Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva - uvjeti, procedure i koraci | Imigracija u Hrvatsku

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev Za Stjecanje Hrvatskog Državljanstva

Stjecanje hrvatskog državljanstva može biti životno važno za one koji žele živjeti, raditi ili studirati u Hrvatskoj. Hrvatsko državljanstvo pruža brojne prednosti, uključujući pravo na slobodno kretanje, pristup zdravstvenoj skrbi i obrazovanju, kao i mogućnost sudjelovanja u političkom životu zemlje. Da bi se steklo hrvatsko državljanstvo, važno je proći kroz postupak zahtjeva i ispuniti određene uvjete.

Jedan od osnovnih uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva je pružanje dokaza o poznavanju hrvatskog jezika i kulture. Kandidati moraju položiti ispit iz hrvatskog jezika i kulture, koji testira njihovo razumijevanje jezika i znanje o povijesti i kulturi Hrvatske. Također, važno je pružiti potvrdu o doseljenju ili stalnom boravku u Hrvatskoj, kao i dokaz o zaposlenju ili financijskoj stabilnosti.

Procedure za stjecanje hrvatskog državljanstva uključuju podnošenje zahtjeva nadležnoj instituciji, priloženje svih potrebnih dokumenata i plaćanje administrativnih troškova. Nakon podnošenja zahtjeva, institucija će provesti postupak provjere podataka i utvrditi jesu li svi uvjeti ispunjeni. Ukoliko se zahtjev odobri, kandidat će dobiti hrvatsko državljanstvo i biti upisan u državne registre. U suprotnom slučaju, može se podnijeti žalba ili zatražiti dodatne informacije o razlozima odbijanja.

Ukupan proces stjecanja hrvatskog državljanstva može trajati nekoliko mjeseci, pa je važno biti strpljiv i planirati unaprijed. Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prilika je za nove mogućnosti i šanse u Hrvatskoj, ali zahtijeva temeljitu pripremu i upoznavanje s procedurama i uvjetima. Informiranje o procesu i savjetovanje s nadležnim institucijama mogu biti ključni za uspješan zahtjev i stjecanje hrvatskog državljanstva.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva je postupak putem kojeg strani državljanin može postati hrvatski državljanin. Postoji nekoliko uvjeta i procedura koje je potrebno slijediti pri podnošenju zahtjeva.

Uvjeti za stjecanje hrvatskog državljanstva

Da biste podnijeli zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva, morate ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Biti punoljetna osoba (18 godina ili više)
 2. Priznavanje hrvatskog jezika i pisma
 3. Priznavanje hrvatske kulture i povijesti
 4. Nema otvorenih kaznenih postupaka ili presuda protiv vas
 5. Zakonito prebivalište u Hrvatskoj tijekom određenog razdoblja
 6. Zapošljavanje ili samozapošljavanje u Hrvatskoj

Procedure i koraci za podnošenje zahtjeva

Kako biste podnijeli zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva, trebate slijediti sljedeće korake:

 1. Prikupiti potrebnu dokumentaciju, uključujući rodnosni list, putovnicu, potvrdu o prebivalištu i ostale relevantne dokumente
 2. Pohađati tečaj hrvatskog jezika i položiti ispit
 3. Pripremiti izjavu o priznavanju hrvatske kulture i povijesti
 4. Konzultirati se s odvjetnikom ili imigracijskim stručnjakom za pomoć u podnošenju zahtjeva
 5. Popuniti obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva
 6. Podnijeti zahtjev i sve relevantne dokumente nadležnoj instituciji ili diplomatskom predstavništvu u Hrvatskoj
 7. Platiti odgovarajuće naknade i troškove obrade zahtjeva
 8. Pratiti status vašeg zahtjeva i ispunjavati dodatne zahtjeve ili obveze prema nadležnoj instituciji

Nakon podnošenja zahtjeva, nadležna institucija će analizirati vaš slučaj i donijeti odluku o stjecanju hrvatskog državljanstva. U slučaju odobrenja, dobit ćete obavijest o stjecanju hrvatskog državljanstva i bit ćete upisani u Matičnu knjigu rođenih u Hrvatskoj.

Obrazac Procedura Troškovi
Obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva Slijediti korake opisane u zahtjevu Ovisno o troškovima obrade i naknadama
Potvrda o prebivalištu Podnijeti zahtjev nadležnoj instituciji Troškovi obrade
Potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika Pohađanje tečaja i polaganje ispita Troškovi tečaja i ispita
You might be interested:  Rodiljne Naknade 2022

S obzirom na složenost postupka stjecanja hrvatskog državljanstva, preporučuje se da potražite pravnu ili imigracijsku pomoć kako biste osigurali da ispunjavate sve uvjete i pravilno popunjavate zahtjev. Nadležna institucija može također pružati dodatne informacije i smjernice za podnošenje zahtjeva.

Uvjeti za stjecanje hrvatskog državljanstva

Stjecanje hrvatskog državljanstva ima određene uvjete koje je potrebno ispuniti. Evo nekoliko uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva:

 1. Morate biti punoljetni – to znači da morate imati najmanje 18 godina kako biste mogli podnijeti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva.
 2. Morate biti stranac – stjecanje hrvatskog državljanstva je otvoreno za strance koji zadovoljavaju sve ostale uvjete.
 3. Morate imati zakoniti boravak u Hrvatskoj – prije podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva, potrebno je da imate zakoniti boravak u Hrvatskoj najmanje pet godina neprekidno i legalno. Ukoliko ste brakom stekli pravo na boravak, to vrijeme se smanjuje na tri godine.
 4. Morate znati hrvatski jezik – jedan od uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva je da morate demonstrirati poznavanje hrvatskog jezika. To možete dokazati položenim ispitem pri Hrvatskom centru za državljanstvo ili položenim ispitem iz hrvatskog jezika pri Hrvatskom jezičnom centru.
 5. Morate imati uređene financijske prilike – to znači da morate dokazati da imate dovoljno financijskih sredstava za život u Hrvatskoj, kao i da nećete biti teret za državni proračun.
 6. Morate biti oslobođeni od kaznene odgovornosti – da biste stekli hrvatsko državljanstvo, morate biti oslobođeni kaznene odgovornosti i ne smijete imati otvorenih kaznenih postupaka protiv vas.

Uvjeti za stjecanje hrvatskog državljanstva služe kako bi osigurali da su samo kvalificirani stranci prihvaćeni kao državljani Hrvatske. Ako ispunjavate ove uvjete, možete podnijeti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva i postati punopravni član hrvatskog društva.

Postupak za stjecanje hrvatskog državljanstva

Da biste stekli hrvatsko državljanstvo, morate proći određene korake i postupak koji su propisani zakonom. U nastavku su navedeni osnovni koraci koje trebate slijediti:

1. Provjerite uvjete

Prvo provjerite jesu li ispunjeni uvjeti za stjecanje hrvatskog državljanstva. Uvjeti uključuju dovoljno dugo boravište u Hrvatskoj, poznavanje jezika i kulture te druge zakonom propisane uvjete. Ako ispunjavate uvjete, možete nastaviti s postupkom.

2. Pokupite potrebnu dokumentaciju

Sljedeći korak je prikupljanje svih potrebnih dokumenata. To može uključivati rodnog lista, vjenčani list, izvorni putovnicu, potvrdu o boravištu i druge dokumente. Obratite se nadležnim institucijama kako biste saznali točan popis potrebne dokumentacije.

3. Podnesite zahtjev

Nakon što ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju, sljedeći korak je podnošenje zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva. Zahtjev morate podnijeti tijelu koje je nadležno za obradu državljanstva. Obavijestite se o mjestu i načinu podnošenja zahtjeva kod nadležnih institucija.

4. Proces pregleda

Nakon podnošenja zahtjeva, tijelo koje obraduje državljanstvo će provesti proces pregleda. Provjera će uključivati provjeru dokumentacije, provjeru ispunjavanja uvjeta i razgovor s aplikantom. Ovaj postupak može potrajati neko vrijeme, pa budite strpljivi i spremni začekati.

5. Dobivanje odluke

Nakon završetka procesa pregleda, primit ćete odluku o stjecanju hrvatskog državljanstva. Ako je vaš zahtjev odobren, dobit ćete potvrdu o državljanstvu. U suprotnom, dobit ćete obrazloženje o odbijanju i pravo na žalbu ukoliko se ne slažete s odlukom.

6. Ceremonija prisegne

U slučaju odobrenja zahtjeva, sljedeći korak je prisega. Prisegu obično obavlja nadležni dužnosnik ili sudac, a vi ste dužni prisustvovati i dati svečanu izjavu kojom potvrđujete svoju odanost i privrženost Republici Hrvatskoj.

7. Izrada novog osobnog dokumenta

Kao hrvatski državljanin, imat ćete pravo na izradu novog osobnog dokumenta. To može uključivati putovnicu, osobnu iskaznicu ili druge identifikacijske dokumente koje izdaje nadležno tijelo.

Napomena: Navedeni postupak može se razlikovati ovisno o vašem slučaju i posebnim uvjetima. Stoga je važno detaljno provjeriti relevantne informacije i tragati za ažuriranim uputama i smjernicama koje izdaju nadležne institucije.

Koraci za dobivanje hrvatskog državljanstva

Da biste stekli hrvatsko državljanstvo, potrebno je slijediti određene korake koji su dio procedure za dobivanje državljanstva. U nastavku su navedeni osnovni koraci koji su potrebni za stjecanje hrvatskog državljanstva:

1. Provjerite da ispunjavate uvjete za dobivanje državljanstva

Prije nego što podnesete zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva, važno je provjeriti da ispunjavate sve uvjete koji su potrebni prema Zakonu o hrvatskom državljanstvu. Ovi uvjeti uključuju duljinu prebivanja u Hrvatskoj, poznavanje hrvatskog jezika, financijsku neovisnost i ostale kriterije koji su propisani zakonom.

You might be interested:  Iznos Porodiljne Naknade 2022

2. Skupite potrebnu dokumentaciju

Sljedeći korak je prikupljanje svih potrebnih dokumenata koji će biti priloženi uz zahtjev za stjecanje državljanstva. Ovi dokumenti mogu uključivati vašu rodnu ispravu, putovnicu, izvode iz matične knjige rođenih, dokaze o prebivalištu u Hrvatskoj, dokaze o zaposlenju i druge relevantne dokumente koji podržavaju vaš zahtjev.

3. Podnesite zahtjev

Nakon što ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju, trebate podnijeti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva. Zahtjev se može podnijeti u najbližem policijskom uredu ili diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske. Uz zahtjev, također ćete morati platiti naknadu za obradu zahtjeva.

Važno: U nekim slučajevima, zahtjevi za stjecanje državljanstva mogu biti podneseni samo putem posebnih odvjetničkih ili konzultantskih tvrtki.

4. Procesiranje zahtjeva

4. Procesiranje zahtjeva

Vaš zahtjev će biti pregledan i procesiran od strane nadležnih tijela. Ovisno o prirodi vašeg zahtjeva i drugim relevantnim čimbenicima, postupak odobravanja može potrajati neko vrijeme. U međuvremenu, morate biti dostupni za dodatna pitanja ili intervju koji je možda potreban kako bi se razjasnile vaše okolnosti.

5. Odluka i ceremonija polaganja prisege

Nakon procesuiranja vašeg zahtjeva, bit ćete obaviješteni o odluci o odobravanju ili odbijanju vašeg zahtjeva. Ako je vaš zahtjev odobren, bit ćete pozvani na ceremoniju polaganja prisege, koja je obvezna za sve nove hrvatske državljane. Na ceremoniji ćete primiti hrvatsku putovnicu i druge potrebne isprave.

Napomena: Ovi koraci pružaju osnovni pregled postupka stjecanja hrvatskog državljanstva i mogu se razlikovati ovisno o specifičnim okolnostima. Preporučuje se konzultirati se s pravnim stručnjakom kako biste dobili detaljnije informacije i provjerili svoj slučaj.

Zahtjev za hrvatsko državljanstvo – potrebna dokumentacija

Za podnošenje zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju. Ovdje su navedeni osnovni dokumenti koje treba priložiti uz zahtjev:

 • Popunjeni obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva
  • Obrazac možete preuzeti s web stranice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ili ga možete dobiti na šalteru za strance u policijskoj upravi.
 • Aktualni važeći putovnica
  • Morate priložiti kopiju važeće putovnice na kojoj su jasno vidljivi vaše osobne informacije i važeći pečati o ulasku i izlasku iz Hrvatske.
 • Ovjereni prijepis matične knjige rođenih
  • Potrebno je donijeti ovjereni prijepis matične knjige rođenih izdržavlje zemlje.
 • Boravišna dozvola
  • Ukoliko trenutno boravite u Hrvatskoj, morate priložiti kopiju boravišne dozvole. Boravišna dozvola je potrebna za strance koji su prethodno dobili privremeni boravak u Hrvatskoj.
 • Ostali dokumenti
  • Ovisno o vašoj situaciji, možda će vam biti potrebni dodatni dokumenti kao što su: dokaz o braku, dokaz o zaposlenju, dokaz o identitetu i slično. To će ovisiti o vašem statusu i potrebno je konzultirati nadležne upravne tijela ili konzulat za detaljne informacije.

Napomena: Ova lista nije iscrpna i može se razlikovati ovisno o situaciji. Preporučuje se konzultirati se s nadležnim upravnim tijelima ili konzulatom kako biste dobili sve relevantne informacije o potrebnoj dokumentaciji za vaš specifičan slučaj.

Vrste zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva

Postoji nekoliko vrsta zahtjeva koje možete podnijeti kako biste stekli hrvatsko državljanstvo. Ovisno o vašoj situaciji i uvjetima, odabrat ćete odgovarajući zahtjev koji vam najbolje odgovara. Evo nekoliko čestih vrsta zahtjeva:

 1. Zahtjev za stjecanje državljanstva rođenjem – ako ste rođeni u Hrvatskoj ili jedan od vaših roditelja je hrvatski državljanin, možete podnijeti zahtjev putem ove kategorije.
 2. Zahtjev za stjecanje državljanstva brakom – ako se oženite ili udate za hrvatskog državljanina ili hrvatsku državljanku, možete podnijeti zahtjev za stjecanje državljanstva putem ove kategorije.
 3. Zahtjev za stjecanje državljanstva po osnovi posebnih zasluga – ako imate posebne zasluge za Republiku Hrvatsku, kao što su doprinosi u kulturi, znanosti ili športu, možete podnijeti zahtjev putem ove kategorije.
 4. Zahtjev za stjecanje državljanstva po osnovi prebivališta – ako ste dugotrajni strani državljanin koji ima legalno prebivalište u Hrvatskoj tijekom određenog razdoblja i zadovoljavate druge uvjete, možete podnijeti zahtjev putem ove kategorije.
 5. Zahtjev za stjecanje državljanstva po osnovi potomstva – ako ste dijete hrvatskog državljanina, možete podnijeti zahtjev za stjecanje državljanstva putem ove kategorije.
You might be interested:  Plaća projekt menadžera

Prilikom podnošenja zahtjeva, svaka kategorija ima svoje specifične uvjete i dokumentaciju koju trebate priložiti. Važno je pažljivo proučiti zahtjev za stjecanje državljanstva kako biste bili sigurni da ispunjavate potrebne uvjete i da ste pripremili sve potrebne dokumente. Nepravilno ispunjeni zahtjevi ili nedostatak odgovarajuće dokumentacije mogu uzrokovati kašnjenje ili odbijanje vašeg zahtjeva.

Vremenski okvir za obradu zahtjeva za hrvatsko državljanstvo

Vremenski okvir za obradu zahtjeva za hrvatsko državljanstvo može varirati ovisno o različitim faktorima. Uobičajeno vrijeme obrade zahtjeva je oko 6 mjeseci, ali može biti i kraće ili duže ovisno o specifičnostima slučaja i brojnim drugim faktorima.

Prvi korak u procesu je prikupljanje svih potrebnih dokumenta i podnošenje zahtjeva osobno na nadležnom mjestu, poput policijske uprave ili diplomatske predstavništva. Kad je zahtjev podnesen, nadležno tijelo provjerava sve dokaze i podatke kako bi utvrdilo ispunjava li podnositelj zahtjeva sve potrebne uvjete za stjecanje hrvatskog državljanstva.

Ovisno o broju zahtjeva koji su pristigli u isto vrijeme, duljina čekanja može biti različita. U nekim slučajevima, stjecanje hrvatskog državljanstva može potrajati dulje od 6 mjeseci zbog velike količine posla ili drugih okolnosti.

Nakon završetka provjere, nadležno tijelo donosi odluku o zahtjevu za hrvatsko državljanstvo. Ako je zahtjev odobren, podnositelj će primiti obavijest o odobrenju i bit će mu zatraženo da prisustvuje svečanosti pri preuzimanju osobne iskaznice.

U slučaju da je zahtjev odbijen, podnositelj će primiti obavijest o odbijanju i bit će mu pružena prilika da podnese žalbu ili ispravi eventualne greške. Ako se žalba prihvati ili ispravke provedu, postupak će se nastaviti u skladu s pravilima i propisima.

S obzirom na sve ove korake, važno je biti strpljiv i pripremiti se za moguće produženje procesa. Ako se pridržavate uputa i osigurate da su svi dokumenti točni i potpuni, to može znatno ubrzati postupak obrade zahtjeva za hrvatsko državljanstvo.

Važno je istaknuti da ovaj vremenski okvir za obradu zahtjeva za hrvatsko državljanstvo samo pruža općeniti pregled procesa. Stvarno vrijeme obrade može se razlikovati ovisno o individualnim okolnostima.

Važno: Molimo vas da redovito pratite obavijesti i upute nadležnog tijela kako biste bili informirani o promjenama ili zahtjevima koji mogu utjecati na vremenski okvir obrade zahtjeva za hrvatsko državljanstvo.

Pitanja i odgovori:

Kako mogu podnijeti zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva?

Da biste podnijeli zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva, trebate ispuniti aplikacijski obrazac koji možete preuzeti s web stranice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Trebat ćete priložiti određena dokumentacija, uključujući rodni list, vjenčani list (ako je primjenjivo), presliku važećeg putovnice i potvrdu o prebivalištu. Nakon što ste prikupili sve potrebne dokumente, morate ih dostaviti nadležnom odjelu za državljanstvo, koji će provesti postupak obrade vašeg zahtjeva.

Koji su uvjeti za stjecanje hrvatskog državljanstva putem zahtjeva?

Da biste stekli hrvatsko državljanstvo putem zahtjeva, morate ispunjavati određene uvjete. Jedan od uvjeta je da imate zakonski prebivalište u Hrvatskoj najmanje pet godina neprekidno prije podnošenja zahtjeva. Također morate demonstrirati svoju integraciju u hrvatskoj društvenoj zajednici, kao i poznavanje hrvatskog jezika i kulture. Ovisno o vašem statusu, mogu postojati i dodatni uvjeti koje trebate zadovoljiti.

Koliko dugo traje postupak obrade zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva?

Vrijeme obrade zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva može varirati ovisno o mnogim faktorima. Uobičajeno je da postupak traje od nekoliko mjeseci do godinu dana. Međutim, taj se rok može produžiti ako postoji veliki broj zahtjeva za obradu ili ako se zahtjev smatra složenijim. Ako će biti potrebne dodatne provjere ili intervju, to može također utjecati na vrijeme obrade.

Što se događa nakon što mi je zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva odobren?

Kada vam je zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva odobren, primit ćete potvrdu o stjecanju državljanstva. Nakon toga možete podnijeti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice ili putovnice kao hrvatski državljanin. Također ćete biti upisani u registar hrvatskih državljana. Imajte na umu da ćete možda morati podnijeti dodatnu dokumentaciju i platiti naknade kako biste dobili vaše dokumenate kao hrvatski državljanin.