Tko Je Oslobođen Plaćanja Komunalne Naknade | Saznajte Sve O Izuzecima

Tko Je Oslobođen Plaćanja Komunalne Naknade

Tko Je Oslobođen Plaćanja Komunalne Naknade

Plaćanje komunalne naknade je obaveza svakog građanina, ali postoje određene iznimke koje oslobađaju od tog troška. Komunalna naknada je porez koji se plaća za korištenje komunalnih usluga kao što su vodovod, odvoz smeća i održavanje infrastrukture. Iako je ova naknada obavezna za većinu građana, postoje situacije u kojima se može dobiti izuzeće.

Jedan od razloga za izuzeće od plaćanja komunalne naknade je invaliditet. Osobe s invaliditetom mogu biti oslobođene plaćanja ove naknade ako imaju invaliditet veći od 50%. Ovo pravo se primjenjuje kako na vlasnike nekretnina tako i na podstanare, što je važno jer osobe s invaliditetom često žive u iznajmljenim stanovima.

Drugi razlog za izuzeće od plaćanja komunalne naknade je socijalni status. Osobe koje primaju socijalnu pomoć ili žive u socijalnim stanovima mogu biti oslobođene plaćanja komunalne naknade. Ovo izuzeće se primjenjuje na vlasnike nekretnina kao i na stanare. Važno je napomenuti da se socijalni status mora redovito provjeravati kako bi se osiguralo da samo stvarno potrebne osobe koriste ovo izuzeće.

Iako je plaćanje komunalne naknade obaveza svakog građanina, postoje situacije u kojima se može dobiti izuzeće. Invalidnost i socijalni status su samo neki od razloga za izuzeće od plaćanja komunalne naknade. Važno je da se ova izuzeća temeljito provjeravaju kako bi se osiguralo da samo stvarno potrebne osobe koriste ove privilegije.

Tko je oslobođen plaćanja komunalne naknade

Plaćanje komunalne naknade obvezno je za većinu građana. Međutim, postoje određeni izuzeci od ove obveze. Prema zakonu, određene osobe su oslobođene plaćanja komunalne naknade. To uključuje sljedeće kategorije:

1. Socijalno ugrožene osobe

Jedna od kategorija osoba koje su oslobođene plaćanja komunalne naknade su socijalno ugrožene osobe. To su osobe koje žive u teškim materijalnim uvjetima i nemaju dovoljno sredstava za plaćanje komunalnih troškova. Ova kategorija obuhvaća osobe s niskim primanjima, nezaposlene osobe, starije osobe bez mirovine i osobe s invaliditetom.

2. Obnova nakon prirodne katastrofe

Osobe koje su pretrpjele štetu od prirodnih katastrofa kao što su poplave, potresi ili požari također su oslobođene plaćanja komunalne naknade. Ova mjera omogućava tim osobama da se oporave od štete i obnove svoje domove bez dodatnih financijskih opterećenja.

3. Osobe s posebnim potrebama

Osobe s posebnim potrebama, kao što su djeca s invaliditetom ili osobe s tjelesnim ili intelektualnim poteškoćama, također su oslobođene plaćanja komunalne naknade. Ova mjera ima za cilj olakšati financijski teret tim osobama i njihovim obiteljima.

Molimo vas da se obratite nadležnim lokalnim vlastima kako biste provjerili svoj status i saznali detalje o postupku oslobođenja od plaćanja komunalne naknade. Uz potrebnu dokumentaciju, možete iskoristiti ove izuzetke i smanjiti financijski teret koji snosite za komunalne usluge.

You might be interested:  Zahtjev za otpis duga

Kome Grad Osigurava Oslobođenje Od Plaćanja Komunalne Naknade

Grad osigurava oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za određene kategorije građana. Ovo oslobođenje može biti privremeno ili trajno, ovisno o specifičnoj situaciji.

Privremeno oslobođenje

Osobe s invaliditetom mogu biti privremeno oslobođene od plaćanja komunalne naknade ako imaju osnovanu odluku o invaliditetu i ako su evidentirane kao osobe s invaliditetom prema zakonu.

Osobe s niskim primanjima također mogu biti privremeno oslobođene od plaćanja komunalne naknade ukoliko njihova mjesečna primanja ne prelaze određenu razinu koja je određena propisima.

Trajno oslobođenje

Umirovljenici s niskim primanjima mogu biti trajno oslobođeni od plaćanja komunalne naknade ukoliko njihova mjesečna primanja ne prelaze određenu razinu koja je određena propisima.

