Zahtjev Za Privremeni Boravak - Sve što trebate znati

Zahtjev za privremeni boravak

Zahtjev Za Privremeni Boravak

Ako planirate privremeno boraviti u Hrvatskoj, zahtjev za privremeni boravak je dokument koji će vam biti potreban. To je službeni postupak putem kojeg stranci mogu legalno boraviti u Hrvatskoj, bilo da je riječ o turizmu, obrazovanju, radu ili drugim razlozima.

Da biste podnijeli zahtjev za privremeni boravak, morate ispuniti određene uvjete i pružiti potrebnu dokumentaciju. Prvo, morate imati važeći putni dokument i dokaz o svrsi boravka. Ovisno o vrsti privremenog boravka koju želite, možda ćete trebati pružiti i druge dokumente, kao što su jamčevina, zdravstveno osiguranje ili dokaz o financijskoj stabilnosti.

Važno je napomenuti da sam podnošenje zahtjeva za privremeni boravak može potrajati određeno vrijeme, stoga se preporučuje da ga predajete unaprijed kako biste osigurali dovoljno vremena za obradu.

Da biste pravilno podnijeli zahtjev, morate se obratiti Policijskoj upravi ili diplomatskoj misiji Hrvatske u vašoj zemlji prebivališta, gdje će vam biti pružena potrebna dodatna uputstva i obrasce za izradu zahtjeva. Nakon što podnesete svoj zahtjev, bit će vam dodijeljen referent koji će vas pratiti kroz proces i odgovarati na pitanja koja imate.

Ukoliko se zahtjev za privremeni boravak odobri, dobit ćete privremenu dozvolu boravka, koja vam omogućuje da boravite u Hrvatskoj za određeno vrijeme. Važno je da se pridržavate uvjeta koje je propisala Hrvatska te da obratite pažnju na rok ispravnosti dozvole. Ako želite produžiti boravak u Hrvatskoj, morate podnijeti novi zahtjev za produženje prije isteka važeće dozvole.

Zahtjev za privremeni boravak je važan korak u planiranju boravka u Hrvatskoj, stoga je važno biti upoznat sa svim uvjetima i postupkom prije nego što ga podnesete. Slijedite sve upute koje dobijete i osigurajte da pružite sve potrebne informacije i dokumente kako biste povećali svoje šanse za uspješno odobrenje.

Prijavljivanje za privremeni boravak u Hrvatskoj

Kada želite aplicirati za privremeni boravak u Hrvatskoj, potrebno je slijediti određene korake kako biste se prijavili i dobili potrebne dozvole.

Korak 1: Skupljanje potrebne dokumentacije

Prvi korak je prikupljanje svih potrebnih dokumenata. Ovi dokumenti uključuju važeću putovnicu, dokaz o financijskoj sposobnosti (poput izvoda s bankovnog računa ili potvrde o zaposlenju), zdravstveno osiguranje i dokaz o svrsi vašeg boravka u Hrvatskoj.

Uz ove dokumente, također ćete trebati ispuniti zahtjev za privremeni boravak i platiti odgovarajuću naknadu za prijavu.

Korak 2: Prijavljivanje na nadležnom policijskom odjelu

Nakon prikupljanja svih potrebnih dokumenata, slijedeći korak je odlazak na nadležno policijsko odjeljenje na području na kojem planirate boraviti. Tamo ćete predati sve dokumente i pokrenuti postupak prijave za privremeni boravak.

Policija će pregledati vaše dokumente i provjeriti njihovu valjanost. Nakon toga, bit će vam izdana potvrda o prijavi za privremeni boravak.

Vrijeme čekanja za izdavanje potvrde o prijavi može varirati, ali obično traje do 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Korak 3: Sticanje privremene boravišne dozvole

Nakon što dobijete potvrdu o prijavi, slijedeći korak je dobivanje privremene boravišne dozvole. Za to ćete morati unutar 30 dana od izdavanja potvrde o prijavi podnijeti zahtjev za privremenu boravišnu dozvolu.

