Zahtjev za otpis poreznog duga - primjer

Zahtjev za otpis poreznog duga – primjer i upute

Zahtjev Za Otpis Poreznog Duga Primjer

Porezni dugovi mogu biti teret za mnoge ljude i tvrtke. No, u nekim slučajevima, postoji mogućnost podnošenja zahtjeva za otpis poreznog duga. Otpis poreznog duga je proces kojim se dugovi koje osoba ili tvrtka ima prema državi mogu smanjiti ili čak potpuno oprostiti, ovisno o okolnostima.

Postoje određeni uvjeti i procedura za podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga. Ovi uvjeti mogu varirati ovisno o zemlji i vrsti poreznog duga. Međutim, općenito, podnositelj zahtjeva mora pružiti uvjerljive i dokumentirane dokaze o financijskoj nesposobnosti plaćanja poreza. Također, moraju dokazati da su iscrpili sve druge mogućnosti rješavanja duga prije nego su podnijeli zahtjev za otpis poreznog duga.

U primjeru tog članka, sagledat ćemo situaciju u kojoj ima smisla podnijeti zahtjev za otpis poreznog duga. Ova situacija uključuje mali poduzetnik koji se suočava s teškoćama u poslovanju i financijskim poteškoćama. Poduzetnik ima dug prema državi i više nije u mogućnosti platiti taj dug u cjelosti. U ovom primjeru, poduzetnik mora sakupiti sve relevantne dokumente koji potvrđuju financijsku nesposobnost plaćanja i podnijeti zahtjev za otpis poreznog duga u skladu s procedurom koju je odredila porezna uprava.

Zahtjev za otpis poreznog duga

Poštovani,

Ovim putem želio/željela bih podnijeti zahtjev za otpis poreznog duga koji imam prema Poreznoj upravi Republike Hrvatske. Naime, trenutno se nalazim u teškoj financijskoj situaciji koja mi onemogućava da ispunim svoje obveze prema Državi.

Molim vas da razmotrite moju situaciju te da me oslobodite od plaćanja poreza u iznosu od [navedite iznos duga] kuna. Dokazujem svoju financijsku situaciju priloženom kopijom bankovnog izvoda na kojem se vidi da moji prihodi trenutno ne prelaze minimalnu plaću.

Također, želim napomenuti da sam uvijek bio/la odgovorna porezna obveznica, te se iskreno nadam da ćete uvažiti moj zahtjev i pomoći mi u rješavanju ove financijske teškoće.

Unaprijed zahvaljujem na pažnji koju ćete posvetiti mom zahtjevu. Molim vas da me obavijestite o odluci Porezne uprave Republike Hrvatske što prije kako bih znao/znao da li ću biti oslobodjen/oslobođena plaćanja poreza.

S poštovanjem,

[Vaše ime]

[Vaša adresa]

[Kontakt broj]

You might be interested:  Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a - primjer

Primjer zahtjeva za otpis poreznog duga

Poštovani,

Obraćam vam se u vezi s mogućnošću otpisa poreznog duga koji imam prema Poreznoj upravi.

Razlozi zahtjeva:

Gospodarska kriza koja je pogodila našu zemlju rezultirala je značajnim financijskim poteškoćama za našu tvrtku. Kao rezultat toga, nismo u mogućnosti platiti porezni dug u potpunosti.

Želim naglasiti da smo uvijek bili savjesni porezni obveznici i da smo do sada uvijek redovito plaćali svoje porezne obveze. Ova trenutna situacija je izuzetna i izvan naše kontrole.

Molba za otpis:

Molba za otpis:

Molim vas da razmotrite naš zahtjev za otpisom dijela poreznog duga koji se odnosi na prošlu godinu. Predlažemo da se iznos duga preračuna prema našoj trenutnoj financijskoj situaciji, uzimajući u obzir našu sposobnost plaćanja.

Uvjeren sam da bi otpisom dijela duga bio sačuvan kontinuitet poslovanja naše tvrtke i da bismo bili u mogućnosti nastaviti plaćati sve buduće porezne obveze redovito i bez kašnjenja.

Unaprijed vam zahvaljujem na razumijevanju i nadam se povoljnom ishodu našeg zahtjeva.

