Western Union Naknade – Sve informacije o naknadama i pristojbama za transfer novca

Western Union Naknade

Western Union Naknade

Danas ljudi sve više koriste usluge transfera novca kako bi brzo i sigurno slali novac svojim najbližima. Jedna od najpoznatijih i najčešće korištenih kompanija za transfer novca je Western Union. Međutim, prije nego što odaberete Western Union kao svoju opciju za slanje novca, važno je razumjeti sve informacije o naknadama i pristojbama koje mogu biti povezane s tim.

Western Union nudi širok spektar usluga za slanje novca, ali svaka od tih usluga ima svoje specifične naknade i pristojbe. Prije nego što izvršite transfer novca, preporučljivo je provjeriti cijene i uvjete za svaku uslugu kako biste bili sigurni da odabirete najisplativiju opciju za vas.

Naknade za transfer novca mogu se razlikovati ovisno o iznosu koji šaljete, zemlji u koju šaljete novac i načinu plaćanja koji koristite. Također morate imati na umu da će transferi novca između različitih valuta obično imati dodatne naknade zbog promjene valute. Za svaku uslugu koju Western Union pruža, nude se informacije o naknadama i pristojbama na njihovoj web stranici, tako da možete lako pronaći sve potrebne informacije prije nego što izvršite transfer.

Western Union Naknade

Western Union je međunarodna kompanija specijalizirana za transfer novca. Pri korištenju usluga Western Uniona postoje određene naknade i pristojbe koje korisnicima mogu biti naplaćene. Ove naknade variraju ovisno o različitim faktorima, uključujući iznos koji se prenosi i odredište transfera.

Da biste saznali koliko će vas koštati transfer novca putem Western Uniona, možete koristiti kalkulator naknada na službenoj web stranici kompanije. Unesite iznos koji želite poslati i odaberite zemlju u koju šaljete novac, a kalkulator će vam prikazati ukupan trošak transfera, uključujući i naknade i pristojbe.

Transfer Naknada
Do 200 HRK 10 HRK
201 – 500 HRK 20 HRK
501 – 1000 HRK 30 HRK
1001 – 2000 HRK 40 HRK
Više od 2000 HRK Varira ovisno o iznosu

Napominjemo da se naknada za transfer novca putem Western Uniona može razlikovati ovisno o promjenjivim uvjetima i lokalnim propisima. Preporučujemo vam da provjerite najnovije informacije o naknadama prije nego što napravite transfer novca.

Uzimajući u obzir naknade i pristojbe Western Uniona, važno je napraviti računicu koliko će vas ukupno koštati transfer kako biste bili sigurni da je to najbolje rješenje za vas. U nekim slučajevima, iako se naknada može činiti visokom, brzina i pouzdanost transfera novca mogu biti presudni faktori pri odabiru Western Uniona.

Sve informacije o naknadama

Ovdje možete pronaći sve relevantne informacije o naknadama i pristojbama vezanim uz transfer novca putem Western Union-a.

Naknade za slanje novca

Western Union pruža uslugu slanja novca, ali je važno znati da se za ovu uslugu naplaćuje naknada. Naknade se mogu razlikovati ovisno o iznosu koji se šalje i odredištu.

Kako biste saznali točan iznos naknade za slanje novca, možete posjetiti službenu web stranicu Western Union-a i koristiti kalkulator naknada. Unesite iznos koji želite poslati i odaberite odredište, te će vam kalkulator prikazati ukupan iznos koji ćete morati platiti.

You might be interested:  Isplata Mirovine Za Rujan 2022

Ostale naknade i pristojbe

Osim naknade za slanje novca, mogu postojati i dodatne naknade i pristojbe koje Western Union naplaćuje za druge usluge i opcije. Primjerice, mogu postojati naknade za isplatu novca, konverziju valute ili povrat novca.

Preporučljivo je provjeriti sve moguće naknade i pristojbe prije nego što izvršite transfer novca kako biste bili upoznati s ukupnim troškovima.

Sve informacije o naknadama i pristojbama mogu se pronaći na službenoj web stranici Western Union-a ili se možete obratiti njihovom korisničkom timu za dodatne informacije.

i pristojbama za transfer novca

Kada koristite Western Union za slanje novca, postoji nekoliko faktora koji mogu utjecati na pristojbe i naknade koje ćete morati platiti.

