Zahtjev za PP tablice: postupak i dokumentacija - [Naziv web stranice]

Zahtjev za PP tablice

Zahtjev Za Pp Tablice

Proces dobivanja privremenih (PP) tablica za vozila je važan korak za svakog vozača u Hrvatskoj. Da biste legalno vozili privatno vozilo, morate imati registracijske tablice koje su izdane od strane MUP-a. U ovom članku ćemo vam objasniti što je PP tablica, kako se podnosi zahtjev za njih i koja dokumentacija je potrebna.

PP tablica je privremena registracijska tablica koja se izdaje vozačima dok čekaju izdavanje trajnog registarskog broja. Obično se koristi za nova vozila koja moraju proći tehnički pregled prije nego što dobiju trajne tablice. Također se koristi za vozila koja su donesena iz inozemstva i čekaju da se registriraju u Hrvatskoj.

Da biste podnijeli zahtjev za PP tablice, prvo morate dobiti potrebnu dokumentaciju. To uključuje: 1) prijavu za izdavanje PP tablica, koju možete preuzeti s web stranice MUP-a; 2) kopiju prometne dozvole; 3) tehnički pregled vozila; i 4) dokaz o uplati naknade za izdavanje PP tablica.

Nakon što ste prikupili sve potrebne dokumente, možete ih predati u lokalnom Odjelu za registraciju vozila MUP-a. Nakon uspješne provjere dokumentacije i plaćanja naknade, dobit ćete privremene tablice i registracijske papire. Ovi dokumenti vrijede određeni vremenski period (obično 30 dana) i omogućuju vam sigurno i legalno kretanje na cestama Hrvatske.

Uzimanje PP tablica je važan dio procesa registracije vozila u Hrvatskoj. Bez ispravnih tablica, vožnja vozilom može biti nedopuštena i kažnjiva prekršajima zakona. Stoga je važno slijediti postupak i prikupiti sve potrebne dokumente kako biste dobili PP tablice i mogli sigurno uživati u vožnji svojeg vozila.

Postupak podnošenja zahtjeva za dobivanje PP tablice

Da biste podnijeli zahtjev za dobivanje PP tablice, morate slijediti sljedeći postupak:

Korak 1: Priprema dokumentacije

Prvo će vam biti potrebno sastaviti određenu dokumentaciju koja će biti priložena uz zahtjev za dobivanje PP tablice. Ova dokumentacija uključuje:

Popis potrebne dokumentacije:
Potvrdu o uplati naknade za izdavanje PP tablice
Važeću putovnicu ili osobnu iskaznicu
Važeću vozačku dozvolu
Punomoć ako će zahtjev podnositi neka druga osoba umjesto vas

Korak 2: Popunjavanje obrasca zahtjeva

Korak 2: Popunjavanje obrasca zahtjeva

Nakon što ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju, morate popuniti obrazac zahtjeva za dobivanje PP tablice. Ovaj obrazac možete preuzeti s naše web stranice ili ga možete dobiti na našem uredskom mjestu. Potrebno je pažljivo popuniti sve tražene podatke kako biste osigurali da se zahtjev pravilno obradi.

Korak 3: Podnošenje zahtjeva

Nakon što ste pripremili svu potrebnu dokumentaciju i popunili obrazac zahtjeva, možete podnijeti zahtjev za dobivanje PP tablice. Zahtjev možete podnijeti na našem uredskom mjestu ili ga možete poslati poštom na našu adresu. Prilikom podnošenja zahtjeva, bit će potrebno platiti naknadu za izdavanje PP tablice.

Naši službenici će pregledati vaš zahtjev i priloženu dokumentaciju kako bi provjerili jesu li ispunjeni svi uvjeti za izdavanje PP tablice. Ukoliko se sve dokumentacije nalazi u redu, vaš zahtjev će biti odobren i dobit ćete PP tablicu. U suprotnom, bit ćete obaviješteni o razlozima odbijanja zahtjeva i bit ćete u mogućnosti uložiti žalbu.

Podaci potrebni za zahtjev za PP tablice

Kako biste podnijeli zahtjev za privremenu prometnu dozvolu (PP tablice), trebate pružiti sljedeće podatke i dokumentaciju:

1. Osobni podaci

Molimo vas da nam dostavite sljedeće osobne podatke:

Ime i prezime
Datum rođenja
Adresa prebivališta
Broj osobne iskaznice
Broj vozačke dozvole

2. Vrsta vozila

Navedite podatke o vozilu kojem želite dobiti privremenu prometnu dozvolu:

Marka i model vozila
Broj šasije
Godina proizvodnje
Registarski broj
Tip pogona (benzin, dizel, električni)

Molimo vas da osigurate da su svi navedeni podaci ispravni i valjani. Također, pružite sve potrebne dokumente kako biste podržali svoj zahtjev za PP tablice. Nakon što dostavite sve potrebne podatke i dokumente, obradit ćemo vaš zahtjev i obavijestiti vas o daljnjem postupku.