You might be interested:  Povećanje Nacionalne Mirovine

Nakon pregleda vašeg zahtjeva, policija će izdati privremenu boravišnu dozvolu ukoliko ispunjavate sve uvjete.

Privremena boravišna dozvola obično je važeća godinu dana, ali je moguće produženje ovisno o svrsi vašeg boravka.

Važno je napomenuti da je postupak prijave za privremeni boravak u Hrvatskoj vrlo važan i kompleksan. Stoga je preporučljivo konzultirati stručnjaka ili pravnu osobu kako biste osigurali da slijedite sve pravne i administrativne zahtjeve.

Potrebni dokumenti za podnošenje zahtjeva

Kada podnosite zahtjev za privremeni boravak, morate dostaviti određene dokumente kako biste potvrdili svoj identitet i ispunili sve zakonske zahtjeve. Ovdje su potrebni dokumenti koje trebate pripremiti prije nego što podnesete zahtjev:

1. Putovnica

Morate priložiti kopiju važeće putovnice koja će potvrditi vaš identitet. Ova kopija trebala bi biti jasna i čitka, s vidljivim podacima o vama.

2. Potvrda o svrsi boravka

Morate pružiti dokumente koji će potvrditi svrhu vašeg boravka u zemlji. Na primjer, ako dolazite zbog rada, trebali biste priložiti ugovor o radu. Ako dolazite zbog studija, trebali biste priložiti potvrdu o upisu na fakultet ili sveučilište.

Uz ove dokumente, možda će biti potrebno priložiti i druge dodatne dokumente, ovisno o svrsi vašeg boravka. Na primjer, ako dolazite zbog poslovnih razloga, možda biste trebali pružiti i pismo poslodavca.

Važno je pripremiti sve ove dokumente prije nego što podnesete zahtjev za privremeni boravak kako biste osigurali glatku i brzu obradu vašeg zahtjeva.

Proces obrade zahtjeva za privremeni boravak

Obrada zahtjeva za privremeni boravak u Hrvatskoj uključuje nekoliko koraka. Evo pregleda procesa:

 1. Podnošenje zahtjeva: Prvi korak je podnošenje zahtjeva za privremeni boravak. Zahtjev se može podnijeti u diplomatskom predstavništvu Hrvatske u vašoj zemlji ili u policijskoj upravi u Hrvatskoj.
 2. Dokumentacija: Uz zahtjev trebate priložiti određenu dokumentaciju, kao što su putovnica, dokaz o razlogu boravka (na primjer, radna dozvola, studentski indeks ili vjenčani list), dokaz o smještaju i financijska sredstva za vrijeme boravka.
 3. Obrada podataka: Nakon podnošenja zahtjeva i prikupljanja dokumentacije, vaši podaci će se obraditi kako bi se provjerili svi potrebni uvjeti za privremeni boravak.
 4. Donošenje odluke: Nakon obrade podataka, nadležne vlasti donose odluku o vašem zahtjevu. Ako je zahtjev odobren, dobit ćete privremenu boravišnu dozvolu. Ako je odbijen, obaviješteni ćete biti o razlozima odbijanja.
 5. Ažuriranje boravišne dozvole: Ako je zahtjev odobren, morate ažurirati svoju boravišnu dozvolu na prebivališnu adresu u roku od 30 dana od ulaska u Hrvatsku.
 6. Produženje boravišne dozvole: Ako želite produžiti privremeni boravak u Hrvatskoj, morate podnijeti zahtjev za produženje najmanje 30 dana prije isteka važeće boravišne dozvole. Postupak produženja je sličan postupku prvog zahtjeva.

Važno je provjeriti sve zahtjeve i uvjete za privremeni boravak prije podnošenja zahtjeva kako biste bili sigurni da ispunjavate sve potrebne uvjete. Također je važno da podnesete zahtjev na vrijeme i priložite svu potrebnu dokumentaciju kako biste povećali šanse za uspješnu obradu zahtjeva.

