Zahtjev za EORI broj u Hrvatskoj - Kako ga zatražiti i zašto je važno

Zahtjev za EORI broj

Zahtjev Za Eori Broj

Europski operativni i registarski identifikacijski broj (EORI broj) važan je element u carinskim postupcima u Hrvatskoj. On je jedinstveni broj dodijeljen svakom gospodarskom subjektu koji ima poslovnu djelatnost koja uključuje uvoz i izvoz roba s trećim zemljama ili sudjelovanje u carinskim postupcima.

Zahtjev za EORI broj u Hrvatskoj može se podnijeti putem online obrasca koji je dostupan na web stranici Carinske uprave. Zahtjev se može podnijeti pojedinačno za svaki gospodarski subjekt ili kao grupni zahtjev za sve povezane subjekte. U zahtjevu je potrebno navesti sve relevantne podatke o tvrtki, kao što su naziv, adresa, OIB i kontakt informacije. Također je potrebno priložiti određene identifikacijske dokumente, kao što su preslik osobne iskaznice odgovorne osobe i izvornik izvatka iz sudskog registra tvrtke.

Pripazite da ispravno i potpuno ispunite zahtjev za EORI broj, jer će neispravno podneseni zahtjevi biti odbijeni i može biti potrebno podnijeti novi zahtjev. Također je važno provjeriti pravilan unos podataka kako bi se izbjegle eventualne komplikacije u carinskim postupcima.

Zahtjev za EORI broj važan je jer omogućuje jednostavniji i brži prolazak kroz carinske postupke. Imajući EORI broj, tvrtka se može lakše identificirati i provjeriti njezina povijest uvoza i izvoza. Također, broj pruža pristup različitim informacijama o carinskim postupcima, kao što su carinske formalnosti, obračun carinskih davanja i troškova te uključuje mogućnost praćenja i pretraživanja statusa carinskog postupka.

Uzimajući u obzir sve navedene čimbenike, važno je da gospodarski subjekti u Hrvatskoj pravovremeno zatraže EORI broj kako bi olakšali svoje poslovanje u carinskim postupcima i osigurali ispravan i brz protok robe preko granica.

Zahtjev za EORI broj – koraci koje trebate slijediti

Kako biste zatražili EORI broj, slijedite sljedeće korake:

Korak 1: Otvorite internetsku stranicu Porezne uprave Republike Hrvatske.
Korak 2: Pronađite sekciju zahtjeva za EORI broj i kliknite na odgovarajući link.
Korak 3: Ispunite online obrazac zahtjeva za EORI broj.
Korak 4: Priložite traženu dokumentaciju kao što su identifikacijski dokumenti, dokaz o registraciji tvrtke, potvrde o plaćanju poreza i slično.
Korak 5: Potvrdite svoj zahtjev i pošaljite ga Poreznoj upravi.
Korak 6: Pratite status vašeg zahtjeva na internetskoj stranici Porezne uprave ili putem elektroničke pošte.

Važno je slijediti navedene korake i pružiti točne i potpune informacije prilikom podnošenja zahtjeva za EORI broj. Ovaj broj je ključan za obavljanje carinskih postupaka u zemljama Europske unije, stoga je važno osigurati da imate EORI broj prije nego što započnete s trgovinom izvan Hrvatske.

Koje informacije trebate prikupiti prije podnošenja zahtjeva?

Prije nego što podnesete zahtjev za EORI broj u Hrvatskoj, važno je prikupiti određene informacije kako biste osigurali glatko procesuiranje zahtjeva. Evo popisa informacija koje trebate prikupiti:

1. Identifikacijski podaci podnositelja zahtjeva

Osigurajte da imate sve točne identifikacijske podatke o podnositelju zahtjeva. To uključuje puno ime ili naziv tvrtke, adresa prebivališta ili sjedišta, Porezni broj i broj osobne iskaznice ili OIB.