1. Iznos novca koji šaljete

Visina naknade ovisi o iznosu novca koji šaljete putem Western Uniona. U većini slučajeva, veći iznos novca rezultira većom naknadom, dok manji iznosi mogu imati niže naknade ili čak biti besplatni.

2. Način slanja novca

Western Union nudi različite načine slanja novca, kao što su slanje u banci, slanje na bankovni račun i slanje na mobilni novčanik. Svaki način slanja ima vlastitu pristojbu i naknadu koju trebate platiti. Važno je odabrati način slanja koji vam najbolje odgovara i provjeriti kolika je pristojba i naknada za taj način slanja.

Uz ove faktore, također postoje dodatni troškovi kao što su konverzijske naknade za promjenu valute i troškovi povezani s primanjem novca na odredištu.

Važno je provjeriti točne pristojbe i naknade koje se odnose na vaš transfer novca prije nego što ga obavite. Možete pronaći sve informacije o naknadama i pristojbama na službenoj web stranici Western Uniona ili se možete obratiti njihovom korisničkom servisu za dodatne informacije.

Visina naknada za transfer

Visina naknade za transfer novca putem Western Uniona ovisi o nekoliko faktora, uključujući iznos koji se šalje, zemlju slanja i zemlju primanja.

Naknade se obično izračunavaju kao postotak iznosa koji se šalje. Veći iznosi obično imaju više naknade. Također, neke zemlje imaju veće naknade od drugih.

Primjerice, ako šaljete manji iznos novca unutar zemlje, naknada može biti manja u odnosu na slanje većeg iznosa u drugu zemlju. Također, naknade za slanje novca unutar iste zemlje mogu biti manje u odnosu na slanje novca u inozemstvo.

Da biste saznali točnu visinu naknade za svoj transfer novca, možete posjetiti službenu web stranicu Western Uniona i koristiti njihovu kalkulator naknada. Unesite zemlju slanja i zemlju primanja te iznos koji želite poslati kako biste saznali koliko će vas koštati vaš transfer novca.

Važno je biti svjestan da će osim naknade Western Uniona, postojati i tečajna marža koju primjenjuje Western Union. To znači da će iznos koji će primatelj primiti biti manji od iznosa koji šaljete.

Također, imajte na umu da se visina naknade može mijenjati tijekom vremena i da će se dodatna pristojba primjenjivati ako želite brzi transfer novca.

Stoga, prije nego što izvršite transfer novca putem Western Uniona, preporučuje se provjeriti sve informacije o naknadama i pristojbama na službenoj web stranici ili kontaktirati njihovu službu za korisnike.

Za unutar države i međunarodne transfere

Za slanje novca kako unutar Hrvatske tako i izvan zemlje, Western Union primjenjuje određene naknade i pristojbe. Ove naknade variraju ovisno o iznosu koji se šalje, odredištu i načinu isplate.

Naknade za unutar države transfere

Naknada za slanje novca unutar Hrvatske varira ovisno o iznosu koji se šalje. U pravilu, naknada se izražava kao postotak od ukupnog iznosa koji se šalje.

Naknade za međunarodne transfere

Slanje novca izvan Hrvatske nosi veće naknade nego unutar države transfere. Naknade za međunarodne transfere također variraju ovisno o iznosu, odredištu i načinu isplate. Trošak slanja novca u inozemstvo može također uključivati proviziju između-nacionalnih banaka, koja se primjenjuje u procesu međunarodnog prijenosa novca.

You might be interested:  Servis za obračun plaća

Preporučujemo da provjerite s Western Unionom najnovije informacije o naknadama i pristojbama za unutar države i međunarodne transfere kako biste bili sigurni koliko će vas koštati slanje novca. Naknade se mogu razlikovati od slučaja do slučaja, stoga je važno provjeriti najnovije informacije prije nego što izvršite transfer.

i ostale vrste transakcija

Uz transfer novca, Western Union nudi i druge vrste transakcija koje možete obaviti. Evo pregleda nekih od tih usluga i pripadajućih naknada:

Usluga Naknada
Plaćanje računa Varira ovisno o vrsti računa i zemlji
Kupovina novčanog naloga 2,5% od iznosa naloga
Izrada i slanje čekova Varira ovisno o zemlji
Kupovina novčanice 2% od iznosa novčanice
Prijenos salda mobilnog novčanika Varira ovisno o zemlji i iznosu

Napomena: Gore navedene naknade su samo općenite smjernice. Prije obavljanja transakcije, preporučuje se provjeriti točne naknade i pristojbe putem Western Unionovog web mjesta ili kontaktiranjem njihove službe za korisnike.

