Kolike su mirovine u Italiji: Sve što trebate znati o talijanskim mirovinama

Mirovine u Italiji: Koliko iznose i kako se određuju

Kolike Su Mirovine U Italiji

Talijanske mirovine su jedna od najvažnijih tema u Italiji. Mirovinski sustav u Italiji je kompleksan i može biti teško razumjeti kako on funkcionira, posebno za strane državljane koji žive u zemlji.

Italijanski mirovinski sustav se temelji na principu osiguranja i ima nekoliko različitih mirovinskih shema. Postoje mirovine za radnike u privatnom sektoru, javnom sektoru i samozaposlene osobe, kao i posebne sheme za vojne osobe i poljoprivrednike.

Talijanske mirovine se izračunavaju na temelju broja godina staža, iznosa plaće koju ste primali tijekom radnog vijeka i drugih faktora kao što su doba pri umirovljenju. Važno je napomenuti da talijanske mirovine često nisu dovoljne za život i mnogi umirovljenici se oslanjaju na dodatne izvore prihoda.

Ako razmišljate o preseljenju u Italiju ili planirate raditi u zemlji, važno je da se informirate o talijanskom mirovinskom sustavu i kako on može utjecati na vašu budućnost. Ova informacija će vam pomoći da donesete informiranu odluku o svojim mirovinskim planovima i osigurate stabilnu financijsku budućnost.

Kako se izračunavaju talijanske mirovine

Talijanske mirovine računaju se na temelju sustava bodova. Sustav bodovanja temelji se na ukupnom iznosu doprinosa koje je osiguranik uplatio tijekom radnog vijeka.

Osoba koja je radila u Italiji može ostvariti pravo na mirovinu nakon što navrši određeni broj godina radnog staža. Minimalna dob za odlazak u starosnu mirovinu u Italiji je 67 godina, ali za određene kategorije osoba postoji mogućnost ranijeg umirovljenja.

Prilikom izračunavanja mirovine, osiguraniku se dodjeljuju bodovi na temelju godina staža i doprinosa. Svaka godina rada pridodaje određeni broj bodova. Također, različite vrste rada i kategorije radnika mogu utjecati na visinu bodova koji se dodjeljuju.

Jednom kada se odredi ukupan broj bodova, oni se koriste kako bi se izračunala visina mirovine. Postoji određeni koeficijent koji se primjenjuje na ukupan broj bodova kako bi se odredio iznos mirovine koji osoba može očekivati.

Vrsta mirovine Koeficijent
Starosna mirovina 0.80
Invalidska mirovina 0.75
Obiteljska mirovina 0.70

Na primjer, ako osoba ima 40 godina staža i ukupno 100 bodova, koriste se koeficijenti za starosnu mirovinu, što rezultira iznosom mirovine od 80% od posljednje plaće.

Važno je napomenuti da postoji ograničenje za maksimalni iznos mirovine koji osoba može primiti. Ograničenje se određuje na temelju prosječne plaće u Italiji i može se mijenjati svake godine.

Ukratko, talijanske mirovine se izračunavaju na temelju bodova koje je osiguranik stekao tijekom radnog vijeka, uz primjenu odgovarajućeg koeficijenta. Ovi faktori zajedno određuju ukupni iznos mirovine koji osoba može očekivati.

U kojim godinama ide odlazak u mirovinu u Italiji

U Italiji, godine za odlazak u mirovinu zavise od nekoliko faktora, uključujući godine staža i starosnu dob. Italijanski sistem mirovinskog osiguranja je podložan promjenama, pa je važno biti informiran o trenutnom zakonodavstvu i pravilima koja se primjenjuju.

You might be interested:  Plaća U Eurima

Mirovina prema starosnoj dobi

Prema trenutnom zakonodavstvu, minimalna starosna dob za odlazak u mirovinu u Italiji iznosi 67 godina. Međutim, postoje nekoliko iznimaka u kojima se ova dob može smanjiti:

Godine staža Starosna dob
35 godina 59
40 godina 62
42 godine 63

Prema ovim pravilima, osoba sa minimalno 35 godina staža može otići u mirovinu sa 59 godina, dok osoba sa minimalno 42 godine staža može otići u mirovinu sa 63 godine.

