Primjer zahtjeva za premještaj

Zahtjev za premještaj primjer

Zahtjev Za Premještaj Primjer

Zahtjev za premještaj je formalni dokument koji podnosi radnik ili zaposlenik kako bi zatražio premještaj na drugo radno mjesto unutar iste organizacije. Takav zahtjev može biti iz različitih razloga, kao što su promjena životnih uvjeta, promjena radnih uvjeta, napredovanje u karijeri ili želja za stjecanjem novih vještina i iskustava.

Kada radnik podnese zahtjev za premještaj, on/ona obično mora obrazložiti svoje razloge za premještaj. To uključuje objašnjavanje kako bi premještaj bio u korist radnika i organizacije, kao i kako bi se olakšao prijelaz na novoj poziciji. Uz zahtjev za premještaj, radnik često prilaže i svoj ažurirani životopis i preporuke koje mogu potkrijepiti njegov/ njezin zahtjev.

Primjer zahtjeva za premještaj

Poštovani/a [ime nadređenog],

Obracam se Vam s molbom za premještaj na drugo radno mjesto unutar naše organizacije. Želio/željela bih izraziti svoju želju za promjenom radnog okruženja i stjecanjem novih iskustava i vještina.

U proteklom periodu, ostvario/la sam značajne rezultate na trenutnom radnom mjestu te osjećam da sam spremna za nove izazove i veću odgovornost. Vjerujem da bi mi premještaj sada omogućio napredak u karijeri i pružio novu perspektivu u profesionalnom razvoju. Uz to, smatram da bi rad na drugom radnom mjestu pružio nove prilike za osobni i timski rad, što bi pozitivno utjecalo na mene i organizaciju u cjelini.

Napominjem da sam osoba koja se lako prilagođava promjenama i uvijek spremna za učenje novih vještina. Iskustvo stečeno na trenutnom radnom mjestu, kao i moje prethodno radno iskustvo, doprinijet će uspješnoj tranziciji na novu poziciju. Također, prilažem svoj ažurirani životopis i preporuke koje mogu poslužiti kao potvrda o mom profesionalnom radu.

Smatram da bi moje znanje, vještine i motivacija bili vrijedan doprinos na novom radnom mjestu i da bi me vaša podrška u ostvarivanju ovog zahtjeva motivirala da dalje razvijam svoje potencijale. Stoga Vas molim da razmotrite moj zahtjev za premještaj te da me obavijestite o daljnjim koracima.

Unaprijed zahvaljujem na Vašoj pažnji i vremenu koje ste izdvojili za ovaj zahtjev.

S poštovanjem,

[Ime i prezime]

Zahtjev za premještaj zaposlenika

Poštovani/a [ime i prezime nadređenog],

Obraćam Vam se s molbom za premještaj zaposlenika u sklopu naše tvrtke. Naš tim trenutno ima potrebu za prerasporedom resursa kako bi se ostvarili bolji rezultati i ispunili ciljevi poslovanja. S obzirom na to, vjerujem da bi premještaj određenih zaposlenika mogao donijeti pozitivne promjene.

Pregled situacije:

Trenutno, tim [naziv tima] radi na projektu [naziv projekta]. Iako tim ostvaruje zadovoljavajuće rezultate, primijetio/la sam da postoji prostor za napredak i optimizaciju. Posebno, primjećujem dvije ključne stvari:

1. Nedostatak specijalizacije: U timu imamo nekoliko zaposlenika koji su općenito kompetentni, ali nisu stručnjaci u određenim područjima potrebnim za projekt. Vjerujem da bismo premještajem mogli dobiti naš timu stručnjake koji će moći donijeti nove perspektive i napraviti značajne promjene u našem radu.

You might be interested:  Povećanje Mirovine 2023

2. Neravnomjeran raspored zaduženja: Po mom mišljenju, postoje nejednake raspodjele zaduženja među zaposlenicima. Ne mislim da to proizlazi iz njihove manje motivacije ili truda, već jednostavno zbog nedostatka jasno definiranih uloga i odgovornosti. Vjerujem da bismo premještajem mogli promijeniti taj raspored i pravednije podijeliti zadatke.

Prijedlog:

Na temelju procjene situacije, predlažem sljedeći premještaj zaposlenika:

1. [Ime i prezime zaposlenika 1]: Predlažem premještaj ovog zaposlenika na poziciju [pozicija] u timu [naziv tima]. S obzirom na njegove/ njene vještine i iskustvo, vjerujem da bi mogao/la donijeti dodatnu vrijednost i doprinijeti uspjehu projekta.