Promjene naknada

Western Union stalno prati tržište i uvodi promjene u svoje naknade kako bi osigurao da su konkurentni i povoljni. Evo nekoliko primjera najnovijih promjena naknada:

Tvrda valuta Soft valuta Naknada (u HRK)
Euro (EUR)

Američki dolar (USD)

Australijski dolar (AUD)

Kanadski dolar (CAD)

30
Britanska funta (GBP)

Švicarski franak (CHF)

Švedska kruna (SEK)

Norveška kruna (NOK)

25
Francuski franak (CHF)

Euro (EUR)

Britanska funta (GBP)

20

Napominjemo da se naknade mogu razlikovati ovisno o vrsti transfera, iznosu koji se šalje i zemlji u kojoj se šalje novac. Provjerite najnovije informacije o naknadama na našoj službenoj web stranici ili kontaktirajte našu službu za korisnike za detaljnije informacije o vašem konkretnom transferu.

Redovno ažuriranje informacija

Radi pružanja najtočnijih podataka o naknadama i pristojbama za transfer novca putem Western Uniona, redovito ažuriramo sve informacije na našoj web stranici. Naš tim pažljivo prati promjene i pobrinut će se da uvijek imate najnovije informacije o naknadama koje možete očekivati prilikom slanja novca putem naše platforme.

Ažuriranjem informacija na redovnoj osnovi osiguravamo da naši korisnici uvijek imaju pristup najnovijim informacijama o našim naknadama i pristojbama. Ovo nam omogućava da pružimo transparentnost i jasnoću u vezi s našim uslugama kako bi naši korisnici mogli donijeti informirane odluke o transferu novca prema njihovim potrebama i financijskim ciljevima.

Proces ažuriranja

Naš tim redovito proučava tržišne trendove, regulatorne promjene i internu politiku kako bi osigurao da naše informacije o naknadama odražavaju trenutno stanje. Kada primijetimo bilo kakve promjene u naknadama, odmah ih ažuriramo na našoj web stranici kako bi naši korisnici bili informirani o tim promjenama.

Pored toga, svim našim korisnicima nudimo mogućnost da se prijave za primanje ažuriranja e-pošte. Na taj način, naši korisnici će biti obaviješteni putem e-pošte o bilo kakvim promjenama u naknadama i pristojbama koje se odnose na njihove transfer novca.

Povjerenje i transparentnost

Zalažemo se za povjerenje i transparentnost u našem poslovanju. Stoga ulažemo napore kako bismo osigurali da su naše informacije o naknadama čiste, jasne i pravovremene. Kontinuirano ažuriranje informacija ključno je za osiguravanje da naši korisnici dobiju najtočnije podatke i da budu svjesni svih naknada i pristojbi prije nego što izvrše transfer novca putem Western Uniona.

O naknadama i pristojbama

Prilikom transfera novca putem Western Union, morate biti svjesni da postoje određene naknade i pristojbe koje su povezane s tim procesom. Ove naknade se primjenjuju kako bi se pokrili troškovi usluga koje Western Union pruža, kao i za održavanje sigurnosti i pouzdanosti transakcija.

Naknada za transfer novca

Po završetku transakcije, svaki transfer novca kroz Western Union podliježe naknadi. Ova naknada ovisi o iznosu novca koji se šalje i odredišnoj zemlji. Prije nego što izvršite transfer, uvijek provjerite trenutnu naknadu kako biste bili sigurni koliko će vam biti naplaćeno.

Pristojba za tečajnu razliku

Prilikom transfera novca putem Western Union, tačan iznos dolara može varirati ovisno o trenutnom tečaju valute. Western Union primjenjuje tečaj za konverziju valuta, a svaka tečajna razlika možeće utjecati na ukupan iznos koji primalac prima. Ova pristojba se primjenjuje kako bi se pokrili gubici ili dobiti koje proizlaze iz tečajnih promjena.

