Zahtjev za braniteljsku mirovinu - sve informacije i koraci

Zahtjev Za Braniteljsku Mirovinu

Zahtjev Za Braniteljsku Mirovinu

Podnošenje zahtjeva za braniteljsku mirovinu može biti kompliciran proces. Ali uz prave informacije i korake, možete olakšati postupak. Braniteljska mirovina je poseban oblik mirovinskog osiguranja namijenjen ratnim veteranima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu u Hrvatskoj. U ovom članku će biti prikazani svi potrebni koraci i dokumentacija za uspješno podnošenje zahtjeva.

Jedna od prvih stvari koje treba znati je da imate pravo na braniteljsku mirovinu ako ispunjavate određene uvjete. To uključuje sudjelovanje u Domovinskom ratu u periodu od 18. rujna 1991. do 3. siječnja 2000. i ostvarenje određenog broja dana ratne službe. Također, morate imati potvrdu o statusu branitelja izdanu od nadležne institucije.

Kada su ispunjeni uvjeti za braniteljsku mirovinu, možete podnijeti zahtjev. Prvi korak je prikupiti svu potrebnu dokumentaciju. To uključuje: osobne dokumente, rodni list, prebivališnu potvrdu, potvrdu o boravištu u inozemstvu (ako je primjenjivo), potvrdu o statusu branitelja, potvrdu o ratnoj službi i medicinsku dokumentaciju (ukoliko postoji invaliditet).

Nakon prikupljanja dokumentacije, slijedi slanje zahtjeva. To možete učiniti na više načina, kao što je slanje putem pošte, osobno predavanje u mirovinskom uredu ili putem interneta ukoliko postoji takva mogućnost. Prilikom slanja zahtjeva, važno je osigurati da su svi dokumenti ispravno popunjeni i priloženi.

Napomena: U pojedinim slučajevima, može biti potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju ili pružiti dodatne informacije kako bi se što brže i uspješnije riješio vaš zahtjev. Stoga je važno provjeriti sve relevantne informacije prije podnošenja zahtjeva.

Nakon slanja zahtjeva, može proći neko vrijeme prije nego što primate povratnu informaciju. Rokovi za odlučivanje o zahtjevu mogu varirati, ali u većini slučajeva se očekuje da će se odluka donijeti u razumnom roku. Ako je vaša aplikacija odobrena, bit će vam isplaćena braniteljska mirovina na mjesečnoj osnovi. U slučaju da vaš zahtjev bude odbijen, imate pravo podnijeti žalbu i tražiti ponovno razmatranje vašeg slučaja.

Podnošenje zahtjeva za braniteljsku mirovinu je važan korak za osiguravanje financijske sigurnosti i priznanja za sudjelovanje u Domovinskom ratu. Pravilno prikupljanje dokumentacije i slanje zahtjeva može pridonijeti bržem i uspješnijem postupku. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće, obratite se nadležnim mirovinskim institucijama kako biste bili sigurni da je vaš zahtjev točno i pravilno podnesen.

Zahtjev za braniteljsku mirovinu

Zahtjev za braniteljsku mirovinu je dokument kojim osoba koja ispunjava određene uvjete podnosi zahtjev za ostvarivanje braniteljske mirovine. Braniteljska mirovina je posebni oblik mirovine namijenjen osobama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu Republike Hrvatske.

Tko može podnijeti zahtjev?

Zahtjev za braniteljsku mirovinu može podnijeti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • Ima status ratnog vojnog invalida (RVI) ili status hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
 • Ima minimalno 15 godina staža osiguranja;
 • Ima minimalno 5 godina ratnog staža u Oružanim snagama Republike Hrvatske ili drugim oružanim formacijama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu.
You might be interested:  Željko Joksimović Razvod

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za braniteljsku mirovinu se podnosi nadležnom gradu ili općini prema prebivalištu podnositelja zahtjeva. Potrebno je ispuniti propisani obrazac zahtjeva, priložiti određenu dokumentaciju kao dokaz ispunjavanja uvjeta i predati ga nadležnom tijelu. Podnositelj zahtjeva će biti obaviješten o odluci u roku od 60 dana.

Ukoliko je zahtjev odobren, korisniku će biti isplaćena braniteljska mirovina svaki mjesec na tekući račun.