2. [Ime i prezime zaposlenika 2]: Predlažem premještaj ovog zaposlenika na poziciju [pozicija] u timu [naziv tima]. Smatram da bi njegovo/ njeno znanje i iskustvo mogli biti ključni za rješavanje određenih problema i unapređenje kvalitete našeg rada.

Molim vas da pažljivo razmislite o ovom prijedlogu i da nam date svoje mišljenje o premještaju zaposlenika. Vjerujem da će ova promjena donijeti pozitivne rezultate i da ćemo ostvariti bolje rezultate na projektu.

Hvala Vam na pažnji i strpljenju.

S poštovanjem,

[Ime i prezime zaposlenika]

Razlozi za premještaj zaposlenika

Premještaj zaposlenika je proces kojim se zaposlenik prebacuje s jednog radnog mjesta na drugo unutar iste tvrtke. Razlozi za premještaj zaposlenika mogu biti raznovrsni i ovise o specifičnim potrebama tvrtke, kao i o osobi koja se premješta.

Promjena radnog mjesta unutar tvrtke

 • Poboljšanje radne učinkovitosti
 • Promocija zaposlenika na veću poziciju
 • Razvoj novih vještina i znanja
 • Pokrivanje nedostatka radne snage na drugom radnom mjestu

Promjena radne lokacije

 • Otvorenje novih poslovnica ili odjela tvrtke
 • Pokrivanje poslovnih potreba na drugoj lokaciji
 • Mogućnost boljeg geografskog položaja za zaposlenika
 • Promjena okruženja i stjecanje novih iskustava

Neovisno o razlozima za premještaj, važno je da tvrtka i zaposlenik imaju jasnu komunikaciju i dogovorene uvjete premještaja kako bi se osigurala zadovoljstvo obiju strana.

Postupak podnošenja zahtjeva za premještaj

Pred podnošenjem zahtjeva za premještaj, potrebno je slijediti određeni postupak kako bi zahtjev bio uspješno razmotren i obrađen.

 1. Prilikom prikupljanja potrebne dokumentacije, osoba koja želi tražiti premještaj treba imati na umu da je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:
  • Relevantne identifikacijske dokumente (npr. osobnu iskaznicu, putovnicu, vozačku dozvolu)
  • Dokaze o zaposlenju (npr. potvrdu o zaposlenju ili ugovor o radu)
  • Dokaze o prebivalištu (npr. izvadak iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu)
  • Eventualne druge relevantne dokumente (npr. medicinsku dokumentaciju u slučaju zdravstvenih razloga za premještaj)

 2. Popunjavanje zahtjevnog obrasca je sljedeći korak. Osoba koja želi tražiti premještaj treba popuniti zahtjevni obrazac koji sadrži sljedeće informacije:
  • Osobne podatke (npr. ime, prezime, adresa, kontakt broj)
  • Razloge za traženje premještaja
  • Željeno odredište ili područje premještaja
  • Eventualne posebne zahtjeve ili preferencije

 3. Dostavljanje zahtjeva nadležnoj instituciji je sljedeći korak. Popunjeni zahtjev treba dostaviti nadležnoj instituciji putem pošte ili osobno predati na odgovarajućem šalteru.
 4. Praćenje statusa zahtjeva je važno kako bi osoba bila informirana o napretku svog zahtjeva. Osoba može provjeriti status zahtjeva putem internetskog portala ili kontaktirati nadležnu instituciju telefonom, emailom ili osobno.
 5. Odgovor na zahtjev je zadnji korak u postupku podnošenja zahtjeva. Nakon što nadležna institucija razmotri zahtjev, osoba će primiti obavijest o statusu svog zahtjeva – odobrenje, odbijanje ili potrebne dodatne informacije.

Važno je napomenuti da postupak podnošenja zahtjeva za premještaj može varirati ovisno o instituciji ili organizaciji koja je nadležna za obradu zahtjeva. Stoga je uvijek preporučljivo provjeriti specifične zahtjeve i postupak podnošenja kod nadležne institucije.

You might be interested:  Iskustva sa razvodom

Zahtjev za unutarnji premještaj

Poštovani,

Ovim putem želim poslati službeni zahtjev za unutarnji premještaj u sklopu naše tvrtke. Molim Vas da razmotrite ovaj zahtjev i odobrite mi premještaj na željenu radnu poziciju.

