Zahtjev za sklapanje braka - Primjeri i upute | Naziv stranice

Primjer zahtjeva za sklapanje braka

Zahtjev Za Sklapanje Braka Primjer

Da biste sklopili brak u Hrvatskoj, potrebno je podnijeti zahtjev za sklapanje braka nadležnom matičnom uredu. Zahtjev se može popuniti na temelju primjera i uz pridržavanje određenih uputa koje će osigurati da vaš zahtjev bude ispravan i potpun. U ovom članku ćemo vam pružiti primjere i detaljne upute kako popuniti zahtjev za sklapanje braka.

Prilikom popunjavanja zahtjeva, važno je obratiti pažnju na svaki detalj kako biste izbjegli moguće probleme ili odbijanje zahtjeva. Upute će vam pomoći da navedete sve potrebne podatke i priložite sve zahtijevane dokumente. Također je važno biti u skladu s propisima i uvjetima za sklapanje braka u Hrvatskoj.

Ako ste nesigurni kako ispravno popuniti zahtjev za sklapanje braka, primjeri će vam pružiti smjernice i pomoći vam da razumijete koje informacije su potrebne na svakom dijelu zahtjeva. Pravilno i precizno ispunjen zahtjev povećava šanse da vaš brak bude službeno sklapan i priznat u Hrvatskoj.

U nastavku članka pronaći ćete primjere zahtjeva za sklapanje braka i detaljne upute kako ih ispravno popuniti. Slijedite ove primjere i upute kako biste osigurali da je vaš zahtjev za sklapanje braka ispravan i potpun.

Zahtjev za sklapanje braka – Primjeri i upute

Primjeri zahtjeva za sklapanje braka

Ovo su primjeri zahtjeva za sklapanje braka koji vam mogu pomoći u pripremi vlastitog zahtjeva:

 1. Zahtjev za sklapanje braka između gospodina Ivanova i gospođe Petrović
 2. Zahtjev za sklapanje braka između gospodina Horvata i gospođe Kovačić
 3. Zahtjev za sklapanje braka između gospodina Jurića i gospođe Marković

Upute za popunjavanje zahtjeva za sklapanje braka

Kako biste ispravno popunili zahtjev za sklapanje braka, slijedite ove upute:

Polje Upute
Ime i prezime Upišite vaše ime i prezime
Datum rođenja Upišite datum rođenja u formatu DD.MM.GGGG
Mjesto rođenja Upišite mjesto rođenja
Adresa prebivališta Upišite vašu adresu prebivališta
Ime i prezime budućeg bračnog druga Upišite ime i prezime vašeg budućeg bračnog druga
Datum rođenja budućeg bračnog druga Upišite datum rođenja budućeg bračnog druga u formatu DD.MM.GGGG
Mjesto rođenja budućeg bračnog druga Upišite mjesto rođenja budućeg bračnog druga
Adresa prebivališta budućeg bračnog druga Upišite adresu prebivališta budućeg bračnog druga

Nakon što ste popunili zahtjev, provjerite jesu li sve informacije točne i potpisujte dokument prije predaje nadležnoj instituciji.

Zahtjev za sklapanje braka

Zahtjev za sklapanje braka

Zahtjev za sklapanje braka je dokument koji se upotrebljava za podnošenje zahtjeva za legalno sklapanje braka. U nastavku su prikazani primjeri i upute za popunjavanje zahtjeva.

 • Prvi korak je preuzimanje obrasca zahtjeva za sklapanje braka sa službene web stranice stavke Naziv stranice.
 • Zatim je potrebno pažljivo pročitati upute za popunjavanje obrasca kako bi se osiguralo da se svi potrebni podaci unesu ispravno.
 • Nakon što se popuni obrazac, potrebno je prikupiti sve potrebne dokumente koji su navedeni u uputama. To uključuje osobne isprave, potvrde o statusu bračne sposobnosti i druge relevantne dokumente.
 • Sljedeći korak je podnošenje zahtjeva i pripadajućih dokumenata nadležnoj instituciji za sklapanje braka. To može biti matični ured ili posebna služba za sklapanje braka.
 • Nakon podnošenja zahtjeva, bit će potrebno platiti administrativnu pristojbu za obradu zahtjeva.
 • Nakon obrade zahtjeva, nadležna institucija će obavijestiti podnositelje zahtjeva o datumu i vremenu zakazanog sklapanja braka.
 • Zahtjev za sklapanje braka obično traje nekoliko tjedana ili mjeseci, ovisno o pravilima i procedurama nadležnih institucija.
You might be interested:  Minimalna plaća u 2018

Važno je slijediti upute i biti strpljiv tijekom procesa sklapanja braka kako bi se osiguralo da sve bude provedeno legalno i pravilno. Ukoliko postoji potreba za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima, preporučuje se kontaktiranje nadležnih institucija ili traženje savjeta od stručnjaka za pravo braka.