You might be interested:  Plaća U Policiji Forum

2. Podaci o vrsti poslovnih aktivnosti

Navesti vrstu poslovnih aktivnosti koje obavljate ili namjeravate obavljati. Na primjer, jeste li uključeni u uvoz, izvoz, tranzit ili skladištenje robe.

3. Detalji o carinskim postupcima

Navesti sve carinske postupke u koje ste uključeni. Ovo može uključivati carinske postupke kao što su carinjenje za uvoz ili izvoz ili skladištenje robe u carinskom skladištu.

4. Podaci o povezanim strankama

Ako imate poslovne odnose s drugim subjektima, osigurajte podatke o njima. To uključuje identifikacijske podatke povezanih strana poput punih imena, adrese i Poreznih brojeva.

Kada prikupite sve ove informacije, bit ćete spremni podnijeti zahtjev za EORI broj u Hrvatskoj. Važno je provjeriti jesu li sve informacije točne i ažurirane prije podnošenja zahtjeva kako biste izbjegli moguće odgode ili probleme u procesuiranju zahtjeva.

Kako podnijeti zahtjev za EORI broj u Hrvatskoj?

Kako podnijeti zahtjev za EORI broj u Hrvatskoj?

Da biste podnijeli zahtjev za EORI broj u Hrvatskoj, slijedite sljedeće korake:

Korak 1: Pripremite potrebnu dokumentaciju.

Da biste podnijeli zahtjev za EORI broj, trebat će vam određena dokumentacija. Ovisno o vašem statusu i namjeravanoj upotrebi broja, možda ćete trebati priložiti sljedeće dokumente:

 • Kopiju kartice identifikacije poreznog obveznika (OIB)
 • Prijavu za izdavanje EORI broja
 • Kopiju registarskog lista za trgovačko društvo
 • Dokaz o identitetu
 • Dokaz o zaposlenju ili statusu obrtnika (za fizičke osobe)

Korak 2: Ispunite obrazac zahtjeva za EORI broj.

Nakon što ste pripremili potrebnu dokumentaciju, trebate ispuniti obrazac zahtjeva za EORI broj. Taj obrazac možete preuzeti s mrežne stranice carinske uprave ili ga možete dobiti u njihovu uredu. Osigurajte da pravilno popunite sva polja.

Korak 3: Predajte zahtjev za EORI broj.

Nakon što ste ispunili obrazac zahtjeva za EORI broj i pripremili sve potrebne dokumente, trebate predati zahtjev carinskoj upravi. To možete učiniti osobno na njihovu lokaciju ili putem pošte, ovisno o njihovim uputama.

Korak 4: Pratite status zahtjeva.

Nakon što ste podnijeli zahtjev za EORI broj, bit će vam dodijeljen jedinstveni broj identifikacije. Možete pratiti status svog zahtjeva putem službene internetske stranice carinske uprave. Ako se pojave bilo kakvi problemi ili yategne dodatna dokumentacija, bit ćete obaviješteni od strane carinske uprave.

Važno je da pravilno podnesete zahtjev za EORI broj kako biste mogli se uključiti u carinske postupke. Ovaj broj je od ključne važnosti za trgovce koji se bave uvozom i izvozom robe u Europsku uniju, pa je važno da slijedite sve korake podnošenja zahtjeva.

Postupak i dokumentacija potrebna za dobivanje EORI broja

Zahtjev za dobivanje EORI broja u Hrvatskoj provodi se putem elektroničkog sustava Registara brojeva i osiguravača (RBO).

