Novi Model Obiteljske Mirovine - Sve što trebate znati

Novi Model Obiteljske Mirovine

Novi Model Obiteljske Mirovine

Sustav mirovina je jedno od najvažnijih pitanja s kojima se suočavaju građani svake zemlje. U Hrvatskoj, vlada je nedavno predstavila novi model obiteljske mirovine koji ima za cilj poboljšati financijsku sigurnost obitelji koje ovise o mirovini. Ovaj članak će vam pružiti sve informacije koje trebate znati o ovom novom modelu i kako će utjecati na mirovine obitelji.

Novi model obiteljske mirovine usredotočen je na pružanje veće zaštite za one obitelji koje imaju djecu. Prema novom sustavu, roditelji će primati dodatnu mirovinu ovisno o broju djece. Ova dodatna mirovina će biti isplaćena s obzirom na broj djece i trajanje uplate u mirovinski stup.

Također, novi model obiteljske mirovine uključuje i fleksibilniju opciju umirovljenja. Prema ovom modelu, obitelji će imati mogućnost odlučiti hoće li umirovljenje biti postupno ili naglo. To znači da roditelji mogu odabrati raditi na pola radnog vremena ili smanjiti svoje radno vrijeme kako bi imali više vremena provoditi s djecom, dok i dalje primaju mirovinu.

Ovaj novi model obiteljske mirovine ima za cilj prepoznati vrijednost obitelji i pružiti pravedniju financijsku sigurnost za obitelji širom Hrvatske. To bi moglo imati pozitivan utjecaj na dobrobit obitelji i njihovu sposobnost za održavanje pristojnog životnog standarda. Međutim, budući da je novi model obiteljske mirovine nedavno uveden, bit će potrebno više vremena kako bi se vidjeli njegovi dugoročni učinci.

Ako ste roditelj ili očekujete roditeljstvo u budućnosti, važno je biti svjestan ovog novog modela obiteljske mirovine i kako može utjecati na vašu financijsku sigurnost. Razgovor s financijskim savjetnikom ili posjet službenim internetskim stranicama mirovinskog sustava može vam pružiti dodatne informacije o tome kako se prijaviti i primiti ove dodatne pogodnosti.

Novi model obiteljske mirovine

Novi model obiteljske mirovine

Obiteljska mirovina je novi model mirovine koji je uveden kako bi se obiteljima osigurala financijska sigurnost nakon smrti jednog od članova obitelji. Ovaj novi model obiteljske mirovine ima za cilj poboljšati socijalnu zaštitu obitelji u slučaju smrti glavnog zarađivača.

Da bi se ostvarila obiteljska mirovina, član obitelji koji je ostao bez zarađivača mora ispuniti uvjete za mirovinu i imati minimalno jedno dijete. Obiteljska mirovina se može dobiti kao iznos koji se isplaćuje mjesečno ili kao jednokratni iznos u slučaju smrti člana obitelji.

Tabela ispod prikazuje uvjete za ostvarivanje obiteljske mirovine:

Uvjeti Mjesečni iznos Jednokratni iznos
Isplata obiteljske mirovine Da Ne
Mora imati minimalno jedno dijete Da Da
Mora ispuniti uvjete za mirovinu Da Da

Razmjena podataka i dokumentacije za ostvarivanje obiteljske mirovine odvija se putem mirovinskog osiguranja. Potrebno je dostaviti sve potrebne dokumente i ispuniti zahtjev za ostvarivanje obiteljske mirovine.

Novi model obiteljske mirovine ima za cilj osigurati ekonomsku stabilnost obitelji nakon smrti člana obitelji. Ovaj model mirovine pruža financijsku sigurnost i olakšava svakodnevne izazove s kojima se obitelj susreće nakon gubitka glavnog zarađivača.

Povećanje mirovina za obitelji

Novi Model Obiteljske Mirovine pruža povećanje mirovina za obitelji kao jednu od svojih ključnih karakteristika. Ovaj model ima za cilj osigurati stabilnu financijsku podršku obiteljima koje su se suočile s gubitkom jednog ili oba roditelja.

You might be interested:  Visina Obiteljske Mirovine Za Djecu

Jedan od glavnih načina povećanja mirovina za obitelji je kroz povećanje mirovinskih doprinosa za zaposlene članove obitelji. Prema novom modelu, zaposlene osobe mogu odabrati da izdvajaju dodatna sredstva iz svoje plaće koja će biti namijenjena obiteljskoj mirovini.

Ova dodatna sredstva se zatim koriste za povećanje mirovina članova obitelji nakon smrti zaposlenog člana. Na taj način, obitelj se osigurava financijskom potporom čak i nakon gubitka jednog od svojih primarnih izvorima prihoda.