S poštovanjem,

[Vaše ime]

Predaja zahtjeva

Zahtjev za otpis poreznog duga možete predati nadležnoj poreznoj upravi. Da biste to učinili, slijedite sljedeće korake:

  1. Popunite obrazac zahtjeva koji možete preuzeti s web stranice porezne uprave ili ga zatražiti na šalteru.
  2. Priložite sve potrebne dokumente koji su navedeni na obrascu, kao što su izvodi iz računa, porezni izvještaji i druge potvrde o financijskom stanju.
  3. Pročitajte pažljivo upute na obrascu i provjerite jesu li sva polja ispravno popunjena.
  4. Potpišite zahtjev i dati datum.
  5. Dostavite zahtjev i dokumente nadležnoj poreznoj upravi putem pošte ili osobno na šalteru.

Nakon predaje zahtjeva, porezna uprava će ga pregledati i provjeriti jesu li svi potrebni dokumenti priloženi. Ako je zahtjev ispravno popunjen i dokumentacija je valjana, porezna uprava će donijeti odluku o otpisu poreznog duga i obavijestiti vas o rezultatima.

Zakonske osnove

Postupak otpisa poreznog duga reguliran je Zakonom o poreznom postupku (NN 115/16).

Otpis poreznog duga

Otpis poreznog duga predstavlja pravni postupak kojim se omogućuje obvezniku da se oslobodi plaćanja duga prema poreznoj upravi. Otpis poreznog duga temelji se na zakonom propisanim uvjetima i kriterijima.

U skladu s člankom 135. Zakona o poreznom postupku, porezni dug može biti otpisan u sljedećim slučajevima:

Slučaj Uvjeti za otpis
1. Neizvršivost
2. Zastara
3. Nemogućnost naplate
4. Ispravljena pogreška u iznosu duga
5. Ispravljena pogreška u obračunu poreza

Postupak zahtjeva za otpis poreznog duga

Da bi obveznik podnio zahtjev za otpis poreznog duga, mora ispuniti određene uvjete i popuniti propisani obrazac. Zahtjev se podnosi nadležnoj poreznoj upravi koja je nadležna za obračun i naplatu poreza.

Obveznik mora priložiti dokaze i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta za otpis poreznog duga. Porezna uprava će provesti postupak i donijeti odluku o otpisu poreznog duga na temelju dostavljenih dokaza i primjenom zakonom propisanih kriterija.

Kriteriji za odobravanje

Zahtjev za otpis poreznog duga može se odobriti ako se ispune sljedeći kriteriji:

You might be interested:  Rodiljne Naknade 2022

1. Financijska teškoća

Podnositelj zahtjeva mora dokazati da se nalazi u financijskoj teškoći. To se može postići pružanjem dokaza o nedostatku sredstava za plaćanje poreznog duga ili potpunim iznosom financijskih obveza podnositelja zahtjeva. Financijska teškoća može biti rezultat gubitka posla, smanjenja prihoda ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti koje su doveli do nemogućnosti plaćanja poreznog duga.

2. Poštenost

Podnositelj zahtjeva mora dokazati da je postupao pošteno u svom financijskom poslovanju. To znači da nije namjerno izbjegavao plaćanje poreza ili koristio ilegalne metode kako bi smanjio svoj porezni dug. Osim toga, podnositelj zahtjeva ne smije imati povijest prijevara ili drugih financijskih nepravilnosti.

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava ove kriterije, postoji mogućnost da mu se odobri otpis poreznog duga. Međutim, konačna odluka o odobravanju će biti donesena na temelju detaljne analize svakog pojedinačnog slučaja.

Dokumentacija potrebna za zahtjev

Prilikom podnošenja zahtjeva za otpis poreznog duga, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe
  • Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o poreznom dugu koje se traži otpis
  • Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o plaćenim porezima i doprinosima iz prethodnih godina
  • Izvornik ili ovjerenu presliku poreznog obrazca kojim se izračunava iznos duga
  • Ostale relevantne dokumente koji potvrđuju vašu financijsku situaciju i nemogućnost plaćanja duga

Napomena: Sve priložene kopije dokumenata trebaju biti ovjerene ili predočene uz originalne dokumente radi provjere njihove autentičnosti.

Odgovor na zahtjev

Poštovani gospodine/gospođo,

Hvala vam što ste nam poslali vaš zahtjev za otpis poreznog duga. Ovim putem vas obavještavamo da smo zaprimili vaš zahtjev i u tijeku je njegovo razmatranje.

Molimo vas da budete strpljivi dok pregledamo sve detalje vašeg slučaja kako bismo donijeli ispravnu odluku. Vaš zahtjev će biti analiziran u skladu s našim internim postupcima i regulativama.

U međuvremenu, želimo vas obavijestiti da je nastavak izvršavanja vaše obveze u skladu sa zakonom i dalje važeći. Molimo vas da nastavite pridržavati se dosadašnjih rokova i obveza kako biste izbjegli bilo kakve dodatne neugodnosti.