Dokumentacija potrebna za zahtjev za PP tablice

Pri podnošenju zahtjeva za privremene prometne tablice (PP tablice) slijedeći dokumenti su potrebni:

1. Osobna iskaznica ili putovnica vlasnika vozila

Da bi se izdao PP zahtjev, potrebno je dostaviti kopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice vlasnika vozila.

2. Kupoprodajni ugovor ili račun o kupnji vozila

Zahtjev za PP tablice zahtijeva priložen kopiju kupoprodajnog ugovora ili računa o kupnji vozila kako bi se potvrdilo vlasništvo nad vozilom.

3. Tehnički pregled vozila

Prema propisima, vozilo mora proći tehnički pregled kako bi se izdala privremena prometna tablica. Potrebno je priložiti kopiju potvrde o uspješno obavljenom tehničkom pregledu.

4. Potvrda o financijskoj odgovornosti

Osoba koja podnosi zahtjev za PP tablice mora dostaviti potvrdu o financijskoj odgovornosti, koja dokazuje da osoba ima važeću polisu osiguranja za vozilo.

Napomena: Ovi dokumenti su minimalna dokumentacija potrebna za zahtjev za PP tablice. Dodatni dokumenti mogu biti potrebni ovisno o individualnim situacijama i zahtjevima lokalnih/regionalnih vlasti.

Kako popuniti zahtjev za PP tablice

Da biste ispunili zahtjev za PP (privremene prometne) tablice za svoje vozilo, slijedite sljedeće korake:

 1. Preuzmite i ispunite obrazac za zahtjev za PP tablice. Obrazac možete preuzeti sa službene web stranice Ministarstva unutarnjih poslova ili ga možete dobiti na mjestu gdje se obavlja prometna registracija vozila.
 2. Na obrascu unesite sve potrebne podatke o vlasniku vozila, uključujući ime i prezime, adresu stanovanja, OIB (Osobni identifikacijski broj) i kontakt broj telefona.
 3. Unesite podatke o vozilu, uključujući marku, model, godinu proizvodnje, broj šasije, broj motora i registarsku oznaku (ako je vozilo već registrirano).
 4. Priložite sve potrebne dokumente sa zahtjevom. To uključuje kopiju osobne iskaznice vlasnika vozila, kopiju vozačke dozvole, kopiju prometne dozvole vozila i dokaz o uplati odgovarajuće naknade za izdavanje PP tablica.
 5. Provjerite jesu li sva polja na zahtjevu ispravno ispunjena i da li ste priložili sve potrebne dokumente.
 6. Preuzmite ispunjeni zahtjev i sve priložene dokumente na najbližu policijsku postaju ili drugo ovlašteno mjesto za prometnu registraciju vozila.
 7. Podnesite zahtjev i pričekajte da vam izdaju privremene prometne tablice.

Važno je napomenuti da su PP tablice privremene i važe samo određeno vrijeme. Nakon isteka tog vremena, morate podnijeti zahtjev za redovne prometne tablice. Također, imajte na umu da su zahtjevi za PP tablice obično povezani s nekim posebnim situacijama, kao što su uvoz vozila ili nedostatak redovnih tablica.

Rokovi za obradu zahtjeva za PP tablice

Rokovi za obradu zahtjeva za PP tablice mogu varirati ovisno o različitim čimbenicima. U nastavku su navedeni rokovi za obradu koji se primjenjuju na našoj web stranici:

 • Uputa za zahtjev za PP tablice mora biti podnesena elektronski putem obrasca na našoj web stranici.
 • Prilikom podnošenja zahtjeva, molimo da pružite sve potrebne informacije i dokumente.
 • Rok za obradu zahtjeva za PP tablice je 15 radnih dana od dana zaprimanja kompletnog zahtjeva i svih potrebnih dokumenata.
 • Ukoliko je potrebno dodatno provjeriti ili prikupiti dodatne informacije, rok za obradu može se produžiti do 30 radnih dana.
 • U hitnim slučajevima, možete zatražiti ubrzanu obradu vašeg zahtjeva, no takva obrada zahtjeva može značiti dodatne troškove.
 • Nakon obrade zahtjeva, bit će vam dostavljene PP tablice elektronski putem e-maila.