Potrebni dokumenti za sklapanje braka

Za sklapanje braka u Hrvatskoj potrebno je dostaviti određene dokumente. Evo popisa osnovnih dokumenata koje će vam zatražiti matičar ili nadležno tijelo:

1. Izvadak iz matice rođenih – Ovaj dokument dokazuje vaš identitet i datum rođenja. Možete ga zatražiti u matičnom uredu područja gdje ste rođeni.

2. Potvrda o bračnom stanju – Ova potvrda dokazuje da niste trenutno u braku ili da ste se razveli. Možete je zatražiti u matičnom uredu područja gdje živite.

3. Potvrda o prebivalištu – Ovaj dokument dokazuje da imate prebivalište u Hrvatskoj. Potvrdu možete zatražiti u mjesnom uredu ili policijskoj postaji.

4. Svjedočanstva o svadbenim kumovima – Svaki partner mora imati barem jednog svadbenog kuma. Svjedočanstva o svadbenim kumovima možete zatražiti od odabranih osoba koje će biti svadbeni kumovi.

5. Liječničko uvjerenje – Liječničko uvjerenje potvrđuje da ste fizički sposobni za sklapanje braka. Možete ga zatražiti od svog obiteljskog liječnika ili izabrane zdravstvene ustanove.

Napomena: Ovi dokumenti se mogu razlikovati ovisno o zakonodavstvu zemlje i individualnim situacijama. Preporučuje se konzultirati se s nadležnim tijelima kako biste saznali točne zahtjeve za sklapanje braka u Hrvatskoj.

Kako popuniti zahtjev za sklapanje braka

Zahtjev za sklapanje braka je dokument koji se popunjava prilikom podnošenja zahtjeva za legalizaciju braka. Pravilno popunjavanje zahtjeva je ključno kako bi se proces registracije braka mogao odvijati bez problema.

Korak 1: Priprema dokumentacije

Prva stvar koju trebate učiniti je pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koja se traži za sklapanje braka. To uključuje:

 • Osobne isprave (putovnica, osobna iskaznica)
 • Rodni list
 • Dokaz o prebivalištu
 • Potvrdu o slobodnom bračnom stanju

Korak 2: Popunjavanje zahtjeva

Nakon što ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju, možete početi s popunjavanjem zahtjeva za sklapanje braka. Obavezno provjerite je li zahtjev dostupan na stranici i isprintajte ga ili ga preuzmite elektronički.

U zahtjevu će biti tražene različite informacije, kao što su:

 • Osobni podaci budućih supružnika (ime, prezime, datum rođenja, prebivalište)
 • Poticajna svrha sklapanja braka
 • Prijašnji bračni status i informacije o eventualnom razvodu ili smrti supružnika
 • Imena svjedoka planirane ceremonije sklapanja braka

Obavezno pročitajte upute koje su priložene uz zahtjev kako biste bili sigurni da sve ispravno popunite.

Nakon što ste popunili zahtjev, provjerite ga još jednom da biste bili sigurni da nema pogrešaka ili nedostajućih informacija.

Korak 3: Predaja zahtjeva

Nakon što ste popunili zahtjev i provjerili ga, vrijeme je da ga predate na mjesto koje je naznačeno uputama. Obavezno provjerite radno vrijeme i pravila za predaju zahtjeva kako biste bili sigurni da ste točno informirani o postupku predaje.

Nakon predaje zahtjeva, bit će vam dodijeljen termin za ceremoniju sklapanja braka. Ovisno o mjestu i pravilima, može proći neko vrijeme prije nego što dobijete odgovor o terminu.

U međuvremenu, slijedite upute koje ste dobili i prikupite svu dodatnu dokumentaciju koja vam može biti potrebna za ceremoniju sklapanja braka.

Zapamtite da je pravilno popunjavanje zahtjeva za sklapanje braka važan korak kako biste osigurali da vaš brak bude pravno valjan. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, obratite se stručnjaku za ovu vrstu procesa kako biste dobili dodatne informacije i savjete.

You might be interested:  Jelena Karleuša razvod

Primjeri zahtjeva za sklapanje braka

Evo nekoliko primjera kako možete sastaviti svoj zahtjev za sklapanje braka:

Primjer 1:

Državni ured za upravne poslove

Ime i prezime

Adresa

Grad

Datum

PODACI O MLADOŽENJI PODACI O MLADOJ
Ime i prezime: Ime i prezime:
Adresa: Adresa:
Datum rođenja: Datum rođenja:
Državljanstvo: Državljanstvo:

Molim Vas da mi dostavite sve informacije i upute za sklapanje braka u skladu sa Zakonom o braku i obitelji.