Da biste podnijeli zahtjev, morate imati sljedeću dokumentaciju:

 • Identifikacijski broj poreznog obveznika: Ovaj broj izdaje Porezna uprava prilikom registracije tvrtke. Potrebno ga je priložiti u zahtjevu.
 • Podaci o tvrtki: Potrebno je dostaviti podatke o tvrtki, uključujući naziv tvrtke, adresu sjedišta, broj telefona i e-poštu.
 • Podaci o odgovornoj osobi: Trebate priložiti podatke o osobi koja je odgovorna za EORI broj, uključujući ime i prezime, funkciju, broj telefona i e-poštu.
 • Dokaz o registraciji tvrtke: Potrebno je priložiti izvadak iz sudskog registra ili drugi relevantan dokument koji dokazuje da je tvrtka registrirana.
 • Dokaz o identitetu: Trebate priložiti kopiju osobne iskaznice ili putovnice odgovorne osobe.

Nakon prikupljanja svih potrebnih dokumenata, možete podnijeti zahtjev za EORI broj putem elektroničkog sustava RBO. Zahtjev se obično rješava u roku od nekoliko dana. Ako je zahtjev odobren, dobit ćete potvrdu o dodjeli EORI broja.

Važno je imati EORI broj jer je on potreban prilikom carinskih postupaka, uključujući uvoz i izvoz robe. Također omogućuje vam praćenje i evidentiranje vaših carinskih aktivnosti. Bez EORI broja ne možete obavljati carinske postupke u Europskoj uniji.

U zaključku, dobivanje EORI broja u Hrvatskoj je relativno jednostavan postupak koji zahtijeva određenu dokumentaciju. Slijedeći navedene korake i pridržavajući se zahtjeva, možete uspješno dobiti EORI broj i olakšati svoje poslovanje u međunarodnoj trgovini.

You might be interested:  Saša Kopljar Razvod

Koje su prednosti posjedovanja EORI broja u Hrvatskoj?

Posjedovanje EORI broja u Hrvatskoj donosi niz prednosti za poduzetnike i tvrtke koje se bave uvozom i izvozom roba unutar Europske unije. Ovaj jedinstveni broj identifikacije omogućuje glatko odvijanje carinskih postupaka i olakšava trgovinu između Hrvatske i drugih zemalja članica EU-a.

EORI broj omogućuje bržu i jednostavniju komunikaciju s relevantnim carinskim tijelima i administrativnim institucijama. Poduzetnici koji posjeduju EORI broj mogu podnositi elektroničke carinske deklaracije i pratiti status svojih pošiljki putem centralizirane carinske platforme. Ovo smanjuje vrijeme potrebno za obradu i rješavanje carinskih formalnosti, što rezultira ubrzanom isporukom roba i većom konkurentnošću na tržištu.

Dodatno, EORI broj pruža visoku razinu sigurnosti u međunarodnoj trgovini. Provjera valjanosti EORI broja omogućuje lakše otkrivanje potencijalnih prevara i nelegalnih aktivnosti. Također, EORI broj omogućuje praćenje povijesti transakcija i eventualno rješavanje nepravilnosti ili sporova.

Posjedovanje EORI broja također omogućuje pristup raznim povlasticama i olakšicama koje nude carinske službe. Poduzetnici s EORI brojem mogu aplicirati za posebne carinske postupke poput carinskog skladištenja, privremene uporabe i posebnih carinskih postupaka. Ove mjere olakšavaju poslovanje i mogu smanjiti troškove i administrativne obveze.

Ukratko, posjedovanje EORI broja donosi mnoge prednosti za poduzetnike koji se bave uvozom i izvozom roba u Hrvatskoj. To omogućuje brže i jednostavnije carinske postupke, povećava sigurnost u međunarodnoj trgovini i omogućuje pristup raznim povlasticama i olakšicama. Stoga je važno zatražiti EORI broj i osigurati da ga imate prije pokretanja trgovinske aktivnosti unutar EU-a.

Zašto je važno imati EORI broj prilikom uvoza i izvoza?

EORI broj (Economic Operators’ Registration and Identification) je jedinstveni identifikacijski broj koji se dodjeljuje gospodarskim subjektima u Europskoj uniji kako bi se omogućilo jednostavno i učinkovito izvoziti i uvoziti robe izvan granica Unije. Zahtjev za EORI broj je obavezan za sve gospodarske subjekte koji se bave međunarodnom trgovinom i žele obavljati carinske postupke.