Bit ćete obaviješteni o rezultatima pregleda vašeg zahtjeva u najkraćem mogućem roku. Ako imate bilo kakva pitanja ili dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte putem navedenih kontaktnih podataka u zaglavlju ove poruke.

Hvala vam na razumijevanju i suradnji.

Srdačan pozdrav,

Vaše ime

Postupak žalbe

Ukoliko Vaš zahtjev za otpis poreznog duga bude odbijen, imate mogućnost podnijeti žalbu na tu odluku. Postupak žalbe je sljedeći:

1. Žalbu je potrebno napisati na posebnom obrascu koji ćete dobiti od Porezne uprave ili ga možete preuzeti s njihove službene internetske stranice.

2. U žalbi je potrebno detaljno obrazložiti svoje razloge za žalbu, priložiti sve relevantne dokumente i činjenice koje potvrđuju navedene razloge.

You might be interested:  Tamara Bošnjak Razvod

Podnošenje žalbe

3. Popunjeni obrazac žalbe zajedno s priloženim dokumentima treba dostaviti Poreznoj upravi na adresu koja je naznačena na obrascu.

4. Nakon što Porezna uprava zaprimi Vašu žalbu, provest će postupak žalbe i donijeti odluku u skladu s važećim zakonodavstvom.

Odluka Porezne uprave

5. Odluka Porezne uprave o Vašoj žalbi bit će Vam dostavljena u pisanom obliku. Ukoliko odluka bude u Vašu korist, porezni dug će biti otpisan. U suprotnom, porezni dug ostaje na snazi i morat ćete ga platiti u roku koji je naznačen u odluci.

Važno je napomenuti da je postupak žalbe pravno sredstvo kojim možete osporiti odluku Porezne uprave, stoga ga iskoristite ako smatrate da je Vaš zahtjev za otpis poreznog duga nepravedno odbijen.

Pitanja i odgovori:

Kako mogu podnijeti Zahtjev za otpis poreznog duga?

Zahtjev za otpis poreznog duga može se podnijeti nadležnom poreznom tijelu putem obrasca koji je dostupan na njihovoj službenoj internetskoj stranici. Također je moguće podnijeti zahtjev putem pošte ili osobno u prostorijama poreznog tijela. U zahtjevu je potrebno navesti sve relevantne informacije o vašem dugu i razloge zbog kojih tražite otpis.

Koje su mogućnosti za otpis poreznog duga?

Mogućnosti za otpis poreznog duga ovise o specifičnoj situaciji i zakonodavstvu pojedine zemlje. Općenito, moguće su opcije kao što su djelomični otpis duga, odgoda plaćanja, ili eventualno nemogućnost plaćanja poreznog duga i njegovo dugoročno otplaćivanje. Uvjeti i mogućnosti za otpis poreznog duga mogu se razlikovati ovisno o okolnostima svakog pojedinačnog slučaja.

Koliko vremena traje proces donošenja odluke o otpisu poreznog duga?

Vrijeme potrebno za donošenje odluke o otpisu poreznog duga može varirati ovisno o poreznom tijelu i složenosti pojedinačnog slučaja. U većini slučajeva, porezno tijelo će pregledati vaš zahtjev i priloženu dokumentaciju te će zatim donijeti odluku koja može biti pozitivna ili negativna. Proces može trajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana, ovisno o opterećenju poreznog tijela i složenosti slučaja.

Što trebam priložiti uz Zahtjev za otpis poreznog duga?

Uz Zahtjev za otpis poreznog duga trebate priložiti relevantnu dokumentaciju koja dokazuje vašu financijsku situaciju i razloge zbog kojih tražite otpis. To može uključivati primjerice izvode iz banke, bilance stanja, porezne prijave za prethodne godine, izjave o prihodima i izdacima, ili druge relevantne dokumente. Također je važno osigurati da su svi dokumenti pravilno popunjeni i ovjereni kako bi se izbjegla dodatna provjera ili odbijanje zahtjeva.

Kako saznati jesam li ispunio uvjete za otpis poreznog duga?

Najbolje je konzultirati se s nadležnim poreznim tijelom kako biste saznali jesu li ispunjeni uvjeti za otpis poreznog duga u vašem slučaju. Oni će vam moći pružiti informacije o specifičnim uvjetima koji se odnose na vašu financijsku situaciju i dug. Također možete provjeriti web stranicu poreznog tijela za informacije o uvjetima za otpis poreznog duga i preporučene korake koje trebate slijediti.