Ukoliko imate dodatna pitanja ili nedoumice u vezi s rokovima obrade zahtjeva za PP tablice, molimo da nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca. Naš tim će vam rado pomoći i pružiti sve potrebne informacije.

Plaćanje zahtjeva za PP tablice

Plaćanje zahtjeva za PP tablice je ključan korak u procesu dobivanja privremenih prometnih tablica u Hrvatskoj. Postoji nekoliko načina plaćanja zahtjeva za PP tablice, a ovisno o odabranom načinu, određene dokumente i informacije trebate pripremiti.

Jedan od načina plaćanja zahtjeva za PP tablice je putem internet bankarstva. Da biste koristili ovu opciju, trebate imati aktivan tekući račun kod određene banke koja podržava tu uslugu. Pristupite svojem internetskom bankarstvu i odaberite opciju za plaćanje računa. Unesite potrebne podatke, kao što su broj računa primatelja, iznos koji trebate platiti i svrha plaćanja “Zahtjev za PP tablice”. Nakon što potvrdite plaćanje, izvršit će se transfer novca sa vašeg računa na račun primatelja.

Drugi način plaćanja zahtjeva za PP tablice je putem poštanske uplatnice. Potrebno je posjetiti najbližu poštansku poslovnicu i zatražiti uplatnicu za plaćanje računa. Na uplatnici trebate unijeti podatke o primatelju, iznos koji trebate platiti i svrhu plaćanja “Zahtjev za PP tablice”. Nakon što uplatu izvršite u poštanskoj poslovnici, dobit ćete potvrdu o plaćanju.

Treći način plaćanja je putem internet plaćanja, kao što su PayPal, Payoneer ili slične usluge. Ove usluge omogućuju sigurno plaćanje putem interneta koristeći vašu kreditnu ili debitnu karticu. Prilikom provođenja transakcije, pratite upute koje vam je pružila odabrana usluga za plaćanje.

Važno je napomenuti da nakon što izvršite plaćanje zahtjeva za PP tablice, trebate sačuvati sve potvrde o plaćanju kao dokaz o izvršenom plaćanju. Te potvrde mogu biti potrebne za daljnje korake u postupku dobivanja PP tablica.

Sada kada znate nekoliko načina plaćanja zahtjeva za PP tablice, možete odabrati najprikladniji način za vas i započeti proces dobivanja privremenih prometnih tablica u Hrvatskoj.

Dobivanje PP tablica nakon odobrenja zahtjeva

Da biste dobili PP tablice nakon odobrenja zahtjeva, slijedite sljedeće korake:

 1. Prikupite sve potrebne dokumente

  Nakon što vam je zahtjev odobren, bit će vam potrebno prikupiti određene dokumente kako biste dobili PP tablice. Ove dokumente uključuju:

  • Identifikacijski dokument (npr. osobna iskaznica, putovnica)
  • Potvrdu o mjestu prebivališta
  • Dokaz o vlasništvu vozila
  • Odobrenje za promet vozila
 2. Obratite se nadležnoj instituciji

  Nakon što sakupite sve potrebne dokumente, trebate se obratiti nadležnoj instituciji koja izdaje PP tablice. Ova institucija može biti prometna policija, uprava za promet ili slično.

 3. Predajte dokumentaciju

  Kada se obratite nadležnoj instituciji, morat ćete predati sav potrebni dokument. Važno je provjeriti jeste li prikupili sve potrebne dokumente i organizirajte ih prije predaje.

 4. Platite naknadu

  Kako biste dobili PP tablice, vrlo vjerojatno ćete morati platiti naknadu. Ova naknada može varirati ovisno o različitim čimbenicima. Navedena naknada se obično plaća prilikom podnošenja zahtjeva.

 5. Dobijte PP tablice

  Dobijte PP tablice

  Nakon što predajete sav dokument i platite naknadu, bit će vam izdane PP tablice. Ovisno o nadležnoj instituciji, možete ih odmah dobiti ili vam bit će poslane poštom.

Nakon što dobijete PP tablice, važno je pravilno ih postaviti na vozilo u skladu sa zakonskim propisima. Budite sigurni da su vidljive i čitljive kako bi izbjegli eventualne probleme s prometnom policijom.