Imati EORI broj prilikom uvoza i izvoza od iznimne je važnosti iz nekoliko razloga:

Pojednostavljenje carinskih postupaka EORI broj omogućuje brže i efikasnije carinske postupke, jer unaprijed identificira gospodarskog subjekta i olakšava razmjenu podataka između carinskih službenika.
Izbjegavanje nepotrebnih troškova Posjedovanje EORI broja sprječava zadržavanje robe na carini zbog nedostatka odgovarajuće dokumentacije, čime se izbjegavaju dodatni troškovi vezani uz skladištenje ili kašnjenje u isporuci.
Pristup carinskim povlasticama Uz EORI broj, gospodarski subjekti imaju mogućnost iskoristiti različite carinske povlastice, kao što su smanjenje ili oslobađanje od plaćanja carinskih davanja.
Nadzor i sigurnost trgovine EORI broj omogućuje carinskim službama praćenje i nadzor trgovine, što doprinosi povećanju sigurnosti i suzbijanju nezakonitih aktivnosti.

Ukratko, EORI broj je ključni element u međunarodnoj trgovini jer olakšava carinske procedure, smanjuje troškove i pruža mogućnosti za iskorištavanje carinskih povlastica. Svi gospodarski subjekti koji se bave uvozom i izvozom robe trebaju podnijeti zahtjev za dodjelu EORI broja kako bi iskoristili sve prednosti koje on pruža.

Razlika između EORI broja i OIB-a u Hrvatskoj

EORI broj (Ekonomski Operator Registracija i Identifikacija broj) i OIB (Osobni Identifikacijski Broj) su dva različita identifikacijska broja koji se koriste u Hrvatskoj. Iako se oba broja koriste u trgovačkim poslovima, oni imaju različite svrhe i funkcije.

 • EORI broj: EORI broj je jedinstveni identifikacijski broj koji se dodjeljuje subjektima koji se bave uvozom, izvozom ili transportom roba unutar Europske unije. Ovaj broj je potreban kako bi se identificirao subjekt kao “Ekonomski Operator” te omogućuje carinskim vlastima praćenje i kontrolu kretanja roba. EORI broj se sastoji od dviju slova koja označavaju državu članicu (HR za Hrvatsku) i zatim 10 brojki.
 • OIB: OIB je jedinstveni identifikacijski broj koji se koristi za identifikaciju fizičkih osoba, pravnih osoba i drugih subjekata u Hrvatskoj. OIB se dodjeljuje svakom građaninu Hrvatske pri rođenju ili stranom subjektu koji obavlja poslovanje u Hrvatskoj. OIB se sastoji od 11 brojki i koristi se u različitim područjima, uključujući oporezivanje, zdravstvo, mirovine i druge administrativne svrhe.
You might be interested:  Forum o crkvenom razvodu braka

Ukratko, EORI broj se koristi za identifikaciju subjekata koji se bave uvozom i izvozom roba unutar Europske unije, dok se OIB koristi za identifikaciju fizičkih osoba, pravnih osoba i drugih subjekata u Hrvatskoj. Oba broja su važna za poslovanje u Hrvatskoj i Europskoj uniji, ali imaju različite svrhe i funkcije.

Kako provjeriti status i validnost EORI broja u Hrvatskoj?

Da biste provjerili status i validnost EORI broja u Hrvatskoj, možete koristiti sljedeće korake:

 1. Posjetite službenu web stranicu Carinske uprave Republike Hrvatske.
 2. Kliknite na “EORI registracija” u izborniku.
 3. Odaberite opciju “Provjeri status EORI broja”.
 4. U polje za unos unesite EORI broj koji želite provjeriti.
 5. Kliknite na gumb “Provjeri” za provjeru statusa i validnosti.

