Zahtjev za priznavanje statusa HRVI 2018 - Sve informacije i upute

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI 2018

Zahtjev Za Priznavanje Statusa Hrvi 2018

Ovaj članak pruža sve potrebne informacije i upute za podnošenje zahtjeva za priznanje statusa osobe s invaliditetom (HRVI) u godini 2018. Ako imate neka pitanja ili trebate dodatne informacije, ovdje ćete pronaći sve relevantne detalje.

Priznavanje statusa HRVI je važno kako bi osobe s invaliditetom mogle ostvariti različita prava i pogodnosti. Ovaj postupak omogućuje priznanje teškoća s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju i osigurava im pristup odgovarajućoj podršci i uslugama.

U ovom članku naći ćete detaljne upute o tome kako podnijeti zahtjev za priznanje statusa HRVI, koji dokumenti su potrebni, iznos naknade za postupak, kao i rokovi i kontakt informacije. Također ćemo vam pružiti korisne savjete kako ispravno popuniti zahtjev i kako se pripremiti za intervju s ovlaštenom osobom.

Ako želite saznati više o svojim pravima kao osoba s invaliditetom i koristima koje možete ostvariti pod priznatim statusom HRVI, čitajte dalje i pronađite sve potrebne informacije za uspješno podnošenje zahtjeva.

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI 2018

Ministarstvo hrvatskih branitelja omogućuje dostavljanje zahtjeva za priznavanje statusa HRVI za 2018. godinu.

Da biste podnijeli zahtjev, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju koju opisujemo u nastavku.

1. Popunjen zahtjev za priznavanje statusa HRVI 2018. Ovaj zahtjev možete preuzeti na našoj internetskoj stranici.

2. Kopija osobne iskaznice. Molimo vas da priložite kopiju prednje i stražnje strane vaše osobne iskaznice.

3. Medicinska dokumentacija. Potrebno je priložiti potvrdu ili izvješće od nadležnog zdravstvenog tijela koje potvrđuje vašu invalidnost ili oštećenje.

4. Dokazi o sudjelovanju u Domovinskom ratu. Molimo vas da priložite dokumente koji potvrđuju vaše sudjelovanje u Domovinskom ratu, kao što su potvrde o postupku mobilizacije, ratne iskaznice ili drugi relevantni dokazi.

5. Bilješka o prihodima. Potrebno je priložiti bilješku o vašim prihodima i primanjima za 2017. godinu. Ova bilješka mora biti službena i potpisana od strane ovlaštene osobe.

6. Popis imovine. Molimo vas da priložite popis svoje imovine koji uključuje nekretnine, vozila i druge vrijedne predmete.

Sve ove dokumente treba poslati putem pošte na adresu Ministarstva hrvatskih branitelja ili dostaviti osobno u jedan od njihovih ureda.

Da biste izbjegli nepotrebne probleme ili kasnije odbijanje zahtjeva, pažljivo pročitajte sve upute i provjerite imate li sve potrebne dokumente.

Nakon podnošenja zahtjeva, nadležno tijelo će pregledati vašu dokumentaciju i donijeti odluku o priznavanju vašeg statusa HRVI za 2018. godinu.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili trebate dodatne informacije, slobodno se obratite Ministarstvu hrvatskih branitelja putem telefona ili e-pošte koje su dostupne na našoj internetskoj stranici.

Ko su HRVI?

HRVI (Hrvati ratni vojni invalidi) su osobe koje su postale invalidi zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu koji se odvijao u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Oni su žrtve rata i suočavaju se s fizičkim, psihičkim ili socijalnim poteškoćama zbog svojih ratnih ozljeda.

You might be interested:  Isplata Naknade Za Nezaposlene Siječanj 2022

Ratni vojni invalidi mogu biti osobe koje su izgubile udove, ostale paralizirane, oslijepljene ili su imale druge ozbiljne ozljede tijekom rata. Također, HRVI-ji mogu biti osobe koje pate od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) ili drugih mentalnih poremećaja uzrokovanih ratnim iskustvima.

Kako bi ostvarili prava i beneficije koja su im zakonom zajamčena, HRVI-ji moraju proći proces priznavanja svog statusa. To uključuje podnošenje zahtjeva za priznavanje HRVI statusa i pružanje svih relevantnih medicinskih dokaza i drugih potrebnih podataka.

Vrste HRVI statusa

Postoje tri vrste HRVI statusa prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji: HRVI prve skupine, HRVI druge skupine i HRVI treće skupine.