Primjer 2:

Općina

Ime i prezime

Adresa

Grad

Datum

Predmet: Zahtjev za sklapanje braka

PODACI O MLADOŽENJI PODACI O MLADOJ
Ime i prezime: Ime i prezime:
Adresa: Adresa:
Datum rođenja: Datum rođenja:
Državljanstvo: Državljanstvo:

Molim Vas da mi dostavite sve potrebne obrasce i informacije za sklapanje braka u Vašoj općini.

Upute za popunjavanje zahtjeva za sklapanje braka

Da biste ispravno popunili zahtjev za sklapanje braka, slijedite ove smjernice:

1. Identifikacija podnositelja zahtjeva

Na prvom dijelu zahtjeva upišite sve podatke o sebi i svojem partneru:

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Mjesto rođenja
 • Državljanstvo
 • Bračni status (slobodan/neoženjen/udata/neoženjena)
 • Prebivalište

2. Potvrda o zdravstvenom stanju

U drugom dijelu zahtjeva trebate priložiti potvrdu o zdravstvenom stanju koju će vam izdati nadležna zdravstvena ustanova. Ova potvrda mora biti ne starija od 30 dana i potvrđuje da ste sposobni za sklapanje braka.

3. Dokumenti potrebni za sklapanje braka

Zahtjevu trebate priložiti određene dokumente kako biste dokazali vaš identitet i sposobnost za sklapanje braka:

 • Rodni list
 • Domovnica
 • Potvrda o državljanstvu
 • Potvrda o prebivalištu
 • Potvrda o civilnom stanju (npr. potvrda o razvodu ili smrti supružnika)

4. Prilozi

U zahtjevu možete priložiti dodatne dokumente koji bi mogli biti relevantni za vaš zahtjev, poput preslike osobne iskaznice ili potvrde o zaposlenju.

5. Potpis i datum

Nakon što ste ispravno popunili zahtjev i priložili sve potrebne dokumente, potpišite ga i navedite datum. Zahtjev možete predati nadležnom matičnom uredu ili elektronički, ukoliko je to moguće.

Slijedeći ove upute i pružajući ispravne i točne informacije, vaš zahtjev za sklapanje braka bit će valjan i obradit će ga nadležno tijelo. Nakon što vam bude odobren, bit ćete obaviješteni o terminu sklapanja braka. Sretan brak!

Kako podnijeti zahtjev za sklapanje braka

Ako želite sklopiti brak, trebate podnijeti zahtjev za sklapanje braka nadležnom matičnom uredu. U nastavku su navedeni koraci koje trebate slijediti kako biste uspješno podnijeli zahtjev:

Korak 1: Priprema potrebne dokumentacije

Prvo trebate prikupiti potrebnu dokumentaciju koju će matični ured tražiti prilikom podnošenja zahtjeva. Ova dokumentacija obično uključuje:

 • Rodni listovi: Rodni listovi oba buduća supružnika potrebni su kako bi se dokazala njihova punoljetnost.
 • Dokaz o prebivalištu: Trebat ćete priložiti dokaz o prebivalištu, kao što je potvrda o prebivalištu ili osobna iskaznica.
 • Potvrda o slobodnom bračnom stanju: Ova potvrda dokazuje da niste već u braku i da ste slobodni sklopiti brak.
 • Vjenčani list: Ako ste već bili u braku ili ste rastavljeni, trebat ćete priložiti vjenčani list ili presudu o razvodu braka.

Korak 2: Posjeta matičnom uredu

Nakon što ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju, sljedeći korak je posjetiti matični ured. Tamo ćete predočiti sve dokumente koje ste prikupili i podnijeti zahtjev za sklapanje braka. Također ćete morati platiti određenu naknadu za obradu zahtjeva.

Vrlo je važno provjeriti radno vrijeme matičnog ureda i saznati je li potrebno prethodno zakazivanje termina. Na taj način možete biti sigurni da nećete gubiti vrijeme čekajući ili dolazeći nepripremljeni.

Korak 3: Vjenčanje

Kada matični ured odobri vaš zahtjev, dobit ćete potvrdu o dozvoli za sklapanje braka. Potom možete planirati datum i mjesto vjenčanja u skladu s tim. Na dan vjenčanja, matičar će vas vjenčati i izdati vam vaše vjenčane potvrde.

U slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice, uvijek je najbolje konzultirati se s matičnim uredom ili pravnim stručnjakom. Oni će vam pružiti najtočnije informacije i savjete koji su relevantni za vašu situaciju.

You might be interested:  Promjena plaća 2022

Važni detalji zahtjeva za sklapanje braka

Prije nego što podnesete zahtjev za sklapanje braka, važno je uzeti u obzir nekoliko detalja kako biste osigurali da sve protekne glatko.

1. Provjera dokumentacije
Potrebno je provjeriti da li imate svu potrebnu dokumentaciju za sklapanje braka. To može uključivati vaše osobne isprave, dokaz o prethodnom razvodu (ako je primjenjivo) i/ili potvrdu o nepostojanju prepreka za brak.
2. Rezervacija termina
Obavezno rezervirajte termin za sklapanje braka unaprijed. U nekim slučajevima, postoje ograničenja broja parova koji se mogu vjenčati u istom danu, pa je preporučljivo rezervirati termin što prije.
3. Pristojba za sklapanje braka
Prilikom podnošenja zahtjeva za sklapanje braka, obično je potrebno platiti pristojbu. Provjerite visinu pristojbe i načine plaćanja prije podnošenja zahtjeva.
4. Svjedoci
Obavezno osigurajte da imate dva svjedoka koji su spremni prisustvovati ceremoniji sklapanja braka. Svi svjedoci moraju biti punoljetni i imati valjane osobne isprave.

Uzimanje u obzir ovih važnih detalja pomoći će vam da sa sigurnošću podnesete zahtjev za sklapanje braka i osigurate da sve protekne bez problema.

Naziv stranice – sve informacije o zahtjevu za sklapanje braka

Na ovoj stranici možete pronaći sve informacije o zahtjevu za sklapanje braka. Ako planirate stupiti u brak ili već imate zakazano vjenčanje, ovdje ćete naći sve potrebne upute i primjere za podnošenje zahtjeva.

Koje dokumente trebate pripremiti?

Zahtjev za sklapanje braka podnosi se u matičnom uredu prema mjestu stanovanja jednog od budućih supružnika. Potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • Izvadak iz matice rođenih
 • Osobna iskaznica ili putovnica
 • Dokaz o prebivalištu

Osim navedenih dokumenata, mogu biti potrebni i drugi dodatni dokumenti ovisno o vašem slučaju. Preporučuje se konzultirati se s nadležnim matičnim uredom prije podnošenja zahtjeva.

Kako popuniti zahtjev?

Da biste ispravno popunili zahtjev za sklapanje braka, slijedite sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac zahtjeva s naše stranice ili ga preuzmite iz matičnog ureda.
 2. Ispunite sve tražene podatke u obrascu, uključujući vaše osobne podatke, podatke o bračnom drugu, svjedoke i ostale potrebne informacije.
 3. Potpišite i datirajte zahtjev.

Uz ispunjeni zahtjev, priložite sve potrebne dokumente i dostavite ih matičnom uredu prema mjestu stanovanja jednog od budućih supružnika.

Važno je da pravovremeno podnesete zahtjev za sklapanje braka kako biste osigurali da sve bude uređeno prije vjenčanja. Nadamo se da će vam naše upute i primjeri biti korisni pri podnošenju zahtjeva. Sretan brak!

Pitanja i odgovori:

Koja je svrha zahtjeva za sklapanje braka?

Svrha zahtjeva za sklapanje braka je da osobe koje žele sklopiti brak podnesu ovaj zahtjev nadležnom registru kako bi se pravno regulirao njihov bračni status i prava.

Gdje mogu dobiti obrazac zahtjeva za sklapanje braka?

Obrazac zahtjeva za sklapanje braka možete pronaći na web stranici nadležnog registra ili ga možete preuzeti osobno u registru.

Koje dokumente moram priložiti uz zahtjev za sklapanje braka?

Uz zahtjev za sklapanje braka morate priložiti svoje osobne isprave (putovnicu, osobnu iskaznicu), rodne listove, dokaz o prebivalištu i dokaz o dosadašnjem bračnom statusu.

Mogu li podnijeti zahtjev za sklapanje braka ako nemam državljanstvo Hrvatske?

Da, ako nemate državljanstvo Hrvatske, možete podnijeti zahtjev za sklapanje braka ako ispunjavate određene uvjete i ako posjedujete potrebne dokumente. Preporučljivo je konzultirati se s nadležnim registrom kako biste saznali točne uvjete.

Koliko dugo traje proces sklapanja braka nakon podnošenja zahtjeva?

Trajanje procesa sklapanja braka nakon podnošenja zahtjeva ovisi o različitim faktorima kao što su opterećenost nadležnog registra i eventualni zahtjevi koji trebaju biti ispunjeni. Uobičajeno je da proces traje nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci.

Koja je svrha zahtjeva za sklapanje braka?

Svrha zahtjeva za sklapanje braka je da par prijavi svoju namjeru sklapanja braka, te da dobije odobrenje od nadležnih tijela za njihovo vjenčanje.