Trajanje privremenog boravka u Hrvatskoj

Trajanje privremenog boravka u Hrvatskoj može varirati ovisno o raznim faktorima. Poput vrste boravka, svrhe boravka, viza i drugih važnih čimbenika.

Ako se izdaje privremeni boravak pod turističkim ili poslovnim uvjetima, on može biti odobren za razdoblje od 1 do 3 godine. Ova vrsta boravka obično podrazumijeva stroge uvjete koji se moraju poštivati.

U slučaju studenata koji planiraju studirati u Hrvatskoj, privremeni boravak može biti odobren za trajanje studija, ali neće prelaziti 1 godinu.

Koraci za produženje privremenog boravka

Ako je potrebno produžiti privremeni boravak u Hrvatskoj, strani državljanin mora podnijeti zahtjev za produženje boravka najmanje 30 dana prije isteka trenutnog boravka. Zahtjev se obično predaje osobno ili putem pošte u ispostavi nadležne policijske uprave ili područnog ureda koji pokriva boravišnu adresu.

Prilikom podnošenja zahtjeva za produženje privremenog boravka, strani državljanin mora priložiti valjane dokaze o razlozima za produženje, kao što su dokaz o zaposlenju, dokaz o studiranju ili druge relevantne informacije. Nakon podnošenja zahtjeva, tijelo za obradu će donijeti odluku o produženju boravka na temelju pruženih dokumenata i uvjeta koje morate zadovoljiti.

You might be interested:  Mirovine Za Svibanj 2023

Isključivanje iz privremenog boravka

Privremeni boravak može biti isključen u slučaju kršenja zakona ili uvjeta boravka. Ako se strani državljanin krši zakon, privremeni boravak može biti otkazan, što može rezultirati prisilnim napuštanjem zemlje.

Važno je napomenuti da je svaki slučaj različit i da odluka o trajanju privremenog boravka u Hrvatskoj ovisi o mnogim čimbenicima i uvjetima koji su primjenjivi na stranog državljanina. Stoga je najbolje konzultirati se s nadležnim vlastima ili stručnjakom za imigraciju kako biste dobili najnovije informacije i pojedinosti o vašem konkretnom slučaju.

Prava i obveze osoba s privremenim boravkom

Osobe s privremenim boravkom imaju određena prava i obveze tijekom svog boravka u Hrvatskoj. U nastavku su navedena neka od tih prava i obveza:

Prava osoba s privremenim boravkom:

 • Pravo na rad: Osobe s privremenim boravkom imaju pravo raditi u Hrvatskoj tijekom svog boravka, pod uvjetima određenim zakonom.
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu: Osobe s privremenim boravkom imaju pravo na zdravstvenu zaštitu kao i hrvatski državljani, uz određene uvjete i obveze.
 • Pravo na obrazovanje: Djeca osoba s privremenim boravkom imaju pravo na besplatno obrazovanje u hrvatskim školama.

Obveze osoba s privremenim boravkom:

Obveze osoba s privremenim boravkom:

 • Registracija boravka: Osobe s privremenim boravkom dužne su se registrirati u policijskoj upravi u roku od 3 dana od ulaska u Hrvatsku.
 • Poštivanje zakona i propisa: Osobe s privremenim boravkom dužne su poštivati sve zakone i propise Republike Hrvatske.
 • Poštivanje radnih uvjeta i prava: Osobe s privremenim boravkom dužne su poštivati prava radnika i uvjete rada propisane zakonom.

Navedena prava i obveze nisu iscrpna lista, već samo neka od ključnih aspekata prava i obveza osoba s privremenim boravkom u Hrvatskoj. Važno je da osobe s privremenim boravkom budu upoznate s tim pravima i obvezama kako bi se pridržavale zakona i imale pozitivan boravak u zemlji.

Produženje privremenog boravka u Hrvatskoj

Ako trenutno boravite u Hrvatskoj s privremenim boravkom i želite produžiti svoj boravak, postoji nekoliko koraka koje trebate slijediti.