HRVI prve skupine su osobe s najtežim tjelesnim ozljedama koje zahtijevaju stalnu njegu i pomoć drugih osoba.

HRVI druge skupine su osobe s teškim tjelesnim ozljedama koje nisu toliko teške kao kod HRVI prve skupine, ali i dalje zahtijevaju neku razinu stalne njege.

HRVI treće skupine su osobe s drugim vrstama invaliditeta kao što su PTSP, gubitak sluha ili vida ili drugi mentalni ili tjelesni poremećaji koji su rezultat rata.

Samo osobe s priznatim HRVI statusom imaju pravo na određene beneficije kao što su mirovina, financijska pomoć, olakšice pri zapošljavanju ili druge pogodnosti koje im pomažu da se nose s posljedicama ratnih ozljeda.

Koja dokumentacija je potrebna?

Da biste podnijeli zahtjev za priznavanje statusa HRVI 2018, potrebno je prikupiti sljedeću dokumentaciju:

1. Identifikacijski dokumenti

1. Identifikacijski dokumenti

 • Osobna iskaznica
 • Potvrda o boravištu

2. Dokumentacija o invaliditetu

 • Ljekarska potvrda o vrsti i stupnju invaliditeta
 • Izvješće/medicinska dokumentacija o dijagnozi
 • Dokumentacija o postojanju invaliditeta u slučaju prirodne ili druge nesreće

3. Dokumentacija o prihodima

 • Potvrda o visini primanja (plaća, mirovina, socijalna pomoć)
 • Dokaz o radnom stažu
 • Uvjerenje o nekretninama, vozilima, i drugim materijalnim sredstvima

4. Ostala dokumentacija

4. Ostala dokumentacija

 • Dokumentacija o obiteljskom stanju (izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih, itd.)
 • Potvrda o zdravstvenom osiguranju
 • Dokumentacija o sudskom ili upravnom postupku koji je povezan s invaliditetom

Sva dokumentacija mora biti originalna ili ovjerena kopija i dostavljena uz ispunjen i potpisan zahtjev. Ako vam nedostaje neka dokumentacija, možete dobiti dodatne informacije i upute od nadležnih institucija.

Koje su olakšice za HRVI?

Osobe s invaliditetom (HRVI) u Hrvatskoj imaju pravo na razne olakšice i pogodnosti u društvu. Ove olakšice se odnose na različite aspekte života HRVI, uključujući zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvenu skrb, socijalnu zaštitu i pristupačnost.

Zapošljavanje

HRVI imaju pravo na preferencijalni tretman prilikom zapošljavanja. To znači da poslodavci trebaju dati prednost HRVI pri zapošljavanju i osigurati pristupačne uvjete rada, kao što su prilagođena radna mjesta i pristupačna komunikacija. Također, HRVI mogu ostvariti pravo na rad u skraćenom radnom vremenu, ukoliko je to potrebno zbog njihovog invaliditeta.

Obrazovanje

HRVI imaju pravo na pristupačno obrazovanje. To znači da škole i sveučilišta trebaju osigurati prilagođene nastavne programe, pomagala i drugu podršku kako bi se osigurala jednaka obrazovna prilika za HRVI. Također, HRVI imaju pravo na dodatnu podršku i prilagodbu ispita, ako je to potrebno.

Zdravstvena skrb

HRVI imaju pravo na besplatnu ili povoljnu zdravstvenu skrb. Ovo uključuje medicinske preglede, terapije, lijekove i pomagala koja su potrebna za olakšavanje ili održavanje njihovog zdravlja. HRVI također mogu ostvariti pravo na dodatnu financijsku podršku za troškove zdravstvene skrbi.

Socijalna zaštita

HRVI imaju pravo na različite socijalne naknade i pogodnosti. To uključuje invalidninu, materijalnu pomoć, pravo na besplatni javni prijevoz, pristup stambenim jedinicama prilagođenim njihovim potrebama i pravo na osobnu asistenciju. Ove pogodnosti se dodjeljuju na temelju procjene invalidnosti i potreba HRVI.

You might be interested:  Koeficijenti Plaća U Zdravstvu

Uz ove olakšice, HRVI također imaju pravo na pristupačnost u javnim prostorima, prijevozu i informacijama. Država je dužna provoditi mjere kako bi osigurala da HRVI imaju jednak pristup svim aspektima društva i da imaju jednake mogućnosti za sudjelovanje u životu zajednice.

Koje su mogućnosti za liječenje HRVI?

