Zahtjev za otkaz - sve što trebate znati | Naziv Sajta

Zahtjev Za Otkaz

Zahtjev Za Otkaz

Zahtjev za otkaz je službeni dokument koji zaposlenik predaje svom poslodavcu kako bi obavijestio o svojoj namjeri da napusti tvrtku ili organizaciju. Ovaj dokument je važan korak u procesu raskida radnog odnosa i ima različite pravne i administrativne implikacije. U ovom članku ćemo razmotriti sve aspekte zahtjeva za otkaz, uključujući razloge za otkaz, pravne zahtjeve i postupak podnošenja zahtjeva.

Kada se zaposlenik odluči za otkaz, važno je da to učini na pravilan način. Zahtjev za otkaz obično sadrži informacije o zaposlenikovom imenu, adresi, broju telefona i poziciji u tvrtki. Također je važno navesti datum kada će otkaz stupiti na snagu. Ove informacije omogućuju poslodavcu da pravilno obradi zahtjev i poduzme potrebne korake kako bi zamijenio odlazećeg zaposlenika.

U zahtjevu za otkaz, zaposlenik također može navesti razloge zbog kojih napušta tvrtku. To može biti zbog drugih poslovnih ponuda, boljih radnih uvjeta ili ličnih razloga. Bez obzira na razlog, važno je izraziti odluku o otkazu na pristojan i profesionalan način. To može biti korisno jer održava dobar odnos sadašnjeg poslodavca i može otvoriti mogućnost za buduću suradnju.

U zakonodavstvu svake zemlje postoji određeni postupak koji se mora slijediti pri podnošenju zahtjeva za otkaz. To se može odnositi na obavijest o otkazu unaprijed, vrijeme obavijesti i druge zahtjeve. Također je važno napomenuti da poslodavac također može imati prava i uvjete koji se moraju poštovati pri podnošenju zahtjeva za otkaz. Stoga je od vitalnog značaja da zaposlenik bude upoznat s pravnim aspektima otkaza i da pravilno ispuni zahtjev kako bi se izbjegli eventualni problemi i sporovi.

Što je zahtjev za otkaz?

Zahtjev za otkaz je službeni dokument kojim radnik izražava svoju namjeru da prekine radni odnos s poslodavcem. Ovaj dokument služi kao pismena potvrda radnikovog zahtjeva za odlaskom s trenutnog radnog mjesta.

Podnošenje zahtjeva za otkazom je važan korak u procesu napuštanja posla, a sam zahtjev služi kao službeno obavijest poslodavcu o radnikovim namjerama. Ovaj dokument treba biti jasan, sažet i precizan, te sadržavati sve potrebne informacije o radniku, datumu podnošenja zahtjeva, te detalje o razlozima odlaska.

Zahtjev za otkaz može biti različite vrste, kao što su otkaz s otkaznim rokom, otkaz bez otkaznog roka, otkaz zbog teške povrede radne obaveze ili otkaz zbog neisplate plaće. U svakom slučaju, važno je da radnik bude upoznat s pravima i obvezama koje proizlaze iz procesa podnošenja otkaza, te da ih slijedi u skladu s važećim zakonodavstvom.

Prednosti zahtjeva za otkaz Postupak podnošenja zahtjeva za otkaz
1. Radnik ima pravo izraziti svoju namjeru da prekine radni odnos 1. Pripremite se i razmislite o razlozima odlaska
2. Omogućuje radniku da se pripremi za sljedeći korak u karijeri 2. Napišite službeni zahtjev za otkaz
3. Daje poslodavcu vremena da pronađe zamjenu za radnika 3. Obratite se nadležnoj osobi unutar tvrtke za podnošenje zahtjeva

Definicija i objašnjenje

Zahtjev za otkazuje službeni dokument koji zaposlenik podnosi poslodavcu kako bi obavijestio o namjeri da napusti svoje radno mjesto. Ova formalna obavijest omogućuje zaposleniku da se pridržava pravila otkaznog roka, dok poslodavcu daje dovoljno vremena za pronalaženje zamjene i organiziranje prijelaza.