Primjer:

Ako zaposlenik odluči izdvajati dodatnih 5% svoje plaće za obiteljsku mirovinu, ta sredstva će se akumulirati tijekom radnog vijeka. Nakon smrti zaposlenog, ova sredstva će se koristiti za povećanje mirovine preživjelog supružnika i/ili djece.

Osim povećanja mirovinskih doprinosa, Novi Model Obiteljske Mirovine također omogućuje dodatne pogodnosti za obitelji. To uključuje mogućnost produženja trajanja obiteljske mirovine, veće iznose mirovina za maloljetnu djecu, ili povećanje mirovina za invalide u obitelji.

Ukratko, povećanje mirovina za obitelji je ključna komponenta Novog Modela Obiteljske Mirovine. Kroz povećanje mirovinskih doprinosa zaposlenih članova obitelji, osigurava se financijska podrška za preživjele članove obitelji nakon gubitka jednog od roditelja. Ovaj model također nudi dodatne pogodnosti kako bi se osigurala veća zaštita i pomoć obiteljima u teškim vremenima.

Kriteriji za ostvarivanje obiteljske mirovine

Za ostvarivanje obiteljske mirovine u novom modelu propisani su određeni kriteriji koje morate ispuniti. Ovi kriteriji uključuju sljedeće:

 1. Obiteljski status – Obiteljsku mirovinu može ostvariti osoba koja je bračni ili izvanbračni suprug umrlog osiguranika, te djeca umrlog osiguranika. Djeca uključuju biološku djecu, posvojenu djecu, kao i djecu koju je umrli osiguranik preuzeo na skrb.
 2. Starosna granica – Supružnik ili izvanbračni suprug može ostvariti obiteljsku mirovinu ukoliko su navršili najmanje 65 godina života. Za djecu nema starosne granice.
 3. Osiguranikova duljina radnog staža – Da bi se ostvarila obiteljska mirovina, umrli osiguranik mora imati minimalno 15 godina ukupnog radnog staža, od čega najmanje pet godina neposredno prije smrti.
 4. Osiguranikova visina mirovine – Visina mirovine osiguranika također igra ulogu u ostvarivanju obiteljske mirovine. Ako je osiguranik primao invalidsku mirovinu, visina te mirovine ne smije biti manja od 50% minimalne mirovine. Ako osiguranik nije imao invalidsku mirovinu, visina njegove mirovine ne smije biti manja od 70% minimalne mirovine.
 5. Vježbanje prava na osobnu mirovinu – Supružnik ili izvanbračni suprug može ostvariti obiteljsku mirovinu samo ako nije ostvario pravo na vlastitu osobnu mirovinu, osim u slučajevima kada je visina vlastite mirovine manja od obiteljske mirovine koju bi ostvarili.

Podnošenje zahtjeva – Nakon ispunjavanja svih kriterija, podnošenje zahtjeva je sljedeći korak za ostvarivanje obiteljske mirovine. Zahtjev se podnosi nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema prebivalištu ili boravištu podnositelja zahtjeva.

Važno je napomenuti da se kriteriji za ostvarivanje obiteljske mirovine mogu mijenjati i prilagođavati, stoga je preporučljivo redovito provjeravati najnovije informacije i upute nadležnih tijela.

Prava i obveze korisnika obiteljske mirovine

Korisnici obiteljske mirovine imaju određena prava i obveze koje trebaju znati i poštivati. Obiteljska mirovina je naknada koju članovi obitelji preminulog osiguranika mogu ostvariti nakon njegove smrti.

Jedno od prava korisnika obiteljske mirovine je pravo na mjesečnu financijsku isplatu. Ta isplata predstavlja novčanu pomoć koja korisnicima omogućuje da zadovolje osnovne životne potrebe. Visina isplate obiteljske mirovine ovisi o različitim faktorima, kao što su radni staž osiguranika, visina njegove mirovine za slučaj starosti ili invalidnosti, broj članova obitelji itd.

Osim prava na financijsku isplatu, korisnici obiteljske mirovine imaju i određene obveze prema sustavu mirovinskog osiguranja. Jedna od tih obveza je pravovremeno prijavljivanje svih promjena koje mogu utjecati na pravo na obiteljsku mirovinu. To uključuje promjene u bračnom statusu, rođenju djece, promjeni prebivališta, promjeni radnog statusa itd.

You might be interested:  Digitalna plaća u digitalnom marketingu

Također, korisnici obiteljske mirovine obvezni su surađivati s mirovinskim osiguranjem u svim postupcima provjere prava na obiteljsku mirovinu. To podrazumijeva davanje svih potrebnih informacija, dostavljanje tražene dokumentacije i pridržavanje pravila i postupaka koji su propisani zakonom.

