Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije - Važne informacije i postupak

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije

Zahtjev Za Izdavanje Lokacijske Informacije

U skladu sa zakonom o prostornom uređenju i gradnji, vlasnici nekretnina koji žele izgraditi ili prilagoditi svoju nekretninu moraju podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske informacije. Lokacijska informacija je dokument koji sadrži sve potrebne podatke o parceli, objektu ili zemljištu na koje se planira gradnja.

Da biste podnijeli zahtjev, potrebno je prikupiti određene dokumente kao što su kopija katastarskog plana, izvod iz gruntovnice, projektna dokumentacija i druge relevantne informacije. Nakon podnošenja zahtjeva, nadležna institucija će provesti provjeru i izraditi lokacijsku informaciju koja će vam biti dostavljena u određenom roku.

Važno je naglasiti da je izrada lokacijske informacije obvezna prije svake gradnje ili adaptacije nekretnine. Bez valjane lokacijske informacije, vaša građevinska dozvola neće biti odobrena. Ovaj postupak osigurava da se planirana građevina uklapa u prostorni plan i zadovoljava sve propisane uvjete i zahtjeve.

Dakle, kako biste se pravilno pripremili za svoju građevinsku ili prilagođavajuću aktivnost, osigurajte da podnesete zahtjev za izdavanje lokacijske informacije i pridržavate se svih zahtjeva i smjernica propisanih zakonom. Na taj način ćete osigurati da vaša gradnja ili adaptacija nekretnine bude legalna i da zadovoljava sve važeće standarde.

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije je formalni dokument kojim se traži informacija o geografskom položaju određenog objekta ili lokacije. Ovaj zahtjev se koristi u različitim situacijama, poput gradnje, renoviranja ili prodaje nekretnina, kao i u urbanističkom planiranju.

Da biste podnijeli zahtjev za izdavanje lokacijske informacije, trebate pružiti određene informacije i slijediti određeni postupak. Evo nekoliko koraka koje trebate slijediti:

 1. Prikupite potrebne dokumente

  Prije nego što podnesete zahtjev, morate prikupiti sve potrebne dokumente kao što su plan regulacije područja na kojem se nalazi objekt, planirani radovi ili građevinsko odobrenje.

 2. Popunite zahtjevni obrazac

  Nakon što prikupite sve potrebne dokumente, trebate popuniti zahtjevni obrazac koji se može dobiti u lokalnoj gradskoj ili općinskoj upravi. Pažljivo pročitajte upute i osigurajte da su sve informacije ispravne i potpune.

 3. Podnesite zahtjev

  Kada popunite obrazac, trebate ga predati lokalnoj gradskoj ili općinskoj upravi. Provjerite da li su sve priložene dokumente u skladu sa zahtjevima i da li ste platili sve potrebne takse ili naknade.

 4. Primeni postupak obrade

  Primeni postupak obrade

  Nakon što podnesete zahtjev, lokalna gradsko ili općinska uprava će provesti postupak obrade. To može uključivati provjeru ispravnosti priložene dokumentacije, terenski pregled i ocjenu prihvatljivosti zahtjeva.

 5. Izdavanje lokacijske informacije

  Ako je vaš zahtjev odobren, lokalna gradsko ili općinska uprava će izdati lokacijsku informaciju. Ova informacija sadrži detalje o geografskom položaju objekta, kao što su koordinate ili adresa.

You might be interested:  Obrazac Zahtjev Za Otvaranje Komplikacija U Trudnoći

Važno je napomenuti da se postupak izdavanja lokacijske informacije može razlikovati ovisno o zakonodavstvu i propisima vaše zemlje ili regije. Uvijek provjerite sa lokalnom vlasti koje su specifične zahtjeve i postupak koji trebate slijediti.

Važne informacije

Važne informacije

Kada podnosite zahtjev za izdavanje lokacijske informacije, važno je imati na umu nekoliko ključnih informacija:

Ko može podnijeti zahtjev?

