Zahtjev za socijalni stan u Zagrebu - Uvjeti, postupak i dokumentacija

Zahtjev za socijalni stan Zagreb

Zahtjev Za Socijalni Stan Zagreb

Zahtjev za socijalni stan u Zagrebu je proces putem kojeg građani mogu podnijeti zahtjev za dobivanje stana koji je namijenjen za socijalno stanovanje. Ovaj program osmišljen je kako bi pružio pomoć onima koji se nalaze u socioekonomskim teškoćama i nisu u mogućnosti platiti punu cijenu stana na tržištu.

Da biste podnijeli zahtjev, potrebno je ispunjavati određene uvjete. Jedan od glavnih uvjeta je prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje posljednje dvije godine. Također, prihvatljivi su i građani koji su u riziku od siromaštva, trajno su nezaposleni, imaju niske prihode ili su stambeno ugroženi. Da bi se uspješno podnio zahtjev, potrebno je prikupiti odgovarajuću dokumentaciju koja će dokazati ispunjavanje uvjeta.

Postupak za podnošenje zahtjeva za socijalni stan u Zagrebu vrlo je precizan i zahtijeva strpljenje i pažljivo ispunjavanje svih potrebnih koraka. Prvo, potrebno je preuzeti obrazac zahtjeva za socijalni stan sa službene web stranice Grada Zagreba ili ga dobiti na šalteru nadležne gradske službe. Nakon toga, potrebno je popuniti obrazac s točnim i cjelovitim informacijama o sebi, svojoj obitelji i financijskoj situaciji.

Kako bi zahtjev bio valjan, potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju kao što su osobna iskaznica, uvjerenje o prebivalištu, uvjerenje o nezaposlenosti, uvjerenje o prihodima i ostali relevantni dokumenti. Također, preporučljivo je priložiti i motivacijsko pismo koje će dodatno pojasniti teškoće s kojima se podnositelj zahtjeva suočava i zbog kojih je socijalni stan nužan.

Socijalni stan u Zagrebu

Grad Zagreb nudi mogućnost zahtjeva za socijalni stan osobama koje ispunjavaju određene uvjete. Socijalni stanovi namijenjeni su osobama s niskim primanjima koje si ne mogu priuštiti stanovanje na tržištu nekretnina.

Uvjeti za dobivanje socijalnog stana

 • Osnovni uvjet za dobivanje socijalnog stana je da osoba ima stalno prebivalište na području Grada Zagreba.
 • Osoba mora imati status osobe kojoj je socijalni stan potreban u skladu s odredbama Zakona o stambenom zbrinjavanju.
 • Primjerice, osoba koja je samohrani roditelj, osoba s invaliditetom, starija osoba bez adekvatnog stambenog prostora, ili osoba koja je žrtva nasilja u obitelji ima pravo na socijalni stan.
 • Osoba mora imati prihode niže od određenog iznosa koji je propisan zakonom.

Postupak i dokumentacija

Postupak i dokumentacija

Da bi osoba mogla podnijeti zahtjev za socijalni stan, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju. To uključuje:

 1. Popunjeni obrazac zahtjeva za socijalni stan koji se može preuzeti na web stranici Grada Zagreba ili u Uredu za stambeno zbrinjavanje.
 2. Kopiju osobne iskaznice ili putovnice.
 3. Potvrdu o prihodima ili rješenje o mirovini.
 4. Potvrdu o prebivalištu na području Grada Zagreba.
 5. Dodatnu dokumentaciju koja dokazuje osnovu za stambeno zbrinjavanje (npr. potvrdu o statusu samohranog roditelja, liječničko uvjerenje o invalidnosti, izjavu o nasilju u obitelji).

Potrebnu dokumentaciju treba dostaviti Uredu za stambeno zbrinjavanje Grada Zagreba. Nakon podnošenja zahtjeva, osoba će biti uvrštena u evidenciju tražitelja socijalnog stana te će biti obaviještena o daljnjem tijeku postupka.

Važno je napomenuti da traženje socijalnog stana može potrajati određeno vrijeme zbog velikog broja zahtjeva i ograničenih kapaciteta. Osobe koje se nalaze u izuzetno teškoj situaciji imaju prednost pri dodjeli socijalnog stana.