Domaćinstva s više djece također mogu biti trajno oslobođena od plaćanja komunalne naknade ako imaju troje ili više djece koja su mlađa od 18 godina.

Napomena: Ovo su samo neke od kategorija ljudi koji mogu biti oslobođeni od plaćanja komunalne naknade. Detaljne informacije o uvjetima oslobođenja možete dobiti u nadležnom gradskom uredu.

Koje Su Vrste Izuzetaka Od Plaćanja Komunalne Naknade

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, određene kategorije ljudi su oslobođene plaćanja komunalne naknade. Ove izuzetke odnose se na sljedeće vrste osoba:

 • Invalidne osobe koje imaju prebivalište na području općine ili grada
 • Osobe starije od 65 godina koje imaju prebivalište na području općine ili grada
 • Osobe s teškim invaliditetom koje imaju prebivalište na području općine ili grada
 • Osobe bez zaposlenja koje imaju prebivalište na području općine ili grada
 • Osobe koje primaju socijalnu pomoć i imaju prebivalište na području općine ili grada

Osobe koje spadaju u jednu od ovih kategorija trebaju podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade nadležnim tijelima općine ili grada. Nakon odobrenja zahtjeva, te osobe neće biti obvezne plaćati komunalnu naknadu.

Važno je napomenuti da je ovo samo nekoliko primjera vrsta izuzetaka od plaćanja komunalne naknade. Za potpuni popis izuzetaka i uvjeta za oslobođenje, potrebno je konzultirati Zakon o komunalnom gospodarstvu i lokalne propise općine ili grada.

Kako Izvaditi Uvjerenje O Izuzimanju Od Plaćanja Komunalne Naknade

Za izvaditi uvjerenje o izuzimanju od plaćanja komunalne naknade, potrebno je slijediti nekoliko koraka. Prvo, trebate prikupiti sve potrebne dokumente kako biste dokazali da ispunjavate uvjete za izuzimanje. To uključuje:

1. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja o izuzimanju od plaćanja komunalne naknade. Ovaj obrazac možete dobiti na službenoj web stranici općine ili grada.
2. Dokumentacija koja dokazuje da ispunjavate jedan od uvjeta za izuzimanje od plaćanja komunalne naknade. To može uključivati primjerice dokaz o socijalnoj pomoći, invaliditetu ili starosnoj mirovini.
3. Dokumenti koji potvrđuju vaš identitet, kao što su osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola.

Nakon što prikupite sve potrebne dokumente, trebate posjetiti nadležni ured općine ili grada kako biste podnijeli zahtjev. Tamo ćete trebati popuniti obrazac zahtjeva i predati sve potrebne dokumente. Vaš zahtjev će biti obrađen, a zatim ćete dobiti uvjerenje o izuzimanju od plaćanja komunalne naknade.

Važno je napomenuti da se postupak izdavanja uvjerenja može razlikovati ovisno o općini ili gradu u kojem živite. Stoga je uvijek najbolje provjeriti sa službenom web stranicom ili kontaktirati nadležni ured za detaljnije informacije o procesu i potrebnim dokumentima.

Koji Dokumenti Su Potrebni Za Ostvarivanje Izuzetka Od Komunalne Naknade

Za ostvarivanje izuzetka od plaćanja komunalne naknade, potrebno je priložiti određene dokumente koji dokazuju vašu pravo na izuzeće. Navedeni dokumenti su:

 • Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 • Preslika rješenja o statusu stranca (ako ste strani državljanin)
 • Potvrda o prihodima (npr. potvrda o mirovini, potvrda o nezaposlenosti)
 • Rješenje o invaliditetu (ako imate invaliditet)
 • Preslika rješenja o privremenom boravku
 • Potvrda o prebivalištu
You might be interested:  Plaća U Policiji Forum

Važno je da sve preslike dokumenata budu jasne i čitljive. Također, uvijek provjerite s nadležnim tijelom ili institucijom koje dokumente točno trebate priložiti kako biste ispunili sve zahtjeve za izuzeće od komunalne naknade.