Detalji o zahtjevu:

 • Trenutna radna pozicija: [trenutna radna pozicija]
 • Željena radna pozicija: [željena radna pozicija]
 • Razlog premještaja: [razlog premještaja]
 • Očekivani datum premještaja: [očekivani datum premještaja]

Razlozi za premještaj:

Navodim nekoliko bitnih razloga zašto tražim unutarnji premještaj:

 1. [Razlog 1]
 2. [Razlog 2]
 3. [Razlog 3]

Molim Vas da ovaj zahtjev uzmete u obzir i obavijestite me o vašoj odluci u najkraćem mogućem roku. Hvala Vam na razumijevanju.

S poštovanjem,

[Vaše ime]

Zahtjev za premještaj na drugu lokaciju

Zahtjev za premještaj na drugu lokaciju

Poštovani,

Ovim putem podnosim zahtjev za premještaj na drugu lokaciju. Trenutno sam zaposlen/a na lokaciji _______, ali bih želio/la biti premješten/a na lokaciju _______.

S obzirom na specifične razloge i potrebe, vjerujem da će moj zahtjev biti prihvaćen. Na novoj lokaciji imam priliku unaprijediti svoje vještine i doprinijeti boljem funkcioniranju tima. Također, vjerujem da će novi okruženje pružiti nove izazove i mogućnosti za razvoj karijere.

Imam _______ godina iskustva na trenutnoj lokaciji, što mi je omogućilo usvajanje znanja i vještina koje su relevantne za rad na novoj lokaciji. Također, sprem/a sam prilagoditi se novom radnom okruženju i brzo se uputiti u nove procese i zahtjeve rada.

Molim vas da o svom zahtjevu obavijestite nadležne osobe koje se bave premještajem zaposlenika kako bi se proces mogao pokrenuti što prije. Otvoren/a sam za daljnje razgovore i dogovore oko premještaja kako bismo pronašli najbolje rješenje za sve uključene strane.

Zahvaljujem na razumijevanju i nadam se pozitivnom odgovoru na moj zahtjev.

S poštovanjem,

[Ime i prezime]

[Radno mjesto]

[Kontakt informacije]

Zahtjev za promjenu radnog mjesta

Poštovani,

Ovim putem želim predati zahtjev za promjenu radnog mjesta. Trenutno obavljam posao [trenutni posao] u [trenutni odjel]. Međutim, želio/željela bih biti premješten/a na radno mjesto [željeno radno mjesto] u [željeni odjel].

Razlozi za traženje promjene radnog mjesta su sljedeći:

 1. [Razlog 1]
 2. [Razlog 2]
 3. [Razlog 3]

Vjerujem da su moje vještine, znanja i iskustvo pogodni za novo radno mjesto. Također, smatram da bi promjena radnog mjesta bila korisna i za moj daljnji profesionalni razvoj. Ukoliko je moguće, molim Vas da razmotrite moj zahtjev.

Ukoliko je potrebno, spreman/spremna sam sudjelovati u dodatnom obrazovanju ili prekvalifikaciji kako bih se što bolje pripremio/pripremila za novo radno mjesto. Također sam otvoren/otvorena za razgovor kako bismo mogli raspraviti detalje premještaja i sve eventualne zahtjeve.

Hvala Vam unaprijed na razmatranju mog zahtjeva. S radošću očekujem Vaš odgovor.

S poštovanjem,

[Ime Prezime]

Pravila i smjernice za podnošenje zahtjeva za premještaj

Poštovani/a,

U nastavku su navedena pravila i smjernice koje trebate slijediti prilikom podnošenja zahtjeva za premještaj:

 1. Zahtjev za premještaj treba biti podnesen pismenim putem upravi tvrtke
 2. Zahtjev treba sadržavati sve relevantne podatke, uključujući vaše ime, prezime, trenutnu funkciju, željenu funkciju i obrazloženje za premještaj
 3. Obrazloženje za premještaj treba biti jasno i razumljivo obrazloženo, a obuhvatiti i specifične argumente koji podupiru vaš zahtjev
 4. Zahtjev treba biti podnesen u odgovarajućem vremenskom roku prije planiranog datuma premještaja kako bi se omogućila dovoljna vremenska rasprava i donošenje odluka
 5. Nakon podnošenja zahtjeva, uprava tvrtke će provesti procjenu i razmotriti sve relevantne faktore prije donošenja odluke o premještaju
 6. Pri donošenju odluke, prednost će biti dana sposobnosti radnika, potrebama tvrtke i zahtjevima za premještajem drugih radnika
 7. Nakon donošenja odluke, bit ćete obaviješteni o ishodu vašeg zahtjeva za premještaj
You might be interested:  Zahtjev za invalidsku mirovinu

Slijedeći ova pravila i smjernice, olakšat ćete proces podnošenja zahtjeva za premještaj i omogućiti upravi da donese informiranu odluku o vašem zahtjevu.