Osobe s invaliditetom hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji imaju pravo na poseban tretman i skrb u okviru zdravstvenog sustava. U liječenju HRVI, važno je pružiti sveobuhvatnu skrb koja uključuje medicinske i rehabilitacijske postupke.

Postoje različiti načini liječenja HRVI, ovisno o vrsti i težini invaliditeta. Liječnici mogu propisati lijekove koji smanjuju simptome ili kontroliraju bolesti povezane s invaliditetom. Fizikalna terapija može biti korisna za obnovu motoričkih funkcija i poboljšanje pokretljivosti. Logopedi mogu raditi s pacijentima na poboljšanju govora i komunikacije, dok terapeuti ocupacionalne terapije mogu pomoći u obnavljanju svakodnevnih vještina.

Osobe s težim invaliditetom mogu se kvalificirati za medicinsku rehabilitaciju, koja uključuje intenzivnije terapije i postupke. Ovisno o potrebama pacijenta, mogu se primijeniti terapije poput hidroterapije, elektroterapije, masaže i terapijskih vježbi. Cilj medicinske rehabilitacije je poboljšati funkcionalnu sposobnost pacijenta i pružiti mu bolji kvalitetu života.

Uz medicinske i rehabilitacijske postupke, važno je pružiti podršku HRVI na psihološkoj razini. Psihološko savjetovanje može biti korisno za suočavanje s izazovima invaliditeta i pomaganje pacijentima da razviju pozitivno mentalno stanje.

Sve ove mogućnosti za liječenje HRVI treba individualno prilagoditi svakom pacijentu, uzimajući u obzir njihove specifične potrebe i uvjete. Važno je da osobe s invaliditetom hrvatskih branitelja i članovi njihovih obitelji budu svjesni svojih prava i mogućnosti te potraže stručnu pomoć kako bi dobili najbolju moguću skrb.

Koja su prava i obaveze HRVI?

HRVI (osobe s invaliditetom ratnih vojnih invalida) imaju određena prava i obaveze koje su im osigurane kako bi se poboljšao njihov životni standard i omogućila puna integracija u društvo. Prava HRVI su regulirana posebnim zakonom i uključuju sljedeće:

Prava HRVI:

 1. Pravo na mirovinu: HRVI imaju pravo na invalidsku mirovinu koja im pomaže u financijskom osiguranju.

 2. Pravo na zdravstvenu skrb: HRVI imaju pravo na besplatne zdravstvene usluge i medicinsku skrb kako bi se održali njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

 3. Pravo na rehabilitaciju: HRVI imaju pravo na besplatnu rehabilitacijsku skrb, uključujući medicinsku terapiju, fizioterapiju i psihološku podršku.

 4. Pravo na zapošljavanje: HRVI imaju pravo na ravnopravnu priliku za zapošljavanje i profesionalni razvoj.

 5. Pravo na financijsku pomoć: HRVI imaju pravo na financijsku pomoć za kupnju potrebne opreme i pomagala.

 6. Pravo na pristupačnost: HRVI imaju pravo na pristupačnost fizičkog okruženja, javnih objekata i usluga kako bi im se omogućilo neovisno kretanje.

Obaveze HRVI:

 1. Obaveza redovitog održavanja medicinskih pregleda i pridržavanja terapijskih postupaka kako bi se održalo njihovo zdravlje.

 2. Obaveza prijavljivanja promjena u zdravstvenom stanju relevantnim institucijama kako bi se osiguralo pravodobno pružanje pomoći.

 3. Obaveza pridržavanja zakonskih propisa i regulativa kako bi se održao zajednički mir i sigurnost.

 4. Obaveza suradnje s institucijama koje pružaju podršku i pomoć HRVI-ima kako bi se osigurala najbolja moguća skrb i podrška.

Uzimajući u obzir prava i obaveze HRVI-ima, društvo i država imaju važnu ulogu u osiguravanju i promicanju jednakih mogućnosti i pristupa za HRVI-ima kako bi se osigurala njihova puna integracija u društvo.

Kako popuniti zahtjev?

Popunjavanje zahtjeva za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) za 2018. godinu vrlo je važno kako bi ste ostvarili svoja prava i povlastice. Evo koraka koje trebate slijediti za popunjavanje zahtjeva:

Korak 1: Preuzmite obrazac zahtjeva

Prvi korak je preuzeti obrazac zahtjeva za priznavanje statusa HRVI za 2018. godinu. Obrazac možete preuzeti s mrežne stranice Ministarstva branitelja ili ga možete dobiti na šalteru nadležnog ureda.