Mirovina prema stažu

Drugi faktor koji utiče na odlazak u mirovinu u Italiji je broj godina staža. Bez obzira na starosnu dob, osoba može otići u mirovinu ako ima minimalno 20 godina staža.

Međutim, treba napomenuti da postoje i drugi elementi koji mogu utjecati na visinu mirovinskog iznosa, kao što su iznos plaće, doprinosi i drugi faktori. Svakako je važno konsultirati stručnjake ili provjeriti trenutno zakonodavstvo kako biste bili potpuno informirani o pravilima odlaska u mirovinu u Italiji.

Minimalna i maksimalna mirovina u Italiji

Minimalna mirovina u Italiji određuje se na osnovu različitih parametara, uključujući godine staža i iznos uplaćenih doprinosa. Prema trenutno važećim zakonima, minimalna mirovina u Italiji iznosi 516,46 eura mjesečno.

Maksimalna mirovina u Italiji također je promjenljiva i ovisi o različitim faktorima, poput ukupnog staža i najviše primljenih plaća tokom radnog vijeka. Ukoliko osoba ostvari 40 godina staža, maksimalna mirovina može biti i do 2.527,48 eura mjesečno. Međutim, ova cifra može varirati u zavisnosti od individualnih okolnosti.

Važno je napomenuti da mirovine u Italiji nisu visoke, posebno u odnosu na troškove života. Mnogi umirovljenici suočavaju se s ekonomskim izazovima, te mnogi od njih moraju raditi i nakon što dosegnu dob za odlazak u penziju kako bi mogli pokriti svoje osnovne potrebe.

Kako se mijenjaju mirovine tijekom vremena

Kako se mijenjaju mirovine tijekom vremena

Mirovine u Italiji se mijenjaju tijekom vremena iz različitih razloga. Postoji nekoliko faktora koji utječu na visinu mirovine koje talijanski građani mogu očekivati primiti.

Faktori koji utječu na visinu mirovine

Faktori koji utječu na visinu mirovine

Jedan od najvažnijih faktora koji utječu na visinu mirovine je duljina radnog staža. U Italiji, građani moraju dostići određeni broj godina staža da bi imali pravo na punu mirovinu. Uz to, mirovinska osnova se računa na temelju prosječne plaće tijekom radnog vijeka.

Također, visina mirovine može biti utjecana kretanjem stopa inflacije i gospodarskim uvjetima u zemlji. Ako je inflacija visoka, to može smanjiti vrijednost mirovine u stvarnom iznosu. S druge strane, ako je gospodarska situacija loša, vlada može donijeti odluku o smanjenju prava na mirovinu kako bi smanjila pritisak na proračun.

Indeksacija mirovina

Godina Indeksacija mirovina
2018 0,9%
2019 0,9%
2020 0,9%
2021 0,33%

Jedan važan čimbenik u promjeni mirovinskih primanja su i godišnje indeksacije mirovina. Indeksacija mirovina se obično provodi svake godine i ima za cilj održavanje stvarne vrijednosti mirovina s obzirom na rast troškova života. Međutim, iznos indeksacije može varirati ovisno o trenutnoj gospodarskoj situaciji i državnim politikama.

U tablici možete vidjeti indeksaciju mirovina u Italiji u nekoliko proteklih godina. Vrijednosti indeksacije su izražene u postocima i ukazuju na povećanje ili smanjenje mirovina u odnosu na prethodnu godinu.

Bitno je napomenuti da su ovo samo primjeri i da se iznosi mirovina mogu mijenjati zbog raznih čimbenika kao što su posebni uvjeti rada ili postojanje dodatnih mirovinskih fondova. Stoga je važno da građani redovito prate novosti i informiraju se o najnovijim promjenama u sustavu mirovina kako bi mogli planirati svoje buduće financijske potrebe.