1. Priprema dokumentacije

Prva stvar koju trebate učiniti je priprema svih potrebnih dokumenata za produženje privremenog boravka. Ovo uključuje:

 • Važeću putovnicu ili identifikacijsku karticu
 • Popunjeni zahtjev za produženje privremenog boravka
 • Potvrdu o plaćenim administrativnim pristojbama
 • Potvrdu o financijskom stanju (računi, izvodi itd.)
 • Drugi relevantni dokumenti (npr. dokumentacija o radu, školi ili ostalim obvezama)

2. Podnošenje zahtjeva

Nakon što pripremite svu dokumentaciju, trebate otići u nadležni ured za strance i podnijeti zahtjev za produženje privremenog boravka. Tamo ćete morati predati sve potrebne dokumente i platiti administrativne pristojbe. Vaš zahtjev će biti pregledan, a vi ćete dobiti potvrdu o podnesenom zahtjevu.

U nekim slučajevima može biti potrebno dostaviti dodatne dokaze ili proći intervju kako bi se potvrdila Vaša svrha boravka.

3. Čekanje na odluku

Nakon podnošenja zahtjeva, morat ćete pričekati da se donese odluka o produženju privremenog boravka. Ukoliko je Vaš zahtjev odobren, dobit ćete novu dozvolu za privremeni boravak s produženim rokom trajanja. U suprotnom, bit će Vam pružena obavijest o razlozima odbijanja i o pravu na žalbu.

U nekim slučajevima može biti potrebno čekati nekoliko tjedana ili čak mjeseci na odluku o produženju privremenog boravka.

Važno je napomenuti da je produženje privremenog boravka važeće samo za određeni period. Ako želite ostati još duže, morat ćete ponovno podnijeti zahtjev za produženje prije isteka važeće dozvole.

Nadam se da Vam je ovaj članak pružio korisne informacije o produženju privremenog boravka u Hrvatskoj. Ukoliko imate dodatnih pitanja, svakako se obratite nadležnim vlastima ili konzulatu svoje zemlje.

Povratne vize za osobe s privremenim boravkom

Ako imate privremeni boravak u Hrvatskoj, možda će vam biti potrebna povratna viza ako planirate putovati izvan zemlje i kasnije se vratiti.

Povratna viza je vrsta vize koja vam omogućuje povratak u Hrvatsku nakon privremenog napuštanja zemlje. Ova viza se izdaje osobama koje su već dobile privremeni boravak u Hrvatskoj i koji je još uvijek važeći. Važno je napomenuti da povratna viza neće biti izdana ako je vaš privremeni boravak istekao ili je u postupku produženja.

Da biste podnijeli zahtjev za povratnom vizom, morate se obratiti diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u vašoj zemlji ili drugoj zemlji u kojoj se nalazite. Kako bi se vaš zahtjev razmotrio, morate priložiti dokaz da već imate privremeni boravak u Hrvatskoj, kao i druge dokumente koji se zahtijevaju, kao što su putovnica, fotografija i dokaz osiguranja. Trošak povratne vize varira ovisno o vašoj zemlji i trajanju vize.

You might be interested:  Kolinda Razvod Forum

Ukoliko vam je za putovanje izvan Hrvatske potrebna povratna viza, preporučuje se da se informirate unaprijed o postupku i dokumentima koji su potrebni. Također, preporučuje se da podnesete zahtjev za povratnom vizom dovoljno unaprijed kako biste osigurali da će vam viza biti izdana prije vašeg putovanja.

Važne napomene:

 • Zahtjev za povratnom vizom možete podnijeti samo ako imate važeći privremeni boravak u Hrvatskoj.
 • Povratna viza se izdaje samo za povratak u Hrvatsku, i ne može se koristiti za putovanje u druge zemlje.
 • Trošak povratne vize ovisi o vašoj zemlji i trajanju vize.

Ukratko, ako imate privremeni boravak u Hrvatskoj i planirate putovati izvan zemlje, svakako se informirajte o postupku i dokumentima potrebnim za dobivanje povratne vize. Podnošenje zahtjeva unaprijed će vam pomoći da osigurate da će vam viza biti izdana prije polaska.