You might be interested:  Plaća smećara u Zagrebu

Zahtjev za socijalni stan

Da biste aplicirali za socijalni stan u Zagrebu, potrebno je dostaviti određene dokumente i slijediti postupak koji je propisan. Zahtjev za socijalni stan podnosi se Gradskoj upravi za stanovanje Zagreb i mora sadržavati sljedeće informacije:

 • Ime i prezime aplikanta
 • OIB aplikanta
 • Adresa prebivališta aplikanta
 • Kontakt podaci aplikanta (telefon, e-mail adresa)
 • Dodatne informacije o obiteljskoj situaciji aplikanta (uključujući broj članova obitelji i njihove dobne skupine)
 • Dokazi o primanjima aplikanta i ostalih članova obitelji (primjerice, potvrde o zaradama, mirovinske kartice)
 • Dokazi o imovinskom stanju aplikanta i ostalih članova obitelji (primjerice, vlasnički listovi, ugovori o kupoprodaji nekretnina)

Uz zahtjev za socijalni stan, također je potrebno priložiti određenu dokumentaciju, kao što su:

 • Kopija osobne iskaznice
 • Dokaz o prihodima (primjerice, zadnje tri plaćene plaće)
 • Dokaz o imovinskom stanju (primjerice, vlasnički list ili ugovor o kupoprodaji stana)
 • Potvrda o prebivalištu
 • Potvrde o statusu socijalne skrbi (ukoliko postoje)

Važno je napomenuti da se zahtjev za socijalni stan razmatra na temelju određenih kriterija, kao što su prihodi i imovinsko stanje aplikanta i ostalih članova obitelji. Također, vremenski period u kojem će se zahtjevi razmatrati može varirati ovisno o broju zaprimljenih zahtjeva i dostupnim stambenim jedinicama. Nakon podnošenja zahtjeva i priložene dokumentacije, aplikant će biti obaviješten o daljnjem tijeku postupka.

Važno je naglasiti da se socijalni stanovi dodjeljuju prema prioritetima, pri čemu se posebna pažnja pridaje obiteljima s malodobnom djecom, starijim osobama te osobama s invaliditetom. Svi aplikanti će biti obaviješteni o rezultatima svojih zahtjeva, bez obzira je li njihov zahtjev odobren ili odbijen.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili trebate dodatne informacije o zahtjevu za socijalni stan, možete se obratiti Gradskoj upravi za stanovanje Zagreb putem telefona ili e-mail adrese koja je navedena na njihovoj službenoj internet stranici.

Uvjeti za dobivanje socijalnog stana

Dobivanje socijalnog stana u Zagrebu zahtijeva ispunjenje određenih uvjeta. Ovi uvjeti provjeravaju se kako bi se osiguralo da socijalni stanovi dodjeljuju onima kojima je najpotrebnije.

Evo nekoliko ključnih uvjeta za dobivanje socijalnog stana u Zagrebu:

 1. Moraš biti punoljetna osoba (18 godina ili stariji).
 2. Moraš biti državljanin Republike Hrvatske ili stranac s odobrenim boravkom u Republici Hrvatskoj.
 3. Moraš imati prebivalište na području Grada Zagreba najmanje posljednjih 5 godina.
 4. Moraš biti u stanju socijalne potrebe, što znači da ne možeš biti u stanju kupiti ili pronaći adekvatan stan na tržištu nekretnina.
 5. Moraš imati odgovarajući prihod, koji ne može biti veći od određenih iznosa propisanih Pravilnikom o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zakup i najam stanova.

Kada apliciraš za socijalni stan, bit će potrebno pružiti dokaze koji potvrđuju tvoj identitet, državljanstvo, prebivalište i socijalnu potrebu. Također ćeš morati dostaviti potvrdu o prihodima i ostale relevantne dokumente.

Uvjeti se mogu mijenjati i može biti korisno provjeriti s nadležnim službama ili tijelima Grada Zagreba kako bi se osiguralo da ispunjavaš sve uvjete prije podnošenja zahtjeva za socijalni stan.

Postupak dobivanja socijalnog stana

Postupak dobivanja socijalnog stana u Zagrebu podrazumijeva sljedeće korake:

Korak Opis
Korak 1 Podnošenje zahtjeva
Korak 2 Provjera ispunjavanja uvjeta
Korak 3 Odluka o dodjeli stana
Korak 4 Potpisivanje ugovora
Korak 5 Prijenos prava korištenja

Korak 1: Podnošenje zahtjeva

Prvi korak u postupku je podnošenje zahtjeva za socijalni stan. Zahtjev se podnosi nadležnoj instituciji koja se bavi obradom i dodjelom socijalnih stanova. U zahtjevu je potrebno navesti sve relevantne podatke i priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

Korak 2: Provjera ispunjavanja uvjeta

You might be interested:  Vrsta prihoda: Plaća

Nakon podnošenja zahtjeva, provjerava se ispunjavanje uvjeta za dodjelu socijalnog stana. Ovi uvjeti uključuju prihodovni cenzus, boravište na području Grada Zagreba i druge kriterije koji se mogu razlikovati ovisno o programu socijalnog stanovanja.