Nakon što kliknete na gumb “Provjeri”, bit ćete preusmjereni na rezultat provjere statusa i validnosti EORI broja. Ako je EORI broj valjan, dobit ćete potvrdu o valjanosti, a ako nije valjan, dobit ćete obavijest o nevaljanosti i potrebno će biti poduzeti koraci za ispravak ili ponovnu registraciju.

Također, možete provjeriti status EORI broja putem kontaktiranja Carinske uprave Republike Hrvatske telefonski ili putem e-pošte. Prilikom provjere statusa EORI broja, bit će vam potrebno pružiti relevantne informacije o broju kako bi vam se pružio ažurirani status i validnost.

EORI broj Status Validnost
EORI-HR-123456 Aktivan Valjan
EORI-HR-789012 Neaktivan Nevaljan

U gornjoj tablici prikazani su primjeri EORI brojeva i njihov status i validnost. Ovi primjeri su samo ilustrativni i ne odražavaju stvarne EORI brojeve u Hrvatskoj.

Provjera statusa i validnosti EORI broja važna je kako bi se osiguralo da je broj ispravno registriran i da ima valjan status. Valjan EORI broj omogućuje poslovnim subjektima da nesmetano trguju unutar Europske unije i izvan nje.

Pitanja i odgovori:

Kako mogu zatražiti EORI broj u Hrvatskoj?

Da biste zatražili EORI broj u Hrvatskoj, trebate popuniti obrazac Uprave Carina i dostaviti ga nadležnom uredu. Obrazac možete preuzeti s web stranice Porezne uprave. Također, morat ćete dostaviti potrebnu dokumentaciju kao što su OIB, osobna iskaznica ili putovnica te dokaz o uplati administrativne pristojbe.

Koje su prednosti dobivanja EORI broja u Hrvatskoj?

Dobivanje EORI broja u Hrvatskoj ima nekoliko prednosti. Prvo, EORI broj omogućava vam carinsko registriranje i obavljanje aktivnosti vezanih uz uvoz i izvoz robe. Također, omogućuje vam da koristite elektroničke carinske sustave i prednosti koje oni pružaju kao što su pojednostavljenje carinskih procedura i brže obrade. Također, EORI broj vam omogućava pristup informacijama o carinskom postupku i statusu pošiljke.

Treba li mi EORI broj ako želim samo uvoziti robu?

Da, EORI broj je potreban i ako želite samo uvoziti robu. Bez EORI broja ne možete obavljati carinske postupke vezane uz uvoz i izvoz robe. Također, EORI broj vam omogućava pristup elektroničkim sustavima i olakšava proces carinskih procedura.

Koliko dugo traje obrada zahtjeva za EORI brojem u Hrvatskoj?

Obrada zahtjeva za EORI brojem u Hrvatskoj može potrajati nekoliko dana ili čak nekoliko tjedana, ovisno o broju zaprimljenih zahtjeva i administrativnoj učinkovitosti ureda. Važno je dostaviti sve potrebne dokumente i ispunjavati sve uvjete kako bi se ubrzala obrada zahtjeva.

Treba li plaćati administrativnu pristojbu za dobivanje EORI broja u Hrvatskoj?

Da, za dobivanje EORI broja u Hrvatskoj plaća se administrativna pristojba. Visina pristojbe može varirati ovisno o uredu carine, ali se obično kreće u rasponu od nekoliko stotina kuna. Potrebno je dostaviti dokaz o uplati pristojbe zajedno s ostalom dokumentacijom pri podnošenju zahtjeva.

Kako zatražiti EORI broj u Hrvatskoj?

Zahtjev za EORI broj u Hrvatskoj može se podnijeti putem internetskog obrasca koji je dostupan na web stranici Carinske uprave. Potrebno je popuniti obrazac s traženim podacima i priložiti potrebnu dokumentaciju. Nakon podnošenja zahtjeva, Carinska uprava će ga obraditi i dodijeliti vam EORI broj.