Važno je da korisnici obiteljske mirovine budu svjesni svojih prava i obveza te da se informiraju o svim potrebnim postupcima kako bi pravovremeno ostvarili i zadržali pravo na obiteljsku mirovinu. U slučaju nedoumica ili potrebe za dodatnim informacijama, uvijek se može kontaktirati mirovinsko osiguranje ili stručnjaka koji će pružiti potrebne savjete i informacije.

Zapamtite, pridržavanje prava i obveza korisnika obiteljske mirovine ključno je za ostvarivanje i očuvanje stabilne financijske podrške vašoj obitelji.

Postupak zahtjeva za obiteljsku mirovinu

Postupak zahtjeva za obiteljsku mirovinu

Da biste zatražili obiteljsku mirovinu, potrebno je pratiti određeni postupak. Evo koraka koje trebate poduzeti:

1. Pripremite dokumentaciju:

Prije nego što podnesete zahtjev za obiteljsku mirovinu, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju. To uključuje:

 • Kopije osobnih dokumenata svih članova obitelji koji su uključeni u zahtjev (osobna iskaznica, putovnica, rodnost ili vjenčani list)
 • Dokaz o radnom stažu i primanjima obiteljskog člana koji je umro (npr. potvrda o zaposlenju, rješenje o mirovini)
 • Izvornik ili ovjerena kopija umrle osobe (npr. umrlica, rješenje o smrti)
 • Dokumentacija koja dokazuje bračni status i rodbinske veze (npr. vjenčani list, rodnost)
 • Drugi relevantni dokumenti prema uputama od strane mirovinskog osiguranja

2. Posjetite mirovinsko osiguranje:

Sljedeći korak je posjetiti odjel mirovinskog osiguranja kako biste podnijeli zahtjev. Tamo ćete dobiti formulare i upute o daljnjem postupanju.

3. Ispunjavanje zahtjeva:

Potrebno je ispravno ispunjavati zahtjev za obiteljsku mirovinu i priložiti svu relevantnu dokumentaciju. Provjerite da ste ispravno popunili sve tražene informacije i provjerite jesu li svi dokumenti priloženi.

4. Predajte zahtjev:

Nakon što ste ispunili zahtjev i prikupili svu potrebnu dokumentaciju, podnesite ga u odjelu mirovinskog osiguranja. Osoblje će provjeriti vašu dokumentaciju i obavijestiti vas o daljnjem tijeku postupka.

5. Prateći postupak:

Nakon što ste podnijeli zahtjev, pratite postupak putem ažuriranja od mirovinskog osiguranja. Ako vam zatrebaju dodatne informacije ili dokumentacija, bit će vam to javljeno. Budite pažljivi i odgovorite na sve zahtjeve u roku kako biste olakšali postupak.

Nakon što mirovinsko osiguranje pregleda vaš zahtjev i dokumentaciju, donijet će odluku o vašoj obiteljskoj mirovini. Ako vam zahtjev bude odobren, bit ćete obaviješteni o iznosu mirovine koji ćete primati i daljnjim koracima koje trebate poduzeti. U slučaju odbijanja, dobit ćete obavijest o razlozima za odbijanje i imat ćete pravo na žalbu.

Važno je imati na umu da postupak zahtjeva za obiteljsku mirovinu može potrajati, stoga budite strpljivi tijekom čitavog procesa. Ako imate pitanja ili nedoumica, možete se obratiti mirovinskom osiguranju za daljnje informacije i podršku.

Izračunavanje iznosa obiteljske mirovine

Izračunavanje iznosa obiteljske mirovine uključuje nekoliko faktora koji se uzimaju u obzir prilikom određivanja konačnog iznosa. Ovo su osnovni koraci koje trebate slijediti pri izračunavanju iznosa obiteljske mirovine:

 1. Prvo morate uzeti u obzir mirovinske bodove koje je stekao osiguranik. To uključuje broj godina staža i visinu godišnje plaće koju je osiguranik primao tijekom radnog vijeka.
 2. Drugi korak je odrediti tzv. faktor mirovine. Faktor mirovine je postotak mirovinske osnovice koji se koristi za izračunavanje iznosa mirovine. Ovaj postotak ovisi o broju godina koje je osiguranik proveo u radnoj aktivnosti.
 3. Nakon što je određen faktor mirovine, pomnožite ga s mirovinskim bodovima osiguranika kako biste dobili privremeni iznos mirovine.
 4. Sljedeći korak je provjera postoje li drugi članovi obitelji koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu. Ako postoje, iznos mirovine se preračunava tako da se podijeli između svih članova obitelji koji ispunjavaju uvjete za obiteljsku mirovinu.
 5. Konačni iznos obiteljske mirovine dobiva se kada se privremeni iznos mirovine podijeli između članova obitelji koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu. Svaki član obitelji dobiva svoj dio mirovine.
You might be interested:  Prosječna plaća u Turskoj

Napomena: Izračunavanje iznosa obiteljske mirovine može biti složeno i ovisi o brojnim individualnim čimbenicima. Preporučljivo je konzultirati se s mirovinskim stručnjakom kako biste dobili točne informacije o iznosu obiteljske mirovine koji vam pripada.

