Tko ima pravo na dio obiteljske mirovine

Tko ima pravo na dio obiteljske mirovine

Tko Ima Pravo Na Dio Obiteljske Mirovine

Obiteljska mirovina je poseban oblik mirovinskog osiguranja koji se isplaćuje članovima obitelji umrlog osiguranika. Ova vrsta mirovine omogućuje obiteljima da nakon smrti osiguranika osiguraju financijsku stabilnost i sigurnost. Međutim, da bi netko imao pravo na ovu mirovinu, postoje određeni uvjeti koji moraju biti ispunjeni.

Uvjeti za ostvarivanje prava na dio obiteljske mirovine uključuju:

1. Biti član obitelji umrlog osiguranika: Da bi netko imao pravo na obiteljsku mirovinu, mora biti član obitelji umrlog osiguranika. To može uključivati supružnika, djecu, roditelje i druge članove obitelji koji su bili ovisni o umrloj osobi.

2. Umjerena prihodovna skupina: Osoba koja želi ostvariti pravo na dio obiteljske mirovine mora biti u umjerenoj prihodovnoj skupini. Ovo osigurava da se mirovina isplaćuje onim obiteljima koje zaista trebaju financijsku pomoć.

Ako su svi uvjeti ispunjeni, članovi obitelji umrlog osiguranika mogu se prijaviti za obiteljsku mirovinu. Postupak prijave obuhvaća podnošenje potrebne dokumentacije i ispunjavanje zahtjeva. Važno je napomenuti da se obiteljska mirovina isplaćuje mjesečno i može pružiti značajnu financijsku podršku obiteljima u teškim vremenima.

Kako ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu

Da biste ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu, potrebno je poduzeti nekoliko koraka. Prvo, trebate provjeriti jesu li vam ispunjeni svi uvjeti za ostvarivanje obiteljske mirovine. To uključuje da ste član obitelji umrlog osiguranika i da ispunjavate određene dobne ili zdravstvene uvjete.

Nakon provjere uvjeta, trebate prikupiti sve potrebne dokumente. To uključuje umrlicu osiguranika, vjenčani list ili rodni list, ako ste zakonski supružnik ili dijete osiguranika, te sve druge dokumente koji dokazuju vašu pripadnost obitelji umrlog osiguranika.

Zatim, trebate podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu nadležnoj instituciji, kao što je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U zahtjevu treba navesti sve potrebne informacije o umrloj osobi i članovima obitelji, kao i priložiti sve potrebne dokumente.

Nakon podnošenja zahtjeva, nadležna institucija će provjeriti vašu prijavu i dokumentaciju. Ako ispunjavate sve uvjete, imate pravo na obiteljsku mirovinu. U suprotnom, vaš zahtjev će biti odbijen.

Kada vam je odobrena obiteljska mirovina, redovito ćete primati mjesečne isplate na temelju visine mirovine i broja članova obitelji koji imaju pravo na mirovinu.

Ukoliko se promijene uvjeti koje ispunjavate za ostvarivanje obiteljske mirovine, kao što su vaša dob ili zdravstveno stanje, obvezni ste obavijestiti nadležnu instituciju. Također, obiteljska mirovina može prestati ako više ne ispunjavate uvjete, na primjer, ako se ponovno zaposlite ili se oženite/namjeravate udati.

Kriteriji za dobivanje obiteljske mirovine

Da bi osoba ostvarila pravo na dio obiteljske mirovine, mora zadovoljiti određene kriterije. Ovi kriteriji obuhvaćaju:

Kriterij Pojašnjenje
Članstvo u sustavu mirovinskog osiguranja Osoba mora biti član mirovinskog osiguranja i imati minimalno određeni broj godina staža. Ovisno o nacionalnom zakonodavstvu, minimalni broj godina staža se može razlikovati.
Odnos s osiguranikom Osoba mora biti član obitelji osiguranika koji prima mirovinu. Obitelj može uključivati bračnog partnera, djecu, roditelje ili druge srodnike, ovisno o nacionalnom zakonodavstvu.
Financijski uvjeti Ovisno o državi, postoji ograničenje za prihode koje osoba može imati u kućanstvu kako bi ostvarila pravo na obiteljsku mirovinu.
Uvjeti invalidnosti Ako je osoba invalidna, može imati pravo na obiteljsku mirovinu, ovisno o vrsti invalidnosti i njezinom utjecaju na sposobnost obavlj