Zahtjev za otkazom može biti usmen ili pisan, ali se u većini slučajeva preporučuje njegovo pisanje kako bi se osigurala jasnoća, preciznost i datumi otkaza. U zahtjevu bi trebalo navesti datum planiranog odlaska i bilo kakve uvjete koji se odnose na otkazni rok, kao što je razdoblje obavijesti koje zaposlenik mora pružiti poslodavcu.

Obično se zahtjev za otkazom dostavlja izravno nadređenom ili osobi zaduženoj za ljudske resurse. Važno je podnijeti zahtjev na vrijeme i pridržavati se zakonskih i ugovornih obveza kako bi se izbjegle negativne posljedice poput kažnjavanja ili gubitka određenih povlastica.

Zahtjev za otkaz ugovora o radu

Kada želite okončati radni odnos sa svojim poslodavcem, trebate podnijeti zahtjev za otkaz ugovora o radu. Ovaj zahtjev je službeni dokument kojim obavještavate poslodavca da želite prekinuti radni odnos na određeni datum. Otkazni rok, tj. razdoblje unaprijed obavijesti koje morate dati poslodavcu, može biti regulirano zakonom ili dogovoreno u ugovoru o radu.

Prilikom pisanja zahtjeva za otkaz, važno je biti jasan, profesionalan i ljubazan. Navedite svoje ime, kontaktne podatke, vaše trenutno radno mjesto i datum od kojeg želite okončati radni odnos. Također, možete navesti razloge zašto želite napustiti posao, ali nemojte biti negativni ili kritični prema poslodavcu.

Vaš zahtjev za otkaz trebao bi biti dostavljen poslodavcu pismenim putem. Preporučljivo je dostaviti ga osobno, s potvrdom primitka, ili putem preporučene pošte kako biste imali dokaz da ste ga poslali.

Primjer zahtjeva za otkaz ugovora o radu:

Poštovani gospodine/gospođo [ime poslodavca],

Obavještavam Vas da želim okončati radni odnos u [naziv tvrtke] prema uvjetima ugovora o radu. Molim Vas da moj otkaz uvažite i primite na znanje.

Moj trenutni radni položaj je [naziv radnog mjesta], a zaposlen sam od [datum početka]. S obzirom na otkazni rok koji je dogovoren u ugovoru o radu, želim napustiti svoje radno mjesto s datumom [datum odlaska]. Ovaj datum je u skladu s otkaznim rokom koji sam obvezan ispuniti.

Želim se zahvaliti na pruženoj prilici da radim u [naziv tvrtke] i na svim iskustvima koja sam stekao tijekom svog boravka ovdje. Cijenim priliku koju ste mi omogućili i s ponosom mogu reći da sam dio ove organizacije.

Molim Vas da poduzmete sve potrebne korake kako bi se moje odlučivanje o okončanju radnog odnosa glatko odvijalo. Rado sam spreman surađivati i pridonijeti tijekom prelaznog razdoblja kako bih osigurao nesmetan prijenos radnih obveza i informacija.

Hvala Vam još jednom na svemu, te Vas molim da mi potvrdite primitak ovog pisma.

S poštovanjem,

[Vaše ime]

Kako napraviti zahtjev

Kada odlučite da želite podnijeti zahtjev za otkaz, prvi korak je napisati službeno pismo zahtjeva. Prilikom pisanja zahtjeva, važno je pridržavati se nekoliko koraka kako bi vaš zahtjev bio jasan i pravno valjan.

Korak 1: Adresa i datum

Započnite vaš zahtjev napisanjem vaše adrese i datuma. Adresa bi trebala uključivati vaše ime i prezime, vašu kućnu adresu, grad, poštanski broj i vašu e-mail adresu i/ili broj telefona.

Korak 2: Adresat

Sljedeći korak je napisati ime i adresu poslodavca kojem upućujete zahtjev. Ovo uključuje ime tvrtke, adresu sjedišta tvrtke i vašeg neposrednog nadređenog ili odjela za ljudske resurse.