Koje su prednosti ostvarivanja izuzetka od plaćanja komunalne naknade

Ostvarivanje izuzetka od plaćanja komunalne naknade donosi brojne prednosti osobama koje ispunjavaju određene uvjete. Ova vrsta oslobađanja od obveze plaćanja komunalne naknade omogućuje određenim skupinama građana da ostvare financijske olakšice i smanje troškove života. Evo nekoliko glavnih prednosti:

 1. Ekonomska podrška: Izuzetak od plaćanja komunalne naknade pruža ekonomsku podršku onim građanima koji se nalaze u financijski težoj situaciji. To može biti posebno korisno za obitelji s niskim primanjima kako bi im se olakšala financijska situacija i omogućio dostojanstven život.
 2. Zaštita od previsokih troškova: Komunalna naknada može biti značajan izdatak u kućnom budžetu. Ostvarivanje izuzetka od plaćanja komunalne naknade može smanjiti financijsko opterećenje građana i omogućiti im da zadrže veći dio svojih prihoda i usmjeravaju ih na druge važne potrebe.
 3. Socijalna pravednost: Izuzetak od plaćanja komunalne naknade pridonosi socijalnoj pravednosti jer omogućuje pravičniju raspodjelu tereta plaćanja komunalnih usluga. Osobe koje ispunjavaju određene uvjete za izuzetak dobivaju priliku da se tretiraju ravnopravno i imaju jednake mogućnosti kao i ostali građani.
 4. Podrška ranjivim skupinama: Izuzetak od plaćanja komunalne naknade može biti posebno koristan za osobe s invaliditetom, umirovljenike, socijalno ugrožene osobe i druge ranjive skupine građana. Ova vrsta olakšice pruža podršku i pomaže u poboljšanju kvalitete života ovih osoba.

Važno je napomenuti da ostvarivanje izuzetka od plaćanja komunalne naknade obično zahtijeva ispunjavanje određenih kriterija i dokazivanje prava na oslobađanje. Građani koji smatraju da ispunjavaju uvjete za ovu vrstu olakšice trebaju se informirati o postupku i prikupiti potrebnu dokumentaciju kako bi ostvarili svoja prava.

Uzmite u obzir da su ove prednosti općenite i mogu se razlikovati u skladu s lokalnim propisima i uvjetima plaćanja komunalne naknade.

Koji Gradovi Osiguravaju Izuzetak Od Plaćanja Komunalne Naknade

Koji Gradovi Osiguravaju Izuzetak Od Plaćanja Komunalne Naknade

Komunalna naknada je obavezno plaćanje koje građani moraju podmiriti za korištenje komunalnih usluga. Međutim, postoje određene iznimke od plaćanja komunalne naknade koje su osigurane u nekim gradovima u Hrvatskoj.

Gradovi koji pružaju izuzetak od plaćanja komunalne naknade su:

 • Zagreb: U Zagrebu su osobe s invaliditetom, korisnici socijalne pomoći, beskućnici i ostali socijalno ugroženi građani oslobođeni plaćanja komunalne naknade.
 • Split: U Splitu su beskućnici, nezaposleni građani, korisnici socijalne pomoći i osobe s invaliditetom izuzeti od plaćanja komunalne naknade.
 • Rijeka: U Rijeci su beskućnici, nezaposleni građani, korisnici socijalne pomoći i osobe starije od 65 godina oslobođeni plaćanja komunalne naknade.
 • Osijek: U Osijeku su osobe s invaliditetom, korisnici socijalne pomoći, beskućnici i korisnici dječjeg doplatka izuzeti od plaćanja komunalne naknade.

Imajte na umu da se kriteriji za izuzetak od plaćanja komunalne naknade mogu razlikovati od grada do grada i preporučuje se da provjerite kod nadležnih gradskih institucija da biste saznali više detalja o uvjetima izuzeća.

Uzimajući u obzir ove iznimke, građani koji se nalaze u tim kategorijama mogu uštedjeti na plaćanju komunalne naknade, što im olakšava financijski teret i omogućava pristup osnovnim komunalnim uslugama bez visokih troškova.

Gdje se podnosi zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Gdje se podnosi zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade se podnosi nadležnom tijelu općine ili grada. U većini slučajeva, to je odjel za komunalne poslove ili sličan odjel koji se bavi administrativnim poslovima vezanim za komunalne naknade.

Prilikom podnošenja zahtjeva, potrebno je priložiti određenu dokumentaciju koja će potvrditi razlog za zahtjev za oslobođenjem. Važno je da dokumentacija bude valjana i da dokazuje da osoba ispunjava uvjete za oslobođenje.

You might be interested:  Dukat Posao Plaća

Adresa odjela za komunalne poslove u Gradu Zagrebu:

Grad Zagreb

Odjel za komunalne poslove

Ulica Grada Vukovara 41

10000 Zagreb

Adresa odjela za komunalne poslove u Splitu:

Grad Split

Odjel za komunalne poslove

Ulica Hrvatske Mornarice 1

21000 Split

Adresa i kontaktne informacije nadležnog odjela za komunalne poslove u vašem gradu ili općini možete pronaći na službenoj web stranici lokalne samouprave.

