Primjer Zahtjeva Za Sporazumni Razvod Braka | Naputak i Obrazac

Primjer Zahtjeva Za Sporazumni Razvod Braka

Primjer Zahtjeva Za Sporazumni Razvod Braka

Razvod braka je proces kojim supružnici završavaju svoj odnos braka i preuzimaju pravne posljedice koje iz toga proizlaze. U većini slučajeva, razvod braka može biti emocionalno i pravno složen proces. Međutim, u nekim situacijama, supružnici mogu odlučiti da sporazumno okončaju brak bez potrebe za sudskim postupkom.

U Hrvatskoj je moguće podnijeti zahtjev za sporazumni razvod braka, što je jednostavniji i manje formalan način završetka braka. Ovaj postupak je dostupan parovima koji se slažu glede razvoda, imaju djecu (ukoliko postoji dogovor o skrbništvu i alimentaciji), i ne posjeduju zajedničke nekretnine. Prije podnošenja zahtjeva, supružnici se trebaju posavjetovati sa odvjetnikom kako bi se informirali o njihovim pravima i obvezama.

Primjer zahtjeva za sporazumni razvod braka možete pronaći u nastavku. Ovaj obrazac može biti koristan kako bi ste se upoznali s osnovnim elementima koje treba sadržavati zahtjev. Preporučuje se da se zahtjev pripremi uz pomoć odvjetnika kako bi se osigurala ispravnost i zakonitost sadržaja. Uz zahtjev je potrebno priložiti odgovarajuće dokumente kao što su kopije vjenčanih lista, presude o alimentaciji i skrbništvu djece, ako ih ima.

Primjer zahtjeva za sporazumni razvod braka

Ovaj primjer zahtjeva za sporazumni razvod braka služi kao smjernica za pripremu vlastitog zahtjeva. Potrebno je prilagoditi informacije prema vlastitim okolnostima i dogovoriti se s partnerom o sadržaju i potpisati ga zajedno.

Podaci o supružnicima:

Ime i prezime Datum rođenja Mjesto prebivališta OIB
Ivan Ivanović 01.01.1980. Zagreb 12345678901
Marija Marić 15.05.1982. Zagreb 98765432109

Dogovoreni uvjeti razvoda:

Supružnici su se dogovorili o sljedećim uvjetima razvoda:

 • Dijete iz braka bit će zajednički pod skrbništvom oba roditelja.
 • Supružnici će zadržati vlastitu imovinu i neće međusobno potraživati nikakva novčana sredstva.
 • Dogovorena je podjela zajedničke imovine prema dogovoru supružnika.
 • Oba supružnika složila su se da će se sporazumni razvod braka provesti bez daljnjeg postupaka pred sudom.

Ovaj zahtjev za sporazumni razvod braka služi samo kao primjer i ne predstavlja pravno obvezujući dokument. Za potpuni i pravno valjani zahtjev, konsultirajte odvjetnika ili javnog bilježnika.

Naputak o postupku i obrazac zahtjeva

Ovaj dokument pruža upute o postupku i sadrži obrazac zahtjeva za sporazumni razvod braka. Molimo Vas da pažljivo pročitate naputak prije nego što popunite obrazac zahtjeva.

1. Postupak sporazumnog razvoda braka

1. Postupak sporazumnog razvoda braka

Sporazumni razvod braka je postupak rastave braka koji se provodi na temelju zajedničkog dogovora oba supružnika. U ovom postupku supružnici sporazumno odlučuju o podjeli imovine, skrbi i uzdržavanju djece te drugim pravima i obvezama koje proizlaze iz braka.

2. Popunjavanje obrasca zahtjeva

2. Popunjavanje obrasca zahtjeva

Obrazac zahtjeva za sporazumni razvod braka sastoji se od sljedećih dijelova:

a) Identifikacija supružnika: U ovom dijelu potrebno je navesti osobne podatke i adrese oba supružnika.

You might be interested:  Zahtjev Za Američku Vizu

b) Dogovor o podjeli imovine: U ovoj sekciji oba supružnika trebaju navesti imovinu koja se dijeli, kao i način podjele imovine.

c) Dogovor o skrbi i uzdržavanju djece: Ako imate djecu, potrebno je navesti detalje o skrbi i uzdržavanju djece te dogovoriti se o visini uzdržavanja.

d) Ostala prava i obveze: U ovoj sekciji se navode ostala prava i obveze koje proizlaze iz braka, kao što su primjerice alimentacija ili međusobne obveze održavanja kontakta.

e) Potpisi i datum: Obrazac zahtjeva treba biti potpisan od strane oba supružnika i sadržavati datum.