You might be interested:  Zahtjev za donaciju

Specifičnosti mirovinskog sustava u Italiji

Mirovinski sustav u Italiji ima nekoliko specifičnosti koje se razlikuju od drugih zemalja. Evo nekoliko ključnih činjenica o talijanskim mirovinama:

 1. Italija ima dva osnovna sustava mirovinskog osiguranja: prvi je obvezan, a drugi je dobrovoljni.
 2. Obvezni mirovinski sustav, poznat kao “INPS”, temelji se na doprinosima koje uplaćuju zaposlenici i poslodavci. Doprinosi se izračunavaju na temelju bruto plaće i koriste se za financiranje budućih mirovina.
 3. Italija također ima dodatni dobrovoljni mirovinski sustav nazvan “Fondi Complementari”. Ovaj sustav omogućuje građanima da samostalno uplaćuju dodatne doprinose kako bi povećali svoje mirovine u budućnosti.
 4. Mirovinska dob u Italiji varira ovisno o godinama staža osiguranja. Trenutno, minimalna dob za odlazak u mirovinu je 67 godina za muškarce i 66 godina za žene.
 5. Iznos mirovine ovisi o brojnim faktorima, uključujući duljinu vremena provedenog u radnom odnosu, visinu plaće i iznos uplaćenih doprinosa. Također se uzimaju u obzir i posebne kategorije osoba, poput osoba s invaliditetom ili majki koje su bile u rodiljnom dopustu.
 6. Mirovinske isplate u Italiji obično se vrše jednom mjesečno, a iznos mirovine uplaćuje se izravno na bankovni račun umirovljenika.

Ove specifičnosti talijanskog mirovinskog sustava čine ga jednim od složenijih sustava u Europi. Važno je dobro razumjeti pravila i uvjete kako bi se osiguralo sigurno i stabilno umirovljenje u Italiji.

Mirovinski fondovi u Italiji: Što su i kako funkcioniraju

Mirovinski fondovi u Italiji su institucionalni investitori koji upravljaju novcem i ulaganjima u ime talijanskih radnika i umirovljenika. Njihov glavni cilj je osigurati stabilne i sigurne mirovine za građane Italije.

Ovi fondovi prikupljaju sredstva od zaposlenika i poslodavaca tijekom radnog vijeka radnika. Ta sredstva se zatim ulažu na razne načine, kao što su dionice, obveznice, nekretnine i druge financijske instrumente. Cilj takvih ulaganja je ostvarivanje prihoda i rasta kapitala s vremenom.

Radnici koji pridonose mirovinskim fondovima mogu pratiti i upravljati svojom mirovinskom imovinom putem različitih alata i tehnika. Mogu birati između različitih vrsta investicija, kao što su mirovinski fondovi s definiranim doprinosima ili mirovinski fondovi s definiranim pravima. Također mogu pratiti svoje ulaganja putem internetskih usluga i aplikacija koje pružaju mirovinski fondovi.

Fondovi su pod nadzorom i regulacijom talijanske vlade, kao i drugih nadležnih institucija. To osigurava da se sredstva ulažu na odgovoran način i da su mirovine sigurne i održive u budućnosti.

Ukupan iznos mirovinskih fondova u Italiji se stalno mijenja ovisno o gospodarskim uvjetima, ulaganjima i demografskim čimbenicima. Zbog toga se pružanje mirovine temelji na složenim izračunima, koji uključuju duljinu radnog vijeka, visinu plaće i druge čimbenike.

Ukupan iznos mirovine koji pojedinac prima ovisi o mirovinskom sustavu kojem pripada i vrsti mirovinskog fonda kojem je pridonio. Važno je da građani Italije budu svjesni svojih mirovinskih opcija i uključe se u planiranje vlastite mirovine kako bi osigurali financijsku stabilnost u starosti.

Kako ostvariti pravo na talijansku mirovinu ako niste državljanin

Ako niste državljanin Italije, ali želite ostvariti pravo na talijansku mirovinu, postoje određeni uvjeti koje morate ispuniti. Evo nekoliko koraka koje trebate poduzeti:

 1. Potrebno je provjeriti vaše zakonsko pravo na mirovinu prema talijanskim propisima. Svaka zemlja ima svoje bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju s Italijom, pa je važno saznati jesu li vaša zemlja i Italija potpisale takav sporazum. U tom slučaju, možete imati pravo na određenu mirovinsku naknadu.
 2. Ako ste državljanin zemlje koja nije potpisala bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju s Italijom, možda ćete morati ispuniti dodatne uvjete kako biste ostvarili pravo na talijansku mirovinu. Francuski državljani, na primjer, trebaju imati minimalno 10 godina boravka u Italiji kako bi dobili mirovinu. Stoga je važno provjeriti takve uvjete prije podnošenja zahtjeva.
 3. Nakon provjere prava na mirovinu, morate kontaktirati talijansku mirovinsku instituciju kako biste podnijeli zahtjev. Možda će biti potrebna određena dokumentacija, kao što su kopije putovnice, radna povijest i boravišna dozvola.
 4. Nakon podnošenja zahtjeva, talijanska mirovinska institucija će provjeriti i obraditi vaš zahtjev. Cijeli proces može potrajati neko vrijeme, pa budite strpljivi i redovito provjeravajte status vašeg zahtjeva.
 5. Ako vam je zahtjev odobren, talijanska mirovinska institucija će vam isplaćivati mirovinu prema određenim uvjetima i propisima. Obratite pažnju na moguće promjene u zakonodavstvu ili uvjetima isplate mirovine kako biste bili informirani o svojim pravima i obvezama.
You might be interested:  Zahtjev za povrat sredstava plaćenih na ime prethodnog pregleda

Za dodatne informacije i detalje o ostvarivanju prava na talijansku mirovinu ako niste državljanin, preporučuje se konzultirati se s talijanskom mirovinskom institucijom ili mirovinskim stručnjacima koji mogu pružiti specifične informacije o vašem slučaju.

Kako se mirovine u Italiji uspoređuju s drugim zemljama EU

Mirovinski sustav u Italiji bitno se razlikuje od sustava drugih zemalja Europske unije. Iako talijanske mirovine imaju određene specifičnosti, postoji mogućnost usporedbe s drugim zemljama EU.

Prema Eurostatovim podacima za 2019. godinu, prosječna mirovina u Italiji iznosi oko 859 eura mjesečno. Ova suma je ispod prosjeka EU koji iznosi oko 1235 eura mjesečno. Međutim, valja napomenuti da visina mirovine ovisi o brojnim faktorima, kao što su trajanje rada, plaća i doprinosi tijekom radnog vijeka.

U usporedbi s drugim zemljama EU, talijanski mirovinski sustav često se smatra manje povoljnim. Primjerice, Njemačka, Francuska i Nizozemska imaju više prosječne mirovine od Italije. S druge strane, mirovine u Italiji su više od mirovina u Španjolskoj ili Grčkoj.

Način obračuna mirovina također se može razlikovati između zemalja EU. Dok se neke zemlje fokusiraju na prosječne plaće tijekom radnog vijeka, druge zemlje koriste sustav bodova ili kapitalizacijsku metodu za određivanje mirovine. Ove razlike mogu utjecati na visinu mirovine u različitim zemljama.

U konačnici, usporedba mirovina između Italije i drugih zemalja EU složen je zadatak jer uključuje mnoge čimbenike. Važno je uzeti u obzir razlike između mirovinskih sustava, prosječnih plaća i socioekonomskih uvjeta u svakoj zemlji kako bi se adekvatno usporedili mirovinski prihodi.

Pitanja i odgovori:

Koje su vrste mirovina dostupne u Italiji?

U Italiji postoje tri vrste mirovina: mirovine prve kategorije (osnovne mirovine), mirovine druge kategorije (dopunske mirovine) i mirovine treće kategorije (integrativne mirovine).

Kakav je uvjet za dobivanje osnovne mirovine u Italiji?

Da biste dobili osnovnu mirovinu u Italiji, morate imati barem 20 godina staža osiguranja i biti stariji od 67 godina (u muškaraca) odnosno 66 godina (u žena).

Koliko iznosi prosječna osnovna mirovina u Italiji?

Prosječna osnovna mirovina u Italiji iznosi otprilike 800 eura mjesečno.

Kako se računaju dopunske mirovine u Italiji?

Dopunske mirovine u Italiji se računaju na temelju iznosa uplaćenih doprinosa od strane osiguranika tijekom radnog vijeka. Visina dopunske mirovine ovisi o broju godina staža i iznosu uplaćenih doprinosa.

Postoji li mogućnost dodatnog nadopunjavanja mirovine u Italiji?

Da, postoji mogućnost dodatnog nadopunjavanja mirovine u Italiji putem tzv. integrativnih mirovina. Ove mirovine omogućuju osiguraniku da dodatno uplaćuje doprinose kako bi povećao iznos svoje mirovine.