You might be interested:  Zahtjev za izdavanje Europske zdravstvene iskaznice

Korak 2: Ispunite osobne podatke

Nakon što ste preuzeli obrazac, potrebno je da ispunite svoje osobne podatke. To uključuje ime, prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, kontakt broj i druge relevantne podatke. Budite pažljivi pri unosu ovih podataka kako bi se izbjegle greške.

Napomena: Ako ste već podnijeli zahtjev za priznavanje statusa HRVI u prošlosti, možda nećete morati ponovno ispunjavati sve podatke. Provjerite sa svojim nadležnim uredom.

Korak 3: Priložite dokumentaciju

Nakon što ste ispunili osobne podatke, potrebno je priložiti određenu dokumentaciju koja dokazuje vaš status HRVI. To može uključivati medicinska izvješća, vojne dokumente, presude ili druge relevantne dokumente. Provjerite koje dokumente trebate priložiti sa svojim nadležnim uredom ili na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Korak 4: Predajte zahtjev

Nakon što ste ispunili zahtjev i prikupili potrebnu dokumentaciju, vrijeme je da predate zahtjev. To možete učiniti osobno na šalteru nadležnog ureda ili putem pošte. Osoblje ureda će vam dati potvrdu o predaji zahtjeva, koju trebate zadržati kao dokaz.

Ukoliko imate pitanja ili trebate dodatne informacije, obratite se nadležnom uredu ili posjetite mrežnu stranicu Ministarstva branitelja.

Gdje predati zahtjev?

Da biste predali zahtjev za priznavanje statusa HRVI 2018, možete to učiniti na nekoliko načina:

1. Osobno predavanje zahtjeva: Možete osobno predati svoj zahtjev za priznavanje statusa HRVI 2018 na jednoj od lokacija nadležnih tijela:

Lokacija Radno vrijeme
Područni ured Pon – Pet: 8:00 – 15:00
Regionalni ured Pon – Čet: 8:00 – 16:00 / Pet: 8:00 – 14:00
Glavni ured Pon – Pet: 8:00 – 16:00

2. Poštom: Možete poslati svoj zahtjev za priznavanje statusa HRVI 2018 poštom na adresu nadležnog tijela. Važno je osigurati da su svi potrebni dokumenti priloženi i da je zahtjev ispravno ispunjen. Adresa za slanje zahtjeva je:

Nadležno tijelo za priznavanje statusa HRVI 2018

Adresa: XXX

3. Online: Također imate mogućnost predaje zahtjeva za priznavanje statusa HRVI 2018 putem online obrasca. Na službenoj web stranici nadležnog tijela možete pronaći upute kako popuniti i predati zahtjev putem interneta.

Na raspolaganju su vam tri različita načina predaje zahtjeva za priznavanje statusa HRVI 2018, pa odaberite onaj koji vam najviše odgovara. Bez obzira na način podnošenja, važno je provjeriti sve zahtjevne uvjete i osigurati da su svi potrebni dokumenti i informacije priloženi. To će vam pomoći da postupak priznavanja statusa bude brz i učinkovit.

Pitanja i odgovori:

Gdje se može podnijeti zahtjev za priznavanje statusa HRVI?

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI se može podnijeti u Podružnici HZMO-a prema mjestu prebivališta. Adrese svih podružnica HZMO-a možete pronaći na službenoj internetskoj stranici HZMO-a.

Koja je visina novčane naknade za HRVI?

Visina novčane naknade za HRVI ovisi o stupnju invaliditeta i varira od 30% do 100% prosječne neto plaće zaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj prema podacima HZZO-a.

Koliko dugo traje postupak priznavanja statusa HRVI?

Postupak priznavanja statusa HRVI može trajati do 90 dana od dana podnošenja zahtjeva, ali u praksi se često produžuje zbog velikog broja zahtjeva koji se podnose. Važno je imati strpljenja i pravovremeno pratiti status svog zahtjeva kod nadležne podružnice HZMO-a.

Koje su kategorije HRVI-ja?

HRVI (Hrvati ratni vojni invalidi) se dijele na tri kategorije: HRVI I. kategorije, HRVI II. kategorije i HRVI III. kategorije. HRVI I. kategorije su osobe s težim invaliditetom, HRVI II. kategorije su osobe s umjerenim invaliditetom, a HRVI III. kategorije su osobe s lakšim invaliditetom.