljnog dopusta. Osim toga, radnici na porodiljnom dopustu imaju pravo na dodatne naknade kao što su rodiljni i roditeljski dopust.

Kakav je postupak obračuna plaće u Hrvatskoj?

Postupak obračuna plaće u Hrvatskoj uključuje različite korake. Prvo se provjerava osnovna plaća zaposlenika, koja može biti fiksna ili varirati ovisno o radnom vremenu i uvjetima rada. Zatim se provjeravaju dodaci na plaću, kao što su dodaci za noćni rad, prekovremeni rad ili rad nedjeljom. Nakon toga se odbijaju doprinosi za zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i porezi. Konačni iznos plaće dobiva se oduzimanjem svih doprinosa i poreza od bruto iznosa plaće.