Korak 3: Odluka o dodjeli stana

Nakon što se utvrdi da zahtjevnik ispunjava uvjete za dodjelu socijalnog stana, donosi se odluka o dodjeli stana. Ova odluka se temelji na rang-listi koja se sastavlja na temelju prioriteta i kriterija koji su određeni u programu socijalnog stanovanja.

Korak 4: Potpisivanje ugovora

Nakon dobivanja odluke o dodjeli stana, slijedi potpisivanje ugovora o zakupu ili drugog odgovarajućeg ugovora. U ugovoru se definiraju prava i obveze stanara, kao i trajanje i visina najma.

Korak 5: Prijenos prava korištenja

Nakon potpisivanja ugovora, prava korištenja stana se prenose na korisnika. Korisnik postaje stanar socijalnog stana i dobiva pravo stanovanja uz odgovarajući najam.

Potrebna dokumentacija za prijavu

Kako biste podnijeli zahtjev za socijalni stan u Zagrebu, potrebno je prikupiti sljedeću dokumentaciju:

 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • Dokaz o prebivalištu (potvrda o prebivalištu izdane od strane nadležnog ureda)
 • Dokaz o imovinskom stanju (posjedovni list nekretnine, ugovor o najmu stana, potvrda o vlasništvu ili ugovor o kupnji stana)
 • Dokaz o primanjima i zaposlenju (potvrda o zaposlenju, preslika zadnjeg elektronskog ili papirnatog obrta, potvrda o primanjima izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • Izjavu o broju članova domaćinstva (izjava kojom se potvrđuje broj osoba koje žive u stanu)
 • Potvrdu o nekretnini koju trenutno koristite (ukoliko stanujete u nekretnini koju koristite na temelju prava korištenja, kao što je besplatno korištenje, obiteljsko i sl.)
 • Osobnu fotografiju
 • Kopiju bankovnog računa (ako postoji)

Važno je naglasiti da je potrebno prikupiti originalne dokumente i priložiti jedan primjerak uz zahtjev. Također, dokumentacija se može dostaviti na adresu Gradskog ureda za stambeno zbrinjavanje ili putem pošte.

Rokovi i prioriteti

Kada se podnese zahtjev za socijalni stan u Zagrebu, postoji određeni rok u kojem će se obraditi i donijeti odluka o dodjeli stana. Ovaj rok može varirati ovisno o brojnim faktorima kao što su trenutni broj dostupnih stanova, broj zahtjeva koji su već podneseni i ukupna potražnja za socijalnim stanovima.

Prema prioritetima, odnosno slojevima stanovništva koji imaju prednost prilikom dodjele socijalnih stanova, postoje određene skupine koje se uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka. Prvi prioritet obično imaju obitelji s djecom kojima je hitno potrebno adekvatno stambeno rješenje. Drugi prioritet mogu imati branitelji, starije osobe, osobe s invaliditetom i slične posebne skupine.

Da biste ostvarili pravo na socijalni stan u Zagrebu, važno je pravovremeno podnijeti zahtjev i priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Budući da se stanovi dodjeljuju prema prioritetima, osobito važno je da se svoje stanje i potrebe jasno i transparentno prikažu u zahtjevu kako bi se donijela odluka u skladu s tim.

Inače, nema određenog roka koliko brzo će se obraditi zahtjev i donijeti odluka, jer to ovisi o nizu čimbenika koji su izvan kontrole podnositelja zahtjeva. Međutim, gradske vlasti rade na tome da proces dodjele socijalnih stanova bude što brži i efikasniji kako bi se pomoglo onima kojima je to najpotrebnije.

Stoga, ako ste u potrebi za socijalnim stanom u Zagrebu, važno je pravovremeno podnijeti zahtjev, pratiti svoj status i osigurati da priložite svu potrebnu dokumentaciju. Na taj način, možete povećati svoje šanse za dobivanje socijalnog stana u što kraćem roku.

Kriteriji za odabir korisnika

Kod odabira korisnika za dodjelu socijalnog stana u Zagrebu primjenjuju se određeni kriteriji koji se temelje na socijalnim potrebama i financijskom stanju podnositelja zahtjeva. Kao što je navedeno u Pravilniku o socijalnom stanovanju, sljedeći kriteriji uzimaju se u obzir prilikom procjene:

You might be interested:  Isplata roditeljske naknade
Kriterij Opis
Pripadnost ugroženim skupinama Prednost pri dodjeli socijalnog stana imaju osobe s invaliditetom, obitelji s djecom, starije osobe te žrtve nasilja u obitelji.
Socijalno-ekonomska situacija Visina dohotka i imovinsko stanje podnositelja zahtjeva igraju važnu ulogu pri odabiru korisnika socijalnog stana.
Boravište u Gradu Zagrebu Prednost se daje osobama koje imaju prebivalište na području grada Zagreba.
Duljina čekanja na socijalni stan Redoslijed dodjele socijalnih stanova temelji se na duljini čekanja podnositelja zahtjeva.

Važno je napomenuti da nisu samo navedeni kriteriji jedini koji se uzimaju u obzir, već se procjena vrši i na temelju individualnih okolnosti svakog podnositelja zahtjeva. Konačna odluka o dodjeli socijalnog stana donosi se na temelju sveobuhvatne procjene.

Prava i obveze korisnika socijalnog stana

Korisnici socijalnog stana imaju određena prava i obveze koje su propisane zakonom. Ova prava i obveze osiguravaju sigurno i adekvatno stanovanje za sve korisnike. U nastavku su navedeni neki od glavnih prava i obveza korisnika socijalnog stana:

Prava korisnika socijalnog stana:

 • Pravo na siguran i kvalitetan stan koji udovoljava minimalnim standardima stanovanja.
 • Pravo na odgovarajući tretman i poštovanje od strane upravitelja stambene zgrade.
 • Pravo na privatnost i mirno stanovanje bez ometanja.
 • Pravo na održavanje stana i zgrade od strane uprave.
 • Pravo na pravovremeno i adekvatno rješavanje problema vezanih uz stan.
 • Pravo na prijavu nedostataka i zahtjev za popravkom stanova i zgrade.
 • Pravo na sudjelovanje u odlučivanju o zajedničkim pitanjima vezanim uz stanovanje.
 • Pravo na zaštitu od diskriminacije i nejednakog tretmana.
 • Pravo na pristup socijalnim uslugama i podršci.

Obveze korisnika socijalnog stana:

 1. Obveza plaćanja najma socijalnog stana u skladu s dogovorenim uvjetima.
 2. Obveza pridržavanja pravila kućnog reda stambene zajednice.
 3. Obveza održavanja čistoće stana i zajedničkih prostora zgrade.
 4. Obveza poštivanja prava i privatnosti drugih korisnika socijalnih stanova.
 5. Obveza prijave svih promjena u osobnim podacima i financijskom stanju.
 6. Obveza suradnje s upraviteljem stambene zgrade i ostalim članovima stambene zajednice.
 7. Obveza pridržavanja propisanih mjera sigurnosti i zaštite imovine.

Prava i obveze korisnika socijalnog stana su važne za održavanje pravičnosti, sigurnosti i kvalitete stanovanja za sve korisnike. Svaki korisnik bi trebao biti svjestan svojih prava i obveza te ih poštivati kako bi se zajamčeno stanje stanovanja održalo na najvišoj razini.

Pitanja i odgovori:

Koja je dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva za socijalni stan u Zagrebu?

Za podnošenje zahtjeva za socijalni stan u Zagrebu potrebna je sljedeća dokumentacija: osobna iskaznica, potvrda o prebivalištu, potvrda o nekretninama u vlasništvu, potvrda o prihodima, potvrda o socijalnom statusu, preslika porezne kartice, potvrda o nezaposlenosti (ako je osoba nezaposlena) te potvrda o invaliditetu (ako osoba ima invaliditet).

Koje su glavne kategorije osoba koje imaju pravo na socijalni stan u Zagrebu?

Glavne kategorije osoba koje imaju pravo na socijalni stan u Zagrebu su beskućnici, starije osobe, osobe s invaliditetom, obitelji s djecom, mladi do 30 godina te osobe s nižim prihodima.

Kako se provodi postupak dodjele socijalnog stana u Zagrebu?

Postupak dodjele socijalnog stana u Zagrebu provodi Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Nakon podnošenja zahtjeva, slijedi provjera dokumentacije i utvrđivanje ispunjavanja uvjeta. Nakon toga, osobe koje ispunjavaju uvjete ulaze u evidenciju tražitelja socijalnog stana. Dodjela stana vrši se na temelju rang liste koja se formira prema kriterijima utvrđenim u Pravilniku o socijalnom stanovanju.

Koliko dugo traje proces dodjele socijalnog stana u Zagrebu?

Trajanje procesa dodjele socijalnog stana u Zagrebu može varirati ovisno o broju prijava i raspoloživim stanovima. Uobičajeno, proces dodjele stana može trajati nekoliko mjeseci do godinu dana.