 • Preporučujemo da se informirate o trenutnom tečaju valute prije nego što izvršite transfer kako biste bili svjesni mogućih razlika u iznosu koji će primalac primiti.
 • Ukoliko dolazi do odstupanja u tečaju valute između trenutka kada ste izvršili transfer i trenutka kada primalac podiže novac, nemojte se iznenaditi ako se ukupan iznos razlikuje od očekivanog.
You might be interested:  Plaća liječnika opće prakse u Hrvatskoj

Uz ovu naknadu i pristojbu, mogu postojati i dodatni troškovi koji se primjenjuju na specifične vrste transfera, na primjer, troškovi za hitne transakcije ili dodatne usluge. Sve te informacije mogu se pronaći na web stranici Western Union ili možete kontaktirati njihovu korisničku podršku za dodatne pojedinosti.

Naknade po državama

Ovdje možete pronaći informacije o naknadama i pristojbama za transfer novca putem Western Uniona za različite države:

Hrvatska

Hrvatska

 • Naknada za slanje novca unutar države: HRK 20
 • Naknada za slanje novca u inozemstvo: HRK 40
 • Naknada za primanje novca iz inozemstva: HRK 30

Srbija

 • Naknada za slanje novca unutar države: RSD 200
 • Naknada za slanje novca u inozemstvo: RSD 400
 • Naknada za primanje novca iz inozemstva: RSD 300

Slovenija

 • Naknada za slanje novca unutar države: EUR 2
 • Naknada za slanje novca u inozemstvo: EUR 4
 • Naknada za primanje novca iz inozemstva: EUR 3

Napomena: Ove naknade su informativne prirode i mogu se razlikovati ovisno o različitim čimbenicima kao što su iznos transfera, način plaćanja i brzina transfera. Molimo vas da provjerite točne naknade prilikom slanja novca putem Western Uniona.

Pitanja i odgovori:

Koje su naknade i pristojbe za slanje novca Western Unionom?

Naknade i pristojbe za slanje novca Western Unionom ovise o različitim faktorima, kao što su zemlja slanja, način slanja, iznos slanja i valuta slanja. Cijene se mogu razlikovati, pa je najbolje konzultirati se sa službenom Western Unionom kako biste dobili točne informacije.

Koliko košta slanje novca putem Western Uniona unutar Hrvatske?

Naknade za slanje novca putem Western Uniona unutar Hrvatske ovise o iznosu slanja. Na primjer, za slanje iznosa do 1.000 kuna, naknada je 25 kuna, za iznose od 1.001 do 2.000 kuna, naknada je 35 kuna, a za iznose od 2.001 do 3.000 kuna, naknada je 40 kuna. Ove naknade su trenutne, pa se preporučuje provjera sa službenim Western Unionom.

Kako promijeniti način slanja novca putem Western Uniona?

Da biste promijenili način slanja novca putem Western Uniona, trebali biste kontaktirati najbližu poslovnicu Western Uniona i zatražiti promjenu načina slanja. Neki od načina slanja novca koji su dostupni su slanje putem bankovnog računa, slanje putem gotovine i slanje putem interneta. Western Union će vam pružiti sve potrebne informacije i upute za promjenu načina slanja.

Mogu li provjeriti status svog Western Union transfera online?

Da, možete provjeriti status svog Western Union transfera online. Trebate posjetiti službenu web stranicu Western Uniona i koristiti svoj broj transfera kako biste provjerili status. Ova usluga vam omogućuje praćenje transfera i dobivanje informacija o tome kada će primatelj primiti novac.

Kada će primatelj primiti novac putem Western Uniona?

Vrijeme koje je potrebno primatelju da primi novac putem Western Uniona može varirati ovisno o različitim faktorima, kao što su odabrani način slanja novca i zemlja primanja. U nekim slučajevima, novac se može primiti unutar nekoliko minuta, dok u drugim slučajevima to može potrajati nekoliko radnih dana. Dobivanje preciznih informacija o vremenu prijema novca za određeni transfer najbolje je provjeriti sa službenim Western Unionom.