Koje kategorije građana imaju pravo na obiteljsku mirovinu

Prema zakonu o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, određene kategorije građana imaju pravo na obiteljsku mirovinu. Obiteljska mirovina je dodatak na redovnu mirovinu i namijenjena je članovima obitelji umrlog osiguranika. Da bi se ostvarilo pravo na obiteljsku mirovinu, potrebno je ispuniti određene uvjete.

Tko može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu

Pravo na obiteljsku mirovinu mogu ostvariti sljedeće kategorije građana:

Kategorija građana Uvjeti
Suprug(ica) ili životni partner umrlog osiguranika Mora biti u braku ili vanbračnoj zajednici s umrlim osiguranikom
Dijete umrlog osiguranika Mora biti mlađe od 15 godina ili biti tjelesno ili psihički nesposobno za rad u dobi iznad 15 godina
Adoptirano dijete umrlog osiguranika Mora biti mlađe od 18 godina ili biti tjelesno ili psihički nesposobno za rad u dobi iznad 18 godina
Dijete umrlog osiguranika s invaliditetom Mora biti tjelesno ili psihički nesposobno za rad u dobi iznad 15 godina

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu

Za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • Rođeni list umrlog osiguranika
 • Dokaz o braku ili vanbračnoj zajednici (za supružnika ili životnog partnera)
 • Rješenje o invalidnosti (za djecu s invaliditetom)
 • Osobna iskaznica ili drugi identifikacijski dokument

Napomena: Obiteljska mirovina se može ostvariti i za više članova obitelji, ali će se iznos mirovine podijeliti proporcionalno prema broju ostvaritelja prava.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu

Za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu potrebno je pravilno popuniti i priložiti određenu dokumentaciju. Ova dokumentacija potrebna je kako bi se utvrdilo pravo na obiteljsku mirovinu i osiguralo da se isplaćuje onima koji zaista ispunjavaju uvjete za to.

Potrebni dokumenti

Sljedeći dokumenti su obično potrebni prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu:

 • Popunjeni zahtjev za obiteljsku mirovinu
 • Rodni list umrlog člana obitelji
 • Umrokovu smrtnu listu
 • Vjenčani list ukoliko je riječ o supružniku
 • Dokazi o rođenju djece, ako postoji
 • Isplatna knjižica umrlog člana obitelji
 • Dokaz o redovitim primanjima umrlog člana obitelji
 • Dokazi o validnom identitetu svih uključenih članova obitelji
 • Dokaz o prebivalištu
 • Bankovni podaci za isplatu mirovine

Važno je imati sve potrebne dokumente

Da biste uspješno ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu, važno je imati sve potrebne dokumente i priložiti ih uz zahtjev. Nedostatak bilo kojeg od navedenih dokumenata može rezultirati odgađanjem vašeg zahtjeva ili čak odbijanjem prava na obiteljsku mirovinu.

Stoga, prije podnošenja zahtjeva, provjerite koji su točno dokumenti potrebni i osigurajte da su svi ispravno i potpuno dostavljeni uz vaš zahtjev. To će pomoći u brzoj obradi vašeg zahtjeva i osigurati da vam se svi pravilno pruženi iznosi isplate na vrijeme.

Kako se izračunava iznos obiteljske mirovine

Da bi se izračunao iznos obiteljske mirovine, koriste se određeni faktori i formule koje uzimaju u obzir različite čimbenike. Ovo su osnovni koraci za izračunavanje iznosa obiteljske mirovine:

1. Izračun ukupne mirovine

1. Izračun ukupne mirovine

Prvo je potrebno izračunati ukupnu mirovinu osobe koja je umrli član obitelji. To se radi na temelju godina staža, prosječne plaće i drugih relevantnih podataka. Ukupna mirovina može biti različita za svaku osobu.