Promjene u mirovinskom sustavu

Mirovinski sustav doživljava brojne promjene koje će utjecati na obiteljske mirovine. Jedna od tih promjena je uvođenje novog modela obiteljske mirovine, koji ima za cilj pružiti veću sigurnost i zaštitu za obitelji.

Novi model omogućuje članovima obitelji osiguranika da dijele mirovinu osiguranika nakon njegove smrti. Ovo je posebno korisno za udovice ili udovce koji su se brinuli o djeci i domaćinstvu te nisu imali vlastiti prihod. Sada će moći primiti dio mirovine svog preminulog supružnika, što će im olakšati ekonomsku situaciju.

Također, novi model obiteljske mirovine omogućuje djeci da primaju mirovinu svojih roditelja, čak i nakon što postanu odrasle osobe. Ovo je posebno važno za djecu koja se brinu o roditeljima koji su stariji i nemoćni. Na taj način, novi sustav osigurava da se briga za stare roditelje nastavlja i nakon njihove smrti.

Osim toga, novi model obiteljske mirovine također uvodi promjene u izračunavanju mirovina. U budućnosti, mirovine će se temeljiti na broju radnih godina i visini uplaćenih doprinosa. Ovo će pridonijeti većem iznosu mirovina za osiguranike s dugom poviješću rada i većim uplaćenim doprinosima.

Ukratko, promjene u mirovinskom sustavu donose brojne prednosti, poput veće sigurnosti za obitelji, mogućnosti dijeljenja mirovina među članovima obitelji i pravednijih izračuna mirovina. Ovi novi modeli pomoći će osigurati bolju budućnost za sve u sustavu mirovina.

Korisni kontakti za dodatne informacije

Ako imate dodatna pitanja o novom modelu obiteljske mirovine, slobodno se obratite na:

Ministarstvo Rada, Mirovinskoga Sustava, Obitelji i Socijalne Politike

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Telefon: +385 1 5555 555

E-mail: [email protected]

Web stranica: www.mrmsosp.hr

Također, možete posjetiti najbliži područni ured Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dobiti detaljnije informacije.

Hvala vam na interesu i podršci!

Pitanja i odgovori:

Što je Novi Model Obiteljske Mirovine?

Novi Model Obiteljske Mirovine je novi program mirovina u Hrvatskoj koji je namijenjen obiteljima s djecom. Cilj programa je pružiti financijsku potporu obiteljima koje imaju djecu i olakšati njihovu financijsku situaciju.

Koja je svrha Novog Modela Obiteljske Mirovine?

Glavna svrha Novog Modela Obiteljske Mirovine je osigurati financijsku sigurnost obiteljima s djecom. Program je osmišljen kako bi obiteljima pružio dodatnu financijsku potporu i olakšao njihovu svakodnevicu.

Tko ima pravo na Novi Model Obiteljske Mirovine?

Pravo na Novi Model Obiteljske Mirovine imaju roditelji s djecom koja su mlađa od 18 godina. Roditelji moraju biti hrvatski državljani i imati prebivalište u Hrvatskoj. Također, moraju ispunjavati određene kriterije i uvjete kako bi ostvarili pravo na ovu vrstu mirovine.

Koliko novca obitelji mogu dobiti putem Novog Modela Obiteljske Mirovine?

Iznos novca koji obitelji mogu dobiti putem Novog Modela Obiteljske Mirovine ovisi o različitim faktorima. Visina mirovine ovisi o primanjima roditelja, broju djece, dobi djece i drugim čimbenicima. Proračun mirovine je složen i temelji se na određenim postocima primanja roditelja.

Kako se prijaviti za Novi Model Obiteljske Mirovine?

Za prijavu za Novi Model Obiteljske Mirovine potrebno je kontaktirati nadležni mirovinski fond ili instituciju koja provodi program. Tamo će vam pružiti sve potrebne informacije o prijavi i dokumentaciji koju trebate dostaviti. Potrebno je popuniti prijavni obrazac i dostaviti sva potrebna dokumenta kako biste se kvalificirali za program.