Korak 3: Pozdrav

Započnite zahtjev s profesionalnim pozdravom, kao što je “Poštovani gospodine/gospođo”. Ako ste blisko upoznati s primateljem, možete koristiti i manje formalan pozdrav.

Korak 4: Izjava o otkazu

Korak 4: Izjava o otkazu

Započnite centralni dio vašeg zahtjeva jasnom izjavom da otkazujete svoj radni odnos. Navedite datum na koji želite da vaš otkaz stupi na snagu i iznesite razloge za otkaz. Budite jasni i koncizni u izražavanju.

Korak 5: Završetak

Nakon izjave o otkazu, zahvalite svom poslodavcu na prilici koju ste imali raditi u tvrtki. Izrazite svoju želju za glatkom tranzicijom i spremnost na suradnju u svezi završnih obveza. Navedite svoje kontakte za daljnju komunikaciju.

Završite pismo s pristojnim završetkom, kao što je “S poštovanjem” ili “Lijep pozdrav”. Potpišite se ispod i navedite svoje ime i prezime u tiskanom obliku.

Nakon što ste napisali zahtjev, pažljivo ga pročitajte kako biste bili sigurni da je gramatički točan i da ne sadrži pravopisne ili interpunkcijske greške.

 • Provjerite jesu li svi podaci točno navedeni.
 • Držite se činjenica i izbjegavajte emotivne ili neprimjerene izjave.
 • Budite ljubazni i profesionalni u tonu pisma.
 • Nemojte zaboraviti potpisati zahtjev i priložiti svoje kontakt podatke.

Kada ste zadovoljni svojim zahtjevom, pošaljite ga preporučenom poštom ili donesite osobno poslodavcu. Neka vam bude jasno da šaljete službeni dokument i da zadržite kopiju za svoje evidencije.

Tko može podnijeti zahtjev?

Bilo tko može podnijeti zahtjev za otkaz u bilo kojem trenutku. Nema ograničenja ni uvjeta vezanih uz tko može podnijeti zahtjev.

To znači da radnici, bez obzira na vrstu ili trajanje radnog odnosa, imaju pravo podnijeti zahtjev za otkaz ukoliko su odlučili završiti svoj radni odnos. Ovaj zahtjev nije rezerviran samo za određenu skupinu radnika, već je dostupan svima koji žele prekinuti svoj radni odnos.

Važno je napomenuti da se zahtjev mora podnijeti pisanom formom. Potrebno je napisati formalno pismo koje jasno izražava želju za raskidom radnog odnosa. Također, preporučuje se dostava zahtjeva u pisanoj formi kako bi se imao pisani trag o podnesenom zahtjevu.

Podnošenje zahtjeva za otkaz može biti emocionalno iskustvo, stoga je važno da radnik bude siguran u svoju odluku prije nego što ga podnese. Također je preporučljivo konzultirati se sa stručnjacima kako bi se ispunili svi zakonski zahtjevi i uvjeti, te da se pravilno postupi tijekom procesa podnošenja zahtjeva za otkaz.

Prava i obveze

Prava:

 1. Imate pravo zatražiti otkaz ugovora u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga.
 2. Imate pravo dobiti pismeni odgovor na svoj zahtjev za otkaz u roku od 15 dana.
 3. Imate pravo na isplatu svih iznosa koje vam poslodavac duguje, uključujući i neiskorišteni godišnji odmor.
 4. Imate pravo na naknadu za prekovremeni rad, ukoliko ste ga obavljali prema dogovorenom rasporedu.
 5. Imate pravo na obavijest o svojim pravima i obvezama, uključujući i pristup radnom pravilniku.

Obveze:

 1. Morate pružiti pismeni zahtjev za otkaz ugovora i obavijestiti poslodavca o svom namjeravanom datumu odlaska.
 2. Morate poštovati odluku poslodavca ako on odluči prekinuti ugovor s vama.
 3. Morate obaviti sve svoje radne obveze do datuma odlaska.
 4. Morate vratiti sve imovine poslodavca koje ste koristili tijekom vašeg zaposlenja.
 5. Morate poštovati tajnost poslovnih informacija koje ste saznali tijekom svog zaposlenja.