Popis potrebne dokumentacije:
1. Potvrda o statusu ratnog vojnog invalida (RVI) ili hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI)
2. Potvrda o minimalno 15 godina staža osiguranja
3. Potvrda o minimalno 5 godina ratnog staža

Sve informacije i koraci

Informacije

Da biste podnijeli zahtjev za braniteljsku mirovinu, važno je znati sljedeće informacije:

 • Važnost braniteljskog statusa
 • Dokazi o sudjelovanju u Domovinskom ratu
 • Kriteriji za dobivanje braniteljske mirovine
 • Potrebni dokumenti za podnošenje zahtjeva

Koraci

Zahtjev za braniteljsku mirovinu možete podnijeti na sljedeći način:

 1. Skupite sve potrebne dokumente
 2. Popunite zahtjev za braniteljsku mirovinu
 3. Prikupite sve potvrde i izjave svjedoka
 4. Posjetite nadležni ured za branitelje
 5. Podnesite zahtjev i prikupljene dokumente
 6. Pratite status svog zahtjeva putem elektroničkog sustava
 7. Ukoliko je zahtjev odobren, bit će vam isplaćena braniteljska mirovina

Važno je da pažljivo proučite sve zahtjeve i kriterije prije podnošenja zahtjeva kako biste osigurali uspješnu obradu i isplatu braniteljske mirovine.

Dokumentacija

Zahtjev za braniteljsku mirovinu mora biti popraćen sljedećom dokumentacijom:

Dokument Opis
Preslika osobne iskaznice Potvrda o vašem identitetu
Preslika vojne iskaznice Potvrda o sudjelovanju u Domovinskom ratu
Ljekarska dokumentacija Potvrda o zdravstvenom stanju
Potvrda o radnom stažu Potvrda o radnom iskustvu i stažu

Uz navedene dokumente, moguće je da će biti potrebno priložiti dodatnu dokumentaciju prema uputama nadležnog ureda.

Tko ima pravo na braniteljsku mirovinu

Braniteljska mirovina je mirovina koja se dodjeljuje osobama koje ispunjavaju određene uvjete vezane uz status branitelja. Pravo na braniteljsku mirovinu imaju sljedeće osobe:

 1. Branitelji – osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu Republike Hrvatske od 1990. do 1996. godine.
 2. Članovi obitelji branitelja – osobe koje su bile supružnici branitelja za vrijeme Domovinskog rata, kao i djeca, roditelji, posvojitelji, pastorki, pastorci, braća i sestre branitelja.
 3. Osobe s posebnim statusom – osobe koje su sudjelovale u obrani Republike Hrvatske u Drugom svjetskom ratu, osobe koje su sudjelovale u obrani Republike Hrvatske u radnoj akciji “Oluja”, osobe koje su sudjelovale u obrani Republike Hrvatske i istodobno u obrani drugih država u obrambenim i mirnodopskim operacijama od 1990. do 1996.godine i osobe koje su kao dragovoljci, mobilizirani ili regrutirani sudjelovale u oružanim akcijama obrane Republike Hrvatske.
 4. Pripadnici stranih vojnih snaga – osobe koje su bile pripadnici stranih vojnih snaga, a koje su aktivno sudjelovale u obrani Republike Hrvatske u Domovinskom ratu.

Ovi uvjeti su općeniti, a različite beneficije i dodatni uvjeti mogu postojati ovisno o pojedinim zakonima i propisima koji reguliraju braniteljska prava i mirovine u Republici Hrvatskoj.

Dokumenti za zahtjev

Kako biste podnijeli zahtjev za braniteljsku mirovinu, morate pripremiti određene dokumente kako biste dokazali svoje braniteljsko status.

 • Braniteljska iskaznica: Ovaj dokument potvrđuje vaš status branitelja. Morate priložiti originalnu ili ovjerenu kopiju.
 • Dokaz o trajanju ratnog angažmana: Ovaj dokument dokazuje koliko dugo ste bili angažirani u ratu. Može biti vojna evidencija ili drugi relevantni dokumenti.
 • Preslika osobne isprave: Fotokopirajte vašu osobnu ispravu (putovnica, osobna iskaznica) i priložite je uz zahtjev.
 • Preslika oružane iskaznice: Ako je primjenjivo, priložite fotokopiju vaše oružane iskaznice ili drugog relevantnog vojnog dokumenta.
 • Preslika vojne knjižice: Ako imate vojnu knjižicu, priložite fotokopiju kako biste dokazali vaše vojno služenje.
 • Medicinska dokumentacija: Ako imate medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje vaše ratne ozljede ili invalidnost, priložite je uz zahtjev.
 • Ostali relevantni dokumenti: Možda će vam biti potrebni i drugi dokumenti, poput dokaza o ratnom zarobljeništvu ili ratnoj odšteti. Provjerite s nadležnim tijelom kako biste bili sigurni koje dokumente trebate priložiti.
You might be interested:  Zahtjev za Ponovno Uključenje Struje