Hvala na razumijevanju i suradnji.

Kako pravilno argumentirati zahtjev za premještaj

Kada želite zatražiti premještaj, važno je da jasno i uvjerljivo argumentirate svoj zahtjev. Ovime ćete pomoći svojem poslodavcu ili nadređenom da bolje razumije vaše potrebe i razmotri mogućnost premještaja.

Evo nekoliko koraka kako pravilno argumentirati zahtjev za premještaj:

 1. Analizirajte svoje razloge: Prije svega, razmislite o tome zašto želite premještaj. Jesu li to financijski razlozi, bolje radne uvjete ili osobne obiteljske okolnosti? Pronađite najjače razloge koji podržavaju vaš zahtjev.
 2. Pripremite se za razgovor: Napravite istraživanje o tvrtki ili odjelu na kojeg želite biti premješteni. Utvrdite kako bi vaše vještine i iskustvo mogli doprinijeti tom timu ili odjelu. Saznajte što možete o radnim zadacima i očekivanjima.
 3. Sažmite svoje argumente: Kreirajte kratki dokument u kojem ćete sažeti i organizirati svoje razloge za premještaj. Budite jasni i konkretni, ističući pozitivne aspekte koje možete donijeti novom timu ili odjelu.
 4. Komunicirajte s nadređenima: Zakazivanje sastanka s nadređenim je ključno kako biste iznijeli svoj zahtjev. Budite iskreni i otvoreni u svojoj komunikaciji. Obrazložite svoje želje i istaknite kako bi premještaj mogao biti koristan i za tvrtku.
 5. Pokazujte fleksibilnost: Ukoliko vaš zahtjev može biti prihvaćen, pokažite spremnost za kompromis. Pitanja o novim uvjetima rada, plaćama ili obavezama mogu biti otvorena, pa budite otvoreni za pregovaranje.
 6. Pratite napredak: Nakon razgovora, pratite napredak svog zahtjeva. Budite strpljivi i postavite realna očekivanja. Povremeno provjeravajte sa svojim nadređenim kako biste bili sigurni da se vaš zahtjev razmatra.

Kada pravilno argumentirate zahtjev za premještaj, povećavate svoje šanse da bude prihvaćen. Budite sigurni u svoje razloge i komunicirajte ih jasno i konkretno. Slijedite ove korake i unaprijedite svoje šanse da dobijete premještaj koji želite.

Pitanja i odgovori:

Koja je svrha zahtjeva za premještaj?

Svrha zahtjeva za premještaj je traženje prebacivanja na drugo radno mjesto unutar iste organizacije, zbog osobnih ili poslovnih razloga.

Koja dokumentacija treba biti priložena uz zahtjev za premještaj?

Uz zahtjev za premještaj treba priložiti životopis, motivacijsko pismo i preporuke, ako ih imate.

Koliko dugo traje proces premještaja?

Trajanje procesa premještaja ovisi o internim procedurama organizacije, ali obično traje između nekoliko tjedana i nekoliko mjeseci.

Mogu li se premjestiti na drugo radno mjesto s manjom plaćom?

U principu je moguće, ali će se nova plaća utvrditi u skladu s platnom politikom organizacije i vašim kvalifikacijama za novo radno mjesto.

Mogu li se premjestiti na drugo radno mjesto bez prethodnog ispunjavanja uvjeta ili obuke?

To ovisi o zahtjevima radnog mjesta i volji organizacije. U nekim slučajevima može biti moguće premještaj bez prethodne obuke ili ispunjavanja uvjeta, ali u većini slučajeva će biti potrebna odgovarajuća obuka ili ispunjavanje uvjeta.

Koje informacije treba uključiti u zahtjev za premještaj?

U zahtjev za premještaj treba uključiti sljedeće informacije: ime i prezime zaposlenika, trenutno radno mjesto, željeno radno mjesto, razlog za premještaj, očekivani datum premještaja i kontakt podatke zaposlenika.

Kako treba sastaviti zahtjev za premještaj?

Zahtjev za premještaj treba biti jasan i konkretan. Potrebno je navesti ime i prezime zaposlenika, trenutno radno mjesto, željeno radno mjesto, razlog za premještaj i očekivani datum premještaja. Također je važno pružiti kontakt podatke zaposlenika kako bi se mogla uspostaviti daljnja komunikacija.