Napomena: Ova lista prava i obveza nije iscrpna, već služi samo kao uvodni pregled. Za detaljnije informacije, molimo vas da se obratite odvjetniku ili stručnjaku za radno pravo.

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Kada je u pitanju podnošenje zahtjeva za otkaz, postoji određeni rok u kojem trebate dostaviti vaš zahtjev poslodavcu. Preporučuje se da se zahtjev za otkaz podnese u pisanom obliku kako bi se mogao dokumentirati datum podnošenja.

Rokovi za podnošenje zahtjeva mogu se razlikovati ovisno o vašim radnim uvjetima i propisima u vašoj zemlji. U Hrvatskoj, Zakon o radu propisuje da je zakoniti rok za podnošenje zahtjeva za otkaz 30 dana prije otkaza.

Važno je naglasiti da poslodavac također može imati svoje vlastite unutarnje rokove za podnošenje zahtjeva. Ti rokovi često ovise o internim pravilima poslodavca i kolektivnom ugovoru koji je sklopljen s radnim sindikatom.

Pojedinačni ugovor

Ako imate pojedinačni ugovor o radu, trebali biste provjeriti pod kojim rokovima trebate podnijeti zahtjev za otkaz. Rokovi se mogu razlikovati ovisno o ugovorenom vremenu obavijesti.

Na primjer, ukoliko je ugovoreno vrijeme obavijesti 30 dana, trebate podnijeti zahtjev za otkaz najmanje 30 dana prije željenog datuma odlaska. Ako niste sigurni o rokovima definiranim u vašem pojedinačnom ugovoru, trebali biste se konzultirati s odjelom ljudskih resursa ili pravnom stručnjaku.

Kolektivni ugovor

Ako ste član sindikata ili radite u sektoru koji je obuhvaćen kolektivnim ugovorom, bit će potrebno provjeriti rokove definirane u tom ugovoru. Kolektivni ugovori mogu imati posebne rokove za podnošenje zahtjeva za otkaz.

Ti rokovi su često duži od minimalnih zakonskih rokova, tako da ćete možda biti u obvezi podnijeti zahtjev za otkaz znatno ranije nego što je propisano zakonom. Obavezno pročitajte i provjerite sve odredbe unutar kolektivnog ugovora kako ne biste propustili definirane rokove.

U zaključku, rokovi za podnošenje zahtjeva za otkaz ovise o vašem pojedinačnom ugovoru i/ili kolektivnom ugovoru, kao i propisima u vašoj državi. Preporučuje se da se uvijek pridržavate definiranih rokova kako biste osigurali da vaš zahtjev za otkaz bude valjan i da izbjegnete eventualne negativne posljedice.

Kazne i sankcije

U slučaju da želite podnijeti zahtjev za otkaz, važno je biti svjestan kazni i sankcija koje mogu rezultirati otkazom. Ovdje su neke od mogućih posljedica:

Novčane kazne

Jedna od najčešćih kazni je novčana kazna. To znači da ćete morati platiti određeni iznos novca kao rezultat otkaza. Visina novčane kazne ovisi o specifičnim okolnostima vašeg slučaja i ozbiljnosti povrede ugovora o radu.

Ograničenje zapošljavanja

U nekim slučajevima, kazna za otkaz može uključivati ​​ograničenje zapošljavanja. To znači da vam može biti zabranjeno raditi u određenoj industriji ili tvrtki određeni period vremena. Ovo ograničenje može biti privremeno ili trajno, ovisno o odluci suda ili regulatornog tijela.

Ova vrsta sankcije može biti posebno štetna jer može ograničiti vaše mogućnosti za buduće zaposlenje i utjecati na vašu karijeru.

Gubitak povlastica

Gubitak povlastica je također jedan od mogućih efekata otkaza. To može uključivati ​​gubitak prava na određene beneficije ili privilegije koje ste imali kao zaposlenik, kao što su zdravstveno osiguranje, mirovinski doprinosi ili pristup određenim programa ili resursima.