Zahtjev može podnijeti pravno ili fizičko lice koje ima pravni interes u dobivanju lokacijske informacije. Pravni interes može biti povezan sa planiranjem gradnje, prodajom nekretnine ili drugim sličnim pitanjima koja zahtijevaju informacije o lokaciji.

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev se podnosi nadležnom tijelu koje se bavi izdavanjem lokacijskih informacija. U zahtjevu je potrebno navesti jasno definirane podatke o lokaciji za koju se traži informacija, kao i razlog zahtjeva. Također je važno priložiti sve potrebne dokumente i plaćanje takse za obradu zahtjeva.

Napomena: Zahtjev se podnosi na ustaljenom obrascu koji se može preuzeti na web stranici nadležnog tijela.

Molimo vas da priložite sve potrebne dokumente kako biste osigurali brzu obradu vašeg zahtjeva.

Postupak podnošenja zahtjeva

Da biste podnijeli zahtjev za izdavanje lokacijske informacije, slijedite sljedeće korake:

 1. Preuzmite obrazac zahtjeva za izdavanje lokacijske informacije s web stranice Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 2. Ispunite obrazac sa svim potrebnim podacima, uključujući vaše osobne podatke, podatke o lokaciji za koju tražite informacije i razlog zahtjeva.
 3. Potpišite obrazac i priložite sve potrebne dokumente, poput plana parcela, izvatka iz katastra, dozvola ili odobrenja.
 4. Posjetite ured za prostorno uređenje u vašoj blizini i prezentirajte svoj zahtjev.
 5. Platite odgovarajuću naknadu za zahtjev za izdavanje lokacijske informacije.
 6. Zaprimite potvrdu o podnošenju zahtjeva s odgovarajućim brojem. Sačuvajte ovu potvrdu jer će vam biti potrebna za praćenje statusa vašeg zahtjeva.
You might be interested:  Povećanje Porodiljne Naknade 2023

Nakon što podnesete zahtjev, agencija za prostorno uređenje će provesti reviziju i ocjenjivanje vašeg zahtjeva. Ova procedura može potrajati određeno vrijeme, ovisno o složenosti vašeg zahtjeva i broju podnesenih zahtjeva.

Kada vaš zahtjev bude odobren, bit ćete obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefonom kako biste dogovorili daljnje korake i preuzeli tražene lokacijske informacije.

Napomena: Ako vaš zahtjev bude odbijen, bit će vam pružene informacije o razlozima odbijanja i mogućnostima žalbe.

Potrebna dokumentacija

Za podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske informacije, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Identifikacijski dokument – kopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice

2. Dokaz vlasništva – originalni ili ovjerovljeni preslik zemljišne knjige, izvadak iz gruntovnice ili drugi dokument koji potvrđuje vlasništvo nad zemljištem ili nekretninom

3. Detaljni opis projekta – opis projekta koji sadrži sve bitne informacije o namjeni, površini, planiranoj izgradnji, infrastrukturi i drugim relevantnim faktorima

4. Tehnička dokumentacija – tehničke crteže, planove, snimke terena i ostalu dokumentaciju koja pruža detaljniji prikaz i analizu predloženog projekta

5. Dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi – potvrdu ili uplatnicu o plaćenoj administrativnoj pristojbi koja se odnosi na izdavanje lokacijske informacije

Napomena: Ova je dokumentacija obavezna i mora biti potpuna i ispravna kako bi zahtjev bio razmatran. Ukoliko bilo koji od traženih dokumenata nedostaje ili je neispravan, to može dovesti do odgode ili odbijanja zahtjeva.

Nadležni organi

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije podnosi se nadležnom tijelu, koje je odgovorno za izdavanje ove vrste dokumenta. Uobičajeno, nadležni organi za izdavanje lokacijske informacije su lokalne samouprave, odnosno lokalne jedinice samouprave, kao što su gradovi i općine.

Gradovi

Gradovi su jedinice lokalne samouprave koje imaju svoje lokalne organe vlasti i donose odluke o razvoju i planiranju prostora na svom području. U skladu s tim, građani koji traže izdavanje lokacijske informacije u većim gradskim područjima, trebaju podnijeti zahtjev nadležnom gradskom tijelu.