2. Određivanje udjela u mirovini

Nakon što je izračunata ukupna mirovina umrlog člana obitelji, sljedeći korak je odrediti udio svakog člana obitelji u toj mirovini. Udio se određuje na temelju broja članova obitelji koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu.

Na primjer, ako je ukupna mirovina 5000 kuna, a pravo na obiteljsku mirovinu ima supruga i dvoje djece, udio svakog člana obitelji može biti:

– Supruga: 40%

– Svako dijete: 30% (ukupno 60% za oba djeteta)

3. Izračun iznosa obiteljske mirovine

Konačno, izračunava se iznos obiteljske mirovine za svakog člana obitelji. To se radi tako da se udio svakog člana pomnoži s ukupnom mirovinom umrlog člana obitelji.

U našem primjeru, iznosi obiteljske mirovine mogu biti:

– Supruga: 40% od 5000 kuna = 2000 kuna

– Svako dijete: 30% od 5000 kuna = 1500 kuna (ukupno 3000 kuna za oba djeteta)

U ovom primjeru, supruga bi primila iznos od 2000 kuna mjesečno, dok bi svako dijete primilo iznos od 1500 kuna mjesečno.

Prava i obveze korisnika obiteljske mirovine

Korisnik obiteljske mirovine ima određena prava i obveze prema zakonu.

Prava korisnika obiteljske mirovine:

 • Korisnik ima pravo na redovnu isplatu obiteljske mirovine prema utvrđenim iznosima i uvjetima.
 • Korisnik ima pravo na prilagodbu iznosa obiteljske mirovine u skladu s promjenama uvjeta za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu.
 • Korisnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu i druge socijalne pogodnosti prema propisima.

Obveze korisnika obiteljske mirovine:

 • Korisnik je dužan pravodobno dostavljati sve potrebne dokumente i informacije nadležnom tijelu za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu.
 • Korisnik je dužan pridržavati se svih odredbi zakona o obiteljskoj mirovini i postupati po uputama i odlukama nadležnih tijela.
 • Korisnik je dužan obavijestiti nadležno tijelo o svim promjenama koje utječu na ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu, kao što su promjena adrese prebivališta ili promjena civilnog stanja.

Određene obveze i prava korisnika obiteljske mirovine mogu se razlikovati ovisno o individualnim okolnostima i primjenjivim zakonima.

Pitanja i odgovori:

Tko ima pravo na dio obiteljske mirovine?

Pravo na dio obiteljske mirovine ima supružnik ili partner preminulog osiguranika, djeca osiguranika ili korisnika mirovine, braća i sestre, roditelji, unuci, praunuci, bake i djedovi preminulog osiguranika, te skrbnici i posvojitelji. Pravo na dio obiteljske mirovine može se ostvariti i kroz nasljeđivanje.

Koje dokumente treba podnijeti radi ostvarivanja prava na dio obiteljske mirovine?

Za ostvarivanje prava na dio obiteljske mirovine potrebno je podnijeti zahtjev, koji se može dobiti u nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Osim zahtjeva, treba priložiti i sljedeće dokumente: osobnu iskaznicu, izvod iz matične knjige rođenih, presliku umrlice osiguranika, presliku rješenja o ostvarenoj mirovini, te druge relevantne dokumente koji dokazuju rodbinsku povezanost s preminulim osiguranikom.

Koliko iznosi dio obiteljske mirovine?

Iznos dijela obiteljske mirovine ovisi o različitim faktorima, uključujući duljinu osiguranja preminulog osiguranika, visinu ostvarene mirovine, te broj i rodbinske veze osoba koje ostvaruju pravo na dio obiteljske mirovine. Zakon propisuje da ukupan iznos svih dijelova obiteljske mirovine ne smije biti veći od 100% mirovine umrlog osiguranika.

Kako se obračunava dio obiteljske mirovine za djecu?

Djeca osiguranika koji nemaju dovoljno radnog staža za ostvarivanje vlastite mirovine imaju pravo na dio obiteljske mirovine. Za jedno dijete osiguranika, dio obiteljske mirovine iznosi 20% mirovine umrlog osiguranika. Za svako sljedeće dijete, taj iznos se povećava za dodatnih 15%. Dakle, za dvoje djece iznosi 35%, za troje 50%, itd.