Važno je priložiti sve potrebne dokumente zajedno s vašim zahtjevom kako bi proces bio brz i bez problema. Ne zaboravite provjeriti kopije dokumenata prije nego ih priložite kako biste bili sigurni da su čitljive i jasne. Ako imate bilo kakva pitanja o dokumentima, obratite se nadležnom tijelu za braniteljske mirovine kako biste dobili dodatne informacije i pomoć.

Kako podnijeti zahtjev

Da biste podnijeli zahtjev za braniteljsku mirovinu, slijedite sljedeće korake:

1. Priprema dokumentacije

Prvo morate pripremiti svu potrebnu dokumentaciju kako biste podnijeli zahtjev. To uključuje:

 • Osobnu iskaznicu
 • Dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu (npr. vojni put, potvrda o ratnom učešću, itd.)
 • Potvrdu o invaliditetu, ako je odobrena
 • Ostale relevantne dokumente o ratnom učešću i statusu branitelja

2. Podnošenje zahtjeva

Nakon što ste prikupili svu dokumentaciju, trebate posjetiti regionalni ured za branitelje ili nadležno tijelo u vašem području. Tamo ćete dobiti obrascu za podnošenje zahtjeva za braniteljsku mirovinu. Ispunite obrazac pažljivo i priložite svu potrebnu dokumentaciju.

3. Provjera podnesenog zahtjeva

Nakon podnošenja zahtjeva, nadležno tijelo će provjeriti vašu dokumentaciju i podatke kako bi utvrdilo vašu zakonitu osnovu za ostvarivanje prava na braniteljsku mirovinu. Ovaj proces obično traje određeno vrijeme, stoga budite strpljivi i spremni dati dodatne informacije, ukoliko je potrebno.

4. Odluka o zahtjevu

Nakon što je nadležno tijelo završilo provjeru, donijet će odluku o vašem zahtjevu za braniteljsku mirovinu. Ako je odluka u vašu korist, bit će vam odobrena braniteljska mirovina. U suprotnom, bit će vam pružene informacije o razlozima odbijanja i mogućnostima žalbe.

Podnošenje zahtjeva za braniteljsku mirovinu može biti složen proces, stoga je važno prikupiti sve potrebne informacije i dokumentaciju kako bi se osiguralo glatko podnošenje i obrada zahtjeva. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, svakako se obratite nadležnom tijelu za branitelje koje će vam pružiti potrebne informacije i podršku.

Koliko traje obrada zahtjeva

Vrijeme obrade zahtjeva za braniteljsku mirovinu može značajno varirati ovisno o različitim faktorima. Najvažniji faktor je ispunjavanje svih potrebnih uvjeta i predaja svih potrebnih dokumenata.

Prema zakonu, rok za rješavanje zahtjeva za braniteljsku mirovinu je 60 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva. Međutim, ovaj rok može se produžiti zbog različitih okolnosti, kao što su dodatni zahtjevi za dokumentima ili veliki broj zahtjeva koji se obrađuju u isto vrijeme.

Ukoliko želite provjeriti status svog zahtjeva, možete se obratiti nadležnom uredu za braniteljsku mirovinu ili kontaktirati Službu za korisnike. Oni će vam pružiti informacije o trenutnom statusu vašeg zahtjeva i dati procjenu vremena koje je potrebno za njegovu obradu.

Prava i pogodnosti braniteljske mirovine

Braniteljska mirovina pruža različita prava i pogodnosti za osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu ili su bile pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Prava branitelja

Prava branitelja

Osobe s braniteljskom mirovinom imaju pravo na besplatno zdravstveno osiguranje, što uključuje zdravstvenu skrb, terapije i lijekove. Također imaju pravo na besplatni prijevoz u javnom prijevozu uključujući avionski i željeznički prijevoz. Branitelji također imaju pravo na pomoć pri zapošljavanju i obrazovanju.