Općine

Općine su manje jedinice lokalne samouprave, ali također imaju nadležnost za izdavanje lokacijske informacije za svoje područje. Građani koji žive u ruralnim područjima ili manjim naseljima trebaju podnijeti zahtjev nadležnoj općini.

Važno je napomenuti da se nadležni organi mogu razlikovati ovisno o regiji ili državi u kojoj se nalazi zemljište za koje se traži lokacijska informacija. Stoga je važno provjeriti nadležni organ koji je specifičan za određeno područje prije podnošenja zahtjeva.

Pravna osnova

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije zasniva se na sljedećim pravnim osnovama:

Zakon o prostornom planiranju i izgradnji

Prema odredbama Zakona o prostornom planiranju i izgradnji (NN 153/13, 65/17), svaki građanin ima pravo na pristup lokacijskim informacijama u svrhu izgradnje, promjene ili nadogradnje objekata na određenoj lokaciji.

You might be interested:  Rastava - Momčilo Otašević I Jelena Perčin

Zakon o legalizaciji nezakonito sagrađenih zgrada

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije također se može temeljiti na Zakonu o legalizaciji nezakonito sagrađenih zgrada (NN 143/12, 98/13). Prema ovom zakonu, vlasnici nezakonito sagrađenih objekata mogu podnijeti zahtjev za legalizaciju, a lokacijska informacija je jedan od dokumenata koji se moraju priložiti uz zahtjev.

Uz navedene zakone, postoji i niz drugih propisa koji reguliraju pravo na pristup lokacijskim informacijama i postupak izdavanja istih. Važno je da podnositelj zahtjeva prouči važeće zakonodavstvo kako bi bio upoznat s pravima i obvezama u vezi s traženim zahtjevom.

Napomena o plaćanju takse

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske informacije, potrebno je platiti taksu koja se određuje prema važećem cjeniku. Taksu je moguće platiti na šalteru Općine ili putem internetskog bankarstva.

Obavezno sačuvajte dokaz o uplati takse, jer će vam biti potreban za preuzimanje lokacijske informacije. Ukoliko niste u mogućnosti platiti taksu odjednom, moguće je dogovoriti obročnu otplatu putem Općinskog ureda.

Važno je napomenuti da je plaćanje takse obavezno i da se bez tog dokaza neće moći obraditi vaš zahtjev. Molimo vas da vodite računa o vremenskim rokovima za plaćanje takse i da pravovremeno izvršite uplatu kako bi se vaša prijava mogla obraditi bez odlaganja.

Kontakt informacije

Ako imate dodatna pitanja ili trebate više informacija o zahtjevu za izdavanje lokacijske informacije, molimo kontaktirajte nas na sljedeće načine:

Telefon: 01 2345 678

Email: [email protected]

Također, možete nas posjetiti osobno na sljedećoj adresi:

Lokalna uprava

Ulica Grada Vukovara 123

10000 Zagreb

Pitanja i odgovori:

Što je zahtjev za izdavanje lokacijske informacije?

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije je dokument kojim tražimo službenu informaciju o prostornom položaju određenog zemljišta ili objekta.

Koje informacije mogu dobiti putem zahtjeva za izdavanje lokacijske informacije?

Putem zahtjeva za izdavanje lokacijske informacije možete dobiti informacije o identifikaciji zemljišta, građevinskom području, namjeni zemljišta i objekta te drugim relevantnim prostornim podacima.

Koje dokumente trebam priložiti uz zahtjev?

Uz zahtjev za izdavanje lokacijske informacije trebate priložiti kopiju katastarskog plana i upis iz zemljišne knjige koji dokazuje vaše vlasništvo nad zemljištem ili objektom.

Koliko traje postupak izdavanja lokacijske informacije?

Postupak izdavanja lokacijske informacije traje maksimalno 30 dana. Ukoliko su potrebne dodatne provjere ili postupak zahtijeva složeniju analizu, rok se može produžiti do 60 dana.