Odbijanje zahtjeva za privremeni boravak

Kada imigracijske vlasti odbiju zahtjev za privremenim boravkom, postoje nekoliko mogućih razloga za odbijanje. Važno je da podnositelj zahtjeva razumije ove razloge kako bi mogao poduzeti korake da poboljša svoj slučaj ili uloži žalbu.

Jedan od mogućih razloga za odbijanje zahtjeva je nedostatak potrebne dokumentacije. Ukoliko podnositelj zahtjeva ne pruža sve potrebne informacije ili propusti priložiti potrebne dokumente, zahtjev može biti odbijen. To može uključivati ​​potvrde o financijskoj stabilnosti, zdravstvene certifikate ili druge relevantne dokumente.

Drugi razlog odbijanja zahtjeva može biti neispunjavanje uvjeta za privremeni boravak. Imigracijske vlasti mogu odbiti zahtjev ukoliko podnositelj ne ispunjava određene zahtjeve, kao što su godine starosti, obrazovne kvalifikacije ili jezika. Ovo su uvjeti koji se mogu razlikovati ovisno o vrsti privremenog boravka za koji se podnosi zahtjev.

Treći razlog za odbijanje može biti prethodna povreda zakona ili imigracijskih propisa. Ako podnositelj zahtjeva ima povijest prekršajnih djela, kaznenih djela ili prethodnih nedopuštenih boravaka, to može biti razlog za odbijanje zahtjeva za privremenim boravkom.

Ako podnositelju zahtjeva bude odbijen zahtjev za privremenim boravkom, obično će mu biti pružena prilika da uloži žalbu. Važno je da se žalba uloži u roku i da sadrži sve relevantne informacije koje mogu poboljšati šanse za uspjeh. U nekim slučajevima, podnositelj zahtjeva može zatražiti i ponovno razmatranje odluke o odbijanju.

U svakom slučaju, važno je konzultirati se s imigracijskim pravnicima ili stručnjacima kako bi se pravilno i učinkovito odgovorilo na odbijanje zahtjeva za privremenim boravkom. Ti stručnjaci mogu pružiti dragocjene smjernice i podršku u procesu ulaganja žalbe.

Pitanja i odgovori:

Što je zahtjev za privremeni boravak?

Zahtjev za privremeni boravak je pravni postupak putem kojeg strani državljani mogu zatražiti dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj.

Koje su osnovne informacije koje trebate znati o zahtjevu za privremeni boravak?

Osoba koja želi zatražiti privremeni boravak u Republici Hrvatskoj treba ispuniti određene uvjete, kao što su svrha boravka, financijske mogućnosti, zdravstveno osiguranje itd. Također, postoji određeni postupak i dokumentacija koju je potrebno prikupiti i predati pri zahtjevu.

Koliko traje proces obrade zahtjeva za privremeni boravak?

Vrijeme obrade zahtjeva za privremeni boravak može varirati ovisno o različitim faktorima, kao što su broj podnesenih zahtjeva, trenutni kapaciteti nadležnih institucija, kao i složenost svakog pojedinog zahtjeva. U nekim slučajevima, proces obrade može potrajati nekoliko tjedana ili mjeseci.

Kako mogu provjeriti status svog zahtjeva za privremeni boravak?

Da biste provjerili status svog zahtjeva za privremeni boravak, možete kontaktirati nadležno tijelo ili instituciju koja se bavi obradom takvih zahtjeva. Oni će vam pružiti informacije o trenutnom stanju vašeg zahtjeva.

Mogu li raditi u vrijeme koje je zaostatak procesa obrade?

Ukoliko ste podnijeli zahtjev za privremeni boravak i nemate još odobrenje boravka, ne možete legalno raditi u Republici Hrvatskoj. Bez pravovaljanog dozvole boravka, radna aktivnost nije dopuštena. Potrebno je pričekati da se postupak obrade završi i dobijete odobrenje.