You might be interested:  Isplata plaća za ožujak 2023

Pogodnosti braniteljske mirovine

Branitelji dobivaju mjesečnu financijsku naknadu koja im pomaže u ispunjavanju njihovih osnovnih potreba. Također mogu dobiti subvenciju za stan ili stambeni kredit pod povoljnijim uvjetima. Pripadnici braniteljske mirovine imaju pravo na poseban status u društvu koji se ogleda u prednostima pri zakupu poslovnih prostora ili drugim uslugama.

Uz sve ove pogodnosti, braniteljska mirovina osigurava i pravo na nasljeđivanje mirovine. To znači da nakon smrti branitelja, mirovina se može naslijediti od strane supružnika, djeca ili drugi članovi obitelji.

Važno je naglasiti da braniteljska mirovina nije automatsko pravo, već se za nju mora podnijeti zahtjev i ispunjavati određene uvjete prema zakonu o braniteljima.

Poticaji za zapošljavanje branitelja

Republika Hrvatska pruža različite poticaje za zapošljavanje branitelja s ciljem podrške i integracije u radno okruženje. Ovi poticaji osiguravaju olakšice za poslodavce koji zapošljavaju branitelje te pružaju dodatne beneficije braniteljima koji se zapošljavaju.

Jedan od najznačajnijih poticaja je subvencija plaće za zapošljavanje nezaposlenih branitelja. Poslodavci koji zapošljavaju nezaposlene branitelje mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 70% bruto plaće branitelja. Ova subvencija traje do 12 mjeseci, a nakon toga, poslodavac ima mogućnost produženja subvencije za dodatnih 12 mjeseci.

Dodatna olakšica koju poslodavci mogu ostvariti je oslobođenje od plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za branitelje koje zapošljavaju. Ova olakšica vrijedi tijekom trajanja subvencije plaće za zapošljavanje branitelja.

Pored toga, poslodavci imaju mogućnost korištenja poticaja za samozapošljavanje branitelja. Ovaj poticaj osigurava financijsku potporu i olakšice za branitelje koji pokreću vlastiti posao. Financijska potpora se dodjeljuje kao nepovratni novčani iznos, a olakšice uključuju oslobođenje od poreza na dohodak u određenom razdoblju.

Uz navedene poticaje, branitelji koji se zapošljavaju imaju pravo na dodatne beneficije kao što su prioritetno zapošljavanje, priznavanje radnog staža iz Domovinskog rata, mogućnost daljnjeg obrazovanja itd.

Poticaji Opis
Subvencija plaće za zapošljavanje nezaposlenih branitelja 70% subvencija na bruto plaću branitelja do 12 mjeseci
Oslobođenje od plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje Olakšica tijekom trajanja subvencije plaće za zapošljavanje branitelja
Poticaji za samozapošljavanje branitelja Financijska potpora i olakšice za branitelje koji pokreću vlastiti posao

Ukoliko ste branitelj koji traži posao ili poslodavac koji želi zapošljavati branitelje, informirajte se o mogućnostima i uvjetima poticaja za zapošljavanje branitelja kako biste iskoristili prednosti koje Vam pruža Republika Hrvatska.

Pitanja i odgovori:

Koja je definicija braniteljske mirovine?

Braniteljska mirovina je poseban oblik mirovine koji se odobrava braniteljima iz Domovinskog rata u Hrvatskoj. Ova mirovina priznaje se osobama koje su sudjelovale u obrani i oslobađanju teritorija Republike Hrvatske tijekom rata.

Koja je visina braniteljske mirovine?

Visina braniteljske mirovine ovisi o nizu faktora, uključujući ratni put pojedinca, godine staža i invalidnosti. Mirovina se izračunava na temelju propisanog postupka izračuna mirovine za osiguranike koji su sudjelovali u Domovinskom ratu.

Koliko dugo traje proces od podnošenja zahtjeva do odobrenja braniteljske mirovine?

Trajanje procesa od podnošenja zahtjeva do odobrenja braniteljske mirovine može varirati ovisno o različitim čimbenicima. Uobičajeno vrijeme čekanja je oko 6-9 mjeseci, ali ta se vremenska razdoblja mogu mijenjati ovisno o broju zahtjeva koji se podnose i administrativnim postupcima u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.