Ova vrsta sankcije može imati značajan financijski utjecaj na vas i vašu obitelj.

Važno je napomenuti da svaka situacija otkaza ima svoje specifične okolnosti i da je konačna odluka o kazni ili sankciji u rukama suda ili regulatornog tijela. Preporučuje se da se posavjetujete s pravnom osobom kako biste razumjeli svoja prava i obveze u vezi s otkazom i mogućim posljedicama.

Postupak zahtjeva za otkaz

Kada se odlučite da želite podnijeti zahtjev za otkaz, važno je da znate koji su koraci u postupku. Evo kako obično izgleda proces podnošenja zahtjeva za otkaz:

 1. Poštivanje ugovornih obaveza

  Prvo i najvažnije, provjerite da li ste ispunili sve ugovorne obaveze koje imate prema vašem poslodavcu. To uključuje provjeru da li ste ispunili minimalni radni vijek ili obavili dogovorenu obuku. Ako niste ispunili ove uvjete, može biti teže ili nemoguće podnijeti zahtjev za otkaz.

 2. Pisanje zahtjeva

  Slijedeći korak je sastavljanje pisanog zahtjeva za otkaz. U zahtjevu trebate navesti razloge zbog kojih želite napustiti svoje radno mjesto. Također je važno istaknuti vaš vlastiti otkazni rok ili bilo kakve posebne uvjete koji se odnose na raskid ugovora.

 3. Dostavljanje zahtjeva

  Nakon što ste sastavili zahtjev, trebate ga dostaviti svom poslodavcu. Možete ga rukom dostaviti svom nadređenom ili predati u odjel za ljudske resurse. Preporučuje se da zahtjev dostavite pismenim putem kako biste imali pisani trag i dokaz o podnošenju zahtjeva.

 4. Čekanje na odgovor

  Nakon što ste podnijeli zahtjev za otkaz, trebate pričekati na odgovor svog poslodavca. U većini slučajeva, poslodavac će odgovoriti na zahtjev u roku određenom ugovorom ili zakonom. Ovisno o uvjetima, poslodavac može tražiti dodatne informacije ili razgovarati s vama o vašim razlozima za otkaz.

 5. Potpisivanje ugovora o prekidu radnog odnosa

  Ako je vaš zahtjev za otkaz odobren, trebat ćete potpisati ugovor o prekidu radnog odnosa. Ovaj ugovor će definirati uvjete raskida, uključujući datum otkaza, novčanu naknadu (ako je primjenjiva) i bilo kakve druge uvjete koje ste dogovorili s poslodavcem. Potpisivanjem ugovora o prekidu radnog odnosa obavezuje vas na poštivanje svih uvjeta koji su u njemu navedeni.

Važno je naglasiti da se pridržavate svih zakonskih zahtjeva i internih pravila svoje organizacije prilikom podnošenja zahtjeva za otkaz. To uključuje pružanje dovoljno vremena unaprijed, obavještavanje poslodavca u pisanom obliku i poštivanje postupka koji je utvrđen.

Pitanja i odgovori:

Što je Zahtjev za otkaz?

Zahtjev za otkaz je službeni dokument kojim radnik izražava svoju želju da prekine radni odnos s poslodavcem.

Koje informacije treba uključiti u Zahtjev za otkaz?

U Zahtjev za otkaz treba uključiti osobne podatke radnika, naziv tvrtke, datum otkaza, razlog otkaza i napomena ukoliko postoji prethodni ugovor o radu.

Kako predati Zahtjev za otkaz?

Zahtjev za otkaz može se predati poslodavcu osobno, putem pošte ili elektroničkom poštom. Preporučuje se da bude predan u pisanom obliku kako bi se izbjegle eventualne nesporazume.

Koliko je potrebno obavijestiti poslodavca o otkazu?

Prema zakonu, radnik je dužan obavijestiti poslodavca o otkazu najmanje 15 dana unaprijed, osim ako nije drugačije dogovoreno u ugovoru o radu. U slučaju ozbiljnih razloga, kao što su teška bolest ili smrt u obitelji, otkaz može biti i hitan.