Koji Je Rok Za Podnošenje Zahtjeva Za Izuzetak Od Plaćanja Komunalne Naknade

Zahtjev za izuzetak od plaćanja komunalne naknade potrebno je podnijeti u odgovarajućem roku kako bi se ostvarilo pravo na oslobođenje. Rok za podnošenje zahtjeva za izuzetak od plaćanja komunalne naknade je obično propisan lokalnim ili regionalnim vlastima.

Svaka općina ili grad može imati različite rokove i uvjete koje je potrebno ispuniti kako bi se zahtjev prihvatio. Stoga je važno provjeriti propise i pravilnike koji se odnose na podnošenje zahtjeva za izuzetak od plaćanja komunalne naknade u određenoj općini ili gradu.

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Općenito, rokovi za podnošenje zahtjeva za izuzetak od plaćanja komunalne naknade mogu biti godišnji, tromjesečni ili mjesečni. U većini slučajeva, rok za podnošenje zahtjeva je unaprijed određen i objavljen na web stranici općine ili grada, ili se može pronaći u službenim dokumentima i obavijestima.

Važno je pravovremeno podnijeti zahtjev za izuzetak od plaćanja komunalne naknade kako bi se osiguralo da se pravo na oslobođenje ne izgubi. Ako zahtjev nije podnesen u propisanom roku, može se dogoditi da se komunalna naknada naplati u cijelosti, bez mogućnosti povrata ili smanjenja iznosa.

Uvjeti za podnošenje zahtjeva

Osim roka, postoji i niz drugih uvjeta koje je potrebno ispuniti kako bi se zahtjev za izuzetak od plaćanja komunalne naknade prihvatio. To može uključivati prihode domaćinstva, broj članova obitelji, imovinsko stanje, socijalni status i drugo.

Prema zakonu, pravo na izuzetak od plaćanja komunalne naknade mogu imati osobe s invaliditetom, umirovljenici, siromašne obitelji, nezaposleni i druge socijalno ugrožene skupine. Uvjeti za ostvarivanje prava mogu se razlikovati ovisno o županiji ili gradu.

Za detaljnije informacije o rokovima i uvjetima potrebnim za podnošenje zahtjeva za izuzetak od plaćanja komunalne naknade, preporučuje se kontaktirati nadležne lokalne ili regionalne vlasti. Oni će pružiti relevantne informacije i upute o postupku podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji.

Pitanja i odgovori:

Tko je oslobođen plaćanja komunalne naknade?

Oslobođeni plaćanja komunalne naknade su invalidi domovinskog rata, osobe s invaliditetom, umirovljenici s niskim primanjima, obitelji s više djece, socijalno ugrožene osobe, bespravni graditelji, te ostale skupine koje su definirane zakonom.

Koje su skupine osoba oslobođene plaćanja komunalne naknade?

Osobe koje su oslobođene plaćanja komunalne naknade su invalidi domovinskog rata, osobe s invaliditetom, umirovljenici s niskim primanjima, obitelji s više djece, socijalno ugrožene osobe, bespravni graditelji, te ostale skupine koje su definirane zakonom.

Koje su uvjete potrebno ispuniti da bi se bili oslobođeni plaćanja komunalne naknade?

Da biste bili oslobođeni plaćanja komunalne naknade, morate biti invalid domovinskog rata, osoba s invaliditetom s utvrđenim stupnjem invalidnosti, umirovljenik s niskim primanjima, obitelj s više djece, socijalno ugrožena osoba, bespravni graditelj koji je prijavio svoje nekretnine ili se nalazite u nekoj drugoj skupini koja je definirana zakonom.

Kako se mogu prijaviti za oslobođenje plaćanja komunalne naknade?

Za oslobođenje plaćanja komunalne naknade potrebno je podnijeti zahtjev nadležnom tijelu, obično Gradskom uredu ili Općinskom uredu. U zahtjevu treba priložiti potrebnu dokumentaciju koja dokazuje vašu pripadnost jednoj od skupina osoba oslobođenih plaćanja komunalne naknade.

Kakve su sankcije za neplaćanje komunalne naknade?

Ako ne platite komunalnu naknadu, možete biti podložni kaznama, ovrhama i drugim sankcijama. Vaše nekretnine mogu biti ovršene, a u nekim slučajevima čak i prodane kako bi se isplatila dugovanja komunalnoj tvrtki ili lokalnoj samoupravi.