Zahtjev za stalni boravak u RH - Važne informacije i koraci

Zahtjev za stalni boravak u RH

Zahtjev Za Stalni Boravak U Rh

Zahtjev za stalni boravak u Republici Hrvatskoj (RH) je postupak koji omogućuje stranim državljanima da dobiju pravo na dugoročni boravak u zemlji. Stalni boravak omogućava stranim državljanima ista prava i obveze kao i hrvatskim državljanima, osim prava glasa na izborima. Zahtjev za stalni boravak je važan korak u procesu integracije stranih državljana u hrvatsko društvo.

Da biste podnijeli zahtjev za stalni boravak, morate ispuniti određene uvjete i proći kroz određene korake. Prvo, trebate imati važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu i biti prijavljeni na stalnoj adresi u RH. Također, trebate dokazati da zadovoljavate financijske uvjete za samostalan život u zemlji, kao i uvjete vezane uz zdravstveno osiguranje.

Kad prikupite sve potrebne dokumente i ispunite uvjete, možete podnijeti zahtjev na jednom od nadležnih policijskih uprava u RH. Kako biste podnijeli zahtjev, morate ispuniti poseban obrazac koji je dostupan na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova RH. Uz obrazac, trebate priložiti sve relevantne dokumente, kao što su prijevodi važnih dokumenata, dokazi o financijskoj stabilnosti i zdravstveno osiguranje.

Nakon što podnesete zahtjev, bit će vam dodijeljen termin za razgovor s policijskim službenikom. Na razgovoru će vam biti postavljena pitanja o vašim motivima za dobivanje stalnog boravka u RH, planovima za budućnost i poznavanju hrvatskog jezika. Budite spremni na razgovor i pripremite se unaprijed.

Podnošenje zahtjeva za stalni boravak može biti složen postupak, stoga je važno da se dobro informirate o svim uvjetima i koracima prije nego što krenete sa samim postupkom. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, obratite se nadležnim institucijama ili pravnom savjetniku za dodatne informacije.

Ko može podnijeti zahtjev za stalni boravak u RH?

Zahtjev za stalni boravak u RH mogu podnijeti stranci koji ispunjavaju određene uvjete i koji se nalaze u jednoj od sljedećih kategorija:

1. Stranci koji su proveli zakonski određeno vrijeme u boravku u RH

Stranci koji su proveli određeni broj godina u zakonom propisanom boravku u RH, mogu podnijeti zahtjev za stalni boravak. Vrijeme provedeno u boravku se razlikuje ovisno o kategoriji stranca.

2. Stranci koji su obiteljski članovi hrvatskog državljanina

Stranci koji su obiteljski članovi hrvatskog državljanina mogu podnijeti zahtjev za stalni boravak. Ova kategorija obuhvaća supružnika, djecu, roditelje ili staratelje hrvatskog državljanina.

Uz navedene kategorije, postoji još nekoliko specifičnih slučajeva u kojima stranci mogu podnijeti zahtjev za stalni boravak, poput stranaca koji su dobili autonomni boravak ili onih koji su dobili status stranca s dozvolom za rad.

Boravak Vrsta dozvole
Rezidencija Dozvola za stalni boravak
Stalni boravak Dozvola za stalni boravak
Trenutna boravna viza Prelazna boravna viza
You might be interested:  Tko plaća sudskog vještaka

Ukoliko se nalazite u jednoj od ovih kategorija, možete podnijeti zahtjev za stalni boravak u RH. Neophodno je da ispuniti sve zakonom propisane uvjete i priložiti potrebnu dokumentaciju uz zahtjev.

Koje dokumente treba priložiti uz zahtjev?

Pri podnošenju zahtjeva za stalni boravak u RH, potrebno je priložiti određene dokumente kako bi se dokazala zakonitost boravka i ispunjenje uvjeta za dobivanje statusa stalnog boravka. Evo popisa dokumenata koje trebate pripremiti:

Dokument Opis
Popunjen zahtjev Zahtjev za stalni boravak u RH trebate popuniti i potpisati. Možete ga preuzeti s web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.
Važeća putovnica ili osobna iskaznica Potrebno je priložiti kopiju važeće putovnice ili osobne iskaznice kako bi se dokazao vaš identitet i državljanstvo.
Dokaz o zakonitom boravku u RH Da biste dobili status stalnog boravka, morate dokazati zakoniti boravak u RH. To može biti važeća viza, boravišna dozvola ili neki drugi relevantni dokument.
Dokaz o financijskoj stabilnosti Trebat ćete priložiti dokaz o svojoj financijskoj stabilnosti, kao što su bankovni izvodi, potvrde o stalnom zaposlenju ili drugi relevantni dokumenti.
Zdravstveno osiguranje Dokaz o važećem zdravstvenom osiguranju u RH.
Dokaz o smještaju Morate priložiti dokaz o svom smještaju u RH, kao što je ugovor o najmu ili vlasnički list.

Uz ove osnovne dokumente, može biti potrebno priložiti i dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta za status stalnog boravka. Svaki zahtjev će biti individualno procijenjen, pa je najbolje konzultirati se s nadležnim tijelima kako biste dobili detaljnije informacije o potrebnim dokumentima.

Kako se predaje zahtjev za stalni boravak?

Da biste predali zahtjev za stalni boravak u RH, slijedite ove korake:

 1. Prikupite potrebnu dokumentaciju

  Prvo, morate prikupiti svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna za podnošenje zahtjeva za stalni boravak u RH. Ova dokumentacija može uključivati:

  • Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva za boravišnu dozvolu
  • Važeću putovnicu ili drugi dokument koji potvrđuje vaš identitet
  • Dokaz o legalnom boravku u RH, kao što je ranije izdana privremena boravišna dozvola
  • Dokaz o financijskoj stabilnosti, kao što su izvodi banke, potvrda o zaposlenju ili radno mjesto
  • Dokaz o osiguranju zdravstvenog osiguranja
  • Ostalu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na vaš zahtjev
 2. Predajte zahtjev u nadležnoj policijskoj upravi

  Nakon što ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju, morate osobno posjetiti nadležnu policijsku upravu na području gdje živite u RH. Tamo možete predati svoj zahtjev za stalni boravak. Osoblje će pregledati vašu dokumentaciju i provesti intervju kako bi utvrdili vašu prikladnost za stalni boravak.

 3. Platite naknadu

  Prilikom predaje zahtjeva, morate platiti naknadu za obradu. Visina naknade varira, stoga se obratite nadležnoj policijskoj upravi za aktualne informacije o cijeni.

 4. Počekajte na odgovor

  Nakon što ste predali zahtjev, morate pričekati na odgovor nadležnih organa. Obično se čeka nekoliko tjedana ili mjeseci dok se zahtjev ne obradi. Tijekom ovog vremena, obvezni ste dostaviti dodatne informacije ili dokumente ako se od vas zatraže.

 5. Dobijte odluku o zahtjevu

  Dobijte odluku o zahtjevu

  Kada nadležni organi obrade vaš zahtjev, dobit ćete odluku o tome je li vam odobren stalni boravak u RH ili ne. Ako je zahtjev odobren, dobit ćete dozvolu za stalni boravak. Ako je zahtjev odbijen, dobit ćete obavijest o odbijanju i razloge za to.

Važno je napomenuti da se postupak predaje zahtjeva za stalni boravak može razlikovati ovisno o pojedinostima vaše situacije. Stoga je najbolje provjeriti s nadležnim tijelima ili konzultirati stručnjaka za imigracijska pitanja kako biste osigurali da ispunjavate sve potrebne zahtjeve i da imate pravilnu dokumentaciju.

Koliko traje proces obrade zahtjeva?

Vrijeme potrebno za obradu zahtjeva za stalni boravak u RH može se razlikovati ovisno o različitim faktorima, kao što su trenutni broj zahtjeva, složenost pojedinačnih slučajeva i dostupnost resursa za obradu. U većini slučajeva, proces obrade zahtjeva trebao bi trajati oko 30 dana.

Prvi korak u procesu je podnošenje zahtjeva, što obično zahtijeva da prezentirate određenu dokumentaciju. Nakon što je zahtjev podnesen, provodi se provjera dokumentacije i prikupljanje svih potrebnih informacija. Nakon toga, slijedeći koraci uključuju intervju s podnositeljem zahtjeva i provjeru podataka.

You might be interested:  Zahtjev za refundaciju troškova

Kako biste osigurali brzu obradu vašeg zahtjeva, važno je pažljivo prikupiti i dostaviti sve potrebne dokumente i informacije na vrijeme. Ovaj korak može biti posebno važan ako je vaš zahtjev složen ili zahtijeva dodatne provjere.

Ukoliko vam treba dodatna pomoć ili informacije o procesu obrade zahtjeva, uvijek se možete obratiti nadležnim službama i zatražiti dodatne informacije.

Koje su obveze nakon odobrenja stalnog boravka?

Nakon odobrenja stalnog boravka u RH, postoji nekoliko obveza koje morate ispuniti:

1. Registracija boravišta

Prvo što trebate učiniti jest registrirati svoje boravište kod lokalne policijske uprave. Ovo je važno kako bi se vaša adresa stalnog boravka ažurirala u sustavu.

2. Prijavljivanje promjena

Ako dođe do bilo kakvih promjena u vezi s vašim boravištem, kao što su promjena adrese ili promjena obiteljskog statusa, dužni ste prijaviti te promjene policiji. To možete učiniti u roku od 8 dana od dana promjene.

3. Sudjelovanje u integracijskom programu

Kao nositelj stalnog boravka, bit ćete pozvani sudjelovati u integracijskom programu koji vam nudi lokalna zajednica. Sudjelovanje u ovom programu može vam pomoći da se bolje prilagodite hrvatskom društvu i kulturi.

4. Plaćanje boravišne pristojbe

Svaka osoba s odobrenim stalnim boravkom u RH dužna je plaćati godišnju boravišnu pristojbu. Visina pristojbe ovisi o vašem statusu i može se plaćati u roku određenom zakonom.

Važno je da se pridržavate svih ovih obveza kako biste održali svoj status stalnog boravka u RH i izbjegli moguće kazne ili probleme sa zakonom.

Kako produžiti stalni boravak u RH?

Da biste produžili svoj stalni boravak u Republici Hrvatskoj, potrebno je pridržavati se određenih koraka i pravila. Evo nekoliko važnih informacija o tome kako produžiti svoj stalni boravak:

 1. Pravovremeno podnesite zahtjev: Potrebno je podnijeti zahtjev za produženje boravišne dozvole najkasnije 30 dana prije isteka trenutne dozvole. Važno je podnijeti zahtjev na vrijeme kako bi se izbjegle eventualne sankcije.
 2. Sakupite potrebnu dokumentaciju: Prije nego što podnesete zahtjev, važno je sakupiti sve potrebne dokumente. Ovi dokumenti mogu uključivati ​​važeću putovnicu, dokaz o zdravstvenom osiguranju, dokaz o financijskoj stabilnosti, dokaz o prebivalištu, kao i druge relevantne dokumente koje zahtijeva Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
 3. Podnesite zahtjev na nadležnom mjestu: Zahtjev za produženje stalnog boravka možete podnijeti na nadležnom sjedištu policijske uprave ili policijske postaje. Obratite se nadležnim tijelima kako biste saznali točnu lokaciju i postupak podnošenja zahtjeva.
 4. Platite administrativnu pristojbu: Prilikom podnošenja zahtjeva, također ćete morati platiti odgovarajuću administrativnu pristojbu. Visina pristojbe može varirati ovisno o različitim kategorijama zahtjeva. Detaljnije informacije o pristojbama možete dobiti putem službenih kanala.
 5. Pričekajte na odluku: Nakon podnošenja zahtjeva, možda ćete morati pričekati određeno vrijeme dok se ne donese odluka o vašem zahtjevu za produženje stalnog boravka. U međuvremenu, redovito provjeravajte status vašeg zahtjeva kako biste bili informirani o napretku postupka.

Važno je napomenuti da svaki zahtjev za produženje stalnog boravka u Republici Hrvatskoj razmatra se pojedinačno, a odluka o produženju donosi se na temelju relevantnih čimbenika i uvjeta. Pravovremeno podnošenje kvalitetnog zahtjeva s potpunom dokumentacijom povećava vaše šanse za uspješno produženje boravišne dozvole.

Kako se postupa u slučaju odbijanja zahtjeva?

U slučaju da vam zahtjev za stalni boravak u RH bude odbačen, postoji nekoliko koraka koje možete poduzeti kako biste se borili protiv te odluke.

Prvo, važno je da pažljivo pročitate obrazloženje odbijanja koje dobijete. Obrazloženje će vam pružiti informacije o razlozima za odbijanje i osnovama na kojima je donesena odluka.

Nakon što pročitate obrazloženje, možete uložiti prigovor na odluku. Prigovor morate podnijeti u roku od 15 dana od primitka obrazloženja. Prigovor se podnosi Upravnom sudu u Hrvatskoj.

U prigovoru morate jasno navesti razloge zašto smatrate da je odluka o odbijanju nepravedna ili neosnovana. Također možete priložiti i dodatne dokaze ili informacije koje podržavaju vašu tvrdnju.

You might be interested:  Isplata roditeljske naknade

Nakon što podnesete prigovor, Upravni sud će razmotriti vaše argumente i donijeti novo rješenje. Ukoliko Upravni sud odluči u vašu korist, vašem zahtjevu za stalnim boravkom može biti udovoljeno.

Međutim, ukoliko Upravni sud odbije vaš prigovor, postoji mogućnost da se žalite Vrhovnom sudu. Žalbu Vrhovnom sudu također morate podnijeti u roku od 15 dana od primitka presude Upravnog suda.

Vrhovni sud će ponovno razmotriti vaš slučaj i donijeti definitivnu odluku. Njihova odluka bit će konačna i neće biti moguće daljnje žalbe.

U svim koracima borbe protiv odluke o odbijanju možete se konzultirati s odvjetnikom koji će vam pružiti pravne savjete i podršku tijekom postupka.

Napomena:

Ukoliko vam je zahtjev odbijen iz određenih administrativnih razloga, možete pokušati popraviti te razloge i podnijeti novi zahtjev. Također je važno napomenuti da odluka o odbijanju zahtjeva ne utječe na vaše pravo na boravak u Hrvatskoj dok god posjedujete valjanu vizu ili dozvolu boravka.

Sudski postupci mogu biti složeni i dugotrajni, stoga je važno biti strpljiv i uporan u svojim naporima za ostvarivanje prava na stalni boravak u Hrvatskoj.

Kako se informirati o statusu zahtjeva za stalni boravak?

Da biste dobili informacije o statusu vašeg zahtjeva za stalnim boravkom u Hrvatskoj, možete slijediti nekoliko koraka:

1. Provjerite putem internetske stranice

Na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske možete pronaći informacije o postupku i statusu vašeg zahtjeva za stalnim boravkom. Posjetite njihovu službenu web stranicu i potražite odjeljak posvećen strancima i boravku. Tamo ćete pronaći korisne informacije o zahtjevu i objašnjenje kako provjeriti status vašeg zahtjeva.

2. Kontaktirajte nadležno tijelo

Ako želite dodatne informacije o statusu svog zahtjeva, možete kontaktirati nadležno tijelo koje obrađuje takve zahtjeve. Na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova, također ćete pronaći kontakt informacije za referentno tijelo ili odjel zadužen za obradu zahtjeva za stalnim boravkom. Obratite se s pitanjem o statusu svog zahtjeva i pružite im sve potrebne podatke kako bi vam pružili odgovarajuće informacije.

Važno je imati na umu da postupak odobravanja zahtjeva za stalni boravak može potrajati određeno vrijeme, pa se strpljivo informirajte o svom statusu i budite u kontaktu s nadležnim tijelima kako biste bili redovito ažurirani o napretku svog zahtjeva.

Pitanja i odgovori:

Koje dokumente treba priložiti uz zahtjev za stalni boravak u RH?

Važno je priložiti sljedeće dokumente uz zahtjev za stalni boravak u RH: valjana putovnica, kopiju rodnog lista, potvrdu o prebivalištu, potvrdu o zaposlenju ili financijskom stanju, potvrdu o osiguranju i izvadak iz kaznene evidencije.

Koliko dugo traje proces od podnošenja zahtjeva do dobivanja stalnog boravka u RH?

Trajanje procesa od podnošenja zahtjeva do dobivanja stalnog boravka može varirati, ali obično traje između 3 i 6 mjeseci. To ovisi o konkretnim okolnostima i evidencijama koje treba provjeriti.

Mogu li podnijeti zahtjev za stalni boravak u RH ako sam još uvijek u postupku razvoda braka?

Da, možete podnijeti zahtjev za stalni boravak u RH iako ste još uvijek u postupku razvoda braka. U tom slučaju, trebate priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje vaš trenutni status i dati obavijest o postupku razvoda braka.

Koje su financijske uvjete za dobivanje stalnog boravka u RH?

Da biste dobili stalni boravak u RH, trebate dokazati da imate stabilan financijski status. To može uključivati potvrdu o primanju plaće, bankovne izvode ili druge dokaze koji pokazuju da imate dovoljno sredstava za život u Hrvatskoj.

Mogu li podnijeti zahtjev za stalni boravak u RH putem interneta?

Nažalost, trenutno nije moguće podnijeti zahtjev za stalni boravak u RH putem interneta. Morate osobno posjetiti nadležne vlasti i predati svoj zahtjev. Međutim, možete preuzeti i ispunjeni obrazac zahtjeva sa službene stranice Ministarstva unutarnjih poslova kako biste ubrzali postupak.

Koliko košta podnošenje zahtjeva za stalni boravak u RH?

Podnošenje zahtjeva za stalni boravak u RH se naplaćuje određena taksa koju treba platiti. Trenutno ta taksa iznosi 350 kuna.