Postupak žalbe u slučaju odbijenog zahtjeva za PP tablice

Ako je vaš zahtjev za PP tablice odbijen, imate pravo podnijeti žalbu na tu odluku. Postupak žalbe u takvim slučajevima je sljedeći:

Korak Opis
Korak 1 Prikupite sve relevantne dokumente koji dokazuju vaše pravo na PP tablice. To može uključivati potvrde o vlasništvu vozila, polisu osiguranja i slično.
Korak 2 Kontaktirajte nadležnu instituciju koja je donijela odluku o odbijanju zahtjeva za PP tablice i zatražite informacije o postupku žalbe.
Korak 3 Podnesite pisani žalbeni zahtjev koji detaljno objašnjava razloge zbog kojih smatrate da je odluka o odbijanju nepravedna. Priložite sve relevantne dokumente kao dokaz svojih tvrdnji.
Korak 4 Pratite status svoje žalbe i redovito kontaktirajte nadležnu instituciju kako biste saznali o daljnjem tijeku postupka.
Korak 5 Ako žalba bude prihvaćena, dobit ćete odobrenje za PP tablice i moći ćete ih preuzeti na određenoj lokaciji. U suprotnom, možete razmotriti dodatne pravne opcije koje su vam na raspolaganju.

Važno je slijediti gore navedeni postupak žalbe kako biste pokušali osporiti odluku o odbijanju zahtjeva za PP tablice. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica, svakako se obratite nadležnoj instituciji koja će vam pružiti potrebne informacije i podršku.

Pitanja i odgovori:

Koja je procedura zahtjeva za PP tablice?

Procedura zahtjeva za PP tablice uključuje određene korake. Najprije je potrebna priprema potrebne dokumentacije, poput važeće osobne iskaznice, dokaza o vlasništvu vozila i važeće prometne dozvole. Zatim je potrebno popuniti obrazac zahtjeva koji se može preuzeti na web stranici MUP-a. Nakon toga, potrebno je platiti naknadu za izdavanje PP tablica i predati kompletnu dokumentaciju na najbližu policijsku postaju. Nakon provjere podataka, ako su svi zahtjevi ispunjeni, PP tablice će biti izdane.

Koja dokumentacija je potrebna za zahtjev za PP tablice?

Zahtjev za PP tablice zahtijeva određenu dokumentaciju. Potrebni dokumenti uključuju važeću osobnu iskaznicu, dokaz o vlasništvu vozila, važeću prometnu dozvolu, potvrdu o plaćenoj naknadi za PP tablice i ispunjen obrazac zahtjeva. Također može biti potrebno priložiti i dodatne dokumente, poput dokaza o rezervaciji imena ili suglasnosti svih suvlasnika vozila. Važno je biti siguran da je sva dokumentacija ispravna i potpuna kako bi se izbjegli mogući problemi prilikom obrade zahtjeva.

Koliko dugo traje postupak obrade zahtjeva za PP tablice?

Vrijeme potrebno za obradu zahtjeva za PP tablice može varirati ovisno o različitim faktorima. Uobičajeno, postupak traje između 7 i 30 radnih dana. Međutim, vrijeme može biti produženo ako su potrebne dodatne provjere ili ako postoje poteškoće u obradi zahtjeva. Kako bi se ubrzao postupak, preporučuje se da se sve potrebne dokumente pripreme unaprijed i da se provjeri točnost podataka kako bi se izbjegle moguće greške ili nepotpune informacije koje bi mogle usporiti obradu zahtjeva.

Koliko košta izrada PP tablica?

Naknada za izdavanje PP tablica može se razlikovati ovisno o određenim čimbenicima. Uobičajeno, cijena naknade za izdavanje PP tablica varira između 200 i 500 kuna. Međutim, važno je provjeriti najnovije informacije na web stranici MUP-a ili kontaktirati policijsku postaju za točne informacije o naknadama. Također, treba imati na umu da se dodatne naknade mogu primjenjivati ​​ako je potrebno izvršiti promjene u registraciji vozila ili ako je potrebna bilo koja dodatna usluga.

Kako mogu podnijeti zahtjev za PP tablice?

Zahtjev za PP tablice možete podnijeti putem interneta ili osobno na nadležnom mjestu. Potrebna je odgovarajuća dokumentacija koju trebate dostaviti uz zahtjev.

Koja je dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva za PP tablice?

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahtjeva za PP tablice uključuje: 1. Izvornik prometne dozvole ili potvrdu o registraciji 2. Dokaz o identitetu vlasnika vozila (osobna iskaznica ili putovnica) 3. Potvrdu o plaćenoj upravnoj pristojbi 4. Druge relevantne dokumente koji se mogu tražiti sukladno zakonu. Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane ovlaštene osobe.