Napomena: Ovaj obrazac služi samo kao primjer i možete ga prilagoditi vašim potrebama.

Nakon što popunite obrazac zahtjeva, trebate ga dostaviti nadležnom sudu zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom. Sud će zatim pregledati vaš zahtjev i donijeti odluku o sporazumnom razvodu braka.

Važno je da pravilno popunite obrazac zahtjeva i dostavite sve potrebne dokumente kako biste olakšali postupak sporazumnog razvoda braka. Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice, preporučljivo je konzultirati se s pravnicima ili stručnjacima za obiteljsko pravo.

Kriteriji za sporazumni razvod braka

Kada se supružnici odluče za sporazumni razvod braka, važno je da postignu dogovor o nekoliko ključnih kriterija kako bi postupak razvoda bio što jednostavniji i manje stresan za sve uključene strane.

1. Obostrani pristanak: Sporazumni razvod braka može se ostvariti samo kada oba supružnika izraze volju za razvodom i daju pristanak na njega. Bez zajedničkog dogovora, nije moguće provesti sporazumni razvod.

2. Pismeni sporazum: Da bi se sporazumni razvod braka smatrao valjanim, supružnici moraju sastaviti pismeni sporazum koji će sadržavati sve potrebne informacije u vezi razvoda, kao što su podjela imovine, skrbništvo nad djecom, alimentacija i druga pitanja koja su relevantna za njihov slučaj.

3. Bez prisile: Uz obostrani pristanak, važno je da sporazumni razvod braka bude rezultat slobodne volje supružnika, bez prisile ili manipulacije bilo koje od strana.

4. Interesi djece: Ako su supružnici roditelji maloljetne djece, trebaju posebnu pažnju posvetiti njihovim interesima prilikom sporazumnog razvoda braka. U sporazum treba uključiti dogovor o starateljstvu, rasporedu viđanja i financijskoj potpori djeteta.

5. Pravična podjela imovine: Supružnici trebaju postići dogovor o podjeli zajedničke imovine na pravičan način. To uključuje raspravu o podjeli nekretnina, vozila, financijskih sredstava, štednje, zajedničkih dugova itd.

6. Pravna podrška: Preporučljivo je potražiti pravnu podršku prilikom sporazumnog razvoda braka kako bi se osiguralo da sve pravne aspekte postupka razvoda budu ispunjeni i da sporazum bude pravno utemeljen.

Važno je napomenuti da su ovi kriteriji općeniti i da se mogu razlikovati ovisno o zakonodavstvu određene zemlje. U svakom slučaju, uvijek je preporučljivo konzultirati se sa stručnjakom ili odvjetnikom prije odluke o sporazumnom razvodu braka.

Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva

Za podnošenje zahtjeva za sporazumni razvod braka potrebno je pripremiti određene dokumente kako bi postupak mogao biti započet. Ovi dokumenti obvezni su i trebaju biti priloženi zajedno s zahtjevom:

 • Preslike osobnih iskaznica supružnika
 • Kopiju vjenčanog lista
 • Presliku rodne liste djece, ako postoji
 • Izvadak iz Matičnog ureda za svakog supružnika
 • Bračni ugovor, ako postoji
 • Potvrdu o prebivalištu supružnika
 • Potvrdu o zaposlenju, ako je primjenjivo
 • Potvrdu o dosadašnjoj pravnoj boravišnoj dozvoli, ako je primjenjivo

Ovi dokumenti potrebni su kako bi se provjerila zakonitost i valjanost zahtjeva za sporazumni razvod braka. Također, prilaženje svih relevantnih dokumenata pomaže ubrzati postupak i olakšava sudu donošenje odluke o razvodu braka.

You might be interested:  Dalija Orešković Razvod

Obrazloženje razloga za sporazumni razvod braka

Kada par odluči da se razvede sporazumno, važno je da obrazlože svoje razloge pred sudom. Ovdje su navedeni neki od uobičajenih razloga za sporazumni razvod braka:

Neslaganje i nespojivost karaktera

Supružnici mogu primijetiti da njihove osobnosti, interesi i vrijednosti više nisu usklađeni. To može dovesti do neslaganja i sukoba u braku, a sporazumni razvod može biti najbolje rješenje u takvim situacijama.

Gubitak emocionalne veze

Ako supružnici primijete da su izgubili emocionalnu vezu koju su nekada imali i da se osjećaju otuđeno jedno od drugog, to može biti dobar razlog za sporazumni razvod. Gubitak emocionalne bliskosti može negativno utjecati na cjelokupni brak i sreću oba supružnika.

Supružnici mogu dodatno željeti obrazložiti razloge za sporazumni razvod braka koji se tiču ​​dijeljenja imovine, skrbništva nad djecom ili drugih praktičnih i financijskih aspekata. Važno je da oba supružnika budu iskrena i otvorena u vezi s razlozima za razvod, kako bi olakšali postupak razvoda i omogućili sudu da donese odluku na temelju pruženih informacija.

Sporazumni razvod braka je proces koji iziskuje suradnju, pregovore i međusobno poštovanje supružnika. Obrazloženjem razloga za razvod, može se lakše ostvariti sporazum suda i ubrzati postupak razvoda.

Suglasnost o podjeli imovine

Suglasni smo da podijelimo zajedničku imovinu našeg braka kako slijedi:

 1. Kuća i zemljište: Kuća koja se nalazi na adresi [Adresa] i zemljište pripadajuće kući bit će dodijeljeno [Vaše ime]. [Vaše ime] će biti odgovoran za plaćanje svih povezanih troškova kao što su hipoteke, porezi i održavanje.

 2. Automobil: Automobil [Broj registarske oznake] bit će dodijeljen [Vaše ime]. [Vaše ime] će biti odgovoran za plaćanje svih povezanih troškova kao što su registracija, osiguranje i održavanje vozila.

 3. Bankovni računi: Svi bankovni računi bit će podijeljeni ravnomjerno između nas. [Vaše ime] će zadržati bankovni račun [Broj bankovnog računa] i [Suprug/Supruga] će zadržati bankovni račun [Broj bankovnog računa].

 4. Ostala imovina: Ostala imovina, kao što su namještaj, elektronika i ostali predmeti, bit će podijeljena ravnomjerno između nas ili prema dogovoru. Ako se ne možemo dogovoriti o podjeli određenih predmeta, možemo zatražiti pomoć od medijatora ili odlučiti da prodamo predmete i podijelimo dobiveni novac.

Ova suglasnost o podjeli imovine će biti konačna i obvezujuća za oba supružnika. Potpisivanjem ovog sporazuma, potvrđujemo da smo pročitali i razumjeli sve navedene uvjete te se slažemo s njima.

Ugovor o roditeljskoj skrbi i uzdržavanju djece

Dolje potpisani roditelji, pod imenima i prezimenima:

Otac:

________________________________________

Majka:

________________________________________

se dogovaraju o sljedećem:

1. Roditelji će dijeliti odgovornost za roditeljsku skrb i odgoj djeteta/djece:

Ime djeteta/djece:

________________________________________

2. Dijete/djeca će boraviti kod jednog roditelja u sljedećem rasporedu:

– ______________________________ dana u tjednu kod oca/majke

– ______________________________ dana u tjednu kod majke/oca

3. Roditelji će surađivati u donošenju važnih odluka vezanih uz dijete/djecu, kao što su obrazovanje, zdravstvena skrb i slično.

4. Otac/Majka će plaćati alimentaciju za dijete/djecu u iznosu od ___________ na mjesečnoj/osnovi/na temelju dogovora.

5. Alimentacija će se koristiti za pokrivanje troškova vezanih uz dijete/djecu, kao što su ishrana, odjeća, obrazovanje, medicinski troškovi i slično.

6. U slučaju eventualnih nedoumica ili nesuglasica vezanih uz izvršavanje ovog ugovora, roditelji će pokušati riješiti problem putem medijacije ili drugih mirnih načina.

7. Ovaj ugovor stupa na snagu odmah po potpisivanju od strane oba roditelja i ima pravnu snagu.

You might be interested:  Korina Longin Razvod

Potpisano u _______________, ovog ____________ dana, _________ mjeseca, __________ godine.

Otac:

________________________________________

Majka:

________________________________________

Potvrda o priznavanju sporazumnog razvoda braka

Ova potvrda potvrđuje da je brak između supružnika [Ime supružnika 1] i [Ime supružnika 2] sporazumno razveden. Sporazum o razvodu braka je postignut uz međusobnu saglasnost supružnika i u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Ovaj sporazumni razvod braka ima snagu pravosnažne sudske presude i supružnici se obavezujemo da ćemo poštivati sve dogovorene uvjete sporazumnog razvoda braka.

Sporazum o razvodu braka uključuje sljedeće dogovore:

 • Podjela imovine: Supružnici su se dogovorili o podjeli zajedničke imovine u skladu sa svojim međusobnim interesima.
 • Skrb nad djecom: Supružnici su se dogovorili o podjeli roditeljske skrbi nad zajedničkom djecom u skladu sa zakonom.
 • Alimentacija: Supružnici su se dogovorili o iznosu i načinu plaćanja alimentacije za djecu, ako je primjenjivo.
 • Ostale obveze: Supružnici su se dogovorili o ostalim obvezama vezanim uz sporazumni razvod braka, ako ih ima.

Potvrđujemo da smo oba supružnika pažljivo pročitali i razumjeli sve odredbe sporazuma o razvodu braka i da smo dobrovoljno pristali na postizanje sporazumnog razvoda braka.

Ova potvrda se izdaje u dva primjerka, od kojih su oba jednako valjana.

Pitanja i odgovori:

Koje su prednosti sporazumnog razvoda braka u odnosu na sudsku parnicu?

Sporazumni razvod braka ima nekoliko prednosti u odnosu na sudsku parnicu. Prvo, sporazumni razvod braka je brži i jeftiniji proces jer ne zahtijeva sudsku parnicu. Drugo, supružnici mogu sami dogovoriti sve aspekte razvoda, uključujući dijeljenje imovine, skrbništvo nad djecom i obvezu alimentacije. Ovo omogućuje da sporazumni razvod braka bude manje konfliktno i stresno iskustvo za oba supružnika.

Kako podnijeti zahtjev za sporazumni razvod braka?

Zahtjev za sporazumni razvod braka može se podnijeti zajedno sa supružnikom ili jedan od supružnika može podnijeti zahtjev samostalno. Zahtjev se podnosi nadležnom sudu i treba sadržavati osnovne informacije o supružnicima, njihovoj djeci, ako je ima, te informacije o dijeljenju imovine i financijskih obvezama. Osim toga, treba priložiti i sporazum o razvodu braka, koji sadrži detalje o podijeli imovine i skrbništvu nad djecom.

Je li potrebna prisutnost odvjetnika za podnošenje zahtjeva za sporazumni razvod braka?

Prisutnost odvjetnika nije obvezna prilikom podnošenja zahtjeva za sporazumni razvod braka. Međutim, preporučljivo je konzultirati se s odvjetnikom kako bi se osiguralo da su svi aspekti razvoda pravno valjano riješeni i da neće biti problema u budućnosti. Odvjetnik može pomoći supružnicima pri sastavljanju sporazuma o razvodu braka i pružiti pravni savjet na temelju njihovih individualnih okolnosti.

Treba li sud odobriti sporazumni razvod braka?

Da, sud treba odobriti sporazumni razvod braka kako bi on bio pravno važeći. Nakon što supružnici podnesu zahtjev za razvod, sud će pregledati dokumente i provjeriti jesu li ispunjeni svi zakonski uvjeti za razvod braka. Ako sud utvrdi da je sve u redu, donijet će presudu kojom se brak razvodi. Ova presuda ima istu pravnu snagu kao i presuda iz sudske parnice.

Postoji li neki rok za podnošenje zahtjeva za sporazumni razvod braka?

Ne postoji određeni rok za podnošenje zahtjeva za sporazumni razvod braka. Supružnici mogu podnijeti zahtjev u bilo kojem trenutku nakon što su se odlučili razvesti. Međutim, važno je napomenuti da će se postupak razvoda braka ubrzati ako se zahtjev podnese odmah nakon donošenja odluke o razvodu. Što duže čekaju supružnici, to će postupak